1. YAZARLAR

  2. Can Özbilen

  3. Dışarıyla Olan Düşünsel Bağımızı Haksöz’le Test Ediyoruz

Dışarıyla Olan Düşünsel Bağımızı Haksöz’le Test Ediyoruz

Mart 2016A+A-

Allah’a çağıran, salih amelde bulunan ve gerçekten ‘Ben Müslümanım’ diyenden daha güzel sözlü kim olabilir?” kelam-ı ilahisini kendisine şiar edinerek tam 25 sene önce yayınlanmaya başlayan; İslam’ı hayatın her alanında ve özellikle sosyal ve siyasal sahada egemen kılma mücadelesi, Ümmet-i Muhammed’in birliği, ittihadı, modern düşünce, yapı ve kurumların eleştirisi, geleceğin bidat ve hurafelerden temizlenmesi gibi unsurları tanımı içinde bulunduran, İslamcılığın günümüz temsilcilerinden Haksöz dergisi ve 300. Sayısına şahitlik ettik. Allah’a hamdolsun.

Cahilî toplum, kültür ve kurumların engelleyici, kuşatıcı ve dönüştürücü etkisi altında Müslümanların sıhhatli, düşünsel ve amelî yapıya sahip olabilmeleri, imanlarını temiz tutabilmeleri, vahyin emir ve yasaklarına tam teslimiyet ve ilkelerini rehber edinmeleri, tevhidî/vahyî hikmetle âlemi ve olayları okumalarıyla sağlanabilir. Gerek tarihte gerek günümüzde hayatın dayatmaları karşısında çözümü, yaşamı dönüştürüp ıslah etmek üzere gönderilmiş dini, mevcut cahilî şartlara göre yorumlayanlara ve iyi niyetle olsa bile pragmatizmi çare olarak görenlerin bir süre sonra sapkınlığa, muhalif kimliklerini yitirip onunla düşünsel ve ameli pratikte benzeştiklerine, söyleyecek sözlerinin kalmadığına şahit olduk. Haksöz’ün, başladığı çizgi üzerinde tuzaklara düşmeden, sapmadan 25 yılı geride bırakmasının nedeni beslendiği kaynaklarla olan samimi irtibatında olsa gerek. Dergi bu çizgisini 28 Şubat süreci gibi yılgınlığa sürükleyici, pek çok unsurun baskısı altında kararlılıkla sürdürebilmiştir. Günümüzde de toplumun her kesimini, her yönden çepeçevre kuşatan değerleri ve düşünceyi çözücü, belirsizleştirici, aşındırıcı muğlaklığının prim yaptığı, hevaya tabi olmaya özendiren, duyarsızlaştırıcı atmosferin taşıdığı ciddi tehlikelere karşı temel ilkelerini muhafaza ederek tahkim ettiği müddetçe yine hak sözü söylemeye, temsil etmeye devam edecektir. Allah’ın izniyle.

Bizler derginin son 23 senesini cezaevinde takip etmiş Müslümanlar olarak; her zaman yanımızda bulduğumuz, sesimiz olan, sorun ve sıkıntılarımızın sözcüsü ve takipçisi olan, Allah’ın bizleri sorumlu tuttuğu kardeşlik, velayet hukukunu her daim üstün tutan, pratize eden vefakâr dostlarımızı siz dışarıdaki kardeşlerimizden farklı bir mekândan bakarak izledik. Dergi bizim için dışarıya bakan bir pencere oldu.

Cezaevindeki ve dışarıdaki yaşam her ne kadar birbiriyle bağlantılı olsa da zaman, mekân, etki, hız ve boyut bakımından ayrışır, farklılaşır. İman ve amel içeride de dışarıda da aynıdır değişmez. Fakat cezaevindeki Müslümanlar için asıl dikkat edilmesi gereken husus, cezaevinin, konumu nedeniyle dışarıyla farklılaşmaması için özen göstermektir. Bu nedenle Haksöz bizler için hem dışarıdan bir bağ hem beslendiğimiz kaynaklardan bir kaynak hem de kıyas unsuru olmuştur. Gerek düşünsel gerek güncel meseleler üzerine kendi aramızda yaptığımız değerlendirmeleri derginin yeni sayısı elimize geçtiğinde aynı konularda, aynı yaklaşımlarda hatta pek çok kere aynı cümle ve ifadelerle görmek bizim için kriter olmuştur. Yani insanlar düşünce ve davranışlarının sıhhatini, bilinçli olmayan bir gözlemle toplumla ve çevreleriyle olan etkileşim ve diyaloglar sonucu aldıkları geri dönüşlerle test ederken, bizler dışarıdaki kardeşlerimizle düşünsel bağımızın devam edip etmediğini Haksöz vasıtasıyla ölçtük.

Ümmet-i Muhammed ve onun bir parçası Türkiyeli Müslümanlar ağır sınamalardan, arınmalardan, sarsılmalardan geçiyor bir süredir. Bu emperyalist kuşatma ve saldırılar hem de cahilî yaşamın aşındırıcı, dönüştürücü etkisiyle oluyor. Çözüm; zafiyetlerden arınmış imanda, direnme bilincini içinde barındıran ihlaslı amellerde ve günümüz cahiliyesinin her boyutuyla detaylı bir analiz sonucu verilecek mücadelede yatıyor. Çözüm konusunda bu belirtilerden farklı düşünmeyen Haksöz’ün bu çizgiyle daha nice 25 yılı Allah’ın izni ve yardımıyla geride bırakacağına inanıyor ve bunun için Rabbimize dua ediyorum.

 

Bolu F Tipi Cezaevi

Bu yazı toplam 788 defa okunmuştur.
BU SAYIDAKİ DİĞER YAZILAR