1. YAZARLAR

  2. İbrahim Sediyani

  3. Balkan Göçmenleri
İbrahim Sediyani

İbrahim Sediyani

Yazarın Tüm Yazıları >

Balkan Göçmenleri

26 Temmuz 2011 Salı 02:25A+A-

Bundan iki sene önce, 10 – 14 Haziran 2008 günleri arasında gerçekleştirdiğimiz ve dört ülkeyi, Almanya, Avusturya, İsviçre ve Fransa’yı kapsayan Alpler gezisi akabinde, bu seyahati “Su: Akarsa Nehir, Düşerse Şelâle, Durursa Göl Olur” adı altında kaleme almış ve siz sevgili gönüldaşlarımız, 25 bölümlük o Seyahatname’yi 24 Aralık 2009 – 29 Mayıs 2010 tarihleri arasında bu platformda takip etmiştiniz ki, o dizinin son bölümünü siteye Mavi Marmara gemisinden yazıp göndermiştim ve o Seyahatname’nin son bölümü yayındayken, bizler İsrail hapishanelerinde esirdik. (Bu noktayı özellikle belirtmemin sebebi, tam da Akdeniz açıklarında İsrail’in gemimize ve bize saldırdığı zamana denk gelen o son bölümün, içinde “Su; dokun bana… Ey su; haydi dokun bana… Dokun bana, su...” manzumesinin geçtiği bölüm olmasındandır.)

25 bölümlük o Seyahatname’den sonra ise, bu kez gezdiğimiz ülkelerden İsviçre ve Almanya hakkında makaleler kaleme almaya başlamıştık. Bunlardan biri de, “Gurbette Yazılan Tarih” adlı çalışmamızdı. Sözünü ettiğim ve siz sevgili gönüldaşlarımıza yeniden hatırlattığım bu makalede, 1961 yılından başlayarak Anadolu’dan Avrupa’ya (başta Almanya olmak üzere) giden “gurbetçilerimizin” göç öyküsünü işlemiştik.

Bundan dokuz ay kadar önce, 15 – 19 Kasım 2010 günleri arasında gerçekleştirdiğimiz ve üç ülkeyi, Slovenya, Arnavutluk ve Makedonya’yı kapsayan Balkanlar gezisi akabinde de, bu seyahati “Balkanlar’ın En Kilitli Kapısından İçeri” adı altında kaleme almış ve siz sevgili gönüldaşlarımız, 21 bölümlük bu Seyahatname’yi de 11 Aralık 2010 – 7 Haziran 2011 tarihleri arasında yine bu platformda takip etmiştiniz ki, mâlumunuz olduğu üzere, halihazırda ise, bu kez gezdiğimiz ülkelerden Arnavutluk ve Makedonya hakkında makaleler kaleme almakla meşgulüz ve şu anda okumakta olduğunuz bu çalışma da, bunlardan biridir.

Arnavutluk ve Makedonya eksenli kaleme aldığımız “Balkan Göçmenleri” adlı bu çalışma, Almanya ve İsviçre eksenli kaleme aldığımız “Gurbette Yazılan Tarih” adlı o çalışmayla AYNI MANTIKLA ve fakat TERS İSTİKAMETTE kaleme alınmış bir çalışmadır.

 “Gurbette Yazılan Tarih” adlı o çalışmamızda, Anadolu topraklarından dışarıya (gelişmiş Avrupa ülkelerine) göç eden insanların öyküsünü kaleme almıştık. “Balkan Göçmenleri” adlı bu çalışmamızda ise TAM TERSİ, dışarıdan (Balkan ülkelerinden) Anadolu topraklarına göç eden insanların öyküsünü kaleme almak istiyoruz.

“Balkan göçmeni” olan kardeşlerimizin büyük bir keyifle okuyacağı bir çalışma olacak bu, ancak, “göçmen olmayan” olan kardeşlerimizin de ilgiyle takip edeceği bir çalışma olacağını ümit ve temenni etmekteyim.

BALKANLAR’DAN ANADOLU’YA GÖÇÜN TARİHİ

Balkanlar’dan Anadolu’ya göçün 150 – 200 yıllık bir geçmişi vardır.

İlk göç dalgası, 1806 – 12 Osmanlı – Rusya Savaşları dolayısıyla vuk’u bulur. Sayıları 100 bin kadar olan bu ilk “hızanlar”, başta İstanbul olmak üzere Trakya (Rumeli) bölgesindeki köy ve kentlere dağılırlar. İçlerinden küçük bir kısmı burada da durmayarak, İstanbul üzerinden Anadolu’ya geçer.

1820 yılında Mora Yarımadası’nda bağımsız bir Yunan Devleti’nin kurulması ile Osmanlı İmparatorluğu’na yapılan baskılar sonucu bu bölgede yaşayan Türkler 1830 tarihinden itibaren Anadolu’ya göç etmek durumunda kalmışlardır.

Ancak Balkanlar’dan Anadolu’ya asıl ve sistematik göç dalgası, Osmanlı’nın dağılma süreciyle ve hususen de, 1912 – 13 Balkan Savaşları’yla başlar. (Ki defaatle hatırlattık; yakında 100. yıldönümüdür. 1912 – 13 Balkan Savaşları, Anadolu topraklarının gelecekteki, günümüze kadarki 100 yıllık siyasî kaderini 1914 – 18 Birinci Dünya Savaşı’ndan da, 1917 Çanakkale Savaşı’ndan da daha fazla etkilemiş ve şekillendirmiştir. Biz belki biraz erken davrandık ama, kaleme aldığımız bu çalışmalar altı ay sonra, onsekiz ay sonra yeniden gündemleşecek ve o zaman geldiğinde, daha bir önem kazanacaktır. Belki.)

1912 – 13 Balkan Savaşları esnasında 117 bin 352 kişi, 1914 – 18 Birinci Dünya Savaşı esnasında da 120 bin 556 kişi Balkanlar’dan Anadolu’ya göç etmiştir.

Balkan Savaşları ile başlayan ve Birinci Dünya Savaşı ile ivme kazanan “Balkanlar’dan Anadolu’ya göç dalgası”, sonraki yıllar içinde de kesintiye uğramadan devam etmiştir:

- 1922 Lozan Antlaşması ve akabinde 1923 Türkiye – Yunanistan Nüfûs Mübadelesi... 100 bin Türkiyeli Rum Yunanistan’a, 100 bin aileye mensub 400 bin Yunanistanlı Türk de Türkiye’ye... Bu göç hareketi 1949 yılına kadar devam etmiştir. (Yunanistan’dan Türkiye’ye göç etmiş olan göçmenlerin toplam sayısı 424 bin 645 kişi). Yunanistan’dan gelen bu ilk göçmenler, kendileri için çıkartılan kanunda “mübadil” olarak adlandırılırlar ve bunlar, Anadolu’dan Yunanistan’a gönderilen Rumlar’ın bıraktıkları topraklara, evlere ve ticarethanelere mesleklerine göre yerleştirilmişlerdir. Yani Türkiye ülkenin yerlisi olan Rumlar’ı bu topraklardan kovmakla kalmamış, onların geride bıraktığı ev, arsa ve işyerlerini de buranın yerlilerine değil, Yunanistan’dan getirdiği göçmenlere vermiştir. Aynı şeyi, Yunan tarafı da yapmıştır, fusika.

- 1923 – 49 yılları arasında Romanya’dan 19 bin 865 aileye mensub 79 bin 287 kişi... Ayrıca yine Romanya’dan 11 bin 280 aileye mensub 43 bin 271 kişi de “serbest göçmen” olarak gelmiş, bunlar daha önce “zorunlu göçmen” olarak gelen Romanyalı akrabalarının veya hemşehrilerinin yanına, onların yerleştikleri yerlere yerleşmişlerdir...

- 1925 Türk – Bulgar İkamet Sözleşmesi... 1925 – 49 yıllları arasında Bulgaristan’dan Türkiye’ye 19 bin 833 aileye mensub 75 bin 877 kişi “iskânlı göçmen” olarak, 37 bin 73 aileye mensub 143 bin 121 kişi de “serbest göçmen” olarak... 1925 – 49 yılları arası Bulgaristan’dan gelen göçmenlerin ülkemizdeki toplam nüfûsu: 56 bin 906 aileye mensub 218 bin 998 kişi.

- 1950 yılına kadar Yugoslavya’dan Türkiye’ye göç eden 14 bin 494 kişi... Tüm Cumhuriyet tarihi boyunca, yani günümüze dek Yugoslavya’dan ülkemize gelen göçmenlerin toplam nüfûsu: 77 bin 431 aileye mensub 305 bin 158 kişi.

- 1950 – 52 yılları arasında Bulgar devletinin zorakî göçe ve tehcire zorlaması sonucu Bulgaristan’dan ülkemize “iskânlı göçmen” olarak gelen 37 bin 851 aileye mensub 154 bin 393 kişi... Bu göçmenler, İskân Yasası’na göre yapılan planlamalar doğrultusunda ülkenin çeşitli il, ilçe ve köylerine dağınık veya “yeni mahalleler eklemek” suretiyle yerleştirilirler. 1950 – 60 döneminde toplam 35 bin 496 ailenin yerleşimi sağlanır. Bunlardan 25 bin 583 çiftçi ailesinin büyük çoğunluğu İzmir (11 bin 160 aile), İstanbul (3 bin 100 aile), Bursa (2 bin 185 aile), Tekirdağ (1619 aile), Konya (1523 aile), Balıkesir (1474 aile), Adana (1442 aile), Manisa (1383 aile) ve Ankara (1136 aile) illerine, zanaatkâr ailelerin çoğu ise Bursa (1356 aile) ve Eskişehir (1116 aile) illerimize yerleştirilmişlerdir. İskân için yapılan 36 bin 292 evin 22 bin 761’i köy tipi, 12 bin 219’u şehir tipi ve 1312’si ise hazır evdir. Kırsal alanda yerleşmek isteyenler için tam 13 tane müstakil köy kurulmuştur.  Evlerin % 70’i kırsal alana serpiştirilmek suretiyle yapılmıştır. %  25’i kentlere eklenen “göçmen mahallelerinde” inşâ edilmiş olup, % 5’i müstakil köylerde yapılan evleri kapsamaktadır.

- 1952 – 69 yılları arasında Yunanistan’dan “serbest göçmen” olarak gelen 7 bin 600 aileye mensub 24 bin 625 kişi... Bu yıllardan sonra Yunanistan’dan aralıklarla 4 aile daha Türkiye’ye göç etmiştir.

- 1968 Türkiye – Bulgaristan Yakın Akraba Göçü Antlaşması... 1968 – 79 yılları arasında Bulgaristan’dan Türkiye’ye göç eden 32 bin 356 aileye mensub 116 bin 521 kişi... Bulgaristan’dan gelen bu yeni göç dalgası, sosyolojik olarak oldukça pozitif bir göç hareketi olmuştur; çünkü, yeni gelen bu aileler, çoğunlukla 1950 – 52 arası gelenlerin akraba ve yakınları idiler ve onların yanına yerleştirildikleri için, bu vesileyle “parçalanmış ailelerin” birleşmesi sağlanmış, büyük bir “sosyal dram”ın acısı önemli ölçüde hafifletilmiştir. Ancak küçük fakat önemli bir ayrıntı: Bu yeni gelenler, 20 yıl önce gelmiş olan akraba ve yakınlarının yanına devletin tercihiyle değil, kendi tercih ve olanaklarıyla yerleşmişlerdir. Devletin tercih ve insafına kalmış olsaydı, onları akrabalarının yanına değil, bir kısmını Ardahan Posof’a, bir kısmını da Hatay Reyhanlı’ya yerleştirirdi büyük bir ihtimalle.

- Bulgaristan’dan son göç hareketi, 1989 yılında Türk kökenli Müslüman Bulgar vatandaşlarının “sosyal faşist” Bulgaristan devleti tarafından Türkiye’ye zorla, kaba kuvvetle göçe zorlanmaları ile başlamıştır. Irkçı ve ayrımcı bir politika güden Bulgar devleti, kendi ülkesinin tebaaı olan Türkler’in anadilini yasaklamak, çocuklarına Türkçe isim vermeyi yasaklamak ve köylerinin Türkçe olan gerçek isimlerini değiştirip onlara Bulgarca uyduruk isimler vermekle tatmin olmamış, “sosyalizm” adı altında “faşizm” yapan bu şoven devlet, kendi öz vatandaşları olan Türkler’i ve Çingeneler’i kitleler halinde zorla trenlere bindirip, adetâ “Alın bunları başımdan” dercesine Türkiye sınırına bırakmıştır. Böylece Türkiye, II. Dünya Savaşı’ndan sonra Avrupa’da görülen en yoğun ve zorunlu göç akımını sadece 3 aylık kısa bir süre içinde mecburen kabul etmek zorunda kalmıştır. Bu dönemde 64 bin 295 aileye mensub 226 bin 863 kişi “serbest göçmen” olarak Türkiye’ye gelmiştir. Bu tarihten itibaren 1995 yılına kadar da aralıklı olarak gelen “serbest göçmenlerin” sayısı 27 bin 224 aileye mensub 73 bin 957 kişiye ulaşmıştır. 1989 yılında Bulgaristan’dan gelen “serbest göçmenler” içinde “şanslı” olan büyük bir bölümü daha önce Türkiye’ye göç eden akraba veya yakınlarının yoğun olduğu bölgelere kendi imkânları ile yerleşirken, bir kısmının yerleştirilmeleri devletin tercih ve insafına kalmış, “Yaradılanı Yaradan’dan ötürü seven” devletimiz de eline Ortaokul 2 öğrencileri için hazırlanmış fizikî bir Türkiye haritası alarak rastgele seçtiği 14 il merkezi ile 23 ilçe ve beldeye bu “hızanları” yerleştirmiştir. Devlet bu “hızanları” hiç tanımadıkları ve bir tane bile akrabalarının yaşamadığı 14 il ve 23 ilçeye yerleştirmekle kalmamış, onlar için yaptırdığı toplam 21 bin 438 konuta onları 5 yıllığına geçici olarak yerleştirmiş ve fakat, o dönemler her yere “bir koyup üç alan” Turgut Özal ve ANAP iktidarını yaşayan devletimiz, konutların bütün parasını ve giderlerini onların boynuna yükleyip, Bulgaristan göçmeni bu Türkler’i Türk devletine borçlandırmıştır. Böylece memleketlerinde her şeylerine zorla el konulan, sahip oldukları tüm varlıklarını ve birikimlerini Bulgaristan’da bırakıp “bir don bir gömlek” Türkiye’ye gelen bu “hızanlar”, her şeylerini kaybetmekle kalmamış, geldikleri yeni ülkede de Türkiye devletine borçlu durumuna düşürülmüşlerdir. Bu şekilde hem Bulgar devleti hem de Türk devleti ekonomisini düzeltmiştir. Bulgaristan göçmenleri, ülkemizdeki bütün Balkan göçmenlerinin neredeyse yarısını, % 48’ini oluşturur. Türkiye’deki Bulgar göçmenlerinin şu andaki toplam nüfûsu: 790 bin 717 kişi (Ciguli’yi de saydım).

GÖÇMENLER İÇİN ÇIKARTILAN KANUNLAR VE OLUŞTURULAN KURUMLAR

1299 tarihinde kurulan Osmanlı İmparatorluğu, her ne kadar 624 yıl gibi uzun bir süre yaşayan bir devlet idiyse de, “dış göç” denen bir olguyla ilk kez tâ 1771 yılında tanışır. O tarihe kadar (ki devlet nerdeyse 500 yaşına girecekti) dışarıdan Osmanlı topraklarına herhangi bir göç akımı kaydedilmemiştir.

1771 yılında Kırım’da yaşayan nüfûsun Rus Çarlığı’nın silâhlı saldırıları nedeniyle topraklarını bırakarak Osmanlı yönetimi altındaki bölgelere göç etmek durumunda kalması, Osmanlı İmparatorluğu’nun karşılaştığı ilk “dış göç” olgusudur. Müteakib yıllarda, Osmanlı, Rusya ve Avusturya arasında 1788 – 92 yılları arasında yaşanan savaşlar süresince ve sonrasında da, Osmanlı topraklarına Kırım, Kazan, Kafkasya ve Özi bölgelerinden kitleler halinde göçler başlamış ve göç edenlerin sayısı 400 bin kişiye ulaşmıştır.

Rusya Çarlığı’nın Kırım’dan sonra bu kez de Azerbaycan’ı işgali üzerine göçler, bu sefer İran üzerinden Anadolu’ya yönelmiş, Kuzey İran’ın işgali sonucu Kafkasya limanlarından yüzbinlerce insan Osmanlı devleti tarafından temin edilen deniz araçları ile Trabzon, Samsun, Sinop ve Varna limanlarına getirilmişlerdir. Kafkasya’dan yapılan göçler yaklaşık 150 yıl boyunca sürmüştür. Kafkasya’dan gelenler arasında Türkler, Avarlar ve Çerkesler (Çeçen, İnguş, Abaza, Adiğe, Tkal, Acara, Qumuğ, Hatukuay vs.) vardır.  Göçmenler değişik illere iskan edilmişlerdir ve hatta Halep’e, Ürdün’e kadar gönderilen göçmenlerin olduğu da bilinmektedir.

Göçmenlerin yerleştirilmesi işlemleri Tanzimat Fermanı (1839)’nın ilanına kadar Bab-ı Ali’nin eyaletlere göçmenler geldikçe gönderilen fermanları doğrultusunda oluyor veya göçmenlerin başvuruları üzerine kendilerine para ve malzeme yardımı yapılıyordu. 1859 yılına kadar Şehrameneti’ne bırakılan göçmenlerin yerleştirilmesi işleri, Kırım Savaşı sonrası hızla artan göçler nedeni ile yoğunluk kazanmış ve Şehrameneti’nin sorunun çözümünde yeterli olamayışı sonucu devlet, sorun ile uğraşacak bir komisyon kurulmasına ilişkin yasa çıkartmak zorunda kalmıştır. 

Yasa ile “İskânı-ı Muhâcirîn” adı altında kurulan ve göçmenlerin yerleştirilmesine ilişkin tüm işlemleri yürütmekle sorumlu olan komisyonun adı daha sonra “Muhâcirîn ve Aşâir Müdiriyeti Umumiyesi” olarak değiştirilmiş ve bu kurum çalışmalarını Cumhuriyet’e kadar sürdürmüştür. Bu komisyon tarafından çok sayıda göçmen Amasya, Tokat, Sivas, Çankırı, Adana, Aydın, İçel, Bursa, Sakarya ve Kocaeli çevresine yerleştirilmiştir. 

Osmanlı devletinin göçmenlere karşı uyguladığı çok ilginç bir politikası vardı: Osmanlı, 1877 yılına kadar gelen göçmenler içinde sadece yüksek memur, ilmîye sınıfı mensubu veya zanaatkâr olanlara kentlerde yerleşme izni vermiş, herhangi bir ilmî birikimi veya san’âtı olmayanları kent merkezlerine sokmamış, onları kırsal bölgelere dağıtmıştır. Ancak göçmenlerin sayısının artması sonucu bu politika ister istemez kırılmış, birçok kunduracı, marangoz, berber ve benzeri küçük esnaf ile kent hayatına ve ticarete alışmış olan çok sayıdaki göçmen, yerleştirildikleri köy ve kasabalara uyum sağlayamadıkları için kentlere göç etmek zorunda kalmışlardır. Ayrıca özellikle kırsal kesimdeki yerli halkın tepkisinin giderek büyümesi ve rahatsız edici boyutlara ulaşması, devleti 1878 yılında yeni bir karar alma gereği ile karşı karşıya bırakmış ve yayınlanan bir talimatla göçmenlerin kentlerin çevresine yerleşmelerine izin verilmiştir.

Bu karardan sonra Anadolu kentlerinde kısa bir süre içinde “göçmen mahallesi” (getto) olgusu ortaya çıkmıştır. Şu anda Ankara’daki “Boşnak Mahallesi” ve Eskişehir’deki “Tatar Mahallesi”, sözünü ettiğimiz bu gelişmenin bir sonucudur.  Göçmen yerleşmelerinin, kırsal kesimde geleneksel Anadolu köy dokusundan, kentlerde ise mahalle dokusundan kolaylıkla ayırt edilebilmesi, bu yerleşimlerin en belirgin ortak özellikleridir.  Anadolu’da 19. yy’ın ikinci yarısına kadar süregelen geleneksel dokunun organik görünüşüne karşın göçmen mahalleleri çok daha düzenli, geometrik bir görünüme sahiptirler. Bu yerleşmeler çıkartılan yönetmelikler doğrultusunda kamu eliyle yapılan bir plan tipine göre tümünün birden yapılması şeklinde gerçekleştirilmiştir. 

İskan hizmetlerinin ilk organizasyonu, 1872 yılında “Muhâcirîn Komisyon Âlisi” adıyla kurulan bir kuruluş marifetiyle başlatılmıştır. Zamanla ortaya çıkan ihtiyaç ve talepler doğrultusunda çıkarılan çeşitli kanunlarla bu kuruluş sırasıyla önce “Muhâcirîn ve Aşâir Müdüriyeti”, daha sonra “İskân Umum Müdürlüğü” ve en sonunda da “Toprak ve İskân İşleri Genel Müdürlüğü” olarak isim değiştirmiştir.

Cumhuriyet döneminden önce iskân ve göç hareketleriyle ilgili olarak, ortaya çıkan taleplerin karşılanabilmesi bakımından birçok mevzuat yürürlüğe sokulmuş ise de ihtiyacı karşılamaktan uzak kalmıştır. Cumhuriyet döneminde ise iskân hizmetlerinin daha iyi bir şekilde yapılabilmesi bakımından 21.06.1934 tarihinde 2510 sayılı “İskân Kanunu” çıkarılmış, dağınık olan iskân mevzuatı o zamanki şartlara göre daha iyi bir hale getirilmiştir.  Bu kanunla uzun yıllar değişik ülkelerden yurdumuza göçmen olarak gelen ailelerin iskânı sağlanmıştır. Ayrıca, iskân edilen insanların istek ve ihtiyaçları zaman içinde sık sık değiştiğinden, değişen bu ihtiyaçların karşılanması için 2510 sayılı kanuna ek olarak birçok kanun (15 adet), nizamname, bakanlar kurulu kararı ve genelgeler çıkarılmıştır. 

Son olarak 22.05.1985 gün ve 18761 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan 3202 sayılı kanunla Toprak İskân İşleri Genel Müdürlüğü kaldırılmış, iskân hizmetlerini yürütme görevi, aynı kanunla kurulan Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ne verilmiştir. 

Ancak yukarıda da ifade ettiğimiz üzere, isteğe bağlı olarak gerçekleşen bu iskânlar karşılıksız olmayıp, “Yaradılanı Yaradan’dan ötürü seven” devletimiz bunu göçmenleri “borçlanmaya tabi tutarak” yapmaktadır. İskânlar hem şehirde hem de kırsal alanlarda projeye dayalı olarak toplu halde gerçekleştirilmektedir. Çiftçilikten anlayan aileler tarımsal iskâna tabi tutulmakta, onlar da bol bol isot, pivaz, hıyar ekerek ülke ekonomisine katkıda bulunmaktadırlar. Köydeki rahatlık kendisine batıp da şehirdeki stresi talep eden ailelere ise planlanan kentte konut verilerek meslek ve san’âtlarını icra edebilecekleri donatım ve işletme kredisi açılmaktadır. İskân edilen aileler, kendilerine verilen taşınmaz mallardan (konut, işletme binası, arsa ve arazi, işyeri vb.) dolayı, kamulaştırılan veya satın alınan taşınmaz mallar için kamulaştırma veya satın alma bedelleri, yapı ve tesisler için maliyet bedelleri, hazine arazisi için rayiç bedelleri üzerinden borçlandırılırlar. 

GÖÇMENLERİN SOSYOLOJİK ÖZELLİKLERİ VE TÜRKİYE’DEKİ YAŞAMA UYUMLARI

Balkanlar’dan Türkiye’ye gelen göçmenlerin en önemli özelliği tümünün Müslüman olması, bir kısmının da entegrasyon sürecini çabuk tamamlayıp bize benzedikleri için “sadece kendine Müslüman” olmasıdır.

1950 – 52 yıllarındaki göç dalgasıyla gelen göçmenlerin büyük çoğunluğunun anadili Türkçe’dir. Göçmenler, o yıllardaki Türkiye nüfûsu ortalamasından daha yüksek oranda okur – yazar nüfûsa sahip idiler. Özellikle kadınlar arasında okur – yazarlık oranı daha yaygındı. (Türkiye’deki okur – yazar oranının tarihsel karşılaştırması: 1950 yılında her bin okura bir yazar, şimdi ise her bir okura bin yazar. Bunun sonucu olarak şu anda Türkiye, okuması olmayanların yazar, yazması olmayanların da gazeteci yapıldığı bir ülkedir.)

Göçmen nüfûsun % 70’ini 45 yaşaltı genç nüfûs oluşturur. Bu nüfûsta yüksek öğrenim ve meslekî teknik öğrenim görenlerin oranı çok düşüktür; gelenlerin % 85’inin mesleği çiftçiliktir. 

1989 yılında Bulgaristan’dan gelip bu topraklardaki ilk sözleri “Hojbuldug” olan göçmenlerin % 29’unun ilkokul, % 34’ünün ortaokul, % 18’inin lise, % 2’sinin meslek okulu, % 2’sinin ise yüksekokul mezunu oldukları ve % 14’ünün de eğitimsiz olduğu saptanmıştır. Bu dönemde gelen Bulgaristan göçmenlerinin mesleklerine bakıldığında, % 23’ünün işçi olduğu, bunların % 9’unun tarım, % 5’inin sanayiî ve % 8’inin de hizmet sektöründe çalıştığı belirlenmiştir. Ayrıca gelenlerin % 18’ini öğrenciler, % 13’ünü de emekliler oluşturmaktaydı. 

TÜRKİYE’DEKİ GÖÇMEN KONUTLARININ DAĞILIMI

1960 yılından sonra gelen göçmenlerin büyük çoğunluğu kentlere yerleştirilmiştir. Bu dönemde ülkeye çok az sayıda iskânlı göçmen kabul edilmiştir. Gelen göçmenler “serbest göçmen” statüsünde oldukları için, daha önce Türkiye’ye göç etmiş yakınlarının bulunduğu yerleşim yerlerini tercih etmişlerdir. Göçmenlerin yerleşim programları çerçevesinde planlanan konutlar ya bu yerleşim için kurulan köylerde ya da kentlere veya yerli köylere eklenen mahallelerde yapılmıştır. Ancak özellikle kırsal kesimlerde yapılan yerleşmelerin başarılı oldukları söylenemez; yerleştirilenlerin büyük bölümü iklimsel koşullara uyamamak ya da yerli halkın gösterdiği tepkiye dayanamayarak büyük kentlere göç etmek zorunda kalmış ve kentlerin dış mahallelerinde yoğunlaşmışlardır. İstanbul’un Zeytinburnu, Ümraniye, Ankara’nın Telsizler, Altındağ, Ayaş ve Kayaş ilçeleri ile Bursa, Eskişehir, Kocaeli illeri bu yoğunlaşmanın tipik merkezleri olmuşlardır.

Kentlerde yerleştirilen göçmenler için yapılan konutlar, genelde kentlerin dış semtlerinde ve 300 – 400 m2’lik parsellerin içinde tek katlı yaklaşık 65 – 90 m2‘lik tip planlara göre yapılmıştır. Günümüzde büyük kentlerin önemli yerleşim merkezleri konumuna gelmiş olan İstanbul’un Taşlıtarla semti ile Ankara’nın Varlık mahallesi, bu uygulamaların ilginç örnekleridir. Bu mahallelere yerleştirilenlerin çok az sayıdaki bölümü konutlarını terketmiştir. Kırsal alanlarda kurulan köylerde bir avlu içine konut ve işletme binaları yapılmış ve imar planı doğrultusunda ortak kullanım alanları belirlenmiş ve okul, cami, köy konağı gibi bazı sosyal tesisler de kurulmuştur. Tüm bu olanaklara rağmen özellikle Güneydoğu, Doğu ve İç Anadolu bölgesindeki kırsal yerleşmelerde göçmenlerin büyük bir bölümü köylerini terk ederek ya da yerli halka satarak, batı bölgelerine yerleşmeyi tercih etmişlerdir. Ege ve Akdeniz bölgesindeki kırsal yerleşmelerden göç çok düşük oranda olmuştur. Yerli halkla olan uyuşmazlık dışında, eğitim ve istihdam sorunlarının çözülemeyişi de göçmenleri ülke içinde yeniden göçe zorlamıştır.

1980 yılından itibaren göçmenlerin yerleşim ve özellikle konut sorunlarına daha farklı yaklaşımların olduğu görülmektedir. Herşeyden önce 2510 sayılı iskân yasasının göçmenlerin ülkede yerleştirilmesinde yeterli olamadığı kabul edilmiş ve toplu olarak gelen Afganlı göçmenler, Bulgaristan’dan göçe zorlanarak gelen göçmenler, ABD’den getirilen Ahıska Türkleri için ayrı ayrı yasalar çıkarılarak yerleşim uygulamalarının çerçevesi belirlenmiştir. 

Türkiye’deki göçmen konutlarının dağılım ve bilançosu şu şekildedir:

İkitelli Vatankent (Başakşehir mahallesi).................................. 1800 konut

Kağıthane (Talatpaşa Mahallesi / Sadabat Sitesi)....................... 308 konut 

Kağıthane (Mehmet Akif Ersoy Mahallesi / Lale Sitesi).............. 330 konut 

Pendik Kurtköy (Yenikent Mahallesi)........................................... 3100 konut

Kocaeli Gebze (Şekerpınar) .......................................................... 1050 konut

Sakarya Ferizli (İstiklal Mahallesi)................................................ 1050 konut

Yalova (Gaziosmanpaşa Mahallesi).............................................. 525 konut

Bursa İnegöl (Yeniceköy Beldesi)................................................. 1500 konut

Bursa Görükle (Zafer ve Kurtuluş Mahallesi)............................... ?     

Bursa Orhangazi (Soydaşkent / Arapzade Mahallesi)................... ?

Bursa Kestel (Yenimahalle).......................................................... 2565 konut

Balıkesir (Dinkçiler Mahallesi)..................................................... ?

Çanakkale Gökçeada (Şirinköy)................................................... 234 konut   

Tekirdağ Merkez (Muratlı yolu üzeri)........................................... 210 konut 

Tekirdağ Merkez (Çevreyolu üzeri).............................................. 210 konut 

Tekirdağ Çorlu (Reşadiye Mahallesi)............................................ ?

Tekirdağ Çerkezköy....................................................................... 704 konut

Edirne (Şükrüpaşa Mahallesi /  Kavgaz Mekiî)............................ 120 konut 

Kırklareli Lüleburgaz................................................................... ?

İzmir Görece.................................................................................. 1575 konut

Aydın............................................................................................. ?

Manisa Merkez.............................................................................. 252 konut

Bilecik (Hürriyet Mahallesi).......................................................... ?

Eskişehir Merkez (Çankaya Mahallesi)......................................... 210 konut

Mersin............................................................................................ ?

Ankara Sincan (Tandoğan Mahallesi)........................................... 1544 konut

Ankara Pursaklar (Ayyıldız Mahallesi)........................................ 1544 konut

TOPLAM:................................................................................. 23 bin 495 konut   

Türkiye’deki göçmen arsalarının ise dağılım ve bilançosu şu şekildedir:

Iğdır Merkez.................................................................. 2 milyon 888 bin 346 m²
Ankara Sincan................................................................................ 21 bin 039 m²

Bursa İnegöl................................................................................... 12 bin 200 m²

İzmir Bergama ................................................................................. 8 bin 797 m²

1989 BULGARİSTAN GÖÇMENLERİ VE YAŞADIKLARI ACILAR VE SORUNLAR

1989 yılında Bulgaristan’dan Türkiye’ye göç etmek zorunda kalan Türkler, yüzyıllarca yaşadıkları topraklardan sosyalist Bulgaristan devleti tarafından ağır baskılar altında kalmaları sonucu, o dönemde Turgut Özal’ın girişimleriyle “anavatan” olarak kabul ettikleri Türkiye’ye gelmişlerdir.

Kesin ve resmî rakam bilinmemekle birlikte sayılarının 600 bin civarında olduğu sanılmaktadır. Yerleştikleri şehirlerin başında Bursa, İzmir ve İstanbul gelmektedir. Bunların dışında Eskişehir ve Mersin ve illeri ile Trakya bölgesi sayılabilir. Yerleşim yeri seçilirken orada bulunan ve daha önceki göçlerde göç etmiş olan akrabalar etkili olmuştur.

1989 Bulgaristan göçmenleri, tüm birikimlerini geride bıraktıklarından, sıfırdan başlayarak bir hayat mücadelesine atılmışlardır. Bulgaristan’da evlerini, bahçelerini, topraklarını bırakmak zorunda kalmış ya da yok pahasına satmışlardır. Türkiye’ye geldiklerinde devlet onlara “uzun vadeli taksitlendirme” seçenekleriyle borçlandırarark konut imkânı sağlamıştır.

Bulgar devletinin uyguladığı bazı politikalar sonucu çocuklarını Bulgaristan’da bırakmak zorunda kalan aileler olmuştur. Hatta bu trajik öyküler o dönemin TRT dizilerine konu olmuştur. Çok sonraları çocuklar ailelerine çeşitli yollarla kavuşmuşlardır.

1989 yılında gelen Bulgaristan göçmenlerinin zorluk çektiği diğer bir husus iş sahasında olmuştur. Meslek sahibi olanlar dahi vasıflı iş bulmak konusunda zorlanmış, bunun sonucunda vasıfsız işlerde çalışmak zorunda kalmışlardır. Bulgaristan’da Türk ve Müslüman oldukları için Bulgar devleti tarafından dînî ve etnik ayrımcılığa maruz kalan Bulgaristan göçmenlerine, bu sefer de Türkiye’deki insanlar tarafından bilinçsizce “Bulgar” yakıştırması yapılmış, bunun sonucunda, göç eden insanlar ikinci bir hayal kırıklığı yaşamışlardır.

Bulgaristan göçmenleri, geldikleri topraklarda maruz kaldıkları onca zûlüm ve acıya rağmen, neş’eli, hayatı dolu dolu yaşamayı seven, müzik ve san’âtla yakından ilgili insanlar olarak göze çarpmışlar, bu sempatik halleriyle sevilmişlerdir. Esasında bu karakteristik özellik, salt Bulgaristan göçmenlerinde değil, ülkemize gelen tüm Balkan göçmenlerinde belirgin olarak göze çarpan bir özelliktir. Ayrıca berecikli insanlar oluşları, çalıkanlıkları, kültürlü, bilgili insanlar olmalarıyla da takdir ve beğeni kazanmışlardır. Bulgaristan göçmenleri, çocuklarının eğitim ve öğretimine büyük önem vermiş, ülkeye faydalı bireyler yetiştirmek için gayret göstermişlerdir.

İmkanları ölçüsünde “müstakil ev”, kendileri için önemli olmuştur. 40 yaşüstü konuşmalarda Trakya şivesi ön plandadır. Toplum tarafından sevilmiş ve genel olarak “güvenilir insanlar” muamelesi görmüşlerdir. Doğduğu, hayatının önemli bir kısmını geçirdiği Bulgaristan’ı da tabiî ki unutamamış, bunun sonucu olarak fırsat buldukça ülkeyi ziyaret etmişlerdir.

BALKAN GÖÇMENLERİNİN TÜRKİYE’DE YAPILAN SEÇİMLERDEKİ SİYASÎ TERCİHLERİ

Balkan göçmenlerinin seçimlerde ortaya koydukları siyasî tercihler anlamında en önemli eğilimi, Türkiye’ye göç ettikleri esnada “kendilerini Türkiye’ye kavuşturan” hangi siyasî parti veya lider olmuşsa, Türk vatandaşlığını alıp seçimlerde oy kullanma hakkına sahip olduklarında siyasî tercihlerini genellikle o parti lehinde yapmaları olmuştur. Bu da gayet anlaşılır bir davranış şeklidir, elbette.

Aslında aynı durumu çok daha belirgin ve açık bir şekilde, Türkiye’den Almanya’ya göç eden gurbetçilerde müşahade etmek mümkündür. Örneğin, Türkiye’de hayatı boyunca sol partiye oy vermemiş, hatta solculara pek iyi gözle de bakmayan gurbetçiler, Almanya’da sol partilerin neredeyse gönüllü sözcülüğünü yapabilmekte, Alman vatandaşı olanlar her seçimde oylarını sol partilere vermektedirler.  

Türkiye’deki Balkan göçmenlerinin “oy tercihlerinde” de en belirleyici faktör bu olmuştur; yani “zikrine – fikrine pek bakmadan, kim kendilerine sahip çıkıyorsa oylar ona”. Bu durumun bir yansıması olarak, örneğin sol düşüncedeki bir Balkan göçmeni rahatlıkla sağ partiye, veya tersi, sağ düşüncedeki bir Balkan göçmeni rahatlıkla sol partiye oy verebilmektedir.

1950’li yıllarda Yugoslavya ve Bulgaristan göçlerindeki Demokrat Parti (DP) iktidarı ile 1989 yılında Bulgaristan’dan gerçekleşen zorunlu göç dönemindeki Anavatan Partisi (ANAP) iktidarı bu kapsamda örnek olarak gösterilebilir. Balkan göçmenleri 50’li ve 60’lı yıllarda DP’ye, 80’li ve 90’lı yıllarda da ANAP’a oy vermişlerdir. Yer yer DSP, CHP veya MHP gibi partilere yönelmeleri de, yine aynı davranış tarzının bir tezahürü olarak okunabilir.

Ne var ki, siyasîlerin oy kaygısıyla hareket ederek bu noktada stratejik bir hata yaptıklarını belirtmek gerekir. Siyasî partiler Balkan göçmenlerini “potansiyel oy deposu” olarak görmüşler ve seçimden seçime hatırlar olmuşlardır. Fakat bu, siyasî partilerin sadece Balkan göçmenlerine değil, ülkedeki herkese karşı olan tavırlarıdır.

Balkan göçmenlerinin eğitim düzeyleri, “orta” ve “üst seviye” olarak ifade edilebilecek bir göstergededir. Bu durum, siyasî yönelimlerinde popülist söylemlere rağbet etmemelerine yol açmaktadır. Yani “bu toprakların yerlisi” olanların zannettikleri gibi, kolaylıkla manipülite edilip yönlendirilebilecek insanlar değildirler Balkan göçmenleri. Ne var ki, politik gelişmelere ilgi gösteren ve sorgulayan bu nüfûs kitlesinin karar alma mekanizmalarında, demografik değerleri oranında bilfiil yer almamaları en büyük handikaplarıdır.

TÜRKİYE’DEKİ BALKAN GÖÇMEN DERNEKLERİ

 (EKSİKSİZ TAM LİSTE)

Türkiye’de faaliyet gösteren 493 tane Balkan göçmen derneği vardır. Bunların tamamını aşağıda eksiksiz sunuyoruz:

ADANA BALKAN TÜRKLERİ YARDIMLAŞMA VE KÜLTÜR DERNEĞİ

AKDENİZ BALKAN TÜRKLERİ FEDERASYONU

CEYHAN BALKAN TÜRKLERİ YARDIMLAŞMA VE KÜLTÜR DERNEĞİ

ANADOLU VE RUMELİ KIRSAL KALKINMA DERNEĞİ

BALKAN BARIŞ ÖZGÜRLÜKLER VE GELİŞTİRME DERNEĞİ

BALKAN DİŞ HEKİMLERİ DERNEĞİ

BALKAN TÜRKLERİ İNSAN HAKLARI DERNEĞİ

BALKANLARDAN GELEN ÖĞRENCİLERE YARDIM DERNEĞİ

BULGARİSTAN GÖÇMENLERİ KÜLTÜR VE DAYANIŞMA DERNEĞİ

KIBRIS BALKANLAR AVRASYA TÜRK EDEBİYATLARI KURUMU DERNEĞİ

SIĞINMACILAR VE GÖÇMENLERLE DAYANIŞMA DERNEĞİ

ANTALYA TRAKYA VE BALKANLAR DAYANIŞMA VE KÜLTÜR DERNEĞİ

BALKAN TÜRKLERİ KÜLTÜR VE DAYANIŞMA DERNEĞİ

DİDİM RUMELİLİ ROMANLAR YARDIMLAŞMA DAYANIŞMA VE KÜLTÜR DERNEĞİ

EGE BALKAN GÖÇMENLERİ KÜLTÜR VE DAYANIŞMA DERNEĞİ

BALIKESİR BALKAN GÖÇMENLERİ KÜLTÜR VE DAYANIŞMA DERNEĞİ

BANDIRMA RUMELİ TÜRKLERİ KÜLTÜR VE DAYANIŞMA DERNEĞİ

BALKAN GÖÇMEN İŞKADINLARI DERNEĞİ

BALKAN GÖÇMENLERİ KÜLTÜR VE DAYANIŞMA DERNEĞİ

BALKAN GÖÇMENLERİ MUHTELİF ESNAF VE SANATKARLARI DAYANIŞMA DERNEĞİ

BALKAN RUMELİ GÖÇMENLERİ KONFEDERASYONU

BALKAN SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ

BALKAN TÜRKLERİ GÖÇMEN VE MÜLTECİ DERNEKLERİ FEDERASYONU

BALKAN TÜRKLERİ SANAYİCİ VE İŞ ADAMLARI DERNEĞİ

BALKANELİ GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ

BALKANGÖÇMENLERİ İŞ ADAMLARI DERNEĞİ

BALKANLARDA ADALET HAKLAR KÜLTÜR VE DAYANIŞMA DERNEĞİ

BURSA KUZEY BULGARİSTAN GÖÇMENLERİ KÜLTÜR VE DAYANIŞMA DERNEĞİ

BURSA RUMELİ TÜRKLERİ KÜLTÜR VE DAYANIŞMA DERNEĞİ

BURSA RUMELİLİ YÖNETİCİ VE İŞ ADAMLARI DERNEĞİ

DOBRUCA GÖÇMENLERİ KÜLTÜR VE DAYANIŞMA DERNEĞİ

GİRİT VE RUMELİ TÜRKLERİ KÜLTÜR VE DAYANIŞMA DERNEĞİ

GÖÇMEN TÜRKLERİ DERNEKLERİ FEDERASYONU

HAMZABEY-MURADİYE RUMELİ GÖÇMENLERİ YARDIMLAŞMA KÜLTÜR DERNEĞİ

İNEGÖL BALKAN FOLKLOR EĞİTİM MERKEZİ GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ

İNEGÖL RUMELİ TÜRKLERİ KÜLTÜR VE DAYANIŞMA DERNEĞİ

MUSTAFAKEMALPAŞA RUMELİ HALK OYUNLARI VE KÜLTÜR DERNEĞİ

MÜBADELE GÖÇMENLERİ KÜLTÜR VE YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ

ORHANGAZİ RUMELİ GÖÇMENLERİ KÜLTÜR VE DAYANIŞMA DERNEĞİ

OSMANPAZAR VE ESKİCUMA BALKAN GÖÇMENLERİ KÜLTÜR DAYANIŞMA DERNEĞİ

RUMELİ DERNEKLERİ FEDERASYONU (RUDEF)

RUMELİ ETKİN GÖRME ENGELLİLER GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ

RUMELİLER HALK DANSLARI DERNEĞİ

TIRNOVA GÖÇMENLERİ DAYANIŞMA DERNEĞİ

YENİŞEHİR RUMELİ GÖÇMENLERİ KÜLTÜR VE DAYANIŞMA DERNEĞİ

YEŞİL BURSA RUMELİ HALK OYUNLARI VE KÜLTÜR DERNEĞİ

YILDIZ RUMELİ HALK OYUNLARI DERNEĞİ

BALKAN GÖÇMENLERİ KÜLTÜR VE DAYANIŞMA DERNEĞİ

ÇATALTEPELİLER VE BALKAN GÖÇMENLERİ KÜLTÜR VE DAYANIŞMA DERNEĞİ

DENİZLİ BALKAN GÖÇMENLERİ KÜLTÜR VE DAYANIŞMA DERNEĞİ

DÜZCE BALKAN TÜRKLERİ KÜLTÜR VE DAYANIŞMA DERNEĞİ

DÜZCE KARADERE HASANAĞA KÖYÜ BALKAN TÜRKLERİ KÜLTÜR VE DAYANIŞMA DERNEĞİ

DÜZCE PIRPIR KÖYÜ BALKAN TÜRKLERİ KÜLTÜR VE DAYANIŞMA DERNEĞİ

DÜZCE YENİ TAŞKÖPRÜ KÖYÜ BALKAN TÜRKLERİ KÜLTÜR VE DAYANIŞMA DERNEĞİ

UZUN MUSTAFA RUMELİ CAMİİ YAPTIRMA VE YAŞATMA DERNEĞİ

BALKAN GÖÇMENLERİ KÜLTÜR VE DAYANIŞMA DERNEĞİ

BALKAN İŞ DÜNYASI DAYANIŞMA DERNEĞİ

BALKAN ROMAN DAYANIŞMA DERNEĞİ

BALKAN TÜRKLERİ FEDERASYONU

EDİRNE BALKAN YILDIZ SPOR KULÜBÜ DER

RUMELİ EDİRNE KÜLTÜR VE FOLKLOR DERNEĞİ

RUMELİ GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ

TRAKYA BALKAN TÜRKLERİ KÜLTÜR VE DAY.DER.

BALKAN GÖÇMENLERİ KÜLTÜR VE YARDIMLAŞMA DERNEĞİ

BALKAN GÖÇMENLERİ KÜLTÜR VE DAYANIŞMA DERNEĞİ

BALKAN TÜRKLERİ KÜLTÜR DAYANIŞMA YARDIMLAŞMA DERNEĞİ

500 EVLER RUMELİ KÜLTÜR VE DAYANIŞMA DERNEĞİ

AMASYA RUMELİ BALKAN TÜRKLERİ KÜLTÜR VE DAYANIŞMA DERNEĞİ

ANADOLU YAKASI RUMELİLER SOSYAL VE KÜLTÜREL DAYANIŞMA DERNEĞİ

AVCILAR BALKAN TÜRKLERİ DERNEĞİ

BALKAN KADINLAR DERNEĞİ

BALKAN SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ

BALKAN TIP BİRLİĞİ DERNEĞİ

BALKAN TÜRKLERİ CAMİİ YAŞATMA DERNEĞİ

BALKAN TÜRKLERİ DAYANIŞMA VE KÜLTÜR DERNEĞİ GENEL MERKEZ

BALKAN VE ANADOLU TÜRKLERİ DAYANIŞMA VE KÜLTÜR DERNEĞİ

BALKAN YEŞİL BAĞLAR SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ

BALKANLAR DİYALOG KÜLTÜR VE DOSTLUK DERNEĞİ

BALKANLAR EĞİTİM VE KÜLTÜR DERNEĞİ

BALKANLAR MEDENİYET MERKEZİ DERNEĞİ

BALKANLILAR DERNEĞİ

BALKANLILAR KÜLTÜR VE DAYANIŞMA DERNEĞİ

BAYRAMPAŞA BALKAN FOLKLOR GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ

BEYKOZ TRAKYALILAR VE RUMELİ BALKAN KÜLTÜR VE YARDIMLAŞMA DERNEĞİ

BULGARİSTAN VE BALKAN TÜRKLERİ KÜLTÜR VE HİZMET DERNEĞİ(BULBAL)

BÜYÜKÇEKMECE RUMELİLİ TRAKYALILAR KÜLTÜR VE YARDIMLAŞMA DERNEĞİ

ÇAĞDAŞ BALKAN TÜRKLERİ DAYANIŞMA EĞİTİM VE KÜLTÜR DERNEĞİ

ÇATALCA TRAKYA VE RUMELİ KÜLTÜR DAYANIŞMA DERNEĞİ

DÜNYA RUMELİLER BİRLEŞİM DERNEĞİ

ESENLER DOĞU MAKEDONYA GÖÇMENLERİ KÜLTÜR VE DAYANIŞMA DERNEĞİ

ESENLER RUMELİLİLER SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ

ESNYURT RUMELİLER TRAKYALILAR KÜLTÜR VE DAYANIŞMA DERNEĞİ

EYÜP RUMELİ TÜRKLERİ KÜLTÜR VE YARDIMLAŞMA DERNEĞİ

GAZİOSMANPAŞA RUMELİLER YARDIMLAŞMA DERNEĞİ

GÜNEŞLİ BALKAN TÜRKLERİ DAYANIŞMA DERNEĞİ

GÜRPINAR TRAKYALILAR VE RUMELİLİLER EĞİTİM, KÜLTÜR YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ

İSTANBUL BALKAN SPOR DERNEĞİ

İSTANBUL İLİ BAHÇELİEVLER İLÇESİ KOCASİNAN RUMELİLER DERNEĞİ

KARTAL RUMELİ MÜBADİLERİ KÜLTÜR VE DAYANIŞMA DERNEĞİ

KAVAKLI RUMELİLER YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİN

KIRAÇ TRAKYA VE RUMELİLER YARDIMLAŞMA DAYANIŞMA KÜLTÜR DERNEĞİ

KÜÇÜKÇEKMECE BALKAN SPOR DERNEĞİ

KÜÇÜKÇEKMECELİLER VE RUMELİLER YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ

MANASTIR GÖÇMENLERİ KÜLTÜR VE DAYANIŞMA DERNEĞİ

ORTAKÖY RUMELİLER YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ

RUMELİ BALKAN FEDERASYONU

RUMELİ FENERİ KÖYÜ CAMİİ YAPTIRMA VE ONARMA DERNEĞİ

RUMELİ HİSARI KORUMA VE GÜZELLEŞTİRME DERNEĞİ

RUMELİ İDMAN YURDU SPOR KLÜBÜ DERNEĞİ

RUMELİ KAVAĞI CAMİ YAPTIRMA VE ONARMA DERNEĞİ

RUMELİ KAVAĞI SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ

RUMELİ KAVAĞI TELLİBABA GÜZELLEŞTİRME VE ÇEVRE KORUMA DERNEĞİ

RUMELİ KÖPRÜLÜLER DERNEĞİ

RUMELİ KÜLTÜR DERNEĞİ

RUMELİ MAKADONYA TÜRKLERİ KÜLTÜR VE DAY DER

RUMELİ TÜRK DERNEKLERİ FEDERASYONU

RUMELİ TÜRKLERİ KÜLTÜR VE DAYANIŞMA DERNEĞİ

RUMELİ YÖNETİCİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ

RUMELİ YÜZME SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ

RUMELİ-BALKAN TÜRKLERİ KÜLTÜR VE DAYANIŞMA DERNEĞİ

RUMELİHİSARI SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ

RUMELİHİSARÜSTÜ BALTALİMANI MERKEZ CAMİİ YAPTIRMA VE YAŞATMA DERNEĞİ

RUMELİKAVAĞI TURİZM KÜLTÜR VE YARDIMLAŞMA DERNEĞİ

SANCAK GÖÇMENLERİ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ

SARIYER RUMELİHİSARÜSTÜ CAMİİ YAPTIRMA YARDIM VE GÜZELLEŞTİRME DERNEĞİ

SULTANBEYLİ BALKAN GÖÇMENLERİ KÜLTÜR VE SOSYAL YARDIMLAŞMA DERNEĞİ

ŞEHİT KAMİL BALKAN İLKÖĞRETİM OKULU SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ

TEPECİK TRAKYA RUMELİ KÜLTÜR VE DAYANIŞMA DERNEĞİ

TOKAT-NİKSAR RUMELİLER YARDIMLAŞMA, DAYANIŞMA VE KÜLTÜR DERNEĞİ

TRAKYA RUMELİ VE BALKANLILAR GÖNÜL BİRLİĞİ DERNEĞİ

TRAKYA VE BALKANLILAR DAYANIŞMA VE KÜLTÜRDERNEĞİ

TRAKYA VE RUMELİLİLER KÜLTÜR VE DAYANIŞMA DERNEĞİ

TRAKYA-BALKAN VE RUMELİ TÜRKLERİ YARDIMLAŞMA,DAYANIŞMA DERNEĞİ

TÜM BALKAN TÜRKLERİ DERNEĞİ

TÜM BALKANLILAR KÜLTÜR VE DAYANIŞMA DERNEĞİ

TÜM RUMELİ TÜRKLERİ DAYANIŞMA DERNEĞİ

TÜM TRAKYA VE RUMELİLİLER SOSYAL YARDIMLAŞMA DAYANIŞMA EĞİTİM VE KÜLTÜR DERNEĞI

ZEYTİNBURNU RUMELİ KÖPRÜLÜLER KÜLTÜR VE DAYANIŞMA DERNEĞİ

BALKAN GÖÇMENLERİ İŞAMDAMLARI DERNEĞİ

BUCA RUMELİ GÖÇMENLERİ EĞİTİM KÜLTÜR VE DAYANIŞMA DERNEĞİ

EGE BALKAN RUMELİ DERNEKLERİ FEDERASYONU

EGE BALKANLILAR KÜLTÜR VE DAYANIŞMA DERNEĞİ

GÜLTEPE MAKEDONYA GÖÇMENLERİ KÜLTÜR DAYANIŞMA DERNEĞİ

İZMİR BALKAN DERNEKLERİ FEDERASYONU

İZMİR BALKAN GÖÇMENLERİ KÜLTÜR VE DAYANIŞMA DERNEĞİ

İZMİR BALKAN TÜRKLERİ DAYANIŞMA VE KÜLTÜR DERNEĞİ

İZMİR BALKAN ÜLKELERİ ARASI TİCARİ KÜLTÜREL ORGANİZASYONLAR GELİŞTİRME DERNEĞİ

İZMİR MAKEDONYA GÖÇMENLERİ KÜLTÜRÜNÜ YAŞATMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ

KIBRIS IRAK BALKANLAR AVRASYA TÜRK EDEBİYAT DERNEĞİ

KOSOVA RUMELİ KÜLTÜR SANAT VE TURİZM DERNEĞİ

MAKEDONYA GÖÇMENLERİ KÜLTÜR VE DAYANIŞMA DERNEĞİ

MAKEDONYA GÖÇMENLERİ KÜLTÜR VE DAYANIŞMA DERNEĞİ

MAKEDONYALI GÖÇMENLERİ BİRLEŞTİRME,DAYANIŞMAVE KÜLTÜR DERNEGİ

SANCAK KOSOVA-RUMELİ KÜLTÜR DAYANIŞMA DERNEĞİ

BALKAN TÜRKLERİ KÜLTÜR VE YARDIMLAŞMA DERNEĞİ

BALKAN TÜRKLERİ DAY VE KÜLTÜR DER AHMETBEY ŞB (BAL-TÜRK)

BALKAN TÜRKLERİ GÖÇMENLER DAYANIŞMA DERNEĞİ

BALKAN YARIMADASI GÖÇMENLERİ DERNEĞİ

GÖÇMENLER YARDIM DERNEĞİ

KIRKLARELİ BALKAN KÖYLÜLERİ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYN.DERN

LÜLEBURGAZ BALKAN TÜRKLERİ KÜLTÜR VE YARDIMLAŞMA DERNEĞİ

GEBZE BALKAN SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ

GEBZE DARICA BALKAN TÜRKLERİ YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ

İZMİT RUMELİ TÜRKLERİ KÜLTÜR VE DAYANIŞMA DERNEĞİ

KOCAELİ BALKAN TÜRKLERİ KÜLTÜR VE DAYANIŞMA DERNEĞİ

KOCAELİ MAKEDONYA GÖÇMENLERİ KÜLTÜR VE YAŞATMA DERNEĞİ

BALKAN SPOR KULÜBÜ

KONYA BALKAN TÜRKLERİ MUHACİR DAYANIŞMA VE KÜLTÜR DERNEĞİ

KÜTAHYA RUMELİ TÜRKLERİ DAYANIŞMA VE KÜLTÜR DERNEĞİ

ALAŞEHİR RUMELİ VE BALKAN TÜRKLERİ KÜLTÜR VE DAYANIŞMA DERNEĞİ

MAKEDONYA GÖÇMENLERİ KÜLTÜRÜNÜ YAŞATMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ

RUMELİ VE BULGARİSTAN GÖÇMENLERİ KÜLTÜR VE DAYANIŞMA DERNEĞİ

BALKAN TÜRKLERİ KÜLTÜR VE YARDIMLAŞMA DERNEĞİ

MANİSA BALKANLAR KÜLTÜR - DAYANIŞMA DERNEĞİ

BALKAN TÜRKLERİ KÜLTÜR YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ

BOR MERKEZ KASABA KÖYLERİ VE GÖÇMENLERİ KORUMA YARDIMLAŞMA DAYANIŞMA VE KÜLTÜR DERNEĞİ

OSMANİYE BALKANLAR EĞİTİM VE KÜLTÜR DERNEĞİ

ADAPAZARI ÖZ BALKAN GÖÇMENLERİ KÜLTÜR DAYANIŞMA DERNEĞİ

ADAPAZARI RUMELİ TÜRKLERİ GÖÇMENLERİ KÜLTÜR SAĞLIK VE EĞİTİM FEDERASYONU

ADAPAZARI RUMELİ TÜRKLERİ GÖÇMENLERİ KÜLTÜR VE DAYANIŞMA DERNEĞİ

ADAPAZARI SELANİK GÖÇMENLERİ KÜLTÜR VE DAYANIŞMA DERNEĞİ

BALKAN ARAŞTIRMALARI DERNEĞİ

BALKAN GÖÇMENLERİ KÜLTÜR VE DAYANIŞMA DERNEĞİ

BEŞKÖPRÜ BALKAN CAMİİ YAPTIRMA VE YAŞATMA DERNEĞİ

PAMUKOVA ESKİYAYLA RUMELİ TÜRKLERİ KÜLTÜR VE DAYANIŞMA DERNEĞİ

BALKAN TÜRKLERİ KÜLTÜR DAYANIŞMA VE HABERLEŞME DERNEĞİ

SAMSUN MÜBADELE VE BALKAN TÜRK KÜLTÜRÜ ARAŞTIRMALARI DERNEĞİ

BALKAN GÖÇMENLERİ İKTİSADİ SOSYAL KÜLTÜREL ARAŞTIRMA VE YARDIMLAŞMA DERNEĞİ

BALKAN TÜRK AYDINLARI KÜLTÜR VE DAYANIŞMA DERNEĞİ

BALKAN TÜRKLERİ DERNEĞİ

BALKAN TÜRKLERİ KÜLTÜR VE DAYANIŞMA DERNEĞİ

ÇERKEZKÖY TRAKYA RUMELİ YARDIMLAŞMA VE KÜLTÜR DERNEĞİ

ÇORLU RUMELİ TÜRKLERİ YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DENEĞİ

RUMELİ EĞİTİM KÜLTÜR VE SOSYAL HİZMETLERE YARDIM DERNEĞİ

RUMELİ KÜLTÜR VE EĞİTİM HİZMETLERİNE YARDIM DERNEĞİ

TEKİRDAĞ TRAKYA RUMELİLER KÜLTÜR VE DAYANIŞMA DERNEĞİ

YALOVA BALKAN GÖÇMENLERİ EĞİTİM, KÜLTÜR VE DAYANIŞMA DERNEĞİ

ARNAVUT KARDEŞLİĞİ KÜLTÜR VE DAYANIŞMA DERNEĞİ ANKARA ŞUBESİ    

MUDANYA ARNAVUTKÖY LİMANI ÖZEL VE TİCARİ SAHİPLERİ YARDIMLAŞMA DAYANIŞMA DERNEĞİ

 ARNAVUTKÖY İSLAMBEY MAHALLESİ MEVLANA CAMİİ YAPTIRMA YAŞATMA DERNEĞİ 

ARNAVUT KARDEŞLİĞİ KÜLTÜR VE DAYANIŞMA DERNEĞİ

ARNAVUT KARDEŞLİĞİ KÜLTÜR VE DAYANIŞMA DERNEĞİ KÜÇÜKÇEKMECE ŞUBESİ       

ARNAVUTKÖY 2. CAMİİ YAPTIRMA VE YAŞATMA DERNEĞİ

ARNAVUTKÖY AKTOPRAK MEVKİ CAMİİ KURAN KURSU YAPTIRMA VE YAŞATMA DERNEĞİ          

ARNAVUTKÖY AVCILAR VE ATICILAR AMATÖR BALIKÇILAR KULÜBÜ DERNEĞİ         

ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ

ARNAVUTKÖY BOĞAZİÇİ ÇEVRESİNİ GÜZELLEŞTİRME VE SOSYAL DAYNIŞMA DERNEĞİ      

ARNAVUTKÖY ÇARDAKTEPE BERAT CAMİ YAPTIRMA YAŞATMA DERNEĞİ    

ARNAVUTKÖY ÇARDAKTEPE MERKEZ CAMİİ YAPTIRMA YAŞETMA DERNEĞİ      

ARNAVUTKÖY ÇEVRE SAĞLIK VE EĞİTİM DERNEĞİ      

ARNAVUTKÖY ÇİFTLİKTEPE YUNUS EMRE CAMİİ YAPTIRMA VE YAŞATMA DERNEĞİ     

ARNAVUTKÖY ÇORUM İLİ VE İLÇELERİ YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ       

ARNAVUTKÖY FUKARASEVER DERNEĞİ  

ARNAVUTKÖY GENÇLİK KULUBÜ DERNEĞİ

ARNAVUTKÖY İDMANYURDU GENÇLİK SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ

ARNAVUTKÖY İLİM EGİTİM YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ          

ARNAVUTKÖY İLKÖĞRETİM OKULU SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ

ARNAVUTKÖY İSLAMBEY CAMİİ YAPTIRMA VE YAŞATMA DERNEĞİ           

ARNAVUTKÖY İSLAMBEY YENİ CAMİİ YAPTIRMA VE YAŞATMA DERNEĞİ       

ARNAVUTKÖY KANARYA VE GÜVERCİN SEVENLER DERNEĞİ       

ARNAVUTKÖY KARATOPRAK MAHALLESİ HZ EBUBEKİR CAMİ YAPTIRMA YAŞATMA DERNEĞİ           

ARNAVUTKÖY KORKMAZ YİĞİT ANADOLU LİSESİ GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ

ARNAVUTKÖY KURS VE OKUL TALEBELERİNE YARDIM DERNEĞİ    

ARNAVUTKÖY KUŞ SEVENLER DERNEĞİ

ARNAVUTKÖY MERKEZ CAMİ KURAN KURSU YAPTIRMA VE  YAŞATMA DERNEĞİ       

ARNAVUTKÖY MERKEZ MAHALLESİ SAKİNLERİ YARDIMLAŞMA DERNEĞİ    

ARNAVUTKÖY MİMAR SİNAN SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ

ARNAVUTKÖY MİNİBÜS SAHİPLERİ YARDIMLAŞMA DERNEĞİ       

ARNAVUTKÖY ORTOPEDİK ÖZÜRLÜLER DERNEĞİ 

ARNAVUTKÖY OSMANLI CAMİİ YAPTIRMA YAŞATMA  DERNEĞİ    

ARNAVUTKÖY ROTARY DERNEĞİ        

ARNAVUTKÖY SAMSUN İLİ VE İLÇELERİ KÜLTÜR SOSYAL YARDIMLAŞMA DERNEĞİ   

ARNAVUTKÖY SANATÇILAR VE SPORCULAR DERNEĞİ     

ARNAVUTKÖY SEVGİ VE DAYANIŞMA DERNEĞİ

ARNAVUTKÖY SIDIK CAMİİ VE KUR'AN KURSU YAPTIRMA VE YAŞATMA DERNEĞİ

ARNAVUTKÖY SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ    

ARNAVUTKÖY SUATLAR ARKASI SANCAK CAMİİ YAPTIRMA YAŞATMA DERNEĞİ

ARNAVUTKÖY ŞİRİNDERE CAMİİ VE KURAN KURSU YAPTIRMA VE YAŞATMA DERNEĞİ     

ARNAVUTKÖY TEVFİKİYE CAMİİ KORUMA VE YAŞATMA DERNEĞİ  

ARNAVUTKÖY VE BELDELERİ KARADENİZLİLER YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ

ARNAVUTKÖY VE ÇEVRE BELDELERİ TRABZONLULAR YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ         

ARNAVUTKÖY YAVUZ SELİM MAHALLESİ SELAHATTİN EYYÜBİ CAMİ YAPTIRMA VE YAŞATMA DERNEĞİ         

ARNAVUTKÖY YEŞİLTEPE CAMİİ YAPTIRMA VE YAŞATMA DERNEĞİ           

ARNAVUTKÖY YOZGATLILAR YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ

BALKAN TÜRKLERİ DAYANIŞMA VE KÜLTÜR DERNEĞİ ARNAVUTKÖY ŞUBESİ        

BOĞAZİÇİ ARNAVUTKÖYLÜLER DERNEĞİ        

GAZİOSMANPAŞA ARNAVUTKÖY KOZLAR MEVKİİ CAMİ YAPTIRMA VE YAŞATMA DERNEĞİ          

HASIRCIARNAVUT KÖYÜ YARDIMLAŞMA DAYANIŞMA VE KÜLTÜR DERNEĞİ      

İLİM YAYMA CEMİYETİ ARNAVUTKÖY ŞUBESİ   

İSTANBUL ARNAVUTKÖYLÜLER YARDIMLAŞMA DERNEĞİ

SİVASLILAR EĞİTİM KÜLTÜR VE YARDIMLAŞMA DERNEĞİ ARNAVUTKÖY ŞUBESİ

SAKARYA ARNAVUTLARI KÜLTÜR VE DAYANIŞMA DERNEĞİ

KOSOVA KÖYÜ GÜZELLEŞTİRME VE KALKINDIRMA DERNEĞİ

KOSOVA ÜSKÜP TÜRKLERİ KÜLTÜR VE DAYANIŞMA DERNEĞİ       

KOSOVA VE HAVALİSİ KÜLTÜR DAYANIŞMA VE YARDIMLAŞMA DERNEĞİ

KOSOVA PRİZRENLİLER KÜLTÜR VE YARDIMLAŞMA DERNEĞİ

KOSOVA GİLANLILAR KÜLTÜR VE DAYANIŞMA DERNEĞİ  

KOSOVA GÜÇ SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ          

KOSOVALILAR KÜLTÜR VE DAYANIŞMA DERNEĞİ

KOSOVA MAHALLESİ ABDURRAHMAN GAZİ CAMİİ  KORUMA DERNEĞİ

KOSOVA RUMELİ KÜLTÜR SANAT VE TURİZM DERNEĞİ

SANCAK KOSOVA-RUMELİ KÜLTÜR DAYANIŞMA DERNEĞİ  

SALİHLİ KOSOVALILAR KÜLTÜR VE YARDIMLAŞMA DERNEĞİ     

BAFRA KOSOVALILAR KÜLTÜR VE DAYANIŞMA DERNEĞİ

BULGARİSTAN GÖÇMENLERİ KÜLTÜR VE DAYANIŞMA DERNEĞİ

BULGARİSTAN TÜRKLERİ KÜLTÜR VE YARDIMLAŞMA DERNEĞİ GENEL MERKEZİ

BULGARİSTAN-AZERBEYCAN-KIRIM TÜRKLERİ FEDERASYONU     

TÜRKİYE BULGARİSTAN KÜLTÜRÜNÜ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME DERNEĞİ           

BURSA KUZEY BULGARİSTAN GÖÇMENLERİ KÜLTÜR VE DAYANIŞMA DERNEĞİ

BULGARİSTAN TÜRKLERİ KÜLTÜR VE HİZMET DERNEĞİ  

BULGARİSTAN TÜRKLERİ DELİORMAN KÜLTÜR DERNEĞİ  

BULGARİSTAN VE BALKAN TÜRKLERİ KÜLTÜR VE HİZMET DERNEĞİ (BULBAL)

RUMELİ VE BULGARİSTAN GÖÇMENLERİ KÜLTÜR VE DAYANIŞMA DERNEĞİ

BULGARİSTAN TÜRKLERİ KÜLTÜR VE YARDIMLAŞMA DERNEĞİ ÇERKEZKÖY MERKEZ VE KÖYLERİ ŞUBESİ

ÇEŞTEPE MAKEDONYA GÖÇMENLERİ KÜLTÜR VE DAYANIŞMA DERNEĞİ

ESKİŞEHİR MAKEDONYA TÜRKLERİ KÜLTÜR VE YARDIMLAŞMA DERNEĞİ

BATI MAKEDONYA TÜRKLERİ DAYANIŞMA EĞİTİM VE KÜLTÜR DERNEĞİ

BÜYÜKÇEKMECE MAKEDONYALILAR SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ         

ESENLER DOĞU MAKEDONYA GÖÇMENLERİ KÜLTÜR VE DAYANIŞMA DERNEĞİ

GÜLTEPE MAKEDONYA GÖÇMENLERİ KÜLTÜR DAYANIŞMA DERNEĞİ

İZMİR MAKEDONYA GÖÇMENLERİ KÜLTÜRÜNÜ YAŞATMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ

MAKEDONYA GÖÇMENLERİ KÜLTÜR VE DAYANIŞMA DERNEĞİ

MAKEDONYA GÖÇMENLERİ KÜLTÜR VE DAYANIŞMA DERNEĞİ BORNOVA ŞUBESİ

MAKEDONYA GÖÇMENLERİ KÜLTÜR VE DAYANIŞMA DERNEĞİ BUCA ŞUBESİ

MAKEDONYALI GÖÇMENLERİ BİRLEŞTİRME,DAYANIŞMAVE KÜLTÜR DERNEGİ          

KOCAELİ MAKEDONYA GÖÇMENLERİ KÜLTÜR VE YAŞATMA DERNEĞİ

MAKEDONYA GÖÇMENLERİ KÜLTÜRÜNÜ YAŞATMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ

ROMANYA KIRIM TÜRKLERİ KÜLTÜR VE YARDIMLAŞMA DERNEĞİ

ROMANYA SOSYAL DAYANIŞMA DERNEĞİ

BATI TRAKYA DOSTLUK DERNEĞİ

BATI TRAKYA TÜRK BİRLİĞİ  DERNEĞİ

TRAKYALILAR DERNEĞİ

ANTALYA TRAKYA VE BALKANLAR DAYANIŞMA VE KÜLTÜR DERNEĞİ          

BATI TRAKYA TÜRKLERİ DAYANIŞMA DERNEĞİ EDREMİT ŞUBESİ

BATI TRAKYA AVCILIK VE ATICILIK DERNEĞİ   

BATI TRAKYA SPOR KLÜBÜ DERNEĞİ OSMANGAZİ ŞUBESİ       

BATI TRAKYA SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ         

BATI TRAKYA TÜRKLERİ DAYANIŞMA DERNEĞİ BURSA ŞUBESİ

BATI TRAKYA TÜRKLERİ DAYANIŞMA DERNEĞİ KEŞAN ŞB       

KEŞAN BATI TRAKYA MÜZİSYENLERİ YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ

TRAKYA  MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ  MEZUNLAR  DERNEĞİ

TRAKYA BALKAN TÜRKLERİ KÜLTÜR VE DAYANIŞMA DERNEĞİ      

TRAKYA BİLİŞİM DERNEĞİ

TRAKYA BİRLİK ÇALIŞANLARI VE SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ

TRAKYA BİRLİK SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ       

TRAKYA BİTKİSEL YAĞ SANAYİCİLERİ DERNEĞİ   

TRAKYA DOĞALKAYNAKLARI VE ENERJİ DERNEĞİ

TRAKYA ECZANE TEKNİSYENLERİ FEDERASYONU

TRAKYA GAZETECİLER DER KEŞAN ŞB         

TRAKYA GAZETECİLER DERNEĞİ       

TRAKYA GENÇ KÖY DERNEĞİ

TRAKYA KABATAŞLILAR DERNEĞİ      

TRAKYA KULAK BURUN BOĞAZ VE BAŞ-BOYUN CERRAHİSİ DERNEĞİ

TRAKYA MADENCİLER  DERNEĞİ       

TRAKYA SUALTI VE DOĞA SPORLARI KULÜBÜ DERNEĞİ

TRAKYA TURİZM DERNEĞİ EDİRNE ŞUBESİ

TRAKYA UMUM EMLAK MÜŞAVİRLERİ ŞUBE BAŞKANLIĞI

TRAKYA ÜNİVERSİTE ÖĞRETİM ELEMANLARI DERNEĞİ

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ MEZUNLAR DERNEĞİ    

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİ DERNEĞİ        

TRAKYA'DA BİRLİK VE DAYANIŞMA DERNEĞİ

TRAKYALILAR EĞİTİM KÜLTÜR SOSYAL YARDIMLAŞMA DERNEĞİ  

BATI TRAKYA TÜRKLERİ DAYANIŞMA DERNEĞİ ESKİŞEHİR ŞUBESİ          

ANADOLU VE TRAKYA GENEL MASÖRLER BİRLİĞİ DERNEĞİ

ANADOLU VE TRAKYA KÜLTÜR DOSTLUK VE DAYANIŞMA DERNEĞİ

BATI TRAKYA TÜRKLERİ DAYANIŞMA DERNEĞİ

BATI TRAKYA TÜRKLERİ DAYANIŞMA DERNEĞİ BAKIRKÖY ŞUBESİ

BATI TRAKYA TÜRKLERİ DAYANIŞMA DERNEĞİ GAZİOSMANPAŞA ŞUBESİ

BATI TRAKYA TÜRKLERİ DAYANIŞMA DERNEĞİ KÜÇÜKÇEKMECE ŞUBESİ       

BATI TRAKYA TÜRKLERİ DAYANIŞMA DERNEĞİ ÜSKÜDAR ŞUBESİ   

BATI TRAKYA TÜRKLERİ DAYANIŞMA DERNEĞİ ZEYTİNBURNU ŞUBESİ        

BEYKOZ TRAKYALILAR VE RUMELİ BALKAN KÜLTÜR VE YARDIMLAŞMA DERNEĞİ      

BÜYÜKÇEKMECE RUMELİLİ TRAKYALILAR KÜLTÜR VE YARDIMLAŞMA DERNEĞİ

ÇATALCA TRAKYA VE RUMELİ KÜLTÜR DAYANIŞMA DERNEĞİ   

ESENYURT TRAKYALILAR YARDIMLAŞMA DAYANIŞMA VE KÜLTÜR DERNEĞİ   

ESNYURT RUMELİLER TRAKYALILAR KÜLTÜR VE DAYANIŞMA DERNEĞİ

GENÇ TRAKYALILAR VE YOLAGELDİ KÖYLERİ KÜLTÜR VE YARDIMLAŞMA DERNEĞİ       

GÜLTEPE GENÇ TRAKYALILAR ÇEVRE KORUMA GÜZELLEŞTİRME VE YARDIMLAŞMA DERNEĞİ      

GÜMÜŞYAKA TRAKYALILAR SOSYAL DAYANIŞMA VE YARDIMLAŞMA DERNEĞİ

GÜNEŞLİ TRAKYALILAR DERNEĞİ      

GÜRPINAR TRAKYALILAR VE RUMELİLİLER EĞİTİM, KÜLTÜR YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ

İSTANBUL BATI TRAKYA TÜRKLERİ SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ     

İSTANBUL TRAKYALILAR KÜLTÜR VE DAYANIŞMA DERNEĞİ      

KANARYA TRAKYALILAR DAYANIŞMA VE YARDIMLAŞMA DERNEĞİ

KARDEŞ  TRAKYALILAR SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ

KARDEŞ TRAKYALILAR SOSYAL VE KÜLTÜREL DAYANIŞMA DERNEĞİ

KIRAÇ TRAKYA VE RUMELİLER YARDIMLAŞMA DAYANIŞMA KÜLTÜR DERNEĞİ          

KÜÇÜKÇEKMECE TRAKYALILAR EGİTİM,KÜLTÜR VE DAYANIŞMA DERNEĞİ         

MARMARA TRAKYA  MUHTARLAR DERNEĞİ EYÜP ŞUBESİ  

MARMARA TRAKYA MUHTARLAR DERNEĞİ        

MARMARA TRAKYA MUHTARLAR DERNEĞİ  BEYKOZ  ŞUBESİ      

MARMARA TRAKYA MUHTARLAR DERNEĞİ  BÜYÜKÇEKMECE ŞUBESİ

MARMARA TRAKYA MUHTARLAR DERNEĞİ KADIKÖY ŞUBESİ       

MARMARA TRAKYA MUHTARLAR DERNEĞİ PENDİK ŞUBESİ   

MARMARA TRAKYA MUHTARLAR DERNEĞİ- ŞİLE ŞUBESİ     

MARMARA TRAKYA MUHTARLAR DERNEĞİ ÜSKÜDAR ŞUBESİ      

MARMARA VE TRAKYA BÖLGESİ SÜRÜCÜ KURSLARİ FEDERASYONU

ÖZ TRAKYA KÜLTÜR VE DAYANIŞMA DERNEĞİ   

SİLİVRİ BATI TRAKYA TÜRKLERİ KÜLTÜR VE DAYANIŞMA DERNEĞİ         

TEPECİK TRAKYA RUMELİ KÜLTÜR VE DAYANIŞMA DERNEĞİ     

TRAKYA ANADOLU İŞ ADAMLARI KULÜBÜ DERNEĞİ      

TRAKYA BÖLGESİ ALEVİ BEKTAŞİ KÜLTÜR DERNEĞİ

TRAKYA KÜLTÜR VE DAYANIŞMA DERNEĞİ      

TRAKYA KÜLTÜR VE SANAT DERNEĞİ

TRAKYA MASÖRLER DERNEĞİ

TRAKYA RUMELİ VE BALKANLILAR  GÖNÜL BİRLİĞİ DERNEĞİ  

TRAKYA VE BALKANLILAR DAYANIŞMA VE KÜL.DER.KUMBURGAZ ŞUBESİ      

TRAKYA VE BALKANLILAR DAYANIŞMA VE KÜLTÜRDERNEĞİ      

TRAKYA VE RUMELİLİLER KÜLTÜR VE DAYANIŞMA DERNEĞİ     

TRAKYA-BALKAN VE RUMELİ TÜRKLERİ YARDIMLAŞMA,DAYANIŞMA DERNEĞİ    

TRAKYALI YÖNETİCİLER VE İŞ ADAMLARI DERNEĞİ

TRAKYALILAR YARDIMLAŞMA VE KÜLTÜR DERNEĞİ      

TÜM TRAKYA VE RUMELİLİLER SOSYAL  YARDIMLAŞMA  DAYANIŞMA  EĞİTİM VE KÜLTÜR DERNEĞI    

TÜM TRAKYALILAR BİRLİK VE DAYANIŞMA DERNEĞİ      

ULUSLARARASI ANADOLU VE TRAKYA OTOBÜSCÜLER DERNEĞİ    

YEŞİL TRAKYALILAR YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA KÜLTÜR DERNEĞİ   

ZEYTİNBURNU TRAKYALILAR YARDIMLAŞMA VE KÜLTÜR DERNEĞİ     

ANADOLU VE TRAKYA ALEVİLERİ EĞİTİM VE KÜLTÜR DERNEĞİ  

BATI TRAKYA TÜRKLERİ KÜLTÜR VE DAYANIŞMA DERNEĞİ- İZMİR ŞUBESİ

İZMİR TRAKYALILAR KÜLTÜR VE DAYANIŞMA DERNEĞİ.   

TRAKYALILAR VE MUHACİRLER YARDIMLAŞMA DAYANIŞMA VE KÜLTÜR DERNEĞİ       

KIRKLARELİ MERKEZ AHMETÇE KÖYÜ TRAKYA ARAŞTIRMALARI MERKEZİ

LÜLEBURGAZ BATI TRAKYALILAR YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ    

LÜLEBURGAZ TRAKYALILAR KÜLTÜR YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ          

TRAKYA ENGELLİ ÇOCUKLAR DERNEĞİ

TRAKYA KÜLTÜR MERKEZİ DERNEĞİ

TRAKYA TURİZM DERNEĞİ     

TRAKYA UMUM EMLAK MÜŞAVİRLERİ DERNEĞİ LÜLEBURGAZ ŞUBESİ          

TRAKYALI YÖNETİCİ VE SANAYİCİ VE İŞ ADAMLARI DERNEĞİ

TRAKYALILAR SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ   

BATI TRAKYA TÜRKLERİ DAYANIŞMA DERNEĞİ İZMİT ŞUBESİ

GEBZE TRAKYA GENÇLİK SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ    

GÖLCÜK TRAKYA İLLERİ KÜLTÜR DAYANIŞMA VE YARDIMLAŞMA DERNEĞİ    

KOCAELİ TRAKYA İLLERİ KÜLTÜR VE DAYANIŞMA DERNEĞİ

BATI TRAKYA TÜRKLERİ DAYANIŞMA DERNEĞİ KONYA ŞUBESİ   

BATI TRAKYA TÜRKLERİ DAYANIŞMA DERNEĞİ SOMA ŞUBESİ

BATI TRAKYA TÜRKLERİ DAYANIŞMA DERNEĞİ SAKARYA ŞUBESİ

ÇERKEZKÖY TRAKYA RUMELİ YARDIMLAŞMA VE KÜLTÜR DERNEĞİ

ÇORLU GENÇ TRAKYALILAR YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ

ÇORLU TRAKYA SPOR DERNEĞİ

ÇORLU TRAKYALILAR YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ         

ÖZ TRAKYALILAR YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ  

ŞARKÖY ANADOLU TRAKYA KÜLTÜR DAYANIŞMA VE YARDIMLAŞMA DERNEĞİ           

TEKİRDAĞ TRAKYA RUMELİLER KÜLTÜR VE DAYANIŞMA DERNEĞİ

TRAKYA AKTİF GENÇ İŞ ADAMLARI DERNEĞİ

TRAKYA BİRLİK İLKÖĞRETİM OKULU YAPIM ONARIM VE ÖĞRENCİLERİ KORUMA DERNEĞİ       

TRAKYA ÇEVRE DERNEĞİ

TRAKYA İHTİSAS SPOR DERNEĞİ

TRAKYA İNCİ DERNEĞİ

TRAKYA İŞİTME ENGELLİLER DERNEĞİ        

TRAKYA KİŞİSEL GELİŞİM DERNEĞİ  

TRAKYA LPG TÜP VE SU BAYİLERİ YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ          

TRAKYA MEDYA MENSUPLARI DERNEĞİ

TRAKYA MOBİLYACILAR HALICILAR YER DÖŞEMECİLERİ DEKARASYONCULAR VE EV TEKSTİLCİLERİNİ DESTEKLEME DERNEĞİ

TRAKYA OTOBÜS İŞLETMECİLERİ DERNEĞİ

TRAKYA POSTA GÜVERCİNİ SEVENLER VE YETİŞTİRENLER DERNEĞİ         

TRAKYA ROMAN HALK DANSLARI MÜZİK VE KÜLTÜR DERNEĞİ

TRAKYA SAĞLIKLI SÜT VE ET ÜRETİCİLERİ DERNEĞİ

TRAKYA SANAYİCİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ        

TRAKYA SÜRDÜRÜLEBİLİR TARIMI GELİŞTİRME DERNEĞİ

TRAKYA ŞEHİR VE BELDELERİ YARDIMLAŞMA DAYANIŞMA DERNEĞİ     

TRAKYA UMUM EMLAK MÜŞAVİRLERİ DERNEĞİ   

TRAKYA UYUŞTURUCU İLE MÜCADELE DERNEĞİ

TRAKYA VE ANADOLU KÜLTÜR DAYANIŞMA DERNEĞİ     

TRAKYA VE İSTANBUL TUĞLA KREMİT ÜRETİCİLERİ DAYANIŞMA DERNEĞİ       

TRAKYA ZOOTEKNİ BİLİM DERNEĞİ

TRAKYALI EDİRNELİLER YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ

VELİKÖY TRAKYA KÜLTÜR YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ

BATI TRAKYA TÜRKLERİ DAYANIŞMA DERNEĞİ YALOVA ŞUBESİ   

KOSOVA PRİZRENLİLER KÜLTÜR VE YARDIMLAŞMA DERNEĞİ

KOSOVA GİLANLILAR KÜLTÜR VE DAYANIŞMA DERNEĞİ  

KIRCAALİ YÖRESİ KÜLTÜR VE DAYANIŞMA DERNEĞİ

OSMANGAZİ İLÇESİ KIRCAALİ MAHALLESİ HACIYAKUP CAMİİ YAPTIRMA  VE YAŞATMA DERNEĞİ

KIRCAALİLİLER DAYANIŞMA VE KÜLTÜR DERNEĞİ

ÇORLU KIRCAALİLER YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ    

PİRİŞTİNELİLER KÜLTÜR VE DAYANIŞMA DERNEĞİ

GOSTİVARLILAR KÜLTÜR VE DAYANIŞMA DERNEĞİ      

GOSTİVARLILAR KÜLTÜR VE DAYANIŞMA DERNEĞİ KADIKÖY ŞUBESİ         

KOSOVA ÜSKÜP TÜRKLERİ KÜLTÜR VE DAYANIŞMA DERNEĞİ       

MESUDİYE KÖYÜ SAHİL ÜSKÜP CAMİİ YAPTIRMA VE YAŞATMA DERNEĞİ

BAYRAMPAŞA ALTINTEPSİ ÜSKÜP CAMİİ YAPTIRMA VE İDAME DERNEĞİ

ÜSKÜP GÜRELER KÜLTÜR VE YARDIMLAŞMA DERNEĞİ    

ÜSKÜP KÜLTÜR VE DAYANIŞMA DERNEĞİ

ÜSKÜPLÜ ESNAFLAR KÜLTÜR VE DAYANIŞMA DERNEĞİ    

ÜSKÜP SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ        

ÜSKÜPLÜLER KÜLTÜR VE YARDIMLAŞMA DERNEĞİ       

BOSNA KARDEŞLİK YARDIMLAŞMA VE KÜLTÜR DERNEĞİ

ANKARA FEVZİYE BOSNA-HERSEK TÜRKLERİ KÜLTÜR YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ

TÜRKİYE BOSNA-HERSEK DOSTLUK DERNEĞİ

BOSNA SANCAK KÜLTÜR VE YARDIMLAŞMA DERNEĞİ

BOSNA HERSEK TÜRKLERİ KÜLTÜR VE DAYANIŞMA DERNEĞİ

BURSA BOSNA DERNEĞİ

BURSA – BOSNA SANCAK YARDIMLAŞMA DAYANIŞMA VE KÜLTÜR DERNEĞİ

BİGA BOSNA HERSEK KÜLTÜR VE DAYANIŞMA DERNEĞİ

ESKİŞEHİR BOSNA HERSEK TÜRKLERİ KÜLTÜR VE YARDIMLAŞMA DERNEĞİ

BAHÇELİEVLER YENİBOSNA SEMTİNİ KALKINDIRMA VE GÜZELLEŞTİRME DERNEĞİ    

BOSNA SANCAK CAMİİ VE KURAN KURSU YAPTIRMA VE YAŞATMA DERNEĞİ        

BOSNA SANCAK KÜLTÜR VE YARDIMLAŞMA DERNEĞİ

BOSNA SANCAK SOSYAL YARDIMLAŞMA VE KÜLTÜR DERNEĞİ

ÇAĞDAŞ BOSNA SANCAK DAYANIŞMA EĞİTİM VE KÜLTÜR DERNEĞİ           

İSTANBUL BAHÇELİEVLER YENİBOSNA LİSESİ SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ

İSTANBUL YENİBOSNA BİLİM İLKÖĞRETİM OKULU SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ

SAZLIBOSNA KÖYÜ KALKINDIRMA VE YARDIMLAŞMA DERNEĞİ    

YENİBOSNA BOLU'LULAR DAYANIŞMA VE YARDIMLAŞMA DERNEĞİ  

YENİBOSNA ÇEVRE KÜLTÜR VE DAYANIŞMA DERNEĞİ   

YENİBOSNA ÇOBANBAHÇE MAHALLESİ MOLLA GÜRANİ CAMİİ YAPTIRMA VE YAŞATMA DERNEĞİ

YENİBOSNA DOĞU SANAYİ İLKÖĞRETİM OKULU SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ

YENİBOSNA EĞİTİM TALEBELERİNE YARDIM DERNEĞİ   

YENİBOSNA FEVZİÇAKMAK MAHALLESİ TEPEÜSTÜ MEHMET AKİF CAMİİ  VE KURAN KURSU YAPTIRMA VE  YAŞATMA  DERNEĞİ    

YENİBOSNA İLKÖĞRETİM OKULU GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ

YENİBOSNA MERKEZ AVCILAR VE ATICILAR DERNEĞİ   

YENİBOSNA SANAYİCİ VE İŞ ADAMLARI DERNEĞİ(YENSİAD)

YENİBOSNA SELÇUK HATUN CAMİİ VE TESİSLERİNİ İNŞA KORUMA VE YAŞATMA DERNEĞİ    

YENİBOSNA SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ       

YENİBOSNA ZAFER MAHALLESİ  HACIVEİS TURAN CAMİSİ KORUMA VE YAŞATMA DERNEĞİ

YENİBOSNA ZAFER MAHALLESİ MERKEZ CAMİ VE KURAN KURSU YAPTIRMA VE YAŞATMA DERNEĞİ  

YENİBOSNA ZAFER SPOR KULUBU DERNEĞİ     

YILDIRIM BOSNA SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ      

BOSNA SANCAK KÜLTÜR VE YARDIMLAŞMA DERNEĞİ     

ÇAKMAKLI BOSNA, HERSEK KÜLTÜR VE YARDIMLAŞMA DERNEĞİ

TÜRKİYE BOSNA-HERSEK KÜLTÜR DERNEKLERİ FEDERASYONU

URLA BOSNA SANCAK KARADAĞ  KÜLTÜR VE YARDIMLAŞMA DERNEĞİ

KARAMÜRSEL BOSNA HERSEK TÜRKLERİ DAYANIŞMA VE YARDIMLAŞMA DERNEĞİ

BOSNA HERSEK İBRAHİM HAKKI KONYALI CAMİİ YAPTIRMA VE YAŞATMA DERNEĞİ

BOSNA HERSEK KIZ KURAN KURSU VE MÜŞTEMİLATI YAPTIRMA VE YAŞTMA DERNEĞİ

BOSNA HERSEK MAHALLESİ ÖĞRENCİLERİNE YARDIM DERNEĞİ    

BOSNA HERSEK MAHALLESİ YUNUS EMRE CAMİİ YAPTIRMA VE YAŞATMA DERNEĞİ

BOSNA HERSEK MERKEZ CAMİİ YAPTIRMA VE YAŞATMA DERNEĞİ

BOSNA HERSEK ULU CAMİİ VE MÜŞTEMİLATINI YAPTIRMA VE YAŞATMA DERNEĞİ    

BOSNA HERSEK YÖRESİ RAVZA SİTELERİ KAYALAR KÜLTÜR DAYANIŞMA VE SOSYAL YARDIMLAŞMA DERNEĞİ   

TURGUTLU MANİSA BOSNA HERSEK TÜRKLERİ KÜLTÜR VE YARDIMLAŞMA DERNEĞİ   

BOSNA HERSEKLİLER KÜLTÜR VE DAYANIŞMA DERNEĞİ

UZUNKÖPRÜ ATATÜRK MAHALLESİ MUSTAFA BOŞNAK CAMİ KORUMA VE YAŞATMA DERNEĞİ      

 

sediyani@gmail.com

KAYNAKLAR:

- Filiz Doğanay, Türkiye’ye Göçmen Olarak Gelenlerin Yerleşimi, Devlet Planlama Teşkilatı

- Oğuz Arı, Bulgaristanlı Göçmenlerin İntibakı, 1950 – 51’de Bursa ve İstanbul’da İskan Edilenlerin İntibakı İle İlgili Sosyolojik Araştırma, Rekor Matbaası, Ankara 1960

- Feride Özbay – H. Balpınar, Türkiye’ye Yapılan Göçler ve Göçmen Olayı Üzerine Araştırma, Ortadoğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, Ankara 1982 (Öğrenci Çalışması)

- Doç. Dr. Cevat Geray, Türkiye’den ve Türkiye’ye Göçler (1023 – 1963), Türkiye İktisadî Gelişmesi Araştırma Projesi, No: 4, , Ankara 1962

- Kader Özlem, Balkan Göçmenleri ve Türkiye’deki Siyasî Seçimler, 21. Yüzyıl Türkiye Enstitüsü, 14 Nisan 2011

- Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Hizmet Uygulamaları Genel Envanteri, Ankara 1996

- Devlet Planlama Teşkilatı Sosyal Planlama Başkanlığı, Hizmete Özel: Bulgaristan’dan Türk Göçleri, Ankara 1990

- BALGOC.org.tr, Balkan Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği (BALGÖÇ) resmî web sitesi

- RumeliBalkanFederasyonu.com, Rumeli Balkan Federasyonu resmî web sitesi

- MacirAga.com, Bulgaristan göçmenlerinin web sitesi

- Pomak.eu, The Voice of Pomaks (Pomaklar’ın Sesi) web sitesi 

foto.20110726192629.jpg

YAZIYA YORUM KAT

3 Yorum