1. YAZARLAR

  2. Haksöz

  3. SİP'çilerin Pusulası Cuntayı Gösteriyor

SİP'çilerin Pusulası Cuntayı Gösteriyor

Mayıs 1998A+A-

1 Mayıs, sosyalist kesim tarafından, "burjuvaziye karşı sınıf bilincinin tazelendiği bir gün" olarak 1890'dan beri kutlanmakta.

Sol içindeki farklı fraksiyonların zihinsel ve pratik duruşlarına, düzene ve topluma bakış açılarına paralel bir zeminde 1 Mayıs değerlendirmeleri de farklılık arzetmektedir. Devrimci sol, Susurluk devletine hesap sormaktan, halkın iktidarını kurmaktan bahsederken; Kemalist sol, emek cephesinin gericiliğe karşı koyusu olarak 1 Mayıs'a yaklaşıyor. Düzenin tavrı ise "bastıramıyorsan saptır" mantığını açığa vuruyor. Düzen, 1 Mayıs'ın, MGK politikalarına onay üreten bir çerçevede resmi bir geçide dönüşmesini kuvvetle arzuluyor olmalı.

1 Mayıs'a ilişkin olarak astığı afişlerle inisiyatif elde etme hesabı yapan Sosyalist İktidar Partisi (SİP), "Şeriata Karşı Aydınlanma İçin 1 Mayıs" sloganının yazılı olduğu afişleri asarak, laik cuntayla aynı safta yer aldığının herkes tarafından bilinmesini ister görünmektedir. Herhalde, darbe filan olursa, arada kaynamayalım endişesiyle asılmış olmalı bu afiş. Ama bilinmelidir ki kendi tezini, talebini, başkalarının eleştirisi üzerine temellendirmek, en hafifinden bir tutarsızlıktır ve umulanın aksine, yarar da sağlamaz.

Devrimci müslümanlar bilmektedirler ki, söz konusu afişi asan güruhun amacı, gerginlik temelinde gelişecek olayları tırmandırarak, devrimci sol gruplar üzerinde inisiyatif sahibi olabilmektir. Bu tavır, düzenin şeriata karşı laik bir cephe oluşturma ve bu konuda solu yedeğine alma politikasına hizmet etmektedir. SİP liderliği ve kadrosu, testere yalayan kedi misali, başkasının kanını içtiğini düşünürken, aslında kendi kanını içmektedir.

Gündemi, 28 Şubat süreciyle belirginleşen İslami hareketliliğin oluşturduğu, düzen ve müslümanlar arasındaki saflaşmanın netlik kazanmaya başladığı bu konjonktürde, söz konusu afişleri gündemine almayan devrimci müslümanlar, böylece düzenin ve kemalist solun şahsında SİP'in hesaplarını boşa çıkarmıştır.

BU SAYIDAKİ DİĞER YAZILAR