1. HABERLER

  2. İSLAM DÜNYASI

  3. ...

  4. Müslüman Alimler İstanbul'da Buluşuyor
Müslüman Alimler İstanbulda Buluşuyor

Müslüman Alimler İstanbul'da Buluşuyor

Mavi Marmara sonrası Türkiye'ye destek çağrısı yapan yüzlerce Müslüman alim İstanbul'da buluşuyor. Alimler, İslam dünyasına seslenecek.

24 Haziran 2010 Perşembe 13:02A+A-

Dünyanın önde gelen başta Prof. Dr. Yusuf El Karadavi olmak üzere birçok önemli Müslüman alim, mütefekkir ve akademisyen İstanbul'da genel kurullarını yapıp, önemli açıklamalarda bulunacak...

İslam Dünyası Sivil Toplum Kuruluşları Birliği (İDSB) önümüzdeki hafta devasa bir organizasyona daha ev sahipliği yapacak. Uluslararası Müslüman Âlimler Birliği (UMAB) ve Avrupa Fetva Araştırmaları Kurumu (AFAK) İDSB'nin ev sahipliğinde 29 Haziran-2Temmuz arasında İstanbul Grand Cevahir Kongre Merkezi'nde toplanacak. UMAB Başkanı Prof. Dr. Yusuf El-Karadavi ve İDSB Genel Sekreteri Necmi Sadıkoğlu organizasyonla ilgili bilgi vermek için 25 Haziran Cuma günü ortak bir basın toplantısı düzenleyecekler.

Dünyanın her tarafından beş yüzün üzerinde seçkin âlimin katılmasının beklendiği toplantıda ilmî meseleleri yanında İslam dünyasını alakadar eden güncel konular da masaya yatırılacak. Gazze'ye yönelik ablukayı delmek üzere hazırlanan yardım filosu ve buna karşı geliştirilen tavırların da değerlendirileceği toplantıda, İslam âlimlerinin geçtiğimiz günlerde yaptığı Türkiye'ye ekonomik destek çağrısının genişletilerek tekrarlanacağı ifade ediliyor.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan ve "Tarihinde daima ilim adamlarına kucak açmış olan Türkiye'nin ve bilhassa İstanbul'un, Türkiye'nin tarihi ve kültürel etkinlik sahalarına uygun yeni ve büyük misyonlar yüklenmeye hazırlandığı bugünlerde bu toplantının İstanbul'da yapılacak olması çok manidardır." diyen İDSB Genel Sekreteri Necmi Sadıkoğlu, açıklamasında şunları söyledi: "İslam dünyasının en önemli ilim adamlarını İstanbul'da misafir etmek ve böyle önemli bir toplantıya ev sahipliği yapmak bizim için çok büyük bir şeref olacaktır. Âlimlerimizle doğru ve sağlıklı istişareler yaptıkça yanlış adımlar atmayız diye düşünüyoruz.

İslam dünyasının en büyük çatı sivil kuruluşu olan İDSB, daha önce olduğu gibi bu yıl da UMAB Genel Kurulu'na ev sahipliği yapacak. Bu toplantılarda elde edeceğimiz ufuk ve vizyonla geleceğe yönelik planlarımızı daha yüksek bir güven içerisince gerçekleştireceğiz diye ümit ediyoruz."

DAVETLİLER:

KATAR
Yusuf el-Karadavi
Ali el-Karadaği
Halid el-Hindavi
Abdullah Velid Muhammedun el-Fakih
Ali Yusuf el-Muhammedi
Muhammed Muvaffak Lutfi
Muhammed Rahmetullah
Mu'tez el-hatib
Hilal Said Mebruk
Abdurrahman Âl Mahmud
Ferhat b. Ali el-Abbar
İsam Telime
Mustafa es-Sayrifi
Muhammed Osman Şebir
el-Muhtar el-Ahmer
Velid Abdulfettah Ebu'n-Neca
İsmail İbrahim Mütevelli İvad
Süleyman Abdulfettah es-Sekremi
Abdusselam Kındil
Muhammed Mersi
Şefik Şakir
Abdullah Süleyman Abdulfettah es-Sekrumi
Abdulkadir el-Venisi
Casir Avde
Abdulcebbar Said
Muhammed Tevfik Lutfi
Abdurrahman b.Umeyr en-Naimi
Kazım Talib Hmaza en-Naimi
Musaid Müslim Âl Cafer

KANADA
İbrahim Huseyin Malbari
Cemal Nazım Talib
Cemal Bedevi

SUUDİ ARABİSTAN
İbrahim Abdulfettah Ramazan Abdulbaki
İbrahim Muhammed el-Hariri
es-Seyyid Abdullah Fadak
Ahmed bin Hüseyin bin Ahmed el-Mubareki
Muhammed bin Abdurrahman el-irrifi
Abdulaziz bin Suud Arab
Hani Ahmed Abduşşekur
Münir Cuma Ahmed
Münir Muhammed Necib el-Gadban
Abdulvehhab Nur Veli
Mohammed Farouq Batal.
Eliwarti Maliki
Rosalia Arby
Abdulgani Ahmed Muzhir et-Temimi
Hasan b. Musa b. Radi es-Saffar
Cemalüddin Seyrevan
Hasan b. Muhammed b. Hüseyin b. Abdulgani felemban
Muhammed İbrahim kamil
Tarık b. Abdurrahman b. Muhammed el-havvas
Ahmed b. Muhammed b. Salih Azb
Hamza b. Huseyin el-Fa'r eş-Şerif
Ahmed er-Risuni
Muhammed er-Ruki
Selimullah Huseyin Abdurrahman
Ali Ömer Ahmed Badehdah
Muhammed b. El-Huseyin esSüleymani
Fethi Abdusettar Abdussemî'
Abdurrahman b. Ahmed Aluş Medhali
Kays b. Muhammed Âl eş-Şeyh Mubarek
Muhammed Beşir Haddad
Halid b. Abdurrahman el-Acimi
Abdulmuhsin Huseyin el-Avaci
Süheyle Zeynülabidin Hammad
Selman b. Fehd el-Avde
Abdullah b. Bih

GANA
İbrahim Osman Ba

MISIR
İbrahim Musa Süleyman
Tarık Fethi es-Seyyid Ebu'l-Vefa
Muhammed es-Seyyid Muhammed Ahmed paşa
Muhammed Musid Yakut
Safvet Hicazi
Atiyye Es-Seyyid Es-Seyyid Feyyad
Hamid İbrahim el-Hamid
Ali Muhammed Yusuf şerif
Halid Muhammed Ubade hasan
Muhammed Sa'di Ahmed Hasaneyn
Eşref Muhammed Devvabe
Hammud Ahmed İsmail Ahmed
Abdurrahman Fethi Ramazan Muhammed
Abdurrahman Yahya Zekeriyya Ayid
Adil Hindi
Mahir Muhammed Melici Ebu Amir
Muhammed Said Abduh Kanbu'
Said Muhammed Ahmed Kabil
el-Huseyni Şehhate el-Cizavi
Yasir Fethullah el-mağrabil
Abdusselam Abdurrahman es-Savvaf
İmad Muhammed Ebu Zeyd
Muhammed Abdurrahman Tarşani
Mustafa Ali Muhammed
Muhammed Selim el-Avva
Selva Muhammed Selim el-avva
Nadiye Mustafa
Abdurrahman İbrahim ed-Desuki Abdurabbih Haccac
Amal Aysin Abdulmu'ti Benzari
Eymen Ebu-n-Nasr Ahmed
el-Minşavi Muhammed el-Minşavi el-verdani
Mahmud Hamid es-Seyyid Abdussamed
Hamade Abdulmevla Yusuf Ebu Semre
Muhammed el-Muhtar Muhammed el-Mehdi Abdullah
Hamza Fayi' İbrahim Asiri

BANGLADEŞ
Ebu'r-Rida Muhammed Nizamüddin
Muhammed Sultan Zukun-Nedvi

FAS
Ebu Zeyd el-Mukri el- İdrisi
Ahmed ez-Zukaki
Muhammed el-vizani el-muhsini
Muhammed el-Hasan el-Garbi
Hud Bekarş Kuni
muhammed İbadi
Abdulali el-Mes'ul
Hasan el-İlmi
Tevfik el-galbezuri
Muhammed Refi'
Muhammed Zuhal
eş-Şahid el-Bûşihi
Ulya Zuhal
Abdulaziz karti
Abdulmecid es-Sağir
Abdulbari b. Sıddik ez-Zemzemi
Hatice Müfid
Nezihe el-Mearic
Ömer b. Hammad
Ferid Şükri
Meryem Ayet Ahmed
Muhammed İzzüddin Tevfik
Abdusselam Bilaci

LÜBNAN
es-Seyyid Ali Muhammed Hüseyin Fadlullah
Muhammed Ekrem el-Adluni
Muhammed Tevfik eş-Şati
Muhammed Reşid Re'fet Mikati
Muhammed şeyh Ammar
Sami Huseyin el-Hatib
Muhammed Ali el-Cuzu
Mustafa Hıdır Aluş
Muhammed İbrahim el-Ali
Husam Ömer el-ğali

TÜRKİYE
Ahmed Hamdi Yıldırım
Muhammed Salih Ekinci b. Ahmed el-Garsi

İNGİLTERE
Ahmed Kazım er-Ravi
Hafız Ahmed el-Kermi
Salim Abdusselam eş-Şeyhi
Muhammed Ebu Said
Abdullah b. Yusuf el-Cidi
Şükri Hasan Mecul
Muhammed b. Ahmed b. Salih es-Salih
Raşid el-Ganuşi

MORİTANYA
Ahmedu bin er-Radi
Muhammed Fadıl Velid Muhammed Emin
Muhammed Fadıl b. İbrahim b. Muhammed el-Emin
Osman b. Eş-Şeyh Ahmed Ebu'l-Meali
Muhammed Muhtar b. İmbale

FRANSA
Enis karkah
Abdulmecid En-Neccar
Muhammed bin Nasr
Ahmed Ca billah

MAKEDONYA
Bahri Alyu
BASHKIM ALIJI

İSPANYA
Reşid Betrebuş

MALİ
Seyyidi el-Muhtar Muhammed es-Salih Diyalo

HİNDİSTAN
Muhammed Kasım el-Muzafferfûri
Abdusselam Ahmed
Ahter el-Vasi'
Sıddik Hasan
Halid Seyfullah er-Rahmani
Abdullah Muhammed Betil el-Mezahiri
Zaferulislam Han
Asgar Ali İmam Mehdi es-Selefi

GİNE
Muhammed Elfa Calu

CEZAYİR
Abdurrezzak Kassum
Muhammed Abdunnebi
Kemal Ukasin
Vesile Halfi Harem bugazi
eş-Şerif Merzuk

NİJERYA
Siracuddin Bilal el-Esra'
Zikrullah eş-Şafii
Sani Ömer Musa
İsa Muhammed Mişanu

BAHREYN
el-Mehabe Mahfuz meyare
Selahuddin Sultan
Abdusselam İbrahim el-Hiti
Abdurrahim Mahmud Âl Mahmud
Musfir b. Ali el-Kahtani
Abdullatif Mahmud İbrahim Âl Mahmud

IRAK
Ömer Abdulaziz Bahaüddin
Enver Muhammed Gafur
Ahmed Vehhab Mecid
Müfid Kerim Taha
İdris Kerim mevlud
Lokman Muhammed Ali Salih
Aziz Hafız Nezir
Ömer Salih Ömer Faris
Salah Taha Ali
Reşid Taha Osman
Abdulhamid Abdulhalık Nebi

PAKİSTAN
Abdulgaffar Aziz
Dr. Fadlulhadi Vezin
Elifüddin et-Turabi

KUVEYT
Vasfi Âşur Ebu
Mutlak raşid el-Karari
Mesud Sabri İbrahim
Hişam Muhammed Muhammed Ganim
Ahmed Huseyin Ahmed Muhammed

SENEGAL
Abdurrahman Yusuf Ka

HOLLANDA
Mahmud es-Sayfi

UGANDA
Ahmed Süleyman Mevabi
Hussein Rajabu Kakooza

FİLİSTİN
Meşhur Fevvaz
Mervan Muhammed Ebu Ras

YEMEN
El-Murteda b. Zeyd el-Mahturi el-Hasan

BAE
Muhammed Abdurrezzak es-Sıddik
Şafi' Muhammed Salih Abdullah
Muhammed Emin en-Nedvi
Huseyin hamid Hassan
Sakar Abdullah el-Merri

BOSNA
Şükri Ramiş

SUDAN
Abdurrahman Ali Muhammed İbrahim

GAMBİYA
İsa Fudi Dabu
Muhammed el-Emin Turi

TUNUS
Ebu Lubabe et-Tahir Salih

FİLDİŞİ SAHİLİ
Dambili Muhammed

TANZANYA
Talib Cuma Ali ve Nasır Ahmed
el-Hıdır el-Hadari

TOGO
Adem Abdusselam

ARNAVUTLUK
Fayiz Abdullah en-Nubi

CİBUTİ
Abdurrahman Süleyman Beşir
İbrahim Şerif

ENDONEZYA
Muhammed Hidaye Vahid

ALMANYA
Muhammed el-Hevari
Resîne Tarakci (Muhammed el-Hevari'nin hanımı)

ÖZBEKİSTAN
Muhammed es-Sadık Muhammed Yusuf

İRAN
Muhammed Yusuf Erbab Şistan
Mustafa Erbabi
Abdurrahman Pirani
Muhammed Aziz Selimi
Ahmed Ni'meti
Mahmud Visi
Abdurrahman Yakubi
Muhammed Ali Teshiri
Seyyid İbrahim Fadıl el-Huseyni
Abdulkerim Ahmed Muhammedi
Muhammed Salih Muhammed Emin Ensari
Sa'düddin Abdulhadi Sıddıki
Seyyid Abdurrahim Sıddıki

RUSYA
Muhammed Albagaçiv
Muhammed Beşir Evşaf
Albert Bikmolin
Şaraputin Çaçayev
Şehid Gazabayev
Muhammed kazimagamidof
Abbas kibidof
Dinka Halidof
Murad Halid olin
Lüey Yusuf
Selman Nurbif
Enes Bişigaçif
Şefik Bişigaçif
Halilurrahman Şumatof
Muhammed Şumatof
Valeri Sokorof

ÇİN
MA FUDE
DING JUN
MAI YIGUANG
QI XUEYI
WAMG YONG BAO
MA LAN
PAN SHI JIE
MA WEIZHONG
MA MINGLIANG
YANG XINGWEN
ZHANG WEIHUA
MA YONGHUA
SHENG ZHIMING
LIU XIYAN
MA MINGXIAN

Bessam et-Tebbağ
İsam el-Beşir
Beşir Nafi'
Ahmed Ticani Harun Abdulkerim

HABERE YORUM KAT