1. HABERLER

  2. KÜLTÜR SANAT

  3. Ekin Yayınlarından 5 Yeni Kitap
Ekin Yayınlarından 5 Yeni Kitap

Ekin Yayınlarından 5 Yeni Kitap

Ekin Yayınları okurlarına 5 yeni kitap sundu.

28 Ağustos 2012 Salı 15:05A+A-

Ekin Yayınları, 5 önemli kitabı okurlarıyla buluşturdu. Ekin, Müslüman Kardeşler ve Hasan el-Benna ile ilgili 2 yeni kitap sunarken Kur'an çalışmaları'nın 2. kitabı olan İnsan konulu kitap da yayınlananlar arasındaydı.

Yeni kitapların tanıtımları:

ekin-reklam_page_6.jpg

 

Hasan el-Benna’ın Siyasi Düşüncesi

İbrahim el-Beyyumi Ganim 

İslam’ın hayattan silinmeye çalışıldığı ve Müslümanların tam bir bozgun içerisinde olduğu bir dönemde Hasan el-Benna, kurduğu cemiyet ile başta Mısır olmak üzere tüm bölge halklarına yeni bir umut aşılamıştır. 

“İslam din ve devlettir. Yönetim İslam’ın bir parçasıdır. İslam, dengeli bir biçimde hayatın bütün alanlarını düzenlemek için geldiği gibi dünya ve ahiret işlerini de birleştirir.”diyen el-Benna’ın açtığı çığır ödenen ağır bedellere rağmen halklara umut ve direnç sağlamaya devam etmiştir. 

Şüphesiz ki Müslüman Kardeşler’in kurucucusu Hasan el-Benna açtığı çığır ile milyonlarca kişiyi etkilemiş ve etkilemeye devam etmektedir.

İbrahim el Beyyumi Ganim bu çalışması ile Mısır İsmailiye de başlayan ve bugün tüm Dünya da manşetlerde olan ve hakkında binlerce makale, kitap yazılan Müslüman Kardeşler’in kurucusu Hasan el Benna’ın siyasi düşüncesini tüm boyutları ile gün yüzüne çıkarmaya çalışmıştır. 

Bu çalışma, el-Benna’ın beslenme kaynakları, fikri öncülerinin yanı sıra güncel sorunlara dair yaklaşımları hakkında da önemli analizler içermektedir.

 

Kur’an da İnsanekin-reklam_page_1.jpg

Fevzi Zülaloğlu

“İçlerinde (yalnız) kendi ismi anılsın diye Allah’ın yükseltilmelerine izin verdiği evlerde, O’nun kudret ve yüceliğini sabah akşam dile getiren (öyle) kimseler (vardır ki,) bunları ne ticaret ne de kazanma hırsı Allah’ı anmaktan, namazda devamlı ve duyarlı olmaktan alıkoyabilir, böyleleri kalplerin ve gözlerin dehşete düşeceği Gün’den korkarlar.” (Nûr, 24/36-37)

Değerli Kur’an Dostları!

Çalışmamızın ana hedefi Kur’an diliyle insanların temel özelliklerini incelemektir. Çift kutuplu olan biz insanların tümüyle iyi ve masum bir varlık olmadığımız malumdur. O halde kendi nefsimizde ve çevremizde yapacağımız ıslahatlara hazırlanmak için, kendimizi ve muhataplarımızı tanımak şarttır. İnsanı tanımak, kendimizi tanımaktır. 

İnsanı tanımak, vahyin mesajını taşıyacağımız muhataplarımızı tanımaktır.  
Ve tanımak, bozulanı vahiyle onarmanın ve yeniden inşa etmenin, ölen hasletlerimizi yeniden ihya etmenin de ilk adımıdır.

 

Vahyin Şahitliği ve Toplumsal Değişimekin-reklam_page_7.jpg

Ali Değirmenci

Örnek ve İslami nitelikli bir oluşum, genel anlamda, vahiyle belirlenen temel ilkeler ve hedefler doğrultusunda tevhidin, hakkın ve adaletin şahidliğini yapmayı amaçlar. Zulmün, tuğyanın ve ifsadın yeryüzünden kaldırılmasını hedefleyen ferdi ve müşterek her türlü düzenli çaba, tavır ve eylemliliğin toplamı, genel bir ifadesi olarak karşımıza çıkar. İslam’ı gereğince yaşayabilmek, onun aydınlık ve dönüştürücü mesajını hayata taşıyabilmek için nicelik yönünden hissedilir bir konuma ulaşmak kadar, merhale bilincine ve temsil yeteneğine sahip kişilerle görünürlük kazanan güçlü ve kolektif bir tanıklığa da sahip olmak gerekmektedir.

Kabul ederiz ki her çağrının, her dünya görüşünün üzerinde yürüdüğü bir yol vardır. Bu yol üzerinde oluşacak birikim ve hareketlilik, istikametin karakteriyle şekillenen bir gelişim seyri ve tedrici bir anlayışla görünürlük kazanan bir “eğitim, yapılanma ve mücadele modeli” meydana getirilecektir. İşte Fetih suresinin 29. Ayetinde yer alan “ekin meseli”ni odağa alarak yazılan, Kur’an’dan hareketle “İslamî bir oluşumun, küçük ve billurlaştırılmış bir çerçevesini sunan bu mesel; evrensel, eskimez ve canlı bir örnekliğe işaret etmektedir. Birey ve topluluk olarak güzel yaşamak da bu tür Kur’an merkezli, örnek ve dinamik bir tanıklığın, çok yönlü ve inkılâpçı bir çalışmanın hâsılası olarak karşımıza çıkmaktadır.

 

Tevhid ve Şirkekin-reklam_page_8.jpg

Mustafa Siel

Bizim bu deneme ile ulaşmak istediğimiz hedef, tespit ettiğimiz genelden farklı İslami anlayışları, insanlara dayatmak değildir. Amacımız, İslam adına genel kabul görmüş yaklaşımlardan farklı kanaatlerimize, hangi ayetlerden hareketle ulaştığımızı ortaya koymaktır.

Denememizde, çok fazla sayıda ayet numarası vermekle beraber; özellikle konunun akışının bozulmaması açısından ve çalışmanın hacmini çok fazla büyüteceği endişesiyle, ayet meallerini vermedik. Ayet numaralarını verirken de; sadece ilgili ayeti değil, o ayetin daha iyi anlaşılmasını sağlayacağını düşündüğümüz, öncesindeki ve sonrasındaki ayetlerinde numaralarını verdik. Verdiğimiz bu ayetlerin meallerinin okunması, çalışmalarımızın amacına ulaşması bakımından çok önemlidir.

Çalışmamız Kur’an’ın tümünü açıklamak ya da İslam’ı tüm yönleriyle eksiksiz ortaya koymak iddiasında da değildir. İslam adı altında, doğru ve yanlışların iç içe bulunduğu günümüz İslam anlayışındaki temel yanlış ve doğrular ile unutturulan temel doğruları, kavrayabildiğimiz kadarı ile gündeme getirmek gayretiyle hazırlanmıştır. Mutlak doğru ve eksiksiz olan şüphesiz ki Allah’ın kitabıdır. İnsanların yaptığı her çalışma ise, mutlaka; eksikler, yanlışlar ve kendi içinde çelişkiler barındırmaya mahkûm olup; elinizdeki bu çalışmamız da bundan beri değildir.

 

Müslüman Kardeşlerin Doğuşumusluman_kardeslerin_dogusu_brynjar-lia_ekin-yayinlari_ihvan02.20120829145335.jpg

Brynjar Lia

Hiç kuşkusuz ki Müslüman Kardeşler Hareketi (İhvân-ul Muslimîn), Ortadoğu coğrafyasında boy gösteren Sünni kökenli İslami hareketlerin birçoğunun gerek düşünsel ve örgütsel, gerekse aksiyoner bağlamda modelliğini üstlenmiş, en azından ilham verici bir fonksiyon icra etmiştir.

Çağdaş İslami hareketler için, olumlu ve olumsuz yönleriyle bir laboratuar olması açısından da kayda değer bir örgütlülük anlamı taşıyan İhvan hareketinin, kuruluşundan itibaren 14 senelik kesitini (1928-1942) yansıtan “Müslüman Kardeşlerin Doğuşu” isimli çalışma, bu hareketle ilgili merak edilen birçok konuya cevap veriyor.

Önsözünü Hasan el Benna’nın kardeşi Cemal el-Benna’nın yazmış olduğu kitap, Norveçli bir akademisyen olan Brynjar Lia’nın basılı ilk çalışması. Lia, bu çalışma için uzun bir süre Mısır’da kaldı ve ailenin özel arşivlerini de inceleme şansına sahip oldu.

Benna’nın da belirtmiş olduğu gibi kitap, objektiflik ilkesine bağlı kalınarak kaleme alınmış. Kitabı ilgi çekici kılan bir diğer özellik ise hareketle ilgili olarak bugüne kadar yayımlanmamış kaynaklardan bilgi aktarması ve el-Benna ailesinin özel arşivinden faydalanılmış olması.

İrtibat:

Ekin Yayınları
0212 524 10 28
[email protected]
facebook/ekinkitap
twitter/ekinyayinlari

HABERE YORUM KAT