1. HABERLER

  2. KÜLTÜR SANAT

  3. Ekin'den Kur'an Çalışmaları Kitap Seti Kampanyası
Ekin'den Kur'an Çalışmaları Kitap Seti Kampanyası

Ekin'den Kur'an Çalışmaları Kitap Seti Kampanyası

Ekin Yayınları, Kur'an Çalışmaları Kitap Seti adıyla oluşturduğu paketi yıl sonuna kadar indirimli olarak okurlarına ulaştırıyor.

20 Kasım 2017 Pazartesi 12:16A+A-

HAKSÖZ-HABER

Ekin Yayınları, 6 kitaptan oluşturduğu Kuran Çalışmaları Kitap Seti'ni içinde bulunduğumuz yılın sonuna kadar okurlarına kargo dahil 65 liraya sunuyor.

Aralarında Fevzi Zülaloğlu'nun Temel Kaynağımız Kuran, İzzet Derveze'nin Kur'an'ı Anlamada Usul ve Kur'an Cevap Veriyor, İskender Şahin'in Kur'an'da Diriliş Gerçeği, Cengiz Duman'ın Kur'an Kıssalarının Tarihselliği ve Mustafa Akman'ın Kitaba Varis Olanlar adlı kitaplarının olduğu sete Ekin Yayınları'nın sipariş hattı üzerinden ulaşılabiliniyor.

Sipariş Hattı: 212 524 10 28
İrtibat: 538 621 36 64
Email: [email protected]

Paket içeriğindeki kitaplar:

Kur’an’ı Anlamada Usul - İzzet Derveze

Kur’an’ı Anlamada Usül (Kur'anü'l Mecid), Kur'an tarihi ile ilgili araştırmaları içermesi bakımından özgün bir eser, Kur'an'ı anlamanın ideal yöntemini içermesi ve Derveze'nin tefsir metodolojisini aktarması bakımından da 'Nüzul Sırasına Göre Kur'an Tefsiri' (Tefsirü'l Hadis) isimli çalışmasına bir mukaddime niteliğindedir.

Derveze, bu eserinde Kur'an'ın cem'i, tedvini, yazımı, çoğaltılması ile ilgili spekülatif bilgiler taşıyan rivayetlere bağlı olarak ortaya atılan soruları tartışarak cevaplandırmaktadır. Aynı zamanda Kur'an'ın günümüze kadar korunarak geldiğinin akli ve Kur'ani delillerini de bu çerçevede ortaya koymaktadır.

Ayetlerin, Kur'an bütünlüğü gözetilerek ve surelerin akışı içerisinde anlaşılması gerektiğini savunan Derveze, klasik tefsir kitaplarında yapılan metodolojik hataları, bu kitaplardan yaptığı alıntılarla gözler önüne sermekte ve konu ile ilgili ideal yöntemi örneklerle somutlaştırmaktadır.

Kur’an’ı Anlamada Usul (Kur’anü’l Mecid) - İzzet Derveze

Basım: 5. Baskı / Ocak 2017

298  Sayfa / 13,5x24 cm / Karton Kapak

***

Kur’an Cevap Veriyor - İzzet Derveze

Allah’ın son vahyi bildirimi ve insanlığa tek yol gösterici kitabı, korunmuş olan Kur’an-ı Kerim’dir.  Rabbimizden bir kılavuz olarak gönderilmiş olan Kur’an-ı Kerim’in çağrısı evrenseldir.

Kur’an gerçeği hakkında şüpheler uyandırmak, iftiralar düzmek isteyen inkârcılar (mülhidler) dün olduğu gibi bugün de varlar. Bir sınanma yurdu olan dünya hayatında iman edenler olduğu gibi inkâr edenler yarın da olmaya devam edecekler.

Dünkü inkârcıların, İslam düşmanlarının bugünkü takipçileri de ekini ve nesli ifsad eden küresel müfsidlerin güdümünde aynı bencillik ve akılsızlıkla kin ve iftiralarını yaymaya çalışmaktadırlar.

İzzet Derveze, Kur’an- Kerim etrafında şüphe oluşturmak isteyen, Allah’ın evrensel çağrısını karartmak isteyen özellikle çoğu Marksist seküler ‘aydın’ların İslam ve Kur’an hakkındaki tutarsız suçlamalarını ileri bir yetkinlikte cevaplarken Kur’an’ı anlama yöntemi hakkında da okuyucuların büyük ölçüde yararlanacağı aydınlatıcı bilgiler sergiliyor.

Kur’an Cevap Veriyor-İzzet Derveze

Basım: Mart 2017

396  Sayfa / 13,5x24 cm / Karton Kapak

***

Temel Kaynağımız Kur’an - Fevzi Zülaloğlu

Tüm kararsızlıklarımıza kararlılık, tüm çekimserliklerimize netlik, tüm sorunlarımıza çözüm olan Kur'an, bilgilendirmesi, temsilleri, çelişkisizliği, üslubu, anlam bütünlüğü ile taklidi imkansız bir hidayet kitabıdır.

Böyle bir kaynağın doğru olarak anlaşılmasında tartışmasız kaynağımız yine Kur'an'dır.

Bu konuda cevaplandırılması gereken sorular şunlardır: Kaynak sorununa yaklaşırken "sadece Kur'an" demek yeterli midir?

Kur'an'dan bağımsız, hatta alternatif olarak oluşan rivayet kültürüne teslim olmak çözüm müdür?

Kur'an'ın hayatımızdaki yerini tespit ederken, günümüzde iki tür sapma yaşanmaktadır:

"Tarihselcilik" ve "Tarih-Üstücülük".

İnsanı tanrısal vizyonla donanmış bir süper özne olarak takdim eden "tarihselcilik" de, anlamanın merkezine özneyi koyan "tarih-üstücülük" de modernist birer projedirler ve açıkça laik-seküler bir paradigmayı savunmaktadırlar. Birbirinin zıddı gibi durmalarına rağmen her iki proje de, kendisine gelenekten besleyici kökler bulup elde ettiği verileri temel olarak kullanmaktadır. Birbirinin alternatifi gibi durmalarına rağmen, benzer sonuçlara ulaşıyor olmaları hayli şaşırtıcıdır. Her iki metodoloji de Kur'an'ı hayata müdahil olması gereken temel bir kaynak olarak takdir edememiştir. Tarihselcilik Kur'an'ı bir "hatıra defteri" gibi algılamaktadır.

Tarih-üstücülük ise Kur'an'a, ön yargıları onaylayan bir "noter" işlevi yüklemektedir.

İnsanlara örnek olması gereken orta yolda vasat bir ümmet olarak sorunlara doğru teşhisler ve doğru çözümler üretmenin tek yolu, Kur'an'ı dayanak yapmaktan geçer. Çünkü sağlam kulp, güçlü zemin, tutanı selamet sahiline ulaştıracak Allah'ın ipi Kur'an'dır. İnsanlara İslam'ın nasıl yaşanacağının şahitliklerini göstermekle görevli ümmet, temel konularda ortak bir anlayışa varmak zorundadır. Çünkü temel kaynaklarda bile anlaşamayanlar hiçbir tutarlı şahitlik, örnek tanıklık ortaya koyamazlar.

"...Bu Kur'an, uydurulacak bir söz değildir. Aksine o, kendinden önceki vahyi tasdik eder. Her şeyi ayrıntılarıyla gösterir. İnanan bir topluluk için de bir kılavuz ve rahmettir" (12/Yusuf, 111)

Temel Kaynağımız Kur’an-Fevzi Zülaloğlu

Basım: Eylül 2017

480 Sayfa / 13,5x21 cm / Karton Kapak

***

Kur’an Kıssalarının Tarihselliği - Cengiz Duman

Kur’an-ı Kerim’in en önemli anlatım metodu olan kıssalar, Kitab-ı Kerim’in yarısından fazlasını teşkil etmektedir. Kıssaların, Kur’an içerisindeki bu cesamet ve önemine rağmen, mücmel (kısa-öz) olarak beyan edilmiş olmaları, onların doğru anlaşılmasında çeşitli sorunlar ortaya çıkmasına neden olmuştur. İslam Âlimleri var olan bu mücmelliği aşmada Kur’an perspektifinde gerekli ve yeterli bir metodolojiyi oluşturamadıkları için de bin dört yüz elli yıllık süreçte kıssaların mücmelliğini aşmak adına yaptıkları İsrailiyat ve indi nitelikli rivayetçilik anlayışı ile tefsir ve siyer kitaplarını Kur’an’a aykırı olarak, türlü gaybi ve spekülatif yorumlarla doldurarak, Kur’an kıssalarını mesajlarına ve amaçlarına muhalif mufassal anlatılar haline getirilmişlerdir.

Kur’an kıssaları hususunda oluşan bu olumsuz durum karşısında tepkisel olarak; son yüzyılın Modernist yaklaşımcıları olan Taha Hüseyin ve Halefullah ve bunların yerel takipçileri; kıssalardaki mücmelliği onları edebî, temsilî, mitolojik, v.b çeşitli kategorilere ayrıştırarak algılama gayretine düşmüşlerdir. Bu modernist yazarlar, yaptıkları rasyonel yorumlarla kıssaları tezyif ederek, onları tarihsel/vakii/gerçek olma konumundan çıkarmaktadırlar. Bu gaye ile yaptıkları yorumlarda Cenabı Hakk’ı; Cahiliyye Arap arka planından aldığı mitolojik-hurafe, gerçek olmayan şahıs ve olaylardan, dini amaç uğruna modifiye ettiği kıssalar vazettiği iddiasındadırlar. Elinizdeki kitap Kur’an’ın nüzulü ile günümüz arasındaki süreçte oluşan Kur’an kıssaları ile ilgili ifrat ve tefrit nitelikli olduğunu düşündüğümüz bu görüşleri incelemek ve sorgulamak amacındadır.

Kur’an Kıssalarının Tarihselliği-Cengiz Duman

Basım: 2. Baskı / Temmuz 2015

264 sayfa / 13,5x21 cm / Karton Kapak

***

Kur’an’da Diriliş Gerçeği - Dr. İskender Şahin

Diriliş konusu, fert ve toplum için son derece önemli olan pek çok sorunun çözümüyle yakından ilişkilidir. Dolayısıyla geniş bir işlev alanına sahip olan konu, toplumun ve ferdin sahip olduğu değerlerin niteliklerini değiştirebilecek ve onlara yön verebilecek bir özelliğe sahip olduğu için insanlık tarihi boyunca üzerinde düşünülen, konuşulan, hakkında çeşitli teoriler üretilen önemli bir mevzuu olmuştur.

Bu çalışma Kur’ân’ın, meydana gelmesinin “hakk” olduğunu ısrarla vurguladığı diriliş mevzuunu Kur’ân temelinde ortaya koymayı amaçlamaktadır. Bu bakımdan diriliş konusu âhiret ahvali bağlamında değil fakat daha ziyade “meydana gelecek bir olay” ve “kabul edilmesi gereken bir akide” olmak üzere çift yönlü olarak değerlendirilmiştir. Bu yönüyle çalışmanın, yukarıda değinmiş olduğumuz eksikliğin giderilmesinde müspet yönde katkı sağlayacağı kanaatindeyiz.

Yayınladığımız bu çalışma, Kur’an’ın diriliş konusunu tefsir odaklı olarak etraflıca ele alıp incelemektedir. Bu yönüyle eserimizin, bu sahadaki boşluğu önemli ölçüde dolduracağı ve konuyla ilgili yapılacak çalışmalara müspet yönde katkılar sağlayacağı kanaatindeyiz

Semantik Analizler Işığında Kur’an’da Diriliş Gerçeği - Dr. İskender Şahin

Basım: Mayıs 2013

448 sayfa / 13,5x21 cm / Karton Kapak

***

Kitaba Varis Olanlar - Mustafa Akman

Müslümanlar, uzun dönemlerden bu yana itikadi, kültürel, sosyal ve siyasi yaşamlarında Kur'an'ın belirleyiciliğinden oldukça uzaklaşmış bulunuyorlar. Müslüman toplum ve topluluklar Kitap merkezde olma özelliklerini kaybetmiş bir görünüm arz ediyorlar. Müslümanların Kur'an'a tazim derecesindeki ilgileri, itikadi ve siyasi hayatlarından belirginleşmiyor. Bu durum ister istemez Kur'an ile Müslümanların irtibatı sorununu gündeme getiriyor.

M. Akman bu çalışmasında söz konusu durumun Kur'an'daki işaretlerini 'Kitaba varis olmak' (Fatır 35-/32) ayeti temelinde ve Kur'an bütünlüğünde açıklamaya gayret ediyor. Kitapta konuyla ilgili diğer ayetlerin ve anahtar kavramların değerlendirmeleri, İslam kültür mirasımızdaki katkılarından da yararlanılarak sergileniyor.

Kitaba Varis Olanlar- MustafaAkman

Basım: Eylül 2004

224 saya / 13,5x21 cm / Karton Kapak

HABERE YORUM KAT

1 Yorum