1. HABERLER

  2. BASIN AÇIKLAMASI

  3. BİKAP'tan Kürt Sorunu ve Çözüm Süreci Raporu
BİKAP'tan Kürt Sorunu ve Çözüm Süreci Raporu

BİKAP'tan Kürt Sorunu ve Çözüm Süreci Raporu

BİKAP (Bitlis Kardeşlik Ve Adalet Platformu) Kürt Sorunu ve Çözüm Süreci Raporunu Açıkladı.

01 Ocak 2015 Perşembe 18:03A+A-

BİKAP bileşenleri Kürt sorunu ve çözümü ile ilgili yaptıkları çalıştayın sonucunu yaptıkları basın açıklamasıyla kamuoyuna duyurdu. Tatvan Cratel Otelinde yapılan basın açıklamasını BİKAP adına  Fırat KIRANŞAL okudu.

BASIN AÇIKLAMASININ METNİ

Bizler ülkemizde yaşanan problemlerin Türk-Kürt, Alevi-Sünni problemi olduğunu düşünmüyoruz. Problemin temelinde ulusçu, laik ve diktatöryal politikalar sürdürmeye çalışan Kemalist siyasal paradigmanın baskıcı, dışlayıcı, tasarlayıcı vesayetçi devlet yapısının, özellikle bölgemizde yakın geçmişe kadar uygulanan zalim ve insafsız devlet politikalarının yattığını düşünüyoruz. Problem, devletin ve rejimin güvenliğini korumayı esas alan bir yaklaşımdan kaynaklanmaktadır ve ülkemiz insanı artık bu anlayış yerine toplumu bireyi hak ve özgürlükleri esas alan İslami, insani ve  adil bir yaklaşıma ihtiyaç duymaktadır.Bu bakımdan şu hususlara dikkat edilmelidir.

1)-Başlatılan çözüm sürecinin bütün engellemelere rağmen sürdürülmesi elzemdir. Süreç kaldığı yerden daha sağlıklı, güvenirli ve kalıcı şekilde yürütülmelidir. Koşulsuz şekilde sürecin devam ettirilmesi taraflarca sağlanmalıdır. Kan üzerinden siyasi hesaplar yapılmamalıdır.

2)-Süreç boyunca taraflar, toplumda öfke, umutsuzluk, acı hissettirecek vesüreci baltalayacak söz, beyan, davranış  ve eylemlerden kaçınmalı ve çözümü istemeyen taraflara ve gruplara  fırsat vermemeye  dikkat etmelidir.

3)-Ortadoğu’daki ve sınırımızdaki olumsuz gelişmeler göz önünde bulundurularak,orta doğudaki olayların çözüm sürecine olumsuz etki etmesine izin verilmemeli,  çözüm süreci hızlandırılmalı ve sağlam bir zemin oluşturulmalıdır.

4)-Görüşmelerin sağlıklı yürütülmesi için Abdullah Öcalan’ın şartları müzakereye uygun hale getirilmelidir.

5)-Silahların susması noktasında PKK’nın muhatap alınması önemlidir. Ancak sorunun çözümünde tek muhatap PKK değil, diğer Kürt parti, STK,cemaat ve siyasal inisiyatiflerde muhatap alınmalıdır.Bölgedeki diğer siyasi partiler, sivil ve İslami grup ve aktörler üçüncü göz olmalıdır.

6)-Devletin ve özel sektörün tüm basın ve yayın organları; topluma barış sürecini olumlu,anlaşılır,umut verici ve barışı kalıcı kılacak reklam,program ve yayınlar düzenleyerek anlatmalıdır.

7)-Akil insanlar heyeti genişletilmelidir. Akil insanların çalışma ve görev alanları tekrar gözden geçirilmeli, yapılan çalışmalar kamuoyuyla zamanında paylaşılmalıdır.Özellikle evlatlarını kaybeden anneler süreçte yer almalıdır.

8)-Hükümet tarafından kamu düzeninin korunması,halkın can ve mal güvenliğinin sağlanması noktasında gereken tedbirler alınmalıdır.

9)-Seçim sistemi gözden geçirilmeli, halkın hiçbir etkiden korkmadan seçimlere dâhil olmaları sağlanmalıdır.

10)-Devlete ve örgüte bağlı tüm silahlı birimlerin,hukuk dışı uygulamalarına kesin olarak son verilmelidir. Silahsız ve korkusuz bir yaşam olanağı sağlanmalıdır.

11)-Hakların verilmesi silahların bırakılmasına endekslenmemelidir.

12)-Her iki taraf, can kaybı olan ailelerin hassasiyetlerini göz önünde bulundurarak empati kurmalı,bu hassasiyetler her iki tarafın siyasi malzemesi haline getirilmemelidir.

13)-PKK bölgede farklı düşünen yapılara baskı yaparak tek tipçi ve vesayetçi politikalar uygulamamalıdır.PKK alan hâkimiyeti sağlamaktan vaz geçmelidir.

14)-Süreç telaşlı ve acele değil,bir takvime ve zamana bağlı olarak yürütülmelidir.Siyasi kaosa ortam verilmemelidir.Çözüm süreci Türkiye’nin tüm bölgelerine yayılmalıdır. Bu konuda Halklar bilgilendirilerek destekleri sağlanmalıdır.

15)-Milliyetçi bir dil ve söylem yerine İslami ve insani bir dil kullanılmasına dikkat edilmelidir.

16)-Devletin tüm faaliyetlerinde şeffaf ve hesap verebilir olması sağlanmalı, derin devlet yapılanmasına kapı aralayacak hukuki boşluklar giderilmelidir.

17)-Şiddeti araç ve amaç görmedikçe her düşüncenin özgürce dile getirilebildiği alanların oluşturulması sağlanmalıdır.

18)-Türkiye’nin başta Kürt sorunu, inanç özgürlüğü, insani hak ve adalet temelindeki kadim sorunlarının çözümüne olanak sağlayacak yeni ve sivil bir anayasa düzenlenmelidir. Bu anayasa İslami,insani,bireysel hak ve özgürlükleri, sosyal adaletin teminatı olacak bir şekilde düzenlemelidir.Yeni anayasa toplum, birey ve doğa merkezli düşünceye dayanmalı,vatandaşlık kavramını yeniden tanımlamalı ve değiştirilemez maddeler içermemelidir.

19)-Başta Kürtçe olmak üzere ve diğer dillerde“anadilde” hukuk ve eğitimin önündeki tüm engeller kaldırılarak Anayasal güvence altına alınmalıdır. Memurların kurumlarda Kürtçe hizmet vermeleri sağlanmalı, ayrıca üniversitelerde Kürt Dili ve Edebiyatı dersleri bölümleri de açılmalı ve mezunlarına iş imkânı sağlanmalıdır.

20)-Asimilasyon ve baskı politikalarını hatırlatan isimler kaldırılmalı,Türkiye’de değiştirilmiş tüm eski yer isimleriiade edilmeli ve yasal güvenceye bağlanmalıdır. Cadde, okul, havaalanı, vb. yerlerde ırkçılığı ve despotizmi hatırlatan sembol ve isimler kaldırılmalı “Ne Mutlu Türküm Diyene‘’sözü gibi ayrıştırıcı sözler dağlardan ve eğitim kurumlarından silinmelidir.

21)-Etkin eve dönüş yasası çıkarılarak dağdan inenlerin siyasi ve sosyal hayata katılımlarının sağlanması için gerekli tedbirler alınmalıdır.

22)-Siyasi genel af çıkarılmalı, tüm siyasi tutuklular serbest bırakılmalıdır.Siyasi veya örgütsel suç mefhumunun yasalardan çıkarılması sağlanmalıdır.

23)- Koruculuk sistemi acilen tasfiye edilmeli, korucuların sosyal hakları korunarak hizmet alanları değiştirilmeli ve çeşitli sosyal hizmetlerde istihdamı sağlanmalıdır.

24)-Hakikatleri araştırma, yüzleşme ve adalet talepleri bakımından hem  meclisin devrede olduğu hem de meclis dışında sivil girişimlerin içinde yer aldığı mekanizmalar kurulmalıdır.

25)-Toplu mezarlar uluslararası kurallara göre devlet tarafından ve sivil toplum örgütleri nezaretinde açılmalıdır. Gerekli soruşturmalar yapılmalıdır.Mağdur Aileler ve toplum aydınlatılmalıdır.Faili meçhul cinayetler için oluşturulacak komisyonlarda STK temsilcilerinin rol alması sağlanmalıdır.

26)-Başkanlık sistemi, eyalet, özerklik,federasyon,yerel yönetim gibi modeller tartışılmalı ve önemsenmelidir. Yönetim şeklinin her türlüsü düşünülerek tüm halk  kesimleri muhatap alınarak belirlenmelidir.

27)- Devlet ve PKK tarafından mağdur edilenlerin ayrım yapılmaksızın, sosyal ve iktisadi açıdan desteklenerek, mağduriyetlerinin giderileceği politikalar acilen hayata geçirilmeli. Köye geri dönüşler teşvik edilmelidir.Bölge lehine pozitif ekonomik ayrımcılık yapılmalıdır.

28)-Bölgede Kürtçe vaaz ve hutbe verilmesinin önündeki yasal engeller kaldırılmalıdır.

29)-Cumhuriyet tarihi boyunca halka yönelik tüm zalimane uygulamaların telafisi amacıyla çalışmalar başlatılmalı,lütuf mantığıyla değil zedelenen onurun onarılması amacıyla sistemin yeniden düzenlenmesi sağlanmalıdır.

30)-Allah’ın insana doğuştan verdiği tüm hak ve özgürlükler koşulsuz sağlanmalıdır. Süreç adalet ve gerçek kardeşlik hukuku ile devam etmelidir.

BİKAP BİLEŞENLERİ

 Bitlis Özgür Eğitim-Sen, Bitlis Hak-der, Tatvan Özgür–Der,Tatvan İnsan–Der, Tatvan Furkan–Der, Tatvan Tek-Der, Norşîn Öze dönüş Derneği, Bitlis Ensar vakfı, Bitlis AGD,Bitlis Şuurlu Öğretmenler Derneği

HABERE YORUM KAT

1 Yorum