1. HABERLER

  2. KİTAP

  3. Ekin yayınlarından 3 yeni kitap
Ekin yayınlarından 3 yeni kitap

Ekin yayınlarından 3 yeni kitap

Ekin Yayınları “İslam’da Yönetim Tartışmaları ve İnsan Hakları”, “1920’lerde Türkiye: Hilafetin İlgası” ve “Barutsuz Savaş: Küresel Savaşın Kodları” adlı 3 yeni kitap ile okuyucularının karşısına çıkıyor.

06 Ağustos 2021 Cuma 12:39A+A-

HAKSÖZ HABER

"İslam’da Yönetim Tartışmaları Ve İnsan Hakları" Fehmi Cedan / Ebu’l Âla Mevdudi

Filistinli akademisyen Prof. Dr. Fehmi Cedan, bu çalışmanın ilk bölümünde insanlığa yaraşır bir İslami yaşam için gerekli olan manevi, zihinsel, sosyal ve ekonomik açılardan uygun bir ortam hazırlamanın, bir İslam devleti kurmak kadar önemli hatta ondan öncelikli bir iş olarak kabul edilmesi gerektiğini vurgulayarak, 20. Yüzyılın başından günümüze kadar “İslami yönetim biçimi” üzerine yapılan tartışmaların özünü ve tarihçesini aktarmaktadır.

Cedan bu bölümde; Ali Abdurrazık, Bin Badis, Reşit Rıza, Hasan el-Benna, Abdulkadir Udeh, Takıyyuddin Nebhani, Seyid Kutub, Ammara gibi müelliflerin veya dava adamlarının konu ile ilgili yaklaşımlarının ana temalarını aktarmaktadır.

Pakistanlı düşünür ve dava adamı Ebu’l Âla Mevdudi’nin İslam’ın siyasi yapısını özetlediği ve İslam’ın sağladığı insan haklarını ifade eden çalışması da kitabın ikinci kısmını oluşturmaktadır.

Canın, aklın, namus ve haysiyetin, dinin ve malın korunmasından oluşan beş temel ilkeye (zaruret-i hamse) bağlı olarak Mevdudi, “temel yasama standarttı, adalete erişim hakkı, insan olmanın eşitliği, örgütlenme hakkı” gibi bahisleri ayetler ve hadisler eşliğinde ele alarak Magna Carta’dan yüzyıllar önce ortaya konan standartta dikkat çekmektedir. Bu ortaya konulurken İslam dünyasını esir alan despotizmin temel insan hakları üzerindeki tasallutunun da altı çizilmektedir.

İki müellifin görüşlerini alan benzerliği nedeniyle bir araya getiren bu çalışma, İslamî ilkelerin hayata geçirilme biçimi, temel insan hakları, ümmet yaşantısının organizasyonu ve Müslümanların yönetimi mevzularıyla ilgili başat tartışma veya müzakere konularına sayfalarını açmaktadır.

islamda-yonetim-tartismalari-on-kapak.jpg

 

 

"1920’lerde Türkiye Hilafetin İlgası" Arnold J. Toynbee

Elinizde bulunan bu çalışma, hilafetin ilgasını, dönemin uluslararası ilişkileri çerçevesinde ele almakta ve bu süreci hazırlayan gelişmeleri değerlendirmeye tabi tutmaktadır.

1920'lerin sonlarına doğru kaleme alınmış olan bu çalışma, yirminci yüzyılın önemli tarihçilerinden biri olan ve uzun yıllar İngiliz istihbarat dairesinde de çalışmış bulunan Arnold J. Toynbee'nin hilafet problemine ilişkin gözlem ve değerlendirmelerinden oluşmaktadır.

Doç. Dr. Hasan Aktaş tarafından Türkçeye kazandırılan bu çalışmanın önemi; hilafet kurumunu tarihsel bir perspektifte ele alarak bu bağlamda verdiği sistematik bilgiden kaynaklanmaktadır.

hilafetin-ilgasi-on-kapak.jpg

 

 

"Barutsuz Savaş: Küresel Savaşın Kodları" Cahit Çekmen

Bu kitapta; insana, doğaya, kâinata hükmetme iddiasında olan “küresel ittifakın” dünya egemenliğine kapı aralayacak politik ve ekonomik davranışların arka planları, beş konu başlığı (kültür, sağlık, medya, spor, tarım) altında irdelenmektedir.

Kitapta beş bölüm altında geniş açıklamalarla izah edilen bu konular, dünyada işleyen küresel tezgâhı anlama noktasında önemli ipuçları sunmaktadır.

Yazar bu çalışma ile “beyaz adamın” adeta dünyayı işgal projesine dönüştürdüğü küreselleşmenin sacayaklarının doğru anlaşılarak yapılan sömürüye karşı belli bir bilinç ve farkındalık oluşturmasını hedeflemektedir.

barutsuz-savas-on-kapak.jpg

HABERE YORUM KAT

1 Yorum