1. HABERLER

  2. KÜLTÜR SANAT

  3. Bitlis’in Hür Beyan’ı Yayın Hayatında
Bitlis’in Hür Beyan’ı Yayın Hayatında

Bitlis’in Hür Beyan’ı Yayın Hayatında

Bitlis’te faaliyet gösteren Hür Akademya Derneği Temmuz 2010 tarihinden itibaren üç ayda bir yayınlanacak Hür Beyan Dergisi’ni neşretmeye başladı.

10 Ağustos 2010 Salı 15:24A+A-

Derginin sunuş yazısında şu ifadeler öne çıkıyor: "Hedefimiz, gücümüzün yettiği, dilimizin döndüğü kadarıyla, türlü türlü batıl inançlara bulandırılmış zihinleri vahyin hakikatleriyle buluşturmak; türlü vesvese ve fitnelerle karartılmış kalpleri Kur'an'ın nurlarıyla nurlandırmak ve fıtratından, dininden, kitabından, milletinden, medeniyetinden uzaklaştırılıp köreltilen yığınları hayırlarla dolu tarihine, mübarek köklerine kavuşturmaktır."

Hür Beyan'ın ilk yazısı M. Sani Özdemir'in "İlimde ve Zihniyette Toptancılık" başlıklı yazısı. Özdemir'in yazısı Kur'an-ı Kerim ve siyer bilgileri ışığında İslam toplumunu oluşturan şahsiyetlerin tarihî süreç içerisinde ortaya çıkan ve maalesef yaygınlaşan perspektif-mantık yanlışlarına dikkat çekiyor. Mezhebin, meşrebin, ulemanın dokunulmazlık zırhına büründürülmesi ile beraber ortaya çıkan sapmalara Allah'ın rızası doğrultusunda, Allah'ın Kitabı ve Rasulü'nde tebarüz eden ilkelerle müdahale edilmesi gerektiği örnekler üzerinden okuyucuyla paylaşılmış.

"Müslüman ve İtaatsizlik" başlıklı yazıda Mahir Gül yanlış itaat anlayışlarına ve yol açtığı sorunlara karşın İslam'ın öngördüğü muhalefet ve itaatsizlik anlayışının gereğini ve getirilerini tartışıyor. M. Besim İlarslan'ın ilk bölümünü okuyucu ile paylaştığı "Kur'an ve Onun Pratiğe Geçirilmiş Şekli Olan Sünnet" başlıklı yazı İslam toplumunun ifrat ve tefrit olarak nitelenebilecek yanlış sünnet algısına dikkat çekerek olması gerekenin kitabi temellerine dair usulü ve bilgileri öne çıkarıyor. İlarslan'ın sünnete dair yazısından şu vurguyu paylaşabiliriz: "İslam toplumlarının büyük bir kesiminde İslam'ın 'tevhid' ilkesine aykırı ve şirk olduğu bile söylenebilecek pek çok inanç, düşünce ve davranış ile sayısız hurafeler hüküm sürmeye devam ederken, toplumsal hayatın hemen her alanında Müslümanlar, Kur'an ve sünnet öğretilerinden uzak bir hayat tarzı sergilerken; İslam toplumlarının kültürel, fikri, ekonomik, siyasi vb alanlarda asli kimliğine kavuşması, içinde bulunduğu acınacak durumdan kurtulabilmesi için 'Sünnet'in bize nasıl yol gösterebileceği üzerinde durulacağı yerde sadece birtakım teferruat meselelerde Hz. Peygamber'e uymaya, daha doğrusu onu taklit etmeye çalışmak açıkça özü, temel ve asıl olanı bırakmak anlamına gelir."

Hür Beyan'da dikkat çekici bir diğer yazı da Mahfuz Açıkgöz'ün "İstanbul'un Fethi Bağlamında Hadislere Yapılan Keyfi Yorumlar" başlıklı yazısı. Mahfuz Açıkgöz "İstanbul mutlaka fethedilecektir. Onu fetheden komutan ne güzel komutan, onu fetheden ordu ne güzel ordudur." şeklinde Allah Rasulü Muhammed (s)'e nispet edilen rivayeti konu bütünlüğü, sıhhat durumu, işaret ettiği iddia edilen kişi ve Hz. Peygamber'in gaybı bilip bilmemesi açısından kritik ediyor. Öyle ki yazı hem rivayetlerde ortaya çıkan çelişkileri hem de bu rivayetlere dayanarak yapılan keyfi yorumları milliyetçiliğe, devletçiliğe ve sapmış geleneğe nasıl dayanak kılındığına dikkat çekiyor. Risale-i Nur'dan Diyanet'in Aylık dergilerine, dolayısıyla hutbelere kadar uzanan ve muhafazakârlığa, mukaddesatçılığa zemin teşkil eden bilgi silsilesi bir hadisin usulen kritik edilmesi ile sıhhat açısından net olarak açığa çıkarılabiliniyor.

"İslami Sorumluluklarımız Bağlamında Şahitliği Anlamak", "Zamana Uyma Kolaycılığı ve Arayış Felsefesi", "Bilinç Ufukları" gibi yazıların da yer aldığı Hür Beyan dergisi İslam'ı doğru anlama, ümmeti Kur'an ahlakı çerçevesinde yeniden ihya etmek üzere marufu emretmeyi, münkerden alıkoymayı hayat tarzı olarak benimsemiş Bitlis'teki muvahhid kardeşlerimizin hayırlı bir ürünü. Allahu Teâlâ Bitlis'teki kardeşlerimizin amellerini katından bereketlendirsin.

Hür Beyan Dergisi Adresi:

Merkez Şerefiye Camii Karşısı, Hür Akademya Derneği/Bitlis

Dağıtım ve Abonelik: Servet Güngör (0537 631 37 47)

HAKSÖZ-HABER

HABERE YORUM KAT

7 Yorum