1. HABERLER

  2. İSLAM DÜŞÜNCESİ

  3. Riyazü’s-Sâlihin’den tevazunun değeri ve kibrin haram olması bahsi
Riyazü’s-Sâlihin’den tevazunun değeri ve kibrin haram olması bahsi

Riyazü’s-Sâlihin’den tevazunun değeri ve kibrin haram olması bahsi

Üsve-i Hasene olan Allah Resulü (s)’nün tevazu ve kibir hususundaki hadislerinden bazıları…

08 Ocak 2021 Cuma 16:19A+A-

HAKSÖZ HABER

Allah Resulü (s)’nün örnekliğini anlamak açısından hadis külliyatımız en önemli kaynak olma özelliğine sahip. Dünya ilim tarihinde biricik bir konuma sahip olan hadis ilminin başka hiçbir düşünce geleneğinde benzeri bulunmuyor. Hadislere dönük hassasiyet aynı zamanda ilim geleneğimizle kurduğumuz ilişki açısından da oldukça önemli şüphesiz.

Bizler de bundan sonra Cuma günleri Haksöz Haber’de, İmam Nevevi’nin (Allah ona rahmet etsin) bir Müslümanın günlük hayatında ihtiyaç duyacağı âyet ve hadisleri derlediği eseri RİYÂZÜ’s-SÂLİHÎN’den belirli veya irtibatlı konular ile alakalı hadisleri okuyucularımıza aktarmaya çalışacağız.


10411-634-002.jpg

Tevazu, müminlere kol kanat germek ve kibrin haram olması bahsi

Allah Resulü’nün davranışları onun ‘gelecekteki kardeşlerine’  mirasıdır. Bazen küçük bir çocuk bazen bir ihtiyar insana karşı en büyük letafet örneğini gösteren Hz. Muhammed (as) “Allah'ın rahmeti sebebiyle sen onlara yumuşak davrandın. Eğer onlara karşı kırıcı ve sert olsaydın, çevrenden dağılır giderlerdi.” (Al-i İmran, 159) hükmünün en güzel uygulayıcısıydı. Ailesinin işlerine yardım eder, hanımlarının sıkıntılarını giderir ve çocuklarla oyun oynardı.

İnsanın tevazusunu gösterecek olan husus dengi olanlara karşı takındığı tavırlarla ortaya çıkmaz. Tevazuu kendisinden daha makam mülk sahibi ve daha azına sahip olan kimselere karşı takındığı tutumda saklıdır. Daha fazlasına sahip olduğu için muhatabının karşısında müdahene etmek tevazunun değil alçaklığın göstergesiyken daha azına sahip olana karşı gösterilen hassasiyet ise takva sahiplerinin özelliklerindendir.

Ayetler:

1-Ey insanlar! Sizi bir erkekle bir dişiden yarattık. Birbirinizi tanıyasınız diye sizi kavimlere ve soylara ayırdık. Şüphesiz Allah yanında en değerliniz O’na karşı gelmekten en fazla sakınanlarınızdır. (Hucurat suresi 49/13)

2-Siz kendinizi överek temize çıkarmaya çalışmayın. Çünkü kötülüklerden sakınanları Allah daha iyi bilir. (Necm suresi 53/32)

3-Kibirlenip de insanlardan yüz çevirme ve yeryüzünde böbürlenerek yürüme! Zira Allah, kendini beğenmiş övünüp duran kimseleri asla sevmez. (Lokman suresi 31/18)

 

Hadisler:

1-Enes (rh)’den çocukların yanından geçerken onlara selam verdi ve:

Peygamber (s.a.v.) de çocuklara böyle selam verirdi, dedi.

Müttefekun Aleyh

 

2-Yine Enes (rh) şöyle dedi:

Medineli hizmetçi kız çocuklarından biri Peygamber (s.a.v)’in elinden tutar, onu istediği yere kadar götürürdü.

Buhari, İbn Mace

 

3-Esved ibni Yezid şöyle dedi:

Hz. Aişe’ye:

-Peygamber (s.a.v) evinde ne yapardı? diye sordular.

O da şu cevabı verdi:

-Ailesinin hizmetinde bulunurdu. Namaz vakti gelince de namazına giderdi.

Buhari, Tirmizi

 

4- Enes (rh) şöyle dedi:

Resullullah’ın devesi Adba, yarışta birinciliği başkasına vermezdi. Bir gün binek devesine binmiş bir bedevi geldi ve yarışta onu geçti. Bu durum Müslümanlara pek ağır geldi. Bu hali farkeden Peygamber (s.a.v) şöyle buyurdu:

“Dünyada yükselen bir şeyi alçaltmak, Allah’ın değişmez kanunudur.”

Buhari, Ebu Davud, Nesai

 

5-Abdullah ibni Mesud (rh)’dan rivayet edildiğine göre Allah Resulü (s.a.v) şöyle buyurdu:

“Kalbinde zerre kadar kibir olan kimse cennete giremez.”

Sahabinin biri:

İnsan elbise ve ayakkabısının güzel olmasını arzu eder, deyince şunu söyledi:

“Allah güzeldir, güzeli sever. Kibir ise hakkı kabul etmemek ve insanları küçümsemektir.”

Tirmizi, Müslim, Ebu Davud

 

6- Harise ibni Vehb (rh) rivayet edildiğine göre Allah Resulü (s.a.v) şöyle buyurdu:

“Size cehennemliklerin kimler olduğunu söyleyeyim mi? Katı kalbli, kaba, cimri ve kurularak yürüyen kibirli kimselerdir.”

Müttefekun Aleyh

 

7-Seleme ibni Ekva (rh)’den rivayet edildiğine göre Resullulah (s.a.v) şöyle buyurdu:

“Bir kimse kibirlene kibirlene sonunda zalimler grubuna kaydedilir. Böylece zalimlere verilen ceza ona da verilir.”

Tirmizi

 

8-Cerir ibni Abdullah (rh), Resullulah (s.a.v)’i şöyle buyururken dinledim dedi:

Yumuşak davranmayan kimse, bütün hayırlardan mahrum kalmış sayılır.

Müslim, Ebu Davud, Tirmizi, İbn Mace


 

HABERE YORUM KAT

3 Yorum