1. HABERLER

  2. İSLAM DÜŞÜNCESİ

  3. Riyâzü’s-Sâlihîn’den Allah’a hamdin, Resulü (s.a.v)’ne salât-ü selamın fazileti bahsi
Riyâzü’s-Sâlihîn’den Allah’a hamdin, Resulü (s.a.v)’ne salât-ü selamın fazileti bahsi

Riyâzü’s-Sâlihîn’den Allah’a hamdin, Resulü (s.a.v)’ne salât-ü selamın fazileti bahsi

Üsve-i Hasene olan Allah Resulü (s)’nün hamd ve salât etmenin önemi hususundaki hadislerinden bazıları…

19 Şubat 2021 Cuma 15:00A+A-

HAKSÖZ HABER

Allah Resulü (s)’nün örnekliğini anlamak açısından hadis külliyatımız en önemli kaynak olma özelliğine sahip. Dünya ilim tarihinde biricik bir konuma sahip olan hadis ilminin başka hiçbir düşünce geleneğinde benzeri bulunmuyor. Hadislere dönük hassasiyet aynı zamanda ilim geleneğimizle kurduğumuz ilişki açısından da oldukça önemli şüphesiz.

Haksöz Haber’de, İmam Nevevi’nin (Allah ona rahmet etsin) bir Müslümanın günlük hayatında ihtiyaç duyacağı âyet ve hadisleri derlediği eseri RİYÂZÜ’s-SÂLİHÎN’den belirli veya irtibatlı konular ile alakalı hadisleri okuyucularımıza aktarmaya devam ediyoruz.


10411-634-008.jpg

Allah’a hamdin, Resulü’ne salât-ü selamın fazileti

Gönderdiği nimetler için Allah’a hamd etmek müminlerin üzerine vazifedir. Zorluklar karşısında da hamd etme bilinciyle hareket etmek Müslümanlığın şiarındandır. Bu noktada bir anekdot aktarmak isteriz: Şehit Esma Biltaci’nin annesi Sena Biltaci 26 Şubat 2019 senesinde Saraçhane Parkı’nda gerçekleştirilen eylemde hamdin derecesini gösteren çok kıymetli sözler sarf etmişti. Kızı katledilmiş, kendisi darp edilmiş, eşi tutsak alınmış, memleketini terk etmek zorunda kalmış olan Sena Biltaci konuşmasını bitirirken "bizim yaşadıklarımızdan çok daha zor şartları yaşamak durumunda kalan kardeşlerimizi de unutmayın, dualarınızda mutlaka Arakanlı, Suriyeli Müslümanları anın!” diyerek sözlerine son vermişti. Zorluk karşısında dahi hamd etme bilinciyle hareket eden bir Müslümanın ferasetini gösteren müthiş bir örnek…

Allah Resulü (s.a.v) ’ne salât-ü selam getirmek ise onun davasıyla miraslanmanın en büyük göstergelerindendir. Resulullah’ın adı anıldığında onu ve onun takipçilerini anmak İbrahimi bir gelenektir. Tevhid inancını yeryüzünde inşa eden resullerin şanını yüceltmek ve onların unutulmasını engellemek adına salat-ü selam getirmek Müslümanların en yaygın geleneklerindendir.

salavat.jpg

Ayetler:

1- And olsun, eğer şükrederseniz elbette size nimetimi artırırım. (İbrâhîm, 14/7)

2- Öyleyse yalnız beni anın ki ben de sizi anayım. Bana şükredin ve sakın nankörlük etmeyin. (Bakara, 2/152)

3- Şüphesiz Allah ve melekleri Peygamber’e salât ediyorlar. Ey iman edenler! Siz de ona salât ve selâm edin. (Ahzâb, 33/56)

 

Hadisler:

1-Ebû Hüreyre’den (ra) rivayet edildiğine göre Resûlullah (s.a.v) şöyle buyurdu:

Allah’a hamd ile başlanmayan önemli her iş, bereketsizdir.

İbn Mace, Ebu Davud

 

2- Enes’ten (ra) rivayet edildiğine göre Resûlullah (s.a.v) şöyle buyurmuştur:

“Allah, yiyip içtikten sonra (bu nimetlere karşı) hamd etmesinden dolayı kulundan razı olur.”

Tirmizi, Müslim

  

3- İbn Mes’ûd’dan (ra) rivayet edildiğine göre Resûlullah (s.a.v) şöyle buyurmuştur:

“Kıyamet günü, bana en yakın insanlar, bana en çok salâvat getirenlerdir.”

Tirmizi

 

5- Ebû Hüreyre’den nakledildiğine göre Resûlullah (s.a.v)  şöyle buyurmuştur:

“Kabrimi bayram yerine çevirmeyin. Bana salâvat getirin, nerede olursanız olun, salât ve selâmlarınız bana ulaşır.”

Ebu Davud

 

6- Ali (ra) rivayet edildiğine göre Resûlullah (s.a.v)  şöyle buyurmuştur:

“Cimri, yanında anıldığım hâlde bana salât ve selâm getirmeyendir. “

Tirmizi, Müsned

 

7- Fadâle b. Ubeyd’den (ra) nakledildiğine göre Resûlullah (s.a.v), bir adamın namaz (sonrasın)da Allah’a hamd etmeden ve Peygamber’e salâvat getirmeden dua ettiğini işitti. Bunun üzerine:

"Bu adam acele etti," dedi. Sonra o adamı çağırdı, ona veya başka birine hitaben şöyle buyurdu: "Sizden biriniz namaz kılıp dua etmek istediğinde, önce Allah Teâlâ’ya hamd ve sena ile başlasın, sonra Peygamber’e salâvat getirsin, sonra da dilediği duayı yapsın."

Ebu Davud, Tirmizi, Nesai

 

8- Ebû Hüreyre’den (ra) rivayet edildiğine göre Resûlullah (s.a.v) şöyle buyurmuştur:

İki cümle vardır ki, dilde hafif, mizanda ağır, Rahman olan Allah’a ise sevimlidir: Sübhânallâhi ve bihamdihî, sübhânallâhil-azîm. (Allah’ı noksan sıfatlardan tenzih eder, O’na hamd ederim. Yüce Allah’ı tesbih ederim.)

Buhari, İbn Mace, Tirmizi

 

صدق رسول الله فيما قالوأو كما قال

 
 
 
 

HABERE YORUM KAT

1 Yorum