1. HABERLER

  2. HABER

  3. Memurlara Verilen 58 Sosyal Hak
Memurlara Verilen 58 Sosyal Hak

Memurlara Verilen 58 Sosyal Hak

Hükümetle Memur-Sen arasında imzalanan toplu görüşme tutanağında % 8 zammın yanı sıra önemli 58 yeni düzenleme yer alıyor.

02 Eylül 2010 Perşembe 12:31A+A-

Hükümetle Memur-Sen arasında imzalanan toplu görüşme tutanağı, memurlara 60'a yakın sosyal hak sağlayacak uygulamaların önünü de açacak. Konfederasyonların talepleri doğrultusunda memurların en az zamlar kadar merak ettiği sosyal hakları tek tek ilgili kurumlarca değerlendirilmeye alınacak.

SENDİKALAR TAKİPÇİSİ OLACAK

Örneğin Kamu kurum ve kuruluşları bundan sonra kişi başına düşen oksijen miktarı da hesaba katılarak inşa edilecek, mevcut binalarda da bu konuda gerekli düzenlemelere gidilecek. Mutabakat metninin eklerinde yer verilen bu bilgilere göre, toplu görüşmelerin ana konularından olan engelli personelin ayrı ayrı şehirlerde sınava girme sıkıntısı, merkezi sınav sisteminin getirilmesiyle çözüme kavuşturulacak. Ayrıca, TOKİ'den ev alan engelli personele kolay kredi sağlanması üzerinde çalışılacak. Terör nedeniyle görev başında hayatını kaybeden ya da yaralanan memurlar şehit ve gazi askerler gibi değerlendirilecek. Sendikalar her fırsatta yapılacak bu çalışmaların takipçisi olacaklarını vurgularken, toplu görüşmelerin başlıca konularını oluşturan memurların disiplin cezalarının tamamına yargı yolunun açılması, toplu sözleşme hakkının tanınması gibi çalışanlarının yıllardır dert yandığı konular referandumda oylanacak pakette yer alıyor.

Maaşlar bayram öncesi yatıyor

Memur, kamuda çalışan sözleşmeli personel, işçi ve diğer tüm personelin maaş ödemeleri bayram öncesi, 7 Eylül Salı günü avans olarak ödenecek. Uygulama maaşlarını her ayın 15'inde alan memurların yanı sıra kamu kurumlarında çalışan sözleşmeli personel, işçi ve diğer personeli de kapsayacak. Maliye Bakanı Mehmet Şimşek imzasıyla yayımlanan genelgede, aylıklarını personel kanunlarına göre almakta olanlara, 15 Eylül 2010 tarihinde ödenmesi gereken tüm hak edişlerin, 7 Eylül Salı günü avans olarak ödeneceği bildirildi. Kamu kuruluşlarında çalışan sözleşmeli personel, işçi ve diğer personel hakkında da aynı şekilde işlem yapılacağı belirtilen genelgeye göre, avansın hesabında ele geçen net tutarlar esas alınacak. Aylıkları banka hesaplarına aktarılan personelin avans tutarlarının ilgili bankalarca zamanında ödenmesi sağlanacak.

1 - Disiplin cezalarına karşı yargı yolu açılacak.

2 -  Personel veri bankası kurulacak.

3 - İtfaiye personeli GIH sınıfına geçirilecek.

4- Hamile memura 24'üncü haftadan itibaren gece nöbeti ve vardiya görevi verilmeyecek.

5- Memurlara aylıklı refakat izni kullandırılacak.

6- Hısmı vefat eden memura mazeret izni verilecek.

7- Disiplin cezalarına itirazlar disiplin kurullarına yapılacak.

8- Hafta sonu ve tatillerde izin alınması uygulamasına son verilecek.

9- İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu bir an önce çıkarılacak.

10- Emeklilere yapılan ödeme 500TL'den 750 TL'ye çıkartılacak.

11- Sendika üyesi kamu çalışanlarına toplu görüşme primi verilecek

12- 12-399 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname'deki sendika üyeliği yasağı kalkacak 

13- Özelleştirilen Kuruluşdakiler ya belli süreyle eski kuruluşunda kalacak ya da diğer kurumlara atanacak.

14- Aynı ünvanlı personel için ortaya çıkan tazminat farklılığı giderilecek

15- KİT lojman ücretlerinden KDV alınmayacak.

16- Sözleşmeli personel yönetici pozisyonlarda görevlendirilebilecek.

17- Özelleştirmeler sırasındaki atamalarda ortaya çıkan sorunlar giderilecek.

18- Mesleki ve teknik öğretim okullarında ödenen üretime teşvik primi uygulaması yeniden ele alınacak.

19 - Pozisyonu iptal edilen sözleşmeli personel başka pozisyona yerleştirilirken objektif sistem kurulacak.

20- İlk defa sözleşmeli personel alımında öncelik kurum içine tanınacak.

21- Sözleşmeli personel hacda görevlendirilebilecek.

22- Görevde yükselme eğitimlerinde  uzaktan eğitim metodu uygulanacak.

23- Yer Değiştirme suretiyle atama yönetmeliğindeki sorunlar değerlendirilecek

24- Fazla mesai uygulamaları konusundaki sorunlar giderilecek.

25- Taşınır kayıt kontrol yetkilileri kefalet sandığı aidatı ödemeyecek.

26- Kamu görevlileri sendikaları mevzuatının, toplu sözleşme sürecine uyumu sağlanacak.

27 - Sosyal haklara ilişkin komisyonlarda sendika temsilcileri de yer alacak.

28- 657 sayılı Kanun Tasarısı, Kamu Personeli Danışma Kurulu'nda ele alınacak.

29 - Memur kadrolarında derece sınırlaması bitecek.

30- Emekli ikramiyesindeki 30 yıllık süre kalkacak.

31- Konaklama ücretindeki 10 günlük sınırlama kaldırılacak.

32- 4/B statüsünde istihdam edilen sözleşmeli personelin ücretleri devlet memuru ücret seviyesine çıkartılacak.

33- Sözleşmeli imam ve Kur'an kursu öğreticilerine ek ders ücreti verilecek.

34- Sözleşmeli personelin eş durumu dolayısıyla atanması, ilgili kurumların da görüşü alınarak yapılacak.

35- Sözleşmeli personel damga vergisi ödemeyecek.

36- KİT'lerde ek tazminat oranının yüzde 200'e çıkarılması için çalışma yapılacak.

37- KİT'lerde kurumlar arası ücret dengesizliği giderilecek.

38-  Yükseköğretim kurumlan ile kamu iktisadi teşebbüsleri disiplin kurullarına sendika temsilcileri de katılacak.

39- 399 sayılı KHK'ya tabi sözleşmeli personelin kullanılmayan yıllık izin süresi ertelenebilecek.

40- Engelli personelin hizmete alınmasına ilişkin sınavlar merkezi olarak yapılabilecek

41 - Disiplin hükümlerinin uygulanması ile ilgili olarak yaşanan sorunlar giderilecek.

42- Memurluktan istifa edip tekrar dönenler boşta geçen sürelerini SGK'ya borçlanabilecek.

43 - Sağlık Uygulamaları tebliğinde "Tedavi yollukları" konusunda ortaya çıkan sorunlar giderilecek

44- Burs alan çocuklar ebeveynlerinin sağlık sigortası hakkından yararlanacak.

45- 18 yaşını dolduran erkek çocukları 20 yaşına, kız çocukları ise evleninceye kadar sağlık sigortası hakkından yararlanabilecek...

46- Aile yardımında çocuk sayısı sınırlaması kaldırılacak.

47 - Sağlığı tehdit eden maddelere maruz kalanlar ve görevi icabı kaza yapma riski olanların çalışma ortamı iyileştirilecek.

48 - Terörden dolayı hayatını kaybeden ya da yaralanan memur, asker ve polis gibi değerlendirilecek.

49 - Nöbetçi memurluğu uygulamasına son verilecek.

50- TOKİ'den ev alan engelli personele kolay kredi sağlanacak.

51- Hizmet binaları kişi başına düşen metrekare ve oksijen miktarı dikkate alınarak inşa edilecek.

52- Kamu çalışanlarına mahsus ön lisans ve lisans tamamlama programlan açılacak.

53 - Diyanet Işleri'nde çalışan ilahiyat ön lisans mezunları sınavsız olarak lisans tamamlayacak.

54- Öğretmenlik dışında kalan MEB çalışanlarının görev tanımları yapılacak.

55- Sağlık Bakanlığı'nda istihdam edilen sözleşmeli personel tek çatı altında toplanacak.

56- Aylıklarını zamanında alamayan belediye çalışanları için Başbakanlık Genelgesi yayımlanacak.

57 - Sağlık Bakanlığı personeli ek ve döner sermaye ödemesi arasında aylık mahsuplaşma yapabilecek.

58 - Sözleşmeli personele sürekli görev yolluğu ödenecek.

(Sabah)

HABERE YORUM KAT

3 Yorum