1. YAZARLAR

  2. Haksöz

  3. Deprem Anketi: Deprem Sürecinde Değişim

Deprem Anketi: Deprem Sürecinde Değişim

Eylül 2002A+A-

Bu anket, Sakarya Dayanışma Platformu tarafından Sakarya ve Kaynaşlı deprem bölgelerinde 523 kişiyle yüzyüze görüşülerek yapılmıştır. Anketin yapıldığı zaman dilimi Kasım 1999 ile Şubat 2000 tarihleri arasıdır.

Teknik ve moral katkılarından dolayı Doç. Dr. Yasin Aktay ve Dr. Fethi Güngör'e içten şükranlarımızı sunarız.

Sakarya Dayanışma Platformu

1. Cinsiyetiniz?
1. Kadın
2. Erkek

2. Yaşınız? (Rakamla yazınız): .........

3. Eğitim durumunuz?
1) Okuryazar değil %1,1
2) Okuryazar % 2,1
3) İlkokul % 16,5
4) Ortaokul %14,2
5) Lise mezunu %42,4
6) Üniversite %20,9
7) Lisansüstü %2,4

4. Mesleğiniz?
1) Memur %7,7
2) İşçi % 13,1
3) Serbest %25,4
4) Emekli % 3,6
5) Ev hanımı % 14,0
6) Çiftçi %0,4
7) Öğrenci %24,4
8) İşsiz %3,4
9) Diğer %7,7

5. Depremden ne şekilde zarar gördünüz?
1) Zarar görmedim % 29,1
2) Yaralandım %6,6
3) Sakat kaldım %0,8
4) 1. derece akraba yaralanması %6,6
5) 1.derece akraba ölümü % 13,6
6) Evim yıkıldı % 14,8
7) İş yerim yıkıldı % 4,1
8) Ev veya iş yeri hasarlı % 18,9
9) Diğer % 5,2

6. Böyle bir afet bekliyor muydunuz?
1) Evet %29,3
2) Hayır % 70,5

7. Daha önce deprem yaşadınız
1) Evet % 35,1
2) Hayır % 64,6

8. Deprem sırasında ne yapıyordunuz?
1) Çalışıyordum % 2,3
2) Tv seyrediyordum % 6,8
3) Ev işleriyle meşguldüm % 1,9
4) Eğleniyordum % 1,5
5) Uyuyordum % 70,7
6) Okuyordum % 4,0
7) Diğer % 12,6

9. Deprem sırasında neredeydiniz?
1) Evde %83,0
2) İşte % 2,1
3) Misafirlikte % 4,6
4) Sokakta % 1,5
5) Şehir dışında % 5,8
6) Diğer % 2,9

10. Deprem anında ne düşündünüz?
1) Ölümü % 18,2
2) Ahireti % 4,2
3) Kıyameti % 28,4
4) Panikledim %10,2
5) İş yerimi % 1,1
6) Ailemi %16,7
7) Hiçbir şey % 10,4
8) Hatırlamıyorum % 5,2
9) Diğer % 5,4

11. Deprem anındaki duygularınızı hangi cümle en iyi anlatır?
1) Hayatım boyunca yaptıklarımdan pişman oldum. % 10,7
2) Ölmezsem hayatımı (davranışlarımı) değiştirmeyi düşündüm % 12,3
3) Hiçbir şeyin eskisi gibi olamayacağını düşündüm % 25,3
4) Bundan sonra ne yapacağımı düşündüm % 17,4
5) Hatırlamıyorum %23,9
6) Diğer % 10,1.

12. Deprem anında ne yaptınız?
1) Dışarı kaçmaya çalıştım % 31,6
2) Bitmesini bekledim % 25,1
3) Dua etmeye başladım % 30,9
4) Hatırlamıyorum %4,0
5) Diğer % 8,1

13. Depremden hemen sonra ne yaptınız?
1) 1. dereceden yakınlarımı aradım % 61,4
2) Oturup beklemeye başladım %16,5
3) Arkadaşlarımı aradım % 4,5
4) Kalabalığa daldım % 5,6
5) Sürekli ağladım % 3,5
6) Diğer % 8,3

14. Deprem sırasındaki davranışlarınızı nasıl değerlendiriyorsunuz?
1) Soğukkanlı % 38,6
2) Şuursuzca % 9,3
3) Aptalca % 3,1
4) Korku dolu %43,6
5) Hatırlamıyorum % 4,9
6) Diğer % 0,4

15. Depremden sonra nereye sığındınız?
1) Akrabalarımın yanına % 19,2
2) Çadırlara % 42,9
3) Adapazarı dışında bir yere % 11,3
4) Hasarsız meskenlere % 5,9
5) Köylere % 11,5
6) Diğer %9,1

16. Depremden kaç gün sonra yardım alabildiniz?
1) İlk gün %21,8
2) 2. Gün % 20,8
3) 3. Gün % 17,3
4) İlk hafta %18,4
5) Bir haftadan sonra % 21,2

17. Size ilk yardımı kim ulaştırdı?
1) Arkadaşlarım % 15,1
2) Komşularım %10,2
3) İş arkadaşlarım % 2,5
4) Devlet yetkilileri % 3,6
5) Gönüllü kuruluşlar % 53,5
6) Yabancı kuruluşlar % 0,8
7) Yabancı uyruklular % 3,4
8) Diğer %10,8

18. Depremden hemen sonra ilk yardımın kim tarafından size ulaşmasını bekliyordunuz?
1) Akrabalarımdan % 15,1
2) Komşularımdan % 6,5
3) Devletten % 27,1
4) Gönüllü kuruluşlardan %39,6
5) Diğer %8,0

19. Yardımları yeterli buluyor musunuz?
1) Evet 35,1
2) Hayır 64,4

20. Adapazarı'ndan göç etmeyi düşünüyor musunuz?
1) Evet %13,1
2) Hayır % 86,8

21. Göç etmeme sebebiniz nedir?
1) Gidecek yerimiz yok %16,8
2) İşimiz gereği göç edemiyoruz %31,1
3) Yakınlarımızdan ayrılamıyoruz %23,8
4) Mallarımızı bırakamıyoruz % 3,6
5) Yardımlardın faydalanmak için %0,6
6) Diğer % 24

22. Deprem devlete bakış açınızı değiştirdi mi?
1) Evet%60,3
2) Hayır%39,6

23. Deprem devlete bakış açınızı nasıl değiştirdi?
1) Devletin halkı değil kendini düşündüğünü gördük %42,2
2) Devletin halkı düşündüğünü, sahip çıktığını gördük % 9,5
3) Devlet için hiçbir şey ifade etmediğimizi anladık %48,2

24. Depremzedeler İçin toplanan paraların gerçekten onlar için  kullanılacağını düşünüyor musunuz?
1) Evet %7,0
2) Hayır %92,3

25. Depremzedeler için toplanan paraların nasıl kullanılacağını düşünüyorsunuz?
1) Depremzedeler için harcanır %11,5
2) Büyüklerimiz bilir % 8,9
3) Devletin açıkları kapatılır %48,4
4) Bazılarına peşkeş çekilir % 29,1
5) Diğer % 2,0

26. Deprem dine bakış açınızı nasıl etkiledi?
1) Hiç etkilemedi %27,4
2) İnancım sarsıldı % 2,6
3) İbadetlerimi daha düzenli yapmaya başladım % 56,2
4) Diğer %13,7

27. Deprem insanlarla ilişkinizi nasıl etkiledi?
1) Diğer insanlarla yakınlaşma oldu %59,4
2) İçine kapanık bir insan oldum %11,1
3) Sinirli ve bencil bir insan oldum %9.1
4) Diğer %19,8

28. Kader hakkında ne düşünüyorsunuz?
1) Ne yazılmışsa o olur % 73,3
2) İnsan kaderini kendisi çizer % 15,8
3) Kadere inanmıyorum % 2,6
4) Diğer % 6,2

29. Deprem aile içi ilişkilerinizi nasıl etkiledi?
1) Dayanışma arttı % 56,7
2) Aile fertleri bencilleşti % 7,9
3) Anlayışlı ve sakin birer kişi olduk % 15,7
4) Diğer % 19,5

30. Deprem ekonomik düzeninizi nasıl etkiledi?
1) Olumsuz etkiledi % 65,8
2) Etkilemedi % 24,9
3) Olumlu etkiledi %9,3

31. Depremden dolayı herhangi bir maddi yardım alıyor musunuz?
1) Kira yardımı alıyoruz % 22,3
2) Kredi yardımı alıyoruz  % 4,0
3) Hasar veya tamir parası aldık/alacağız % 10,8
4) Şu an hiçbir yardım almıyoruz %60,2
5) Düzenli nakit yardımı (maaş vb.) alıyoruz % 2,6

32. Deprem küçüklerinizin (çocuklarınızın/kardeşlerinizin) üzerinde nasıl bir etki yaptı?
1) Sinirli ve anlayışsız oldular % 10,4
2) Sürekli korkuyorlar % 31,5
3) Yalnız kalmak istemiyorlar %42,8
4) Sakin ve anlayışlı olmaya başladılar %4,1
5) Diğer % 11,1

33. Yine bir deprem olsa yardımınıza ilk olarak kimin koşacağını düşünüyorsunuz?
1) Devletin % 5,5
2) Gönüllü kuruluşların % 58,6
3) Akrabalarımın % 20,3
4) Komşuların % 11,5
5) Diğer % 1,8

35. Sizce depreme karşı alınabilecek en iyi önlem nedir?
1) Binaların sağlam yapılması % 32,0
2) Devletin tedbir alması % 13,4
3) Dine daha fazla önem vermek %17,8
4) insanları deprem konusunda eğitmek %21,8
5) Tedbir alınabileceğine inanmıyorum % 15,0

36. Sizce depreme karşı alınabilecek önlemde en büyük sorumluluk kime aittir?
1) Devlete %56,4
2) Halka % 22,9
3) Müteahhit ve mühendislere % 15,5
4) Diğer % 5,0

37. Depremde ölenlerin sayısıyla ilgili resmi rakamlar sizce gerçeği yansıtıyor mu?
1) Evet 4,7
2) Hayır 95,3

38. Sizce gerçek ölü sayısı neden gizlenmiş olabilir?
1) Devletin çıkarları gerektirdiği için % 75,3
2) Bilmiyorum % 11,2
3) Halkın korkusunu azaltmak için % 10,6
4) Diğer % 2,8

39. 30 sene sonra aynı şiddette bir deprem olsa karşılaşacağınız tablonun en önemli özelliği ne olabilir?
1) Daha az can kaybı olur %23,8
2) Daha az mal kaybı olur %3,2
3) Değişen hiçbir şey olmaz %55,8
4) Daha fazla can kaybı olur %8,3
5) Daha fazla mal kaybı olur %2,0
6) Diğer % 6,7

40. Deprem sürecinde iktidarda başka bir parti olsaydı karşılaşacağınız tablo daha farklı olabilir miydi?
1) Evet, farklı olurdu % 11,6
2) Hayır, farklı olmazdı % 50,1
3) Partisine göre değişir % 19,4
4) Fikrim yok % 18,8

41. Yardımların adil dağıtılıp dağıtılmadığı konusunda ne düşünüyorsunuz? (Birden fazla şık işaretleyebilirsiniz).
1) Yardımlar adil dağıtılmadı % 33,5
2) Dağıtım yapanlar yakınlarını gözetti % 21,7
3) Büyük oranda stokçuluk yapıldı % 19,9
4) Devletin yardımları adil dağıtıldı % 2,9
5) Gönüllü kuruluşlar yardımları adil dağıtıldı % 18,9
6) Diğer % 1,8

42. Deprem sonrasında halkta ahlaki değişiklikler olduğunu düşünüyor musunuz? (Birden fazla şık işaretleyebilirsiniz).
1) Hayır, kayda değer bir değişiklik olmadı %40,7
2) Yardımlaşma/dayanışma yönünde olumlu gelişti % 15,1
3) İnsanlar bencil ve hilekar oldu %20,7
4) Gençlerin ahlakı bozuldu % 13,4
5) Çocukların ahlakı bozuldu %3,8
6) Kadınların ahlakı bozuldu % 3,8
7) Diğer % 2,4

43. Sizce Adapazarı eski haline ne kadar zamanda döner?
1) 1 senede % 0,9
2) 5 senede % 25,2
3) 10 senede % 32,1
4) Eskisi gibi olmaz % 41,6

44. Depremde en iyi çalışan kamu kurumu hangisi oldu?
1) Belediyeler % 23,2
2) Kızılay %2,6
3) Sivil savunma % 14,7
4) Ordu %26,4
5) PTT %2,4
6) Hiçbiri % 24,2
7) Diğer %6,0

BU SAYIDAKİ DİĞER YAZILAR