1. HABERLER

  2. ETKİNLİK-EYLEM

  3. Batman: Milli Güvenlik Dersi Kaldırılsın!
Batman: Milli Güvenlik Dersi Kaldırılsın!

Batman: Milli Güvenlik Dersi Kaldırılsın!

Batman Özgür Eğitim-Sen bugün bir basın açıklaması yaparak Milli Güvenlik derslerinin eğitim müfredatından çıkmasını istedi.

19 Haziran 2010 Cumartesi 22:39A+A-

Basın açıklamasının tam metni:

"Eğitim sistemimizde defalarca müfredata yönelik, derslere ve ders ve kitaplarına yönelik değişikler olmuştur. Ancak 1926'dan beri okutulan Milli Güvenlik dersine bir türlü dokunulamamıştır "Bu durum bize pek normal gelmiyor. Bu derse yönelik bu zamana kadar Milli Eğitim Bakanlığı tarafından dokunulamıyor olması bir dayatmanın varlığını gösteriyor. Bu ders milli eğitim dışı kurumlar tarafından dayatılıyor. Asker her konuya olduğu gibi eğitim kurumlarına da müdahale ediyor. Okullara kışla işlevi yüklemek istiyor. Okullar çocuklarımızın bilgi, beceri ve özgür bir kişilik geliştirdikleri bilim, sanat, edebiyat üretilen merkezler olarak algılanmıyor. Militarizmin içselleştirildiği, asker millet mantığının dayatıldığı ve işlendiği yarı kışla işlevi görmektedir.  Milli Güvenlik adı altında subaylar tarafından okutulan derste bu amaca hizmet ediyor. Eğitim pedagojisi olmayan muvazzaf subayların okullardaki bulunuş amaçları  hiçte masum gözükmüyor. Öğretmenlere yönelik fişlemeler ve çocukları yönelik endoktrinasyon ve baskılar bunu göstermektedir."  

Milli güvenlik dersine giren subaylar sınıflarda günlük siyasi konuları işliyor. Asker okulda siyaset yapıyor. İrtica meselesi, Kürt meselesi, Kıbrıs sorunu, AB ve Hükümetin kimi uygulamaları gibi konularda lise öğrencileri muvazzaf subaylar tarafından endokrine ediliyor.  İmam Hatip Liselerinde kız öğrencilerin başörtüsü özgürlüklerine karşı bu derse giren muvazzaf subaylar tarafından yürütülen baskı, dayatma ve tehditler kabul edilemez. Eğitimciler olarak okullarımızda İslamcı, Kürtçü, Sosyalist, Alevi, Sünni diye fişlenmek istemiyoruz.  Çocuklarımızın siyasi ve sosyal olaylara bakış açılarının askerlik mesleğinin dar bakış açısıyla sınırlanmasını istemiyoruz

Okullar eğitimcilerindir. Askerleri okullarda değil kışlada görmek istiyoruz. Ülkemizin en temel sorunlarından biride askerin kışlasına dönmek istememesidir. Kışlanın dışına çıkan askerlerin bu ülkenin siyasi, sosyal ve ekonomik hayatına verdiği zararları yakın tarihimizde defalarca gördük ve halende görmekteyiz. Askerlerin çocuklarımıza ideoloji aşılamak gibi bir sorumluluğu ve görevi yoktur. Milli Eğitim Bakanlığı okullarda patron olduğunu göstermek zorundadır. Bütünüyle olumsuzluklar üreten bu dersi artık kaldırmalıdır. Okullar kışla olmaktan çıkartılmalıdır. Tek tip kıyafet uygulamasına son verilmelidir. Çocuklarımıza kışın ayazında, yazın güneşin altında askeri düzen hizaya sokulmak için saatlerce bekletilerek eziyet edilmesine son verilmelidir

657  Sayılı Devlet Memurları Kanununda Yapılan Değişiklikler

 Devlet Bakanı Hayati Yazıcı tarafından kamuoyuna açıklanan 657 sayılı kanunda yapılması düşünülen değişiklikleri çalışma barışının kökten dinamitleyecek bir girişimdir. Tasarının gerçekleşmesi halinde mevcut kamu yönetiminin kökten değişecek, kamu hizmeti niteliğinin değişecek, kamu emekçilerinin iş güvencesinin ortadan kalkacaktır.

Bu anlayış 'ben yaptım oldu' anlayışının ürünüdür. Sendikaların yazılı taleplerine rağmen yapılaması düşünülen değişiklikler sendikalara ulaştırılmamış, bizden gizlenmiştir.

Tasarının 5. Maddesi ile 657 sayılı kanunun 100. maddesinin değişeceğini ve maddenin değişmesi halinde ise "Memurların yürüttükleri hizmetin özelliklerine göre, bu madde tespit edilen çalışma saat ve süreleri ile görev yerlerine bağlı olmaksızın çalışabilmeleri mümkündür" denilerek esnek çalışmanın yolunun açılmaya çalışılıyor.

Tasarının 3.Maddesi ile mevcut 657 Sayılı Yasanın 125. maddesince uyarı veya kınama cezası öngörülen fiillerin çoğu, maaştan kesme, kademe ilerlemesinin durdurulması gibi daha ağır cezalara tabi kılınmış, yeni pek çok disiplin suçu yaratılarak özellikle kademe ilerlemesinin durdurulması cezasına ilişkin eylemlerin sayısının arttırılmış ve iki kez kademe ilerlemesinin durdurulması cezası alan memurun görevine son verilmesi düzenlemesi getirilerek, son derece basit eylemler memurun görevden çıkarılmasının nedeni olacaktır

Tasarının ebeveynlik haklarıyla ile memurun il dışına çıkışıyla ilgili olumlu değişiklikler olması tasarının genel anlamdaki olumsuzluğunu ortadan kaldırmamaktadır. söz konusu tasarıyla birlikte kamu üst düzey yöneticilerinin özel sektörden atanmalarının yolunun açılacak ve kamu yönetiminin yandaş kişilerin eline girecektir. büyük bir dershane yöneticisinin il milli eğitim müdürlüğüne atanması durumunda bu yöneticinin eğitimin kamusal niteliğine uygun bir yöneticilik yapmasının mümkün olmayacaktır.

bu tasarıyla yapılmak istenen değişiklikleri bu haliyle kamu bizlerin kabul etmesi mümkün değildir.

BATMAN ÖZGÜR EĞİTİM-SEN TEMSİLCİLİĞİ

HABERE YORUM KAT