1. HABERLER

  2. HABER

  3. "Torba Kanun"un 11 Maddesi Daha Kabul Edildi
"Torba Kanun"un 11 Maddesi Daha Kabul Edildi

"Torba Kanun"un 11 Maddesi Daha Kabul Edildi

TBMM Genel Kurulu'nda görüşülen "Torba Kanun Teklifinin" 11 maddesi daha kabul edilerek 22. maddeye gelindi.

19 Mart 2015 Perşembe 09:02A+A-

Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'nin 2. bölümünde yer alan 11 madde kabul edildi.

Buna göre, Elektrik Piyasası Kanunu'na eklenen "Dağıtım sistemindeki kayıpların azaltılmasına ilişkin tedbirler" başlıklı geçici maddeye göre, 1 Ocak 2016'ya kadar teknik ve teknik olmayan kayıpların oranı ülke ortalamasının üzerinde olan dağıtım bölgelerinde, diğer dağıtım bölgelerinden farklı düzenlemeler yapılmasına, hedef kayıp-kaçak oranlarının bir önceki yılın gerçekleşmeleri dikkate alınarak ve sonraki uygulama dönemleri de dahil olmak üzere yeniden belirlenmesine EPDK yetkili olacak.

Teklifle, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede "İl ve ilçe düzeyinde yapılması gereken iş ve işlemler" başlıklı madde, "İl ve ilçe düzeyinde yapılması gereken iş ve işlemler ile bağlı kuruluşlarla ilişkiler" diye değiştiriliyor.

Bakanlık, merkez teşkilatı ile bağlı kuruluşlarınca yürütülen gençlik ve spor ile kredi ve yurt hizmetlerinin, belirleyeceği plan ve program dahilinde ve mevzuata uygun bir şekilde yürütülmesini sağlamak ve gözetmek, gelişmesini ve yaygınlaşmasını teşvik edici tedbirler almak ve bunların uygulama ve sonuçlarını denetlemekle görevli ve yetkili olacak.

Bakanlık, yurt, spor tesisi, her türlü gençlik ve eğitim tesislerinin yapılması, kiralanması, işletilmesi, bağlı kuruluşların mülkiyetindeki taşınmazların tahsisi ve bu taşınmazlar üzerinde sınırlı ayni hak tesisi iş ve işlemlerini koordine etmeye, planlamaya yetkili olacak.

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü'ne bin 152 ve Spor Genel Müdürlüğü'ne 81 kadro ihdas edilecek.

Bölge müdürlükleri kapatılacak

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü bölge müdürlükleri kapatılacak. Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü bölge müdürlüklerinin kullanımında olan her türlü taşınır ile taşıt, araç, gereç ve malzeme, varsa her türlü borç ve alacaklar, yazılı ve elektronik ortamdaki her türlü kayıtlar ve diğer  dokümanlar ile personeli  Kredi Yurtlar il müdürlüklerine devredilecek.

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü bölge müdürlüklerinin devri sebebiyle gerçekleştirilen, kapatma, devir, personel geçişi ve nakli, diğer geçiş işlemleri ile kadro, demirbaş  devri ve benzeri  hususlar, kurulacak bir komisyon tarafından yerine getirilecek. Kredi Yurtlar il müdürlüklerinin 2015 yılı harcamaları Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü'nün 2015 yılı bütçesinden karşılanacak.

Madde yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla mevzuatta "Kredi ve Yurtlar Kurumu bölge müdürlükleri ve müdürü"ne yapılan atıflar, "Kredi ve Yurtlar il müdürlükleri ve il müdürü"ne yapılmış sayılacak.

Görevleri hiçbir işleme gerek kalmaksızın sona erecek

Düzenleme yürürlüğe girdiği tarihte Gençlik ve Spor Bakanlığı merkez teşkilatı ile Spor Genel Müdürlüğü ve Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü'nde; genel müdür yardımcısı, müşavir, teftiş kurulu başkanı, 1. hukuk müşaviri, daire başkanı, bölge müdürü ve bölge müdür yardımcısı, gençlik hizmetleri spor il ve ilçe müdürü, federasyon genel sekreteri, yurt müdürü ve gençlik merkezi müdürü kadrolarında bulunanların görevleri hiçbir işleme gerek kalmaksızın sona erecek. 

Bu kadrolarda bulunanlar araştırmacı kadrolarına halen bulundukları kadro dereceleriyle hiçbir işleme gerek kalmaksızın atanmış sayılacak. Ancak ilgililerin önceki kadroları ile atandıkları yeni kadro arasında mali haklar bakımından bir fark bulunması durumunda bu fark, Devlet Memurları Kanunu'nun ilgili maddesinde düzenlenen usul ve esaslar çerçevesinde aradaki fark kapanıncaya kadar ödenecek.

Araştırmacı kadro veya pozisyonları, atama işleminin yapıldığı tarihte hiçbir işleme gerek kalmaksızın ihdas edilmiş ve herhangi bir sebeple boşalması halinde hiçbir işleme gerek olmadan iptal edilmiş olacak. Bakanlık veya bağlı kuruluşlarında yönetici kadrolarında olup görevden alma ya da atama işlemlerine ilişkin açtıkları davalara dair, mahkeme kararlarının gereği; müsteşar yardımcısı ve genel müdür kadroları için bakanlık müşaviri kadrolarına, diğerleri için ise araştırmacı kadrolarına atanacak. 

Düzenleme gereğince, bakanlık müşaviri veya araştırma kadrolarına atananlar, merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilebilecek. Düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren, gençlik hizmetleri ve spor ilçe müdürü, gençlik merkezi müdürü ve yurt müdürü kadrolarına her bir kadro için bir defaya mahsus olmak üzere, şartları taşıyanlar arasından atama yapılacak. 

Önerge tartışma yarattı

Teklife, AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş ve milletvekili arkadaşlarınca verilen, "Başbakanlık, bakanlıklar, bağlı ve ilgili kuruluşlar ile düzenleyici ve denetleyici kurumlar, TMSF'de üst düzey yönetici kadro ve pozisyonunda bulunanların görev süreleri sona erdiğinde veya görevden alındıklarında atanacakları kadro ve pozisyonların standart hale getirilmesini" öngören, yeni madde ihdasına ilişkin önerge tartışma yarattı.

Komisyonun salt çoğunlukla önergeye katıldıklarını belirtmesinin ardından, CHP'li bazı milletvekilleri söz istedi.

Başkanvekili Ayşenur Bahçekapılı, bunun üzerine birleşime ara verdi. Arada, CHP ve MHP milletvekilleri komisyon sırasına giderek, önergeye tepki gösterdi. Bunun üzerine, AK Parti Grup Başkanvekili Belma Satır ile İstanbul Milletvekili Doğan Kubat, muhalefet grup başkanvekilleri ile Plan ve Bütçe Komisyonu üyelerini, önerge hakkında bilgi vermek üzere Başkanlık Divanı arkasındaki odaya davet etti.

Bu sırada MHP Manisa Milletvekili Erkan Akçay, "Gecenin ikisi olmuş, önerge getiriyorsunuz, gelmiyorum" diyerek tepkisini dile getirdi. İktidar ve muhalefet grup başkanvekilleri, Başkanlık Divanı arkasındaki odaya geçerek, bir süre görüştü.

Aranın ardından birleşimi yeniden açan Başkanvekili Bahçekapılı, komisyonun yerini almaması üzerine, birleşimi saat 14.00'te toplanmak üzere kapattı.

AA

HABERE YORUM KAT