1. YAZARLAR

  2. Yasin Şamlı

  3. Haksöz, 28 Şubat’ta Dilini Eğip Bükmedi

Haksöz, 28 Şubat’ta Dilini Eğip Bükmedi

Mart 2016A+A-

Gücün hâkim olduğu, günümüz dünyasında hak olanın dile getirilmesinin dahi zor olduğu zamanlar yaşadık. Ülkemizde gerçekleştirilen 28 Şubat post-modern darbesi ülke insanının üzerinden bir silindir gibi geçti. Bu zor zamanlarda Haksöz dergisi onurlu duruşunu muhafaza etti. Hak olanı, doğru olanı, dilini eğip bükmeden söyledi. Onur ve izzeti, gücün değil, hakkın yanında aradı.

Gerçek sivil toplum kuruluşları olan vakıf ve derneklerin kapatılması için davaların açıldığı, çeşitli baskın ve operasyonların yapıldığı zamanlarda da haksızlık karşısında susmamayı, sesini yükseltmeyi prensip haline getirdi.

Batı’dan esinle sivil toplum kuruluşlarının hükümetin yanında mı yoksa karşısında mı yer alacağı tartışmalarının yaşandığı bir ortamda Haksöz dergisi olması gerektiği gibi kimin nerede olduğunu ölçü almadan, hakkın yanında yer aldı. Açıklama ve eylemleriyle bunu ortaya koydu.

Son yıllarda özellikle İslam coğrafyasında emperyalist emeller ve ulusal çıkarlar için çeşitli bahaneler ile binlerce insan öldürüldü. Filistin’de, Suriye’de, Mısır’da, Irak’ta ve birçok İslam beldesinde devlet eliyle terör eylemleri yapıldı. Haksöz dergisi bütün bu olaylar karşısında haklının ve mazlumun yanında yer aldı.

İslam coğrafyasının suni sınırlarla parçalandığı, Müslümanların çeşitli görüş ayrılıklarının körüklenerek, çatışmaya ve katliama dönüştürüldüğü bu zamanda mezhepçi ve meşrepçi yaklaşımlar yerine ümmet bilincini yerleştirmek için gayret içinde oldu.

Yayın hayatı boyunca muhkem bir ölçü ve kaynak olan Kur’an zemininden hareket etti. Peygamber’i (s), yaşayan Kur’an, Kur’an’ın mübeyyini, ilk müfessiri olarak gördü. Hurafelerden arınmış sahih İslam akidesinin yerleşmesine yönelik bir gayret içerisinde oldu.

En önemlisi ise Haksöz dergisinin, Müslümanların asli kaynaklarına dönüp, bu kaynaklardan aldığı tevhid bilinci ve gücüyle ümmetin yeniden ayağa kalkması için verdiği çaba, takdir ve teşekkürü gerektiren bir çabadır. Allah’ın rızasına matuf çabalarının artarak devam etmesini dilerim... 

BU SAYIDAKİ DİĞER YAZILAR