1. HABERLER

  2. HABER

  3. Yargıtay Yargı'yı Takmıyor
Yargıtay Yargıyı Takmıyor

Yargıtay Yargı'yı Takmıyor

Erzincan Başsavcısı İlhan Cihaner’i tahliye eden Yargıtay’ın, daha önce ‘fotokopi belge üzerinden birleştirme olmaz’ kararı verdiği ortaya çıktı.

28 Haziran 2010 Pazartesi 15:57A+A-

Yargıtay 11. Ceza Dairesi'nin, Erzincan Cumhuriyet Başsavcısı İlhan Cihaner ve diğer Ergenekon sanıklarını fotokopi belgeler üzerinden salıvermesinin, daha önceki benzer kararlarıyla çeliştiği ortaya çıktı. Erzurum 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nce tutuklanan Başsavcısı İlhan Cihaner'i "görevi kötüye kullanma, evrakta sahtecilik ve imar kirliliğine neden olmak" suçlamasıyla yargılayan Yargıtay 11. Ceza Dairesi, iki hafta önce ilginç bir karara imza atmıştı. Yetki alanı "görevi kötüye kullanmak" olan daire, hâkim ve savcı olmayan diğer Ergenekon sanıklarını da dosyanın aslını beklemeden tahliye etmişti.

Yargıtay 11. Ceza Dairesi'nin bu kararı hem Ceza Genel Kurulu'nun hem de Yargıtay Ceza Daireleri'nin birçok kararıyla çelişiyor. Yargıtay'da fotokopi belgeler üzerinden dosyaların görüşülmeyeceği yönünde sayısız karar var. İşte o kararlardan bazı örnekler:

Hiçbir aşamada kullanılamaz

Yargıtay Ceza Genel Kurulu, 14 Ekim 2008 tarihinde eski Yargıtay Üyesi ve HSYK Başkan Vekili Ergün Güryel'in oğlu avukat Cenk Güryel'in, "örgüt kurma" suçundan yargılandığı davada fotokopi üzerinden davanın görülmeyeceğini belirtip, Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nin sanıklar aleyhine vermiş olduğu kararı bozdu. 14.10 2008 tarihli kararda bozma gerekçesi olarak şu gösterildi: "Fotokopi belgeler açıklanan kurallar çerçevesinde usulünce onaylattırılarak güvenilirliği sağlanmadan ve iletişimin tesbitine ilişkin Ankara DGM Başsavcılığı'nın istem yazıları ile bu yazılara dayanılarak verilen iletişimin dinlenmesi kararlarının asılları ya da yöntemince onaylanmış fotokopi ya da suretleri getirtilmeden bunlara dayanılarak derlenen dinleme kayıtlarının değerlendirilmesi bu kayıtlara kanıt değeri yüklenerek sübuta ya da ademi sübuta dayanak tutulması aynı şekilde sair onaysız fotokopi belgelerin kanıt sayılıp sayılmayacağının değerlendirme konusu yapılması hukuken olanaklı değildir. Benzer nitelikte değerlendirme Yargıtay Ceza Genel Kurulu'nun 16.10.2007 gün ve 217-210 ile 191- 209, 06.02.2007 gün ve 250-25, 04.07.2006 gün ve 127-180 sayılı kararlarında da yapılmış uygulama süreklilik kazanmıştır. Bu itibarla, yerel mahkeme direnme kararının esasa girilmeden ve diğer yönleri incelenmeksizin bozulmasına karar verilmelidir." Yargıtay Ceza Kurulu 2008 yılında verdiği bu kararla fotokopi belgelerin yargılamanın hiçbir aşamasında kullanılmayacağına karar verdi.

Onaylı örnek olmadan...

Benzer bir karar Yargıtay 9. Ceza Dairesi tarafından 12 Temmuz 2006 ve 7 Temmuz 2005 tarihinde verildi. Ölümle sonuçlanan bir trafik kazasında sürücünün ehliyetinin onaylı örneği alınmadan fotokopi üzerinden beş yıl ceza verilmesini bozdu. Kararın bozma gerekçesi aynen şöyleydi: "Sanığın suç tarihi itibarıyla geçerli sürücü belgesi olup olmadığı araştırılıp, onaylı örneği celp edilmeden fotokopi belgeye dayanılarak geri alınmasına karar verilmesi, kanuna aykırı, sanığın temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebeplerden bozulmasına 12 Temmuz 2006 tarihinde oybirliğiyle karar verildi." Aynı Daire 7 Temmuz 2005 tarihinde de benzer bir olayla ilgili aynı kararı vermişti.

Hükme esas alınamaz

Yargıtay 7. Ceza Dairesi de 9 Mart 2004 tarihinde fotokopi üzerinden karar verilemeyeceği yönünde bir karar almış. Yem fabrikasında görevli bir kişinin yasada belirtilen normlara aykırı yem ürettiği gerekçesiyle hakkında açılan davayı analiz raporunun fotokopi olması gerekçesiyle bozdu. Kararda bozma gerekçesi olarak şu bilgilere yer verildi: "Analiz raporu ve bunun tebliğine dair tutanağın onaysız fotokopi olduğu gözetilmeden hükme esas alınması, temyiz itirazları bu nedenle yerinde görüldüğünden hükmün isteme uygun olarak (bozulmasına), 9.3.2004 günü oybirliğiyle karar verildi

Kaynak: Mehmet Baransu / Taraf

HABERE YORUM KAT