1. HABERLER

  2. ETKİNLİK

  3. Muş Has-Der'de "İsar" Konusu İşlendi
Muş Has-Der'de "İsar" Konusu İşlendi

Muş Has-Der'de "İsar" Konusu İşlendi

Muş Has-Der'de İsar Kavramını Fatih Çiftçi sundu.

25 Ocak 2015 Pazar 20:47A+A-

Ferhat Çiftçi'nin sunduğu programda giriş mahiyetinde; İslamî meselelerin konuşulmasında oluşturulacak genel çerçeve ve başlıklara dikkat çekildi. Kur’an, siyer, İslam tarihi, İslamî şahsiyetler ve kavram araştırmalarının genel olarak üzerinde durulun başlıklar olduğu vurgulandı. 

İslamî bilincin oluşmasında kavramların önemli bir yere sahip olduğu belirtilerek özellikle İslamî kavramların yaşantımızdaki karşılıklarına odaklanıldı.  Bir kavramın İslamî ve seküler çerçevede ele alınmasının farklı boyutları ortaya konularak imkânlar ve sıkıntılara değinildi.

Kur’anî kavramlardan “îsâr”ın sözlükte “bir şeyi veya bir kimseyi diğerine üstün tutma, tercih etme”; ahlâk terimi olarak da “bir kimsenin, kendisi ihtiyaç içinde bulunsa bile sahip olduğu imkânları başkalarının ihtiyacını karşılamak üzere kullanması, başkasının yararı için fedakârlıkta bulunması” anlamlarına geldiği belirtildi. Cürcânî’nin îsârı, “din kardeşliğinin en ileri derecesi” olarak gördüğü hatırlatıldı. “Îsâr”ın yalnızca maddi yardım şeklinde düşünülmemesi, genel bir ahlaki ilke şeklinde muhatabını her türlü sıkıntıdan kurtarmakla gösterilen çaba olarak anlaşılması gerektiği üzerinde duruldu. “Îsâr”ın ortaya konulmasında, maddi yetinin ön şart olarak düşünülmesinin kavrama ilişkin bir kısıtlamayı söz konusu ettiği ifade edildi.  

Kur’an’da îsâr’ın geçtiği ayetlere (Yûsuf 12/91; Tâhâ 20/72; en-Nâziât 79/38; el-A‘lâ 87/16; el-Haşr 59/9) odaklanılarak “neyi tercih etmek ve neyden kaçınmak” ile “kardeşlik hukuku” üzerinde duruldu. Hz. Musa ve sihirbazlar, Hz. İsa ve havarileri, ilk Müslümanlar, Ensar ve Muhacir kucaklaşması ile Yermuk Savaş’ında yaşananlarla “îsâr” kavramı somutlaştırıldı.

Günümüzde de benzer sosyal olaylar karşısında gerçek bir vazgeçiş olarak “îsâr” kavramının söz konusu olabileceğinin altı çizildi. Bugün özellikle empati kavramının değer aktarımında yeni bir şey keşfedilmiş gibi sunulup köklerden bağımsız, seküler bir algı içerisinde kavratılması eleştirildi. Son olarak özellikle kavram bilinci konusunda “Yolumuzu Aydınlatan Kur’anî Kavramlar” adlı eserin okunmasının önemine işaret edildi.

Program, katılımcıların değerlendirmeleriyle sona erdi.

fatih_ciftci-20150123-02.jpg

fatih_ciftci-20150123-03.jpg

fatih_ciftci-20150123-04.jpg

HABERE YORUM KAT

5 Yorum