1. YAZARLAR

  2. BÜLENT ŞAHİN ERDEĞER

  3. Kitab-ı Mukaddes’te Muhammed ve Ahmed Kelimeleri
BÜLENT ŞAHİN ERDEĞER

BÜLENT ŞAHİN ERDEĞER

Yazarın Tüm Yazıları >

Kitab-ı Mukaddes’te Muhammed ve Ahmed Kelimeleri

04 Ekim 2010 Pazartesi 12:45A+A-

Ancak İslam’ı tebliğ eden peygamberin sözü yerine gelirse, onun gerçekten RAB'bin gönderdiği peygamber olduğu anlaşılır." Yeremya 28:9

“Yeryüzünde kimseye 'Rab' demeyin. Çünkü bir tek Rabbiniz var, O da göksel RAB'dir.” Matta 23:9

 Alemlerin Rabbi’nin insanlığa verdiği iki büyük nimet olan Eski Ahid metinleriyle Son Vahiy Kur’an metnine İlahi bir tasarıyla İbrahim (as)’a müjdelenen iki kardeşin İshak ve İsmail’in torunları olan İsrailoğullarının ve Araplar’ın ilk muhatap kılınmaları muhteşem bir uyumu da beraberinde getirmiştir. Bu uyum hiç kuşkusuz Hitap dilleri olan Kardeş diller İbranice ve Arapçadan kaynaklanmaktadır. Ancak tarihi süreç içerisinde İbrahimi Vahiy zincirinin ilk muhatapları olan İsrailoğulları bu vahye yine Eski Ahidde defeatlerle tekrarlanan bir çok ihanetle sadık kalmamışlardır.

 Üretikleri “Kutsal Irk” düşüncesiyle Rahmanın İletimi olan Eski Ahid’i Furkan olarak Hakkı Batıldan ayıran ve hayatı “belirleyen” bir rehber kabul etmek yerine onu belirlenen bir nesneye indirgemişlerdir. Kavramları ve kelimelerin yer yer lafzen yer yer de anlam olarak yerlerini değiştirmişler ve Kendilerine verilen Takvaca üstün kılınmışlığı zaman içerisinde istismar ederek bütün Eski Ahid kavramlarını Kutsal ve seçilmiş “ırk” saplantısına uydurmaya çalışmışlardır. Aşağıda Kur’an’ın büyük bir özgüvenle iddia ettiği gibi (Bknz. Kur’an, 61:6, 7:157, 3:86, 16:83) “lafzen” Eski Ahidi okuyan her okuyucunun bildiğinde oğlu gibi tanıyacağı bir gerçekle karşılaşılmaktadır. (Kur’an 6:20, 2:89)

 Anlamsal olarak pek çok anlatımla Eski Ahid’de Son peygamber olduğu haber verilen Hz. Muhammed’in nitelikleri başka bir araştırma konusu olmakla birlikte lafzen de isminin ve sıfatının açıkça haber verilmesi ibret vericidir. Ayrıca İbrahimi Vahiy zincirinin ortak dil ailesine mensup ve hemen hemen aynı mantık kurulumlarıyla inşaa edilmiş Arapça ve İbranice dilleriyle indirilmiş olmaları da Rabbani hikmetin bir başka boyutudur. Araştırmam da “H-M-D” “M-H-M-D” Merkezli türetilmiş bütün Eski Ahid kelimelerini inceledim. Eski Ahidde İbranice kullanım HAMAD-(arapçası HAMD) dır. Hamd eden anlamında

 

MUHAMMED (MHMD) AHMED (HMD)) KELIMELERININ GEÇTİGİ YERLER:

 Yaratılış 2:9 Övülmüş Ağaç

Yaratılış 3:6 Övülmüş Ağaç

Çıkış 20:17 Makdis Ev Kutsanmış Ev Mabed

Çıkış 34:24 Yeşu 7:21 Güzel

Eyub 20:20 Zevk Almak

Neşideler Neşidesi. 2:3 Hamd Etmek

Mezmurlar 19:10 Tatlı

Mezmurlar 39:11 Fiziksel Güzellik

Mezmurlar 68:16 Allah Tarafından Övülmüş

Süleyman’ın Meselleri 1:22 Sevinç

Süleyman’ın Meselleri 6:25 Övülmüşlük, Güzellik

Süleyman’ın Meselleri 12:12 Salih Kulluk*

Süleyman’ın Meselleri 21:20 Değerli Hazine

İşaya 1:29 Övmek, İstekli Olmak

İşaya 44:9 Zevk Bulmak

İşaya 53:2 Güzellik

Mika 2:2 Övülmüş, Kutsanmış Mabed

 

YEREMYA’NIN MERSİYELERİ 1:10 Övülmüş Olan: MUHAMMED

YEREMYA’NIN MERSİYELERİ 2:4 Göze Hoş Gelen, Övülen

HEZEKİEL 24:16: Sevgili:MAHMAD

HOŞEA 9:6: Takdis Edilen : MAHMAD

YOEL 3:5: Övülen Şey: MAHMAD

 

H-M-D Listesi

Tekvin 27:15 En Güzel

1Samuel 9:20 Ev

2.Tarihler20:25 Değerli, Övülen Şeyler

2.Tarihler 21:20

2.Tarihler 32:27 Değerli Eşya

2.Tarihler 36:10 Değerli Takımlar

Ezra 8:27 Değerli

Mezmurlar 106:24 Güzel, Övülen Diyar

Isaya 2:16 Övülen bütün şeyler

Yeremya 3:19 Övülen Diyar

Yeremya 12:10 Güzel Pay

Yeremya 25:34 Değerli Kap

Hezeikel 26:12 Güzel Ev

Daniel 9:23 Çok Övülmüş

Daniel Daniel 10:3 İyi Yemek

Daniel 10:11 Çok Övülmüş DanieL

lDaniel 10:19 Çok Övülmüş Daniel

Daniel 11:8 Güzel Kaplar

Daniel 11:37 Hamd etmek

Daniel 11:38 Değerli Taşlar

Daniel 11:43 Değerli Şeyler

Hoşea 13:15 Güzel Şeyler

Nahum 2:9 Değerli Eşya

Zekerya 7:14 Övülmüş Diyar

Kitab-ı Mukaddes’in Eski Ahid Bölümündeki Muhammed Ahmed Hamd Gibi kelimelerin kullanımları Cins isim olarak, sıfat olarak ve özel isim olarak farekılı yerlerde farklı kişi yer ve cisimler için kullanılmıştır. Bizim için önemli olan bizzat Özel isim ya da sıfat olarak Son Peygamberi betimliyen Muhammed ve Ahmed kelimelerini incelemek olacaktır.

**Haggay 2:7 ÖVÜLEN “AHMED”  חֶמְדָּה GELECEK:

Eski Ahid’in Haggay Kitab’ı 37. Kitap olup Haggay Peygamber’e İsrailoğulları’na gönderilmiş diğer elçiler gibi bir kez daha ahde sadık kalmaları için gönderilmiştir. Elçi Haggay’ın ve İsrailoğullarının yaşadığı dönemde İsrailoğulları dünyevileşmiş ve Allah’a karşı duymaları gereken sorumluluk bilincini kaybetmişlerdir. (Bknz. Haggay 1:4-10) İşte Böyle bir atmosferde Orduların Rabbi Yüce Allah İsrailoğullarına ümid vermek, bu atalketten kurtarmak için daha önceleri de tekrarlanan öngörüyü yeniden hatırlatmaktadır. Son Peygamberin geleceği bilgisi Lafen ismiyle birlikte tekrarlanmaktadır. -H-M-D gelecek- ibaresi aynı dilin farklı bir versiyonu hatta lehçesi niteliğindeki Arapçada apaçık olarak A-H-M-D olarak geçmektedir. Kasıtlı olarak tarih içerisinde bu ibarenin anlamının kaydırılmasına rağmen son Eski Ahid çevirisi “Kutsal Kitap”(Kitab-ı Mukaddes Şirketi 2001) dipnotuyla birlikte doğruya daha yakın bir çeviri yapmıştır. Genellikle “Bütün Milletlerin Değerli Şeyleri gelecek” (“Kitab-ı Mukaddes”, Kitab-ı Mukaddes Şirketi 1993) olarak çevrilerek anlamı kaydırılan ayet Son çeviride dipnotuyla beraber okuyucuya şöyle sunulmuştur:

 וְהִרְעַשְׁתִּי אֶת־כָּל־הַגֹּויִם וּבָאוּ חֶמְדַּת כָּל־הַגֹּויִם וּמִלֵּאתִי אֶת־הַבַּיִת הַזֶּה כָּבֹוד אָמַר יְהוָה צְבָאֹֽות׃

2:7 Bütün ulusları sarsacağım, değerli eşyalarını buraya getirecekler. Ben de bu tapınağı görkemle dolduracağım.' Böyle diyor Her Şeye Egemen RAB.

Dipnot: 2:7. "Değerli eşyalarını buraya getirecekler" ya da "Onların özlediği kişi buraya gelecek.

Ayet/Pasuk pasajını bütünlüklü olarak okuduğumuzda ise İsrailoğullarının Eski Ahid’e ihaneti ve aymazlığı yüzünden harab olmuş Kudüsteki Beyt-i Makdis’in (Beytullah) yerine “aHMeD”in gelmesiyle başka bir beytullah’ın ve İslam’ın geleceği de açıkça haber verilmiştir. Ayrıca aHMeD’in “Bütün ulusları sarsacağım” denilerek sadece İsrailoğullarına değil bütün kavimlere evrensel bir tarzda geleceği belirtilmektedir (2:7) hatırlanacak olursa bu kişi İsa Mesih olamaz. Çünkü o Sadece İsrailoğullarına gönderilmiştir. (Matta 5:17, 15:24) Ayetler şöyle:Haggay Bap:25 'Mısır'dan çıktığınızda, size bu konuda söz verdim. Ruhum (vahyim) aranızdadır. Korkmayın!'6 "Her Şeye Egemen RAB diyor ki: 'Kısa zamanda bir kez daha yeri, göğü, denizi, karayı sarsacağım.7 Bütün ulusları sarsacağım, AHMED gelecek. Ben de bu tapınağı görkemle dolduracağım.' Böyle diyor Her Şeye Egemen RAB.8 'Gümüş de, altın da benim' diyor Her Şeye Egemen RAB.9 'Yeni tapınağın görkemi, öncekinden daha büyük olacak. Buraya “Selamet” vereceğim.' Böyle diyor Her Şeye Egemen RAB."

İSRAİLOĞULLARINA ESKİ AHİDDEKİ SON ULTİMATOM: ELÇİ SURESİ: MALAKİ KİTABI

Malaki Elçi, Ulak demektir. (“Kutsal Kitap” Tercümesi 2001) Ve Eski Ahid’in “Son” Bölümü “Elçi Suresi” ile bitmektedir. Yani Malaki Kitabıyla.

 Sure şöyle başlar:

 “1:1 RAB'bin Malaki (Elçi) aracılığıyla İsrail halkına bildirisi.”Bu Son bildiri ile İsrailoğulları’nın Eski Ahid’e olan ihanetleri son kez onlara hatırlatılmış adeta Bir Ultimatom verilmiştir. Ayetlerde şöyle geçer: 2:10 Hepimizin babası bir değil mi? Bizi yaratan aynı Tanrı değil mi? Öyleyse neden atalarımızın yaptığı antlaşmayı bozarak herkes kardeşine ihanet ediyor?2:11 Yahuda halkı haince davrandı. İsrail'de ve Yeruşalim (Kudüste)'de iğrenç şeyler yapıldı: Yahuda yabancı ilahın kızıyla evlenerek RAB'bin sevdiği kutsal yeri kirletti.

İsrailoğullarının elimizdeki İncil rivayetlerinde ve Korunmuş Son Vahiy Kur’an’ın tekraren anlatılan ihanetleri Eski Ahidin son bölümünde de tekrarlanmıştır. 2. Bap 17.ayetle biter ve bu ihanete karşılık gelecekteki Rab planı haber verilir:

2:17 Sözlerinizle RAB'bi usandırdınız. "O'nu neyle usandırdık?" diye soruyorsunuz. "Kötülük yapan herkes RAB'bin gözünde iyidir, O onlardan hoşnuttur" ya da "Hani, adalet sağlayan Tanrı nerede?" diyerek usandırdınız.BAP:33:1"İşte elçimi gönderiyorum. Önümde yolu hazırlayacak. Aradığınız efendi ansızın mabedine gelecek; aradığınız şevkle beklediğiniz Ahid Elçisi gelecek" diyor Her Şeye Egemen RAB.3:2 Ama onun geleceği güne kim dayanabilir? O belirince kim durabilir? Çünkü o maden arıtıcının ateşi, çamaşırcının kül suyu gibi olacak; 3:3 gümüş eritip arıtan gibi davranacak: Levililer'i arındırıp altın, gümüş temizler gibi temizleyecek. Böylece RAB'be doğrulukla kurbanlar verecekler. 3:4 Geçmiş günlerde, geçmiş yıllarda olduğu gibi, RAB Yahuda ve Yeruşalim'in sunacağı sunulardan hoşnut kalacak. 3: 5 Her Şeye Egemen RAB, "Yargılamak için size yaklaşacağım" diyor, "Büyücülere, zina edenlere, yalan yere ant içenlere, işçinin, dulun, öksüzün, yabancının hakkını çiğneyenlere - benden korkmayanlara - karşı hemen tanık olacağım."

Son Ahdin Elçisi Muhamed Mustafa Yukarıdaki Ayetlerin gerçekleşmesini sağlamış ve bu ayetlere şahid olmuştur:Kur’an’da Bereketli Mabede Bu Ansızın Geliş İsra Suresinde şöyle anlatılır:

17:1 Kulunu (Muhammed'i) bir gece Mescidi Haram'dan, kendisine bir kısım ayetlerimizi göstermek için, çevresini mübarek kıldığımız Mescidi Aksa'ya götüren Allah'ın şanı yücedir. doğrusu O, işitir ve görür.17:2-3 Musa'ya kitap verdik. Ey Nuh'la beraber taşıyarak kurtardığımız kimselerin soyundan olanlar! Beni bırakıp başkasını vekil edinmeyesiniz diye onu İsrailoğullarına doğruluk rehberi kıldık. Doğrusu Nuh, çok şükreden bir kuldu.

İŞAYA 64:11 ve LUKA 2:14 BAĞLANTISI; מַחְמָד/ εὐδοκία 

İbranicesi:בֵּ֧ית קָדְשֵׁ֣נוּ וְתִפְאַרְתֵּ֗נוּ אֲשֶׁ֤ר הִֽלְל֨וּךָ֙ אֲבֹתֵ֔ינוּ הָיָ֖ה לִשְׂרֵ֣פַת אֵ֑שׁ וְכָל־מַחֲמַדֵּ֖ינוּ הָיָ֥ה לְחָרְבָּֽה׃

“v’kal mahamedeynu haya l’harba”

 Grekçesi “panta endoksa-hemon-sünepesen” Türkçesi “bütün mehmedetimiz harab oldu” buradaki çevirilerde MAHAMEDEYNU, εὐδοκία/ENDOKSA HEMON ile tevil ediliyor.MAHMAD MUHAMMED yani ENDEKSOS... Peki bu Nokta neden önemli Çünkü Endoksos yani “Muhammed” Kelimesi Yeni Ahitte de Geçiyor. Ancak bir de bakmışssınız ki orda başka bir şekilde tercüme edilmiş. Acaba neden?

Şimdi Yeni Ahiddeki ibareye bakalım: Luka 2:14 Yunancası: Δόξα ἐν ὑψίστοις θεῷ καὶ ἐπὶ γῆς εἰρήνη ἐν ἀνθρώποις εὐδοκία Doksa en einai hüpistipos teonKai epi ges eirene En antropois eudokias!

Türkçesi: En yücelerde Allah’a izzet, Ve Yeryüzünde O’nun övdüğü insana Selamet! Dedi melekler.

Arapçası:

14 «الْمَجْدُ للهِ فِي الأَعَالِي، وَعَلَى الأَرْضِ السَّلاَمُ، وَبِالنَّاسِ اَحمَدُ ».

“El-hamdu lillahi fil ula!‘Alel-ardi islamun! Ve li’n nasi ahmedun!”

Eski Ahid Olarak adlandırılan Musa(as)’a verilen 5 Kitap (Tevrat/Tora ve Diğer elçilerin İsrailoğullarına tebliğ ettikleri vahiyler silsilesinde haber verilen Hz. Muhammed ve Son Ahid Kur’an apaçık ortadadır. Maalesef İsrailoğulları milliyetçi saplantıları ve dünyevi çıkarları yüzünden hem İsa Mesih’in Müjdesini Hem de O Müjdenin kendisi olan Son Ahid Kur’an’ı kabul etmemektedirler. İsrailoğullarının uzmanları ise bu aldatmacıyı bilgi düzleminde örgütleme suçunu işlemişlerdir. (Bknz. Kur’an 2:75, 9:34)

 

YAZIYA YORUM KAT

11 Yorum