1. HABERLER

  2. YORUM ANALİZ

  3. Dijitalleşme ile korkunun tanımı değişirken
Dijitalleşme ile korkunun tanımı değişirken

Dijitalleşme ile korkunun tanımı değişirken

Burcu Zeybek, dijitalleşmeye bağlı olarak gelişen yeni korku tanımlarını inceliyor.

12 Haziran 2024 Çarşamba 15:30A+A-

Doç. Dr. Burcu Zeybek / Açık Görüş

Dijital çağda korkunun tanımı

Duygular hayatımızın her alanında merkezi bir rol oynar: İnanmamızda, planlamamızda, karar vermemizde, eylemde bulunmamızda, kişisel ilişkilerimizde... Bu nedenle insan yaşamını anlamak için duyguları iyi kavramak gerekir. Siyasal iletişim kampanyalarının temelinde de mesajın kaynağının güvenilirliği, hedef kitleye mantıklı kanıtlar sunması ve toplumun duygularını yönetmesi yer alır. Seçmenin oy verme kararını etkilemek amacıyla duygusal içerik önemli bir yer tutar, korku duygusunun kullanımı ise siyasal iletişim amacına yönelik önemli bir stratejik taktik olarak sıklıkla tercih edilir. Eskiden siyasal reklam afişlerinde korku çekiciliği kullanılırken; rakip parti veya adayların seçimi kazanması durumunda ülkenin kötüye gideceği, insanların bazı temel hak ve hürriyetlerini kaybedeceği, ekonomik açıdan büyük zararlara uğranılacağı, birlik ve beraberliğin bozulacağı gibi mesajlara yoğun olarak başvurulmaktaydı. Bunu tüm partiler geçtiğimiz yıllarda sıklıkla kullanıyordu ancak dünya değişti. Dijital dönüşümle birlikte toplumun yaşadığı bazı korkular, önceki korkuların aşılamaz doruk noktasını temsil edebiliyor.

Mesela, geçici bir ağ arızası veya akıllı telefon verilerinin tükenmesi korkusu yeni bir olgu. Bu durumda, internetten daha uzun bir süre kopmaktan ve dolayısıyla sosyal kurumların (okul, iş, aile vb.) bizden talep ettiği görevleri yerine getirememekten korkuyoruz. Ayrıca çok uzun süre bağlı kalma ve psikolojik olarak internete, sosyal ağlara, bilgisayarlara ve akıllı telefonlara bağımlı hale gelme korkusu da yenidir. Dijital teknolojinin gelişimi ile birlikte birçok korkuyla karşı karşıyayız.

Gelin bu korkuları detaylı bir şekilde ele alalım:

İşsiz bir gelecek korkusu: Teknolojinin artan üretkenliği nedeniyle işini kaybetme korkusu sanayi devriminin tüm aşamalarında görülür. On sekizinci yüzyıldaki imalat işçileri mekanik dokuma tezgâhlarından, on dokuzuncu yüzyıldaki fabrika işçileri buhar makinesinden, yirminci yüzyıldaki montaj hattı işçileri robotlaşmadan ve bilgisayarlar ortaya çıktığından beri de hizmet şirketi çalışanları bilgisayarlaşmadan korkar. Teknolojiler farklı olsa da korku -ister sebepli ister sebepsiz olsun- aynıdır. Bu, teknolojik işsizlik korkusudur. Ancak bu korkunun "son" aşamasının kendine özgü belirleyicileri vardır. Yapay zeka sadece kolların değil beyinlerin ve belki de yaratıcı çalışmanın kendisinin yerini alabileceğinden, işsiz bir gelecek korkusu ortaya çıkar. Yani, sadece bir işçi kategorisinin değil, işin kendisinin ortadan kalkmasından korkulur. İşçilerin gereksiz hale gelmesi durumunda, elitlerin dünya nüfusunun büyük bir bölümünü yok etmeyi düşünebileceğinden veya üremeyi imkansız hale getiren yaşam biçimlerini teşvik edebileceğinden korkulmaktadır. Yok edilme korkusu elbette yeni değil, ancak bu geçmişte yabancı ulusların düşmanca eylemleriyle bağlantılıydı. İnsanlar her zaman sömürülmekten korkmuşlardır ama asla kendi elitleri tarafından yok edilmekten korkmamışlardır. Yok edicilik yeni bir dijital korkudur.

Deepfake korkusu: Kimlik hırsızlığı geçmişte de var olmuştur, ancak bu nadir görülen bir olaydı ve gerçekleşmesi için inanılmaz bir fiziksel benzerlik gibi olağanüstü koşulların tesadüfi bir şekilde bir araya gelmesi gerekiyordu. Kont Alessandro Cagliostro ve Giuseppe Balsamo'nun kimliğini düşünün: Aynı kişi mi yoksa iki farklı kişi mi olduğu hala tartışılmaktadır. Ancak dijital toplumda kimlik hırsızlığı son şeklini alıyor, çünkü herhangi birinin kimliği mükemmel bir şekilde simüle edilebiliyor. Burada "Deepfakes" olarak adlandırılan korkuya veya bir bireyin doğal görüntülerinden ayırt edilemeyen sentetik görüntüler, video klipler, ses veya ses kayıtları oluşturmak için yapay zekanın kullanılmasına atıfta bulunuyoruz. Deepfake videoların ya da telefon görüşmelerinin şantaj ve dolandırıcılık girişimlerinde ya da kişisel intikam amacıyla kullanılmış olması nedeniyle bu teknolojiye yönelik şüpheci tutum temelsiz değildir. Örneğin, bir İngiliz enerji şirketinin CEO'su, ana şirketinin başkanından gelen deepfake bir ses tarafından kandırılmıştır. Sentetik ses 243.000 dolarlık bir acil durum fonunun transfer edilmesini istiyordu. Yönetici emre itaat etti. Daha sonra, gerçek CEO tekrar bir fon transferi istedi ve yönetici kandırıldığını anladı. Ancak para çoktan üçüncü bir tarafın banka hesabına aktarılmıştı ve artık geri alınamaz durumdaydı. Deepfake korkusu, büyük şirketlerin CEO'ları veya siyasetçiler gibi büyük sorumlulukları olan kişiler söz konusu olduğunda daha ciddi bir karaktere bürünür. Nitekim son yıllarda birçok siyasetçinin deepfake videosuna rastladık. Bu durumda paranoyak bir bileşen de rol oynar.

Matrix senaryosu korkusuPostmodern topluma özgü bir başka korku da bilinmeyen, tanınmayan, tamamen farklı, distopik bir gelecek korkusudur. İnsanlık tarihinin uzun bir döneminde, tıpkı bugünkü dünyanın dünün dünyasından radikal bir şekilde farklı görünmemesi gibi, yarının da aşağı yukarı bugün gibi olacağı fikri hakim olmuştur. Güneşin altında yeni bir şey olmadığı sık sık söylenirdi. Sanayi Devrimi ile birlikte dünya artan bir hızla değişmeye başladı ve William F. Ogburn (1922) tarafından incelenen "kültürel gecikme" gibi adaptasyon sorunlarına neden oldu. Yine de Ogburn'ün zamanında, uyum sorunlarına rağmen, ortak kanı yarının dünyasının bugünün dünyasından daha iyi olacağı yönündeydi. Aydınlanma ve Pozitivizm ile doğan ilerleme fikri hala canlıydı. Totaliter rejimler, iki dünya savaşı, Holokost, kitle imha silahlarının (nükleer, kimyasal ve bakteriyolojik) icadı, Soğuk Savaş, kirlilik, küresel ısınma, küresel terörizm, ekonomik krizler gibi bir dizi olay, geleceğin bugünden daha kötü olabileceği inancını yaygınlaştırdı. Yukarıda bahsedilen 20. yüzyıl felaketleri ve riskleri, gelecekteki yeni felaketleri öngören distopik bir hayal gücünü harekete geçirmiştir. Dijital topluma özgü kıyamet senaryoları arasında, insanoğlunun yaşamı üzerinde tam kontrol sağlayabilecek kötü niyetli bir yapay zekânın ortaya çıkması da yer alır (Bostrom, 2014). Bu, Matrix veya Terminatör gibi filmlerde hayal edilen senaryodur. Kötü niyetli bir yapay zeka, insansız hava araçlarının, savaş robotlarının, süper bilgisayarların, nükleer silahların ve hayatımızın bağlı olduğu diğer elektronik cihazların doğrudan kontrolünü ele geçirerek tüm insanları köleleştirebilir ya da istediği zaman ortadan kaldırabilir. İnsanlar seçme özgürlüklerinin, kişisel hedeflerinin ve anlamlı yaşamlarının olmadığı bir gelecekten korkuyorlar. Makineler tarafından yönlendirilerek, makineler gibi yaşamaya ve düşünmeye indirgenecekleri endişesini taşıyorlar.

Dijital panoptikon korkusu: Bilgilerimizin 'çalınabileceği' ve bize karşı kullanılabileceği korkusu karmaşık toplumlar kadar eskidir. Ancak postmodern toplumda bu korku bir kez daha son aşamasına ulaşır. George Orwell'in 1984'ü, Aldous Huxley'in Cesur Yeni Dünya'sı ya da Ray Bradbury'nin Fahrenheit 451'i gibi romanlar, vicdansız bir elitin en modern teknolojik aygıtları kullanarak nüfus üzerinde tam bir kontrol uyguladığı toplumların habercisi olmuştur. Daha sonra postmodern düşünür Michel Foucault, Jeremy Bentham'ın panoptikonunu disiplinci toplumların gözetim eğilimlerinin bir metaforu olarak sunarak dikkatleri üzerine çekmiştir (Foucault, 1975/1977).

Toparlamam gerekirse, sosyal ağlarda yayınlanan paylaşımlar, özel gözlemcilerden oluşan ekipler tarafından sürekli olarak incelenmekte ve bazen de sansürlenmekte. Hâkim söylem, insanların iyiliği için "doğruluk kontrolü"nden bahsetse de, sosyal ağların kendileri sansürün genellikle yalnızca "kanaatlere" dayandığını kabul etmek zorunda kalmıştır. Dolayısıyla dijital dünyada, demokrasinin ve ifade özgürlüğünün temel kurallarının aksine, bazı görüşler diğerlerinden daha değerlidir.

HABERE YORUM KAT