1. YAZARLAR

  2. İbrahim Sediyani

  3. Ufkunda Medine Görünen Bilinçli Bir Yolculuk Var Tüm Yeryüzünde
İbrahim Sediyani

İbrahim Sediyani

Yazarın Tüm Yazıları >

Ufkunda Medine Görünen Bilinçli Bir Yolculuk Var Tüm Yeryüzünde

11 Mayıs 2007 Cuma 04:59A+A-

Râhmetli Bediuzzaman Sâîd Nursî, henüz 20. asrın ortalarında, "ümitvar olunuz; şu istikbâl inqılâbı içinde en gür sedâ, İslâm’ın sedâsı olacaktır" demişti. Üstâd Bediuzzaman’ın vaktinden önce işaret ettiği ve kendisinden yıllar sonra İran coğrafyasında gerçekleşen İSTİKBÂL İNQILÂBI, bütün bir yerküresini ciddi bir şekilde sarsmış, İslâmî yaşam tarzı ve yönetim şekli dünya gündemine girmiş, tıpkı Üstâd’ın işaret ettiği gibi, "en gür sedâ, İslâm’ın sedâsı" olmuştu. 200 yılı aşkın bir süredir ümitsiz ve çaresiz bir halde bulunan dünya müslümanlarını ve ümmet coğrafyalarını yeniden "ümitvar" yapan İran İslâm İnqılâbı’nı gerçekleştiren râhmetli İmâm Humeynî ise, 20. asrın sonlarında, "21. asır, İslâm asrı olacaktır" demişti.

20. asrın sonlarında Üstâd Bediuzzaman’ı haklı çıkaran zaman, 21. asrın henüz bu ilk yıllarında İmâm Humeynî’yi de haklı çıkardı.

Dünyanın dört bir yanında müslümanlar ayaktalar. Dünya müslümanları zulme, sömürüye, işgale karşı direniyor. Müslümanlar son 200 yıldır hiç olmadığı kadar bilinçlidirler. Müslüman gençliğin İslâmî bilinci her geçen zaman artıyor. İslâmî yaşam tarzı, Tewhîdî bilinç, Qûr’ânî şuur, yerküresinin her coğrafyasında filiz veriyor.

Bilinçlenen Lübnan direniyor, bilinçlenen Filistin direniyor, bilinçlenen Mısır direniyor, bilinçlenen Pakistan direniyor, bilinçlenen Endonezya direniyor. Mağrîb ayakta, Afrika boynuzu ayakta, Ortadoğu ayakta, Kafkasya ayakta, Uzakdoğu ayakta,  Balkanlar ayakta, Latin Amerika ayakta.

Cemal Abdulqadîr’in rüyası gerçekleşiyor, Cemaleddîn Afğanî’nin rüyası gerçekleşiyor, Mûhâmmed Abduh’un rüyası gerçekleşiyor, Bediuzzaman Sâîd Nursî’nin rüyası gerçekleşiyor, Osman Dan Fadio’nun rüyası gerçekleşiyor, Şeyh Ahmedu Bello’nun rüyası gerçekleşiyor, Mewlânâ Ebu’l- Âlâ el- Mewdudî’nin rüyası gerçekleşiyor, Hasan el- Benna’nın rüyası gerçekleşiyor, Seyyîd Qutb’un rüyası gerçekleşiyor, İmâm Humeynî’nin rüyası gerçekleşiyor.

Herkesin, hepimizin rüyası gerçekleşiyor.

Ufkunda Medine görünen, ufkunda Mescîd’ul- Quba görünen bilinçli bir yolculuk var tüm yeryüzünde.

İslâm, hayatın bütün kılcal damarlarına hükmediyor. İslâm devletlere hükmediyor, İslâm toplumlara hükmediyor, İslâm coğrafyalara hükmediyor, İslâm düşüncelere ve davranışlara hükmediyor.

İslâm gönüllere hükmediyor...

Ğazze Şeridi’nde, Yer’us- Selâm sokaklarında taş atan Filistinli çocuğun gönlünde İslâm var.

Kongo Irmağı’nın kenarında sırtında bebeğiyle çamaşır yıkayan kadının gönlünde İslâm var.

 Kamboçya’daki pirinç tarlalarında çalışan ırgatın gönlünde İslâm var.

Yaşı 80’i aşmasına rağmen hâlâ çalışan ve emekli olmayı düşünmeyen Kanadalı arkeologun gönlünde İslâm var.

Antananarivo’da teknesiyle okyanusa açılan Madagaskarlı balıkçının gönlünde İslâm var.

Almanya’da bir fabrikada üç vardiya halinde çalışan Türk işçisinin gönlünde İslâm var.

Brüksel’in Schaarbeek semtinde züccaciye dükkânı işleten Faslı âîlenin gönlünde İslâm var.

Âîlesini, çocuklarını rahat ve konforlu yuvalarında bırakıp ölümü göze alarak Bağdad’da, Felluce’de görev yapan ve mesleğine âşık olan Norveçli gazetecinin gönlünde İslâm var.

Londra’da, Paris’te öğrenim gören Senegalli, Togolu üniversite öğrencisinin gönlünde İslâm var.

Viyana’da bir hastahanede başhekimlik yapan Suriyeli doktorun gönlünde İslâm var.

Liverpool’da, Manchester’da restaurant çalıştıran Pakistanlı aşçının gönlünde İslâm var.

Dünyanın dört bir yanında "Lâ İlâhe İllallâh" muştusu yankılanıyor. İslâm, bir güneş gibi doğuyor gezegenimizin üzerine.

Beyrut’ta, Bağdad’da, Basra’da en ağır silâhlarla, en güçlü ordularla saldırıya uğrayan ve yok edilmek istenen İslâm, Marsilya’da, Venedik’te, Cenevre’de boy gösteriyor.

Mogadişu’da, Felluce’de, Halepçe’de nükleer bombalar atılarak, kimyasal silâhlar kullanılarak ortadan kaldırılmak ve tamamen etkisiz hale getirilmek istenen İslâm, Los Angeles kıyılarına uzanıyor, Valencia kapılarına dayanıyor, Londra sokaklarında kök salıyor.

Tunus’ta, Ankara’da, Taşkent’te, Bişkek’te kökleri kesilmek ve dalları koparılmak istenen İslâm, Caracas’ta, La Paz’da, Montevideo’da, Buenos Aires’te filizleniyor.

"Hüküm Allâh’ındır" muştusu yankılanıyor tüm dünyada. İslâm, gezegenimizin üzerine bir güneş gibi doğuyor.

Ufkunda Medine görünen bilinçli bir yolculuk var tüm yeryüzünde.

İnsanlık, hîcret ediyor. Mekke’yi terkedip Medine’ye doğru yol alıyor.

Esaretten özgürlüğe, cehaletten bilince, karanlıktan aydınlığa, sömürge olmaktan bağımsız olmaya doğru hîcret ediyor.

Mekke’den Medine’ye hîcret ediyor. Mekke’yi ele geçirmek için, Mekke’yi terkediyor. Geri dönüp fethetmek için ayrılıyor Mekke’den.

İnsanlar bilinçleniyor, halklar bilinçleniyor, milletler bilinçleniyor. Iraq kıyama duruyor, Bahreyn kıyama duruyor, Somali kıyama duruyor, Ogadin kıyama duruyor, Tanzanya kıyama duruyor, Sokoto kıyama duruyor, Nil Deltası kıyama duruyor, Lübnan kıyama duruyor, Kürdistan kıyama duruyor, Abhazya kıyama duruyor, Çeçenya kıyama duruyor, Adiğe kıyama duruyor, Dağıstan kıyama duruyor, Keşmir kıyama duruyor, Belucistan kıyama duruyor, Moro kıyama duruyor, Açe Sumatra kıyama duruyor.

21. asra İslâm damgasını vuruyor. 21. asır, İmâm’ın dediği gibi "İslâm asrı" oluyor.

1400 yıldır hurafelerle, bid’atlerle uyutulan müslümanlar kendine geliyor. Okuyor, bilinçleniyor ve uyanıyorlar.

Saraylarda, köşklerde yazılan İslâm’ın "sahte İslâm" olduğunu anlayan müslümanlar, Qûr’ân ve Sünnet’teki "sahîh İslâm"a dönüyorlar.

Emewî ve Abbasî saraylarında yazılan, Ali Şeriâtî’nin ifadesiyle "Sünnet adına, herşeyden önce Qûr’ân ve Sünnet evinin yetiştirdiklerinin kurban edildiği" sahte İslâm gidiyor, "seni yaratan Rabbin adıyla oku" ( Alaq, 1 ) emriyle başlayan ve "bugün üzerinizdeki nimetimi tamamladım ve size dîn olarak İslâm’ı seçtim" ( Mâide, 3 ) buyruğuyla tamamlanangerçek İslâm, Qûr’ânî İslâm yeryüzüne geri dönüyor.

"Başınızdaki hükümdar zâlim de olsa ona itaat ediniz" diyen sahte İslâm gidiyor, "en büyük ibâdet, zâlim sultana karşı hakkı haykırmaktır" diyen gerçek İslâm yeryüzüne geri dönüyor.

İslâm, hayatın bütün kılcal damarlarına hükmediyor. İslâm devletlere hükmediyor, İslâm toplumlara hükmediyor, İslâm coğrafyalara hükmediyor, İslâm düşüncelere ve davranışlara hükmediyor.

İslâm gönüllere hükmediyor...

Sudan’da ilk kez evlat sevinci yaşayan genç baba, oğluna "Mûhâmmed" adını koyuyor.

Malezya’da doğum yapan genç anne, kızına "Fâtıma Zehra" ismini veriyor.

Lübnan’ın güneyinden tüm dünyaya bir mesaj yayılıyor. Evrensel İslâmî Direniş’in mukaddes çağrısı, Lübnan-ı Cenub’dan tüm yerküresine ulaşıyor. Bu mesaj Arap Yarımadası’na ulaşıyor, Nil Deltası’na ulaşıyor, Klimanjaro eteklerine ulaşıyor, Mezopotamya’ya ulaşıyor, Mavera’un- Nehir’e ulaşıyor, Fergana Vadisi’ne ulaşıyor, Sibirya steplerine ulaşıyor, Karayipler’e ulaşıyor, Baltık Denizi’ne ulaşıyor.

21. asır, "İslâm asrı" oluyor.

18. yüzyıl insanlarının anlamadığı, 19. yüzyıl insanlarının anlamadığı, 20. yüzyıl insanlarının anlamadığı bir gerçeği, 21. yüzyıl insanları anlıyor.

Bizler anlıyoruz. Bizden önceki nesillerin, bizden önceki kuşakların anlamadığı, ama aslında apaçık ortada olan bir gerçeği, yeni nesil olarak bizler, biz gençler anlıyoruz.

O gerçek şu: İster hristiyan olalıö ister müslüman, ister Budist olalım ister putperest, ister Türk olalım ister Kürt, ister Arap olalım ister Fars, ister sosyalist olalım ister liberal, ister demokrat olalım ister millîyetçi, ister Afrikalı olalım ister Asyalı, dünyadaki bütün milletlerin, bütün ırkların, bütün kavimlerin, herkesin, hepimizin düşmanı ortak: Beyaz Adam.

Hepimiz aynı adam tarafından zulme uğruyoruz, hepimizi aynı adam sömürüyor, herkesin, hepimizin başına tüm kötülükleri hep bu adam örüyor.

Dünyadaki bütün kötülüklerin, bütün düşmanlıkların kaynağı Beyaz Adam. Başımıza gelen bütün felaketlerin, bütün âfetlerin baş müsebbibi işte bu Beyaz Adam.

Afrika’yı bir baştan bir başa sömüren, kıt’ânın bütün elit ve kaliteli insanlarını zincirlere bağlayıp köle olarak Amerika’ya götüren adam, bu adam.

Kızılderili kıt’âsına ayak bastığı andan başlayarak kadın – erkek demeden, yaşlı – çocuk demeden bütün kızılderilileri öldüren, bu ırkı soykırıma uğratan, herşeylerini çalıp götüren, bıraktıklarını ise yok edip yakan adam, bu adam.

Afrika kıt’âsına saldığı misyonerlerle siyâh çocukları maddiyat karşılığında veyla zorla hristiyanlaştırıp müslüman anne – babalarına karşı savaştıran, kıt’ânın her bölgesinde iç savaşlar çıkartan adam, bu adam.

Dünyada işgal etmedik yer bırakmayan, sömürdüğü, kolonileştirdiği topraklarda etnik savaşlar çıkartan, kabile çatışmaları çıkartan, aşiret kavgaları çıkartan, mezheb savaşları körükleyen adam, bu adam.

Sebeb olduğu 1. ve 2. Dünya Savaşları ile bütün gezegeni savaş alanına çeviren, dünyayı yangın yerine çeviren, milyonlarca insanı öldüren adam, bu adam.

Hiroşima’ya, Nagasaki’ye gözünü kırpmadan atom bombası atan adam, bu adam.

Ortadoğu’nun kalbinde tüm bölgenin başına bela olan siyonist İsrâil devletini kuran adam, bu adam.

Sevr ve Lozan antlaşmalarıyla İslâm topraklarında ulusal sınırlar çizen, halkları biribirinden ayıran, dikenliteller ören adam, bu adam.

İşgal ettiği Iraq’ta her tür vâhşeti yapan, kadınlara, kızlara tecavüz eden adam, bu adam.

Bosna’da etnik temizlik yapan adam, yine bu adam.

Geliştirdiği nükleer silâhlarla, sanayiîsiyle gezegeni tahrib eden, tabiâtı tahrib eden, hayvanları ve bitkileri yok eden, ağaçları, çiçekleri öldüren, gölleri kurutan, doğanın dengesini bozan adam, yine bu adam.

Dünya silâh ticaretini elinde bulunduran adam, bu adam.

Uluslararası uyuşturucu ticaretini yönlendiren adam, yine bu adam.

TV ve internet yoluyla, dünyada fuhuşu, ahlaksızlığı, zinayı yayan, teşvik eden adam, yine bu adam.

Bunu bugüne dek nasıl da farkedemedik? Şimdiye kadar nasıl oldu da göremedik bu gerçeği? Oysa başımızı önümüze koyup biraz olsun düşündüğümüzde, basiretimiz biraz olsun açıldığında çok rahat görebileceğimiz bir gerçek bu.

Bu adam insanları öldürüyor, hayvanları öldürüyor, bitkileri öldürüyor, ağaçları ve çiçekleri öldürüyor. Toprakları için insanları, derileri için hayvanları, sanayiîleşmek ve zenginleşmek için nebâtatı öldürüyor.

Dünyadaki bütün kötülüklerin, başımıza gelen bütün felâketlerin sebebi, işte bu adam: Sarı saçlı, mavi gözlü, soluk benizli ve çatal dilli.

Bu gerçeği 21. yüzyıl insanı anlıyor. İnsanlar bilinçleniyor, halklar bilinçleniyor, milletler bilinçleniyor.

Bilinçlenen 21. yüzyıl insanı, kendinden önceki nesillerin kendi aralarında yaptığı savaşları terkediyor ve "ortak düşmana" karşı birleşiyor. Müslüman – hristiyan kavgası terkediliyor, Şiî – Sünnî kavgası terkediliyor, Katolik – Protestan kavgası terkediliyor, Türk – Kürt kavgası terkediliyor, Arap – Bedewî kavgası terkediliyor, Azerî – Ermenî kavgası terkediliyor, Urdu – Hindu kavgası terkediliyor, Tacik – Peştu kavgası terkediliyor.

Bütün Güney Yarımküre, Beyaz Kuzey’e karşı birleşiyor, güçlerini birleştiriyor. Bütün kötülüklerinin kaynağının Beyaz Adam olduğunu öğreniyoruz.

21. yüzyıl insanı bu gerçeği öğreniyor. Lübnan’ın güneyindeki yürekli direnişçiler bunu bize öğretiyorlar. Venezuela’da iktidarı ele geçiren yiğit insanlar bizlere bunu öğretiyorlar.

Ömer Muhtar’ın rüyası gerçekleşiyor, Muhtell Tahir’in rüyası gerçekleşiyor, Mahatma Gandhi’nin rüyası gerçekleşiyor, Prens Yusuf’un rüyası gerçekleşiyor, Malcolm X’in rüyası gerçekleşiyor, Ernesto Che Guevara’nın rüyası gerçekleşiyor, Emiliano Zapata Salazar’ın rüyası gerçekleşiyor, Meryem Cemile’nin rüyası gerçekleşiyor, Rigoberta Menchu’nun rüyası gerçekleşiyor, Jomo Kenyatta’nın rüyası gerçekleşiyor, Robert Mugabe’nin rüyası gerçekleşiyor, Abdullâh Harun’un rüyası gerçekleşiyor, Léopold Sédar Senghor’un rüyası gerçekleşiyor, Mûhâmmed Hûseyn Beheştî’nin rüyası gerçekleşiyor, Murtaza Mutahharî’nin rüyası gerçekleşiyor.

1962’de henüz 16 yaşında bir genç kız olan Cezayirli Cemile’nin rüyası gerçekleşiyor.

1993’te Diyarbakır Postahanesi’nin önünde hâîn kurşunlara hedef olduğunda henüz 19 yaşında bir genç olan Batman – Gercüşlü Şeyhmus Adıyaman’ın rüyası gerçekleşiyor.

Dünyanın başına bela olan Beyaz Adam’a karşı bütün dünya halkları birleşiyor. Evrensel İslâmî Direniş Hareketi, bütün mazlum ve mustaz’âf halkları birleştiriyor. Sadece müslümanlar değil, hangi dînden ve ırktan olursa olsun tüm ezilen insanlar, İslâmî Direniş bayrağı altında güçlerini birleştiriyorlar.

"Küreselleşme" sloganıyla, "Yeni Dünya Düzeni" sloganıyla, "uluslararası toplum" sloganıyla, "globalleşme" sloganıyla uğursuz egemenliğini ve tahakkümünü devam ettirmek isteyen Beyaz Adam’a karşı, dünyanın ezilen halkları da kendi aralarında "küreselleşiyorlar", "globalleşiyorlar".

Filistinli’nin elinden düşen bayrağı Bolivyalı yerden kaldırıyor. Iraqlı’nın elinden düşen bayrağı Angolalı yerden kaldırıyor. Korsikalı’nın elinden düşen bayrağı Yemenli yerden kaldırıyor.

Bütün insanlık, tek toplum oluyor. Hepimiz kardeş oluyoruz, hepimiz bir âîle oluyoruz.

Filistin’de bir çocuk öldürüldüğü için Sri Lanka’da bir baba evlat acısı yaşıyor.

Iraq’ta bir âîlenin bütün fertleri katledildiği için Fildişi Sahili’nde bir çocuk yetim kalıyor.

Lübnan’da bir direnişçi öldürüldüğü için Arjantin’de genç bir kadın dul kalıyor.

Beyaz Adam hakimiyetini kaybediyor, otoritesini kaybediyor, gücünü kaybediyor. Kaybettikçe daha bir saldırganlaşıyor.

Dünyayı ele geçirmek için 1492’de harekete geçen, 1789’da siyasî ve ideolojik temellerini oluşturan ve 1945’te "dünya hakimiyetini" ilân eden Beyaz Adam, bu hakimiyetini 21. asırda kaybediyor.

İnsanlık, hîcret ediyor.

Mekke’yi terkedip Medine’ye doğru yol alıyor.

 

 ibrahim.sediyani@hotmail.de

YAZIYA YORUM KAT