1. HABERLER

  2. KÜLTÜR SANAT

  3. El- Keşşaf Tefsiri’nin 3. Cildi Çıktı!
El- Keşşaf Tefsiri’nin 3. Cildi Çıktı!

El- Keşşaf Tefsiri’nin 3. Cildi Çıktı!

En’am, A’raf, Enfal ve Tevbe  sûrelerinin yer aldığı bu cilt altı yüz yetmiş dokuz  sayfadan oluşmaktadır.

25 Temmuz 2017 Salı 09:53A+A-

Dil üstadı, edebiyatçı, kelamcı ve aynı zamanda müfessir olan Zemahşeri’nin dev eseri el-Keşşaf, tefsir tarihinde önemli bir yer tutan, hakkında yüzlerce şerh yazılan kaynak bir eser.

Zemahşeri’nin Mekke’de 2 yılda kaleme aldığı temel bilgi kaynaklarımızın vazgeçilmez tefsir kitaplarından olan el-Keşşaf; Kur’an’ı Kerim’in mucizeviliğini, dilindeki üstünlük ve inceliği gözler önüne seren muhteşem bir eser. Belagat ve gramer açısından kendisinden sonraki müfessirlere örneklik teşkil eden el-Keşşaf, ayetlerin belagat inceliklerini en güzel şekilde izah eder.

Zemahşeri el-Keşşaf tefsirinde kendinden önceki müfessirlerden büyük ölçüde istifade etmiş, tabiûn devri alimlerinin yanı sıra yüzlerce kur’a, dilci, fakih ve sahabe devri çalışmalarından yararlanmıştır.

“Ummu Et-Tefasir” yani “Tefsirlerin Anası” olarak kabul edilen Keşşaf tefsiri kendisinden sonra gelen bütün müfessirlerin ilk başvuru kaynağı olmuştur.

Zemahşeri’nin bütün İslam dünyasında tanınmasına yol açan “El Keşşaf an Hakaiki't Tenzil ve Uyunu'l Ekavil fi Vucuhi't Te'vil” eseri,  Arap Dili ve Edebiyatı açısından da zirve örneklerdendir. Carullah Zemahşeri’nin eseri Lügat, Nahiv ve Belagat ilkelerini önceleyen Dirayet Tefsiri mahiyetindedir.

Ayrıca müellifimiz Kur’an’da geçen kelimeler üzerinde büyük bir hassasiyetle durmuş ve tefsirine adeta kelime mealli bir tefsir hüviyeti kazandırmıştır.  Keşşaf Tefsiri tercümesi okura bu açıdan da önemli bir katkı sağlayacaktır.

EL-KEŞŞAF (3c)

ZEMAHŞERİ

Çeviri: Harun Ünal

Basım: Ekin Yayınları -Temmuz 2017

Isbn: 978-605-5146-57-3

679 Sayfa / 17*24 cm / Lüks Cilt, Ivory Kağıt

Fiyat: 55 TL

kessaf-3-ic.jpg

HABERE YORUM KAT