1. YAZARLAR

  2. MUSTAFA SİEL

  3. Hizmet Cemaati Öldü Yaşasın Derin Cemaat
MUSTAFA SİEL

MUSTAFA SİEL

Yazarın Tüm Yazıları >

Hizmet Cemaati Öldü Yaşasın Derin Cemaat

A+A-

Derin Cemaat Dişlerini Gösterirken

Aslında Derin Cemaat 17 Aralık operasyonundan öncesinde de dişlerini defalarca göstermişti. Lakin İslami camiada onlara karşı gösterilen iyi niyet, bunların görmezden gelinmesine yol açıyordu hep.

Mesela, Hizbuttahrir ve Hizbullah - Mustazaf-Der çevresine karşı polis ve yargının baskıcı tavrı bu dişlerin en açık olarak görülebileceği alanlardı. Lakin bizler bu tavırlar için kendimizce makul gerekçeler bulup, Derin Cemaatin asıl niyetini sorgulamamayı, hayra yormayı tercih ettik genelde. Öyle ki Hanefi AVCI'nın ve başka yazarların Derin Cemaati kısmen de olsa deşifre eden kitaplarını bile gündemimize almadık.

7 Şubat Mit Operasyonu ile Gezi Olayları Sürecinde Cemaat medyasının takındığı tavır, bu olayların arkasındaki Derin Cemaat parmağına işaret ediyordu bizlere. Bunlara da hüsnü niyetle yaklaştık ve kendilerini düzeltmelerini umduk. Mit operasyonunda Derin Cemaatin rolü açık idi ise de, Gezi Olaylarını Derin Cemaatin başlattığına ve / veya desteklediğine dair iddiaları ciddiye bile almamayı tercih ettik.

Dershane Kavgası Olmasaydı Operasyon Yapılmayacak mıydı?

Erdoğan'ın dershanelerin kapatılmasına dair bizce de yanlış olan tavrının Derin Cemaatin yargı darbesine yol açtığına dair bir kanaat söz konusu. Ben bu kanaate katılmıyor, bu operasyonların çok önceden planlandığını düşünüyorum. Belki dershane kavgası bu operasyonların öne alınmasına sebep olmuş olabilir, ama kesinlikle operasyonlar bu nedenle yapılmamıştır kanaatindeyim.

Yine cemaatin devletteki kadrolarının kıyıma uğratılması nedeniyle bu operasyonların başlatıldığına dair iddiada bana göre asılsızdır. Çünkü 17 Aralığa kadar Derin Cemaatin yaptığı onca operasyona karşılık kadrolara yapılan müdahaleler çok kısıtlı kalmış, kadroların tamamen tasfiye edilmesi süreci ancak 17 Aralık operasyonunun ardından başlatılmıştır.

Şimdi Öncelikli Tehdit Fergenekon Vesayetidir

Şimdiye kadar Kemalist - Ergenekon vesayetinden çektik. Ergenekon ve Balyoz yargı süreçlerinin ardından bu vesayetin ciddi anlamda gerilediği, ciddi bir vesayet ve yaptırım imkânının kalmadığı görülüyor, en azından şu anda.

Lakin Kemalist Ergenekon vesayetinden kurtulduk derken, bu kez de Gülenist - Fergenekon vesayetinin eski vesayetin yerini aldığını net olarak gördük 17 Aralıkta başlayan ve başlatılmaya çalışılan operasyonlar ile. Kemalist vesayetin yargı ve asker ayağı, Gülenist vesayette yargı ve polis ayağına dönüşmüş görünüyor.

Bu nedenle yeni vesayetin klasik yargı desteğinde askeri darbe tehditi yerini, polis desteğinde yargı darbesine bırakmış durumda. Üstelik Fergenekonun küresel güç desteği, Kemalist Ergenekon'un kat ve kat fevkinde görünüyor.

Artık Hizmet Cemaati Yok Derin Cemaat Var

Bu saatten sonra Hizmet Cemaatinden söz edilemez, ancak Derin Cemaatten bahsedilebilir. Bu nedenle cemaate yönelik tüm eleştirilerim, Genel anlamda Hizmet Cemaatini değil, bu cemaatin içine yuvalanmış Derin Cemaat çetesini hedef alıyor.

Elbette genel anlamda Hizmet Cemaatine yönelik eleştirilerimiz de vardır ve olacaktır. Lakin bu hakkı tebliğ ve tavsiye babından, kardeşler arasındaki iyi niyetli yapıcı eleştirilerdir.

Derin cemaate gelince, bu yapı ıslahı mümkün olmayan, mutlaka dağıtılması gereken bir şer - zarar odağına, adeta vücuttaki bir kansere dönüşmüştür. Hem Hizmet Cemaatinin tabanı, hem diğer İslami camialar, hem dünya çapında İslam ve Ümmetin iyiliği - maslahatı - hayrı açısından, hem de Türkiye'deki tüm kesimlerin maslahatı açısından mutlaka vücuttan söküp atılmalıdır.

Hizmet Cemaati Tabanı Cemaate Sahip Çıkmalıdır

Hizmet Cemaatini öldüren dostları yada düşmanları değil, bizzat Derin Cemaattir. Başta AKP olmak üzere İslami cemaat ve camiaların neredeyse tamamının Hizmet Cemaatine karşı olan iyi niyet ve hüsnü kabulü, Derin Cemaatçe istismar edilerek, kendi dışındaki tüm İslami camialara karşı bir silah olarak kullanılmış, bu camialar yok edilmek, en azından sindirilmek istenmiştir.

Hizmet Cemaati ölmek istemiyorsa, içindeki bu Derin Cemaat çetesini dışlamalı, bunlardan uzaklaşmalı ve kendisinden uzaklaştırmalı, başta Fethullah Hoca olmak üzere gizli yapıyı kuran ve mevcut operasyonları yönetenleri alaşağı etmeli / devirmelidir. Cemaat tabanı, 9.Tevbe Suresi 31. ayette eleştirilen, din adamlarının rableştirilmesine benzer bir konuma oturttuğu Fethullah Hoca'yı tartışılmaz olmaktan çıkarmalı, masum ve tek önderlik anlayışını terk edip, istişari bir yapıya kavuşmalıdır.

Malum Derin Cemaat medyası mevcut durumdan Erdoğan'ı sorumlu tutarak O'nu iktidarı terk etmeye, değilse devirmeye çalışıyorlar. Aslında mevcut durumdan sorumlu olan ve iktidarı bırakması yada devrilmesi gereken başta Fethullah Hoca olmak üzere bu Derin Cemaat çetesidir.

Hizmet Cemaatinin ölmeyip (ki ölmesini istemediğimi daha önceki yazılarımda belirttim) hayatta kalmasının tek çaresi budur. Cemaat tabanının bunu yapabilecek irade ve gücü var mıdır bilmem ama, Cemaatin başka türlü hayatta kalması mümkün değildir kanaatimce.

Kendimizi Kandırmayalım, Derin Cemaatin Yaptıkları Yapacaklarının Teminatıdır

Derin Cemaatin yaptıkları ve yapacaklarına dair bu söylediklerimiz hala bazılarımız için uçuk kaçık iddialar olarak görünebilir. Yok canım bu kadarda olmaz, abartıyorsun diyenler vardır mutlaka.

Artık bu güne kadar yaptıkları neredeyse kesinleşmiş olan bir yapının bundan sonra daha ileri gitmeyeceğini, Müslümanlara kan kusturmayacağını düşünenler varsa, fena halde yanılıyorsunuz derim.

Hani bir reklam spotu var ya, yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır diye, bende Derin Cemaatin bu güne kadar yaptıkları bundan sonra daha kötü operasyon ve icraatlar yapacaklarının işaretçisidir diyorum.

Masum insanlara, üstelik İslami hassasiyet ve çabası bulunanlara, iftira, kaset, komplo kuran; Erdoğan gibi İslami hassasiyetleri bulunan ve son yüzyılın en çalışkan ve sağlam iktidarını devirmek için
komplolara dayalı operasyon üzerine operasyon düzenleyen - düzenleyebilen bir yapıdan ne beklenmez ki? Bereket askeriyeyi ele geçirememişler, aksi halde çoktan askeri darbe olmuştu Türkiye'de.

Derin Cemaatin Silahla İşi Olmaz mı?

Ne farkı var Fergenekon'un Ergenekon'dan? Şu ana kadar silahlı komplo ve eylemlere başvurmaması. Peki ama şu ana kadar bunları yapmadığı konusunda nasıl bu kadar emin olabiliyoruz? Acaba Ergenekon'a ve PKK'ye atfedilen silahlı komplo ve eylemlerin bir kısmı Fergenekon'un hedef saptırma amaçlı eylemleri olamaz mı, hiç bu açıdan düşündük mü?

Bundan sonra birtakım İslamcı camia ve derneklere silahlar konmayacağından, yardım tırlarına gizlice konan silahların yapılan denetimlerde eliyle konmuş gibi bulunmayacağından emin olabilir miyiz mesela?

Bu kadar tehlikeli bir yapıya karşı kesinlikle hareketsiz durulmamalıdır. İktidar bir an önce başta yargı, polis ve askeriye olmak üzere tüm Derin Cemaat yapılanmasını etkisiz hale getirici yasal ve idari tedbirleri hızla almalıdır.

Hizmet Cemaati tabanı, kendisini bu Derin Cemaat yapısından temizlemeli - ayırt etmeli, diğer İslami Camialar da Derin Cemaate karşı pasif kalmamalı, mutlaka taraflarını ve tepkilerini ortaya koymalıdırlar. Çünkü artık net olarak ortaya çıkmıştır ki, bu savaşı sadece Erdoğan kaybetmeyecek, başta Hizmet Cemaati olmak üzere tüm İslami Camialar ve Ümmet kaybedecektir.

Hizmet Cemaatine Değil Derin Cemaate Tavır Alınmalıdır

Lakin bu tavır, tepki ve operasyonlarda çok dikkatli olunmalı, Hizmet Cemaati değil sadece Derin Cemaat hedef alınmalıdır. Özellikle iktidarın Derin Cemaate karşı yapacağı operasyonlarda kurunun yanında yaşların da yanmaması için azami gayret gösterilmeli, kılı kırk yararcasına hassas davranmalıdır. Bir şekilde bu yapıya dahil olduğu halde operasyonlara katılmayan - suç işlemeyenlere ilişilmemeli, zaruri ise pasif görevlere atanmakla iktifa edilmelidir.

Bizzat operasyonlarda görev alıp suç işleyenlerden gönüllü olarak bu suçları işledikleri sabit olanlara en ağır ceza ve yaptırımlar uygulanmalı, zoraki olarak karışanlara ise kendilerini bu işten çekmeleri için bir imkan daha verilmelidir. Benim kanaatim Derin Cemaatte yer alanların çoğu bu işi benimseyerek yapmıyor, bindik bir alamete inemiyoruz durumundalar, bu nedenle inmelerine imkan sağlanmalı kanaatimce.

Hizmet Cemaati tabanı bizim mahallemizin sakinleridir. İçlerindeki Derin Cemaatten kurtulabilmeleri için hem cemaatin tabanı, hem bizler ve hem de iktidar şefkat ve merhametle, ancak ciddiyet ve kararlılıkla mücadele etmelidir.

Hizmet Cemaatinin içindeki bu kanserli doku bir an önce cerrahi müdahale ile alınmazsa, sadece Hizmet Cemaatini öldürmekle kalmayacak, bütün İslami Camialara ve hatta ümmet bazında onulmaz yaralar ve telafisi mümkün olmayan zararlara sebep olacaktır. Lakin müdahalede çok dikkatli olunmalı, sadece kanserli bölgeler alınmalı, sağlam dokulara zarar verilmemeli, Müslümanları birbirinden soğutacak yeni mağduriyetler oluşturulmamalıdır.

YAZIYA YORUM KAT

4 Yorum