1. HABERLER

  2. HABER

  3. Akademik Teşvik Ödeneği'nde Ayrıntılar Belli Oldu
Akademik Teşvik Ödeneği'nde Ayrıntılar Belli Oldu

Akademik Teşvik Ödeneği'nde Ayrıntılar Belli Oldu

YÖK'ün hazırladığı Akademik Teşvik Ödeneği'ne ilişkin yönetmelik taslağına göre, akademisyenler en fazla puanı uluslararası patent ve tesciller için alacak.

20 Şubat 2015 Cuma 12:16A+A-

YÖK'ün hazırladığı Akademik Teşvik Ödeneği'ne ilişkin yönetmelik taslağına göre, akademisyenler en fazla puanı uluslararası patent ve tesciller için alacak. 

YÖK, bilim, teknoloji ve sanata katkı sağlayıcı nitelikte proje, araştırma, yayın yapan akademisyenleri desteklemek amacıyla bu yıl ilk kez verilmeye başlanacak Akademik Teşvik Ödeneği'ne ilişkin ayrıntıların yer aldığı yönetmelik taslağını, paydaşların görüş ve önerilerini almak için internet sitesinde yayınladı, üniversitelere gönderdi.

Paydaşlar görüş ve önerilerini, "https://www.yok.gov.tr/AskiyaCikardik" adresinden 6 Mart'a kadar YÖK'e ulaştırabilecek. Öneriler doğrultusunda revize edilecek yönetmelik taslağı, Maliye Bakanlığının görüşü ve Milli Eğitim Bakanlığının teklifiyle Bakanlar Kurulu tarafından yürürlüğe konulacak.

Yönetmelik taslağına göre, ilk kez tüm bilimsel alan ve faaliyetlere teşvik verilecek. Akademisyenler artık patent, bilimsel yayın, ödül, proje, araştırma, konuşma ve bildiri, atıf, tasarım ve sergilerden teşvik puanı alacak. 

Bu kapsamda, akademisyenler, dergi yayınlarından, yayını yapan birinci isimse yüzde 100, ikinci isimse yüzde 80, üçüncü isimse yüzde 60, dördüncü isimse yüzde 40, diğer sıralardaysa yüzde 20, senior isimlerse yüzde 90, yazışma yazarıysa yüzde 90 oranında puan almayı hak edecek. 

Dergi yayınlarında, bir öğretim elemanın dergi yayınlardan aldığı puan, toplam puanın yüzde 30'undan fazlaysa puanın yüzde 30’u hesaplanacak. Akademisyen dergi yayınlardan en fazla 30 puan alabilecek.

Projelerden ise yürütücü yüzde 100, araştırıcı öğretim üyesi yüzde 75, araştırıcı araştırma görevlisi, öğretim görevlisi, okutman ve uzman yüzde 100 oranında puan kazanacak. Danışmanlar, kamu veya tüzel kişilerin yürütmüş olduğu projelerden yüzde 100, yürütücünün şahıs olduğu projelerden yüzde 50 oranında puan alacak. Projelerden alınan toplam puan 30’dan fazla olsa da yine en fazla 30 puan yazılacak.

Puanı yüksek olan faaliyet baz alınacak

Dergi yayınları ve projelerden hangisinin puanı yüksek ise o değer, öğretim elemanının bu faaliyet türünden aldığı puan olarak kaydedilecek. Bir öğretim elemanının dergi yayını ve projelerden aldığı toplam teşvik puanı en fazla 100 olabilecek. Araştırmalarda, aynı çalışmadan, en fazla bir kez puan alınabilecek. Araştırmaların, raporlandırılması ve araştırmanın yapıldığı kurum veya öğretim elemanının kendi kurumunca onaylanması gerekecek.

Sergi, bienal, dinletiye teşvik

Öğretim elemanının akademik sanat dallarındaki işitsel ve görsel etkinliklere dair tüm sergi, bienal, gösteri, dinleti, konser, festival, gösterim etkinlikleri için teşvik verilecek. Bunların dışında olup, öğretim elemanı tarafından bu kapsamda değerlendirilmesi talep edilen bilimsel etkinlikler, ilgili fakülte, yüksekokul, enstitü, meslek yüksekokulu yönetim kurulu tarafından onaylanması halinde geçerli olacak.

Akademisyene, diğer kişiler tarafından yapılan atıflara puan verilecek, akademisyenin kendi eserine yaptığı atıfta puan verilmeyecek. 

Tebliğlerin, sunulmuş ve yayımlanmış bildiri kitabı, özetler kitabı veya CD, DVD gibi medya ortamında olması gerekecek. Ayrıca, bir faaliyetin "uluslararası" statü kazanabilmesi için faaliyetin ve çıktılarının en az 1 yabancı dilde yapılmış olması, konuşmacı, panelist gibi sunucuların en az yarısının yabancı uyruklu olması gerecek.

Ödüllerin, öğretim elemanının kadrosu bulunan kurum dışındaki bir kurum tarafından, kişinin akademik faaliyet alanında gerçekleştirdiği aktivitelere karşılık olarak verilmesi ve akademik ödül niteliği taşıması gerekecek. Bir ödülün akademik nitelik taşıyıp taşımadığı, öğretim elemanının kadrosunun bulunduğu kurumca değerlendirilecek.

Uluslararası patente 500 puan

Bu çerçevede en fazla puan uluslararası paten ve tesciller için alınacak. Uluslararası patent ve tescillerde 500, ulusal patent ve tescillerde 300 puan verilecek. Bunun dışında, tanımlı indekslerdeki dergi editörlüğü yapan akademisyen 200, tebliğini davetli konuşmacı olarak sunan  akademisyen 100, sözel bildiri yapan akademisyen 30, poster, özel bildiri hazırlayan akademisyen 10 puan alacak. 

Yurtdışı kurumlardan alınan ödüllere ise 100 puan verilecek. TÜBİTAK, TUBA gibi ulusal kamu kurum ve kuruluşlarca verilen ödüllerden de akademisyen 60 puan kazanacak. 

Dünya Bankası ve AB destekli projelere 180, diğer yurtdışı resmi kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenen projelere 150, TÜBİTAK, Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) destekli projelere 150, SAN-TEZ'lere 150, TÜBİTAK hızlı desteğe 90, üniversiteler hariç diğer kamu kuruluşları ve Bilimsel Araştırma Projesi destekli projelere 60, tez hariç uluslararası araştırma kitaplarına 300, tez hariç ulusal araştırma kitaplarına 75, ders kitabı uluslararası basımsa 100, ulusal ise 75 puan verilecek.

30 ve üzeri puanda ödeme yapılacak

100 tam puan üstünden akademik teşvik puanı 30 ve üzerinde olanlara, en yüksek devlet memuru brüt aylık tutarının, kadrolara göre belirlenen oranlarında ödeme yapılacak.

Ödemeler, kadrolarının bulunduğu yükseköğretim kurumlarınca her ayın 15’inde yapılacak.

HABERE YORUM KAT