1. YAZARLAR

  2. Ahmet Varol

  3. Haber Emperyalizmi
Ahmet Varol

Ahmet Varol

Yazarın Tüm Yazıları >

Haber Emperyalizmi

23 Mayıs 2008 Cuma 05:12A+A-

Bugün İslâm dünyasının birçok bölgesi hakkında Türkiye'deki kamuoyu yeterli ve doğru bir şekilde bilgilendirilmemektedir. Bunda birinci derecede İslâm ülkeleri içinde dışa bağımlı olmayan bir haber ağının kurulamamasının büyük etkisi var. Türkiye'deki basın yayın organlarına yansıyan haberler çoğunlukla Batılı kaynakların ürünü olduğundan onların ihmal ettikleri Türkiye'de de ihmal ediliyor, onların öne çıkardıkları Türkiye'de de öne çıkarılıyor.

Buna ek olarak haberlerde kullanılan dil ve esas alınan mantık da onların dil ve mantığı oluyor. Bu yüzden bir Müslümanın göstermesi gereken hassasiyet ne yazık ki, çoğu zaman İslâmi basın yayın organlarında da ihmal ediliyor.

Bazen bir haber okursunuz. Gayet objektif bir şekilde bir olayı anlattığını zannedersiniz. Fakat içerisine yerleştirilen tek bir kelimenin insanların zihinlerini belli bir yöne doğru şartlandırdığının farkına bile varamazsınız. Örneğin Kudüs'te yaşanan olayların, "İsrail'de yaşanan olaylar.." şeklinde verilmesi gibi. Bu ifade Kudüs'ün bir İsrail şehri olduğu önyargısını zihinlere çivilemek amacıyla özellikle kullanılmaktadır. İslâmi basın organlarının da buna karşı zihinleri uyanık tutmak için "İşgal altındaki Kudüs..." ifadesini kullanmaları gerekir.

İslâmi basın yayın organlarına bu konuda önemli görevler düşüyor. İslâm coğrafyasıyla ilgili olarak kendilerine ulaşan haber metinlerini bu coğrafyayı, İslâmi oluşumları tanıyan, bu konularda Müslümanca düşünme duyarlılığı gösteren ehil kişilere inceletmesi gerekir. Ayrıca şunu da hatırlatalım ki bugün artık eskisi kadar Batılı haber kaynaklarına mahkûm değiliz. Haberleri daha sağlam ve İslâmi duyarlılığa sahip kaynaklardan takip etme imkânı var.

Emperyalizm şimdiye kadarki teknolojik gelişmeleri umumiyetle tekelinde tuttuğu için etkili basın yayın araçlarına da sahip oldu.

Emperyalizm ve yardakçıları açısından herhangi bir ahlaki değer ve vicdani ölçü söz konusu olmadığından dolayı, yayıncılıkta da oldukça geniş bir kitleye ulaşabilmek için mümkün olan her yola başvururlar. Mesela yalan haber üretme işi bu yollardan biridir.

Emperyalizme hizmet eden basın yayın organları bazen farklı meşreplerde görünseler de emperyalizmin çıkarlarını tehdit eden gelişmeler karşısında hemen ittifak sağlarlar. Bu ittifakları her zaman bir hareket birliği veya ortak organizasyon oluşturma şeklinde tahakkuk etmez. Emperyalizmin çıkarlarını tehdit eden gelişmeler karşısında ortak tavır ortaya koymaları da bir ittifaktır.

Emperyalizme hizmet eden basın yayın organları sürekli İslâmi hareketlerin aleyhine yayın yapmaktadır. Müslümanlar hakkında yazdıklarının büyük çoğunluğu ya tamamen asılsız veya yalanla karışıktır. Bunlar aynı zamanda İslâm'ı bir bütün olarak kabul eden ve öylece kabul edilmesi için çalışan kişileri sevimsiz gösteren türden terimlerin toplumda yerleşmesi için hayli gayret sarf etmektedirler. Mesela İslâm'ı bir hayat nizamı olarak kabul eden ve kendi hayatlarını bu nizama göre düzenlemeye çalışan Müslümanlar hakkında sürekli şekilde "aşırı İslâmcı", "radikal" tabirlerini veya buna benzer horlayıcı ibareleri kullanmaları buna örnektir.

İnsanların doğru bilgiye, doğru hükme ulaşmaları emperyalizmin hiçbir zaman yararına olmaz. Çünkü emperyalizm insanların yanıltılması ile ancak çıkarlarını koruyabilmektedir. Bu yüzdendir ki, emperyalizm ve hizmetçileri insanları cahilleştirmeye ve cahil bırakmaya özel ihtimam gösterirler.

İnsanları cahil bırakmada başvurulan çeşitli yollar vardır. Kafaların hatalı veya faydasız bilgilerle doldurulması da cahilleştirmede kullanılan metotlardan biridir. Belki bu tümüyle boş bırakmaktan daha zararlı bir uygulamadır. Bilindiği üzere çağımızda bunun araçları bayağı artmıştır. İnsanlar çok şey okumakla çok şey öğrendiklerini zannederler. Oysa öğrendiklerinin birçoğunun hayatlarına yansıyan tarafları oldukça azdır. Yansıdığı zaman da yanıldıklarını fark ederler.

Haber emperyalizmi de zihinleri belli amaçlar doğrultusunda işgal etmede kullanılan en önemli araçlardan biridir. Dolayısıyla haber emperyalizmi karşısında duyarlılığı artırmak, hatalı bilgileri ayıklamada işe yarayacak bilgi süzgeçleri geliştirmek ve haberleri özellikle de kavramları, nitelemeleri öncelikle bu süzgeçlerden geçirmek gerekir. Bu süzgeçler bizim düşünce çerçevemize göre yapılanacaktır.

Haber emperyalizminin etkisinden zihinlerimizi muhafaza etmek sadece okuduklarımıza karşı duyarlılık göstermekle değil seyrettiklerimize ve dinlediklerimize karşı da dikkatli ve duyarlı olmakla mümkündür.

Vakit gazetesi

YAZIYA YORUM KAT