1. HABERLER

  2. HABER

  3. HSYK İçin Ön Taslak Tamam
HSYK İçin Ön Taslak Tamam

HSYK İçin Ön Taslak Tamam

Anayasa değişiklik paketiyle yapısında değişiklik öngörülen HSYK’ya ilişkin yeni düzenlemeleri içeren kanun tasarısı ön taslağı tamamlandı.

30 Eylül 2010 Perşembe 02:31A+A-

Taslak metin, genel gerekçe ve madde gerekçeleri Adalet Bakanlığı'nın internet sitesinde yayımlandı. Sitede yer alan bilgiye göre, taslak metin, Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay, Sayıştay, Yüksek Seçim Kurulu, Türkiye Adalet Akademisi, Yükseköğretim Kurulu, Türkiye Barolar Birliği ve Türkiye Noterler Birliği ile ilgili kurum ve kuruluşlar olmak üzere 20 yere gönderildi. Taslak, bu kuruluşların görüşlerini bildirmeleri talebiyle bir üst yazıyla birlikte iletildi. Yazıyla görüş sorulan yerlerden veya diğer kurum, kuruluş ve ilgililerden görüş ve öneriler alındıktan sonra taslağa son şekli verilecek.

Taslağa göre HSYK, 22 asıl, 12 yedek üyeden oluşan, idari ve mali özerkliğe sahip bir kamu tüzel kişiliği bulunacak ve Adalet Bakanlığı ile ilişkili olacak. 3 daire halinde çalışacak kurula, Adalet Bakanı başkanlık edecek. Adalet Bakanlığı Müsteşarı, kurulun tabiî üyesi olacak, Müsteşar bulunmadığı zaman kendisine vekalet eden kişi, kurul toplantılarına katılacak. HSYK; Adalet Bakanı, Adalet Bakanlığı Müsteşarı, Cumhurbaşkanı'nca seçilecek 4 asıl, Yargıtay'dan seçilecek 3 asıl ve 3 yedek, Danıştay'dan seçilecek 2 asıl ve 2 yedek, Türkiye Adalet Akademisi'nden seçilecek 1 asıl ve 1 yedek, birinci sınıf olan adli yargı hakim ve savcıları arasından seçilecek 7 asıl ve 4 yedek ile birinci sınıf olan idari yargı hakim ve savcıları arasından seçilecek 3 asıl ve 2 yedek üyeden oluşacak. Taslağa göre; HSYK, kanunlarla verilen görevlerini yerine getirirken ve yetkilerini kullanırken bağımsız olacak, hiçbir organ, makam, merci veya kişi, kurula emir ve talimat veremeyecek. Yine taslağa göre; kurul, Yargıtay ve Danıştay'a üye seçecek. Genel Kurul, 22 asıl üyeden oluşacak.

HSYK üyeliği seçimleri 4 yılda bir olmak üzere, üyelerin görev süresinin dolmasından önceki 65 gün içinde yapılacak. Yargıtay, Danıştay ve Türkiye Adalet Akademisi Genel Kurullarından seçilecek kurul üyeliği için her üye, birinci sınıf adli ve idari yargı hakim ve savcıları arasından seçilecek kurul üyeliği için her hakim ve savcı; kendi aralarından seçilecek asıl ve yedek üyelerin toplam sayısı kadar aday için oy kullanabilecek. Tasarıya göre seçimler, YSK'nın yönetim ve denetiminde yapılacak. Adaylar propaganda yapamayacaklar.

Öte yandan; HSYK'nın yeni yapısında seçimle gelecek 10'u asıl 6'sı yedek toplam 16 üyelik için adaylık başvurularının başladığı ilk günde YSK'ya yaklaşık 80 hakim ve savcı adaylık için başvurdu.

HABERE YORUM KAT