1. YAZARLAR

  2. Haksöz

  3. İbrahimi Tavır

İbrahimi Tavır

Nisan 1994A+A-

Kur'ani ilkeleri yaşamlaştırmak amacıyla sürdürdüğümüz yayınımız 4. yılına giriyor.

Dünyevileşmenin, günübirlik isteklerin, ilkesizliğin "değişim" söylemlerinin lüksü içinde gittikçe yaygınlaştığı toplumsal bir çevrede, ilkeli ve tutarlı olmak, İbrahimi tavrı kuşanmakla ilgilidir.

Dergimiz, vahiy dışı değerlerin oluşturduğu gündemlerin değil, Kur'an'ın oluşturmak istediği gündemin takipçisi ve sevdalısıdır. Müslümanlara ve fıtri olanı arayan herkese teorik ve pratik sorunlarımızı iç içe geçiren bir muhteva İle yaşamı bütünleştiren bir mücadele alanı sunmaya çalışmaktadır. "Vahyi İslam", "Tevhidi Bütünlük", "İtikadı Netlik", "Cahili Değerlerden Arınma", "İnkılap/Islah","Ümmet Bilinci", "İslami Mücadele", "Kur'an'ın Sosyalleştirilmesi", "Sosyal Şahitlik" gibi en temel vurgularımızı bile -ya önemli bir yetersizliğin ya da ciddi bir sapkınlığın sonucu olarak- hafife alan veya değişik kavramsal suçlamalarla gözden düşürmeye çalışan başı boş dalgalanmalar, İslami duyarlılık taşıyan bir çok samimi insanı düşünsel ve ameli çelişkiler içine sürüklerken, tevhidi ilkelere ve pratiğe sahip çıkmanın değeri daha ciddi olarak anlaşılmaktadır.

İçinde yaşadığımız toplum ve genel olarak toplumun din anlayışını temsil eden din adamları tevhidi bilinçten uzaktır. Toplum bilinci her geçen gün egemen şirk güçlerinin zulmüyle karartılmaktadır. Kurtuluşu İslam'da gören müslüman kitleleri toplumun diğer kategorilerine de mutluluk ve adalet muştusu olacak bir vahyi bilinçlenme ile ümmet olma bilincine yeniden kavuşturabilmeğiz. İşte belirleyici olan gündemimiz ve imtihan konumuz budur. Ucuz kazanımlarla, tevhidi kimliğini gizleyen ve bulandıran pansumancı tedbirlerle bu imtihan kazanılamaz. Ümmet varlığını yeniden ihya edecek bir yoğunlaşmanın gereklerine zihnimizi ve kalbimizi açıyoruz. Bize elinizi uzatmanızı istiyoruz. Aynı düşünce ve endişeleri paylaşanlarla sorunlarımızı birlikte aşabileceğimize inanıyoruz.

Dergimizin bu sayısında Türkiye gündemini dolduran 27 Mart yerel seçimleriyle ilgili "Seçim Sonuçları Toplumsal Kimliği Yansıtıyor mu?" başlıklı bir soruşturma düzenledik. Yine Tunus'da 1989 tarihinde seçimleri kazandıkları halde iktidarı devralamayan Nehda Hareketi'nin lideri Raşid Gannuşi ile yapılan ve bağımlı ülkelerdeki demokratik seçimlerin mantığının kavranması açısından yararlı olacak bir röportajı yayınlıyoruz. Ö. M. Alper'in Darülfünun Dergisi'ni değerlendirmesinde ise İslam dışı sisteme verilen tavizlerin sonunun olmadığı açığa çıkarken egemen sistemle olan ilişkilerimize de önemli dersler sunuyor.

Dergimizdeki diğer yazıların ve Ferid Aydınla "Tasavvuf ve Nakşibendilik" üzerine yapılan röportajların önemle okunmasını öneriyoruz. Yeni yayın yılında sayfa sayımızı artırmış olmakla beraber, piyasa şartlarının imkanlarımızı zorlaması halinde bu hacmi korumak konusunda sizlere şimdiden söz veremeyeceğimizi belirtmek istiyoruz. Dergimiz baskıya girerken 24 Ocak kararlarının iflası anlamına gelen "5 Nisan İstikrar Tedbirleri" ile dolara endeksli kağıt fiyatları alt-üst oldu. Dolar bir ay içinde TL karşısında %300 oranında artarken piyasa dondu. Gerek fahiş fiyat artışı ve gerekse piyasada 1. hamur kağıt bulmak konusundaki zorluktan dolayı dergimizi 3. hamur kağıda basmak zorunda kaldık. Tüm ekonomik İlişkilerin ölçülerini yitirdiği bu günlerde tutarlı bir fiyat ayarlaması yapamayacağımızı da belirtelim.

Dergimizin okunması ve yaygınlaşmasına katkıda bulunmanız isteği ve ilgilerimizin bütünleştirilmesi dileğiyle selamlar sunuyoruz.

BU SAYIDAKİ DİĞER YAZILAR