1. HABERLER

  2. HABER

  3. EKONOMİ

  4. Yeni torba yasa paketi kabul edildi
Yeni torba yasa paketi kabul edildi

Yeni torba yasa paketi kabul edildi

Pandemi döneminde uygulanan kısıtlamalar sebebiyle çeklerin bankalara ibrazı ile icra iflas takipleri 31 Mayıs'a kadar durdurulacak.

30 Nisan 2021 Cuma 17:21A+A-

Pandemi döneminde uygulanan kısıtlamalar sebebiyle hak kaybının önlenmesi amacıyla çeklerin bankalara ibrazı ile icra iflas takipleri 31 Mayıs 2021’e kadar durdurulacak.

Akaryakıt sektöründe kayıt dışı ile mücadele kapsamında yeni önlemler ve cezalar getiren Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi Meclis’te kabul edildi.

Kanuna  önergeyle eklenen yeni maddeye göre;  ibraz süresinin son günü 30 Nisan ile 31 Mayıs arasına isabet eden çekler, bu tarihler arasında ibraz edilemeyecek. Ancak 1 Haziran’dan sonra kalan süre için ibraz işlemi yapılabilecek.

30 Nisan ile 31 Mayıs tarihleri arasında vadesi gelen kambiyo senedine dayalı alacaklar hakkında, bu tarihler arasında icra ve iflas takibi başlatılamayacak, ihtiyati haciz kararı verilemeyecek ve başlamış olan takipler duracak.

Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu Kapsamına giren kamu idarelerinin kamu hukukundan veya özel hukuktan doğal alacakları hakkında 30 Nisan 2021 ile 31 Mayıs 2021 tarihleri arasında icra ve iflas takibi başlatılamayacak.

 

Teklif ne getiriyor?

Akaryakıtta kayıt dışılığı önlemeye dönük düzenlemeler içeren kanunda şu düzenlemeler yer alıyor:

- Akaryakıt, LPG, tütün mamulleri ve alkollü içecek sektörlerinde ilk defa faaliyet göstereceklerden 10 milyon TL; halihazırda faaliyet gösterenlerden ise 100 milyon TL’yi geçmemek üzere bir önceki yıl brüt satışlarının yüzde 1’i tutarında teminat alınacak. Teminatı vermeyenlere 25 bin TL’den az ve 1 milyon TL’den fazla olmamak üzere brüt satışlarının binde 3’ü özel usulsüzlük cezası verilecek. Ayrıca akaryakıt ve LPG piyasasında olup teminatlarını vermeyenler, teminatlarını verene kadar faaliyetten men edilecekler.

-Akaryakıt piyasasında sahte fatura düzenleme ve ödeme kaydedici cihaza müdahaleye ilişkin haklarında vergi incelemesi olan tesis için başka bir kişiye lisans verilmeyecek.

-Dağıtıcı lisansı sahiplerinin otomasyon sistemini EPDK tarafından yetkilendirilmiş tüzel kişiler aracılığıyla kurması ve sistemin işleyişinden müştereken sorumlu tutulmalarına ilişkin düzenleme yapılmaktadır. Böylece EPDK bayilerden ve dağıtıcılardan gelen verileri güncel olarak denetleyebilecek.

-Ödeme kaydedici cihaz ve otomasyon gibi elektronik sistemlere müdahale eden kişilere vergi kaçakçılığı suçu kapsamında 3 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası verilecek.

-EPDK’dan izin alınmaksızın herhangi bir üründen üretilen maddelerin akaryakıt olarak; ikmal edilmesi, satışa arz edilmesi, satılması, bulundurulması, bu özelliğini bilerek ticari amaçla satın alınması, taşınması veya saklanması da kaçakçılık suçları kapsamına dahil edilmekte. Bu fiilleri işleyenler 2 yıldan 5 yıla kadar hapis ile cezalandırılacak.

-Akaryakıt piyasasında sahte fatura düzenleyen ve kullananlar ile ödeme kaydedici cihaza ve otomasyona müdahale fiillerinin tespit edilmesi durumunda tüm faaliyetler EPDK tarafından geçici olarak durdurulacak ve bu süre içinde söz konusu tesis için başka bir kişiye de lisans verilmeyecek. Kesinleşmiş mahkeme kararına göre lisans sahiplerinin lisansı iptal edilecek. Ödeme kaydedici cihaza ve otomasyona müdahale fiiline ilişkin olarak verilen idari para cezaları ödenmediği müddetçe lisansa konu tesis için yeni lisans verilmeyecek.

-Dağıtıcıların, herhangi bir dağıtıcıdan aldığı akaryakıtı başka bir dağıtıcıya satması yasaklanıyor. Bu yasağı çiğneyen lisans sahiplerine birinci ihlalde idari para cezası uygulanacak ve iki yıl içerisinde tekrar edilmesi halinde dağıtıcı lisansı iptal edilecek.

-Mevcutta, kanuna karşı hile ve yalan beyanda bulunanların lisansı iptal ediliyordu. Yeni düzenlemeyle bu kişilere, bunların ortaklarına, bunların ortak veya temsilcisi olduğu tüzel kişilere yeniden lisans verilmeyecek.

-Akaryakıt-LPG dağıtıcı ve bayi lisans başvurusu, lisans tadili veya lisans süresi uzatılmasına ilişkin taleplerin yerine getirilmesi için vadesi geçmiş vergi borcu ile SGK'ye vadesi geçmiş prim ve idari para cezası borcu bulunmaması şartı getiriliyor.

HABERE YORUM KAT