1. YAZARLAR

  2. Ali İhsan Karahasanoğlu

  3. Anlayana sivri sinek anlamayan davul zurna sinek ee..
Ali İhsan Karahasanoğlu

Ali İhsan Karahasanoğlu

Yazarın Tüm Yazıları >

Anlayana sivri sinek anlamayan davul zurna sinek ee..

03 Ekim 2008 Cuma 15:30A+A-

Kamer Genç’in konuşmalarını ciddiye alır mıyım? Kesinlikle hayır. İstediğini konuşsun, istediği lafı etsin, ciddiye alınacak hiçbir yanı yoktur. “Cumhurbaşkanı’nı protesto etmiş”miş. Cumhurbaşkanı’nı, “Cumhuriyet felsefesine aykırı davranmakla suçlamış”mış.. Boşverin.. Ciddiye alınacak bir kişi değildir kendileri..

Yıllarca sol parti çizgisinden aday olup milletvekili seçilen, sonrasında ne olmuşsa birdenbire sağ çizgiden bir partiden, DYP’den aday olan kişiyi ciddiye almaya gerek var mıdır?Bence yoktur..
İstediği kadar süslü konuşmalar yapsın. İstediği kadar, çok önemli gibi görünen konularda görüş açıklasın.. Kuruluş felsefesinden bahsetsin, cumhuriyetin, laik ve sosyal hukuk devletinin temel taşlarından bahsetsin.. Benim nazarımda tek kuruşluk bir değeri yoktur bu anlatımların.
Nasıl değeri olsun ki, cumhuriyetin kuruluş felsefesinden bahsediyor ama, cumhuriyet kurulduğunda anayasadaki “Şeri hükümlerin uygulanması” ile ilgili hükümden haberi bile yok muhteremin!
Şu görüşten olabilirsiniz, bu görüşten olabilirsiniz.
Önemli olan, neyi savunduğunuzu bilmeniz. Neyi hedeflediğinizi bilmeniz. İnsanları suçlarken, çıkış noktalarınızda yanlışlık yapmamanız!
Kuruluş felsefesi derseniz, buna sahip çıkmaya kalkışırsanız; cumhuriyetin kuruluş felsefesinin; hatimlerle açılan Büyük Millet Meclisi olduğunu bilmeniz gerekir. Cumhuriyet ilan edildiğinde, anayasadaki şeri hükümlerin uygulanması ile ilgili hükmün varlığını bilmeniz gerekir. (Madde 7: Ahkâmı Şer'iyenin tenfizi, umum kavaninin vaz'ı, tadili, feshi ve muahede ve sulh akti ve vatan müdafaası ilânı gibi hukuku esasiye Büyük Millet Meclisine aittir.)
Kuruluş felsefesi deyip, kuruluş felsefesini by-pass eden felsefeyi savunursanız, kargalar bile güler size.. Her neyse.. Bu konular çok uzun.
Bu konuları, Kamer Genç gibi; konuştuğu sözleri tartmayan, düşünmeyen bir kişinin ekseninde tartışmak da tamamen boş bir uğraş.
Kamer Genç’in sözlerinin, anlatımlarının tek kuruşluk değeri yok ama, Kamer Genç’in anlatımları ile paralel, tam da onun ifade ettiği düşünceler doğrultusunda fikirler serdeden çok önemli kurumlar var bu ülkede.. Kamer Genç’i ciddiye almasanız da, onunla paralel görüşler ortaya atan o kurumları, o bürokratları, o yüksek hakimleri ciddiye almak zorundasınız..
İşte bunun en aktüel örneği de, Anayasa Mahkemesi tarafından bu hafta açıklanması beklenen iki davanın gerekçeleri..
Evet; Anayasa Mahkemesi BaşkanıHaşim Kılıç, yükseköğrenimde kıyafet yasağını kaldıran Anayasa değişikliğinin iptali ile AKParti’nin kapatılması istemini içeren dava ile ilgili kararların gerekçelerinin Ekim ayı başında açıklanabileceğini belirtmişti.
İşte Ekim ayının başındayız.
Şimdi, ihtilaflı konulara, Kamer Genç üslubu ile yaklaşanların, Kamer Genç tipi fikir peşinde olanların iki önemli davadaki gerekçelerini öğreneceğiz.
Niçin başörtü yasağı kaldırılamazmış?
Niçin TBMM, yükseköğrenimdeki kıyafet konusunu düzenlemeye yetkili değilmiş?
Bunları öğreneceğiz..
Kamer Genç’in “Kuruluş felsefesi.. Kuruluş felsefesi” diye tekrarlayıp, ama aslında “Kuruluş Felsefesi”ni by-pass eden “felsefe”yi sahiplenmesi çelişkisinin, Anayasa Mahkemesi üyeleri tarafından nasıl tekrarlandığını göreceğiz.
Kuruluş Felsefesi’nde tek satır bile bahsi olmayan Anayasa Mahkemesi’nin, kuruluş felsefesinin anayasasında “vazgeçilemez organlar” arasında yer alan Millet Meclisi’ni nasıl azarladığını, devre dışı bırakmak için nasıl ayak oyunlarına muhatap ettiğini göreceğiz.
Göreceğiz, okuyacağız..
Kuruluş Felsefesi diyecekler, arkasından Kuruluş Felsefesi’nin “İcra kudreti ve teşri salahiyeti milletin yegâne ve hakiki mümessili olan Büyük Millet Meclisinde tecelli ve temerküz eder.” hükmünü (Anayasa madde 2) nasıl ayaklar altına alıyorlar, birlikte göreceğiz.
16 milyon oy alan siyasi partilere, 11 kişilik seçkinler grubunun nasıl sopa gösterdiğinin izahatını okuyacağız. İzah edebilirlerse tabii..
Ben şahsen, gerekçeleri okurken, Kamer Genç’i aklımdan hiç çıkartmayacağım..
Bir atasözümüzü tekrarlamak isterken, ne diyordu Kamer Genç: “Anlayana sivrisinek anlamayan davul zurna sinek ee anlamayana sinek ee...”
Aynen böyle alacak işte..
Başörtü yasağı savunulurken de, Kamer Genç’in, atasözünü tekrarlamasında çektiği zorluk gibi sıkıntılar yaşanacak.. “Anlayana eee.. sinek ee.. zurna ee..”

VAKİT

YAZIYA YORUM KAT