1. HABERLER

  2. HABER

  3. AYM, Tam Gün Yasasını Kısmen İptal Etti
AYM, Tam Gün Yasasını Kısmen İptal Etti

AYM, Tam Gün Yasasını Kısmen İptal Etti

Anayasa Mahkemesi, doktorların çalışma durumu ile ilgili Tam Gün Yasası'nın iptaline ilişkin kararını verdi. Mahkeme, CHP'nin başvurusu üzerine bir yasayı daha iptal etti.

17 Temmuz 2010 Cumartesi 10:22A+A-

CHP'nin başvurusunu karara bağlayan mahkeme, 'doktorların tam gün çalışması anayasaya aykırı değil' diyerek muayenehane açma yasağına dair ve doktorlara yönelik döner sermaye uygulamasıyla ilgili bölümü iptal etti.

Mahkeme kaynakları ve Türk Tabipler Birliği (TTB) AYM'nin kararıyla bütün doktorlara özel muayenehane açma imkânı getirildiği belirtirlerken; Sağlık Bakanlığı "Öğretim üyeleri dışında kamuda çalışan tüm doktorların muayenehane açması ve özel sağlık kuruluşlarında çalışması mümkün bulunmamaktadır" dedi.

Döner sermayeye iptal

Yürürlüğe giren kanunla hastanelerdeki döner sermayeden sağlanan gelirin paylaşımında birtakım sınırlamalar getirilmişti. Mahkeme, kanunun döner sermayeye ilişkin fıkrasını oybirliği ile iptal etti. AYM, iptal kararından sonra ortaya çıkacak yasal boşluğu göz önünde bulundurarak kararın gerekçesinin Resmi Gazete'de yayımlandıktan dokuz ay sonra uygulamaya geçmesi kararı verdi.

Mahkeme, özellikle öğretim elemanları için kritik öneme sahip olan, 'özel muayene açma imkânını' ortadan kaldıran düzenlemeyi de oyçokluğuyla iptal etti. Bu düzenlemenin oylamasında mahkemenin sekiz üyesi düzenlemenin Anayasa'ya aykırı olduğu yönünde oy kullanırken, üç üye karşı çıktı. Buna göre tıp alanında görev yapan bir profesör veya doçent, üniversitelerde tam gün çalışabilecek. Ancak dersi bulunmadığı gün veya gün bölümleri ile üniversite kapandıktan sonra muayenehanesine gidip hasta muayene edebilecek. Özel hastanelerde görev yapan öğretim üyeleri de üniversitedeki görevlerini yerine getirdiği sürece özel hastanede çalışmaya devam edecek.

Mahkeme, aynı maddenin 'öğretim elemanları üniversitede devamlı statüde görev yapar' ibaresi ile öğretim elemanlarının görevli olduğu üniversitede haftada asgari 10 saat ders vermek zorunluluğuna vize verdi.

Mahkeme kanun yürürlüğe girdikten sonra bir yıl içerisinde 'devamlı statüye geçmek' için başvurmayanların istifa etmiş sayılacağı hükmünü de iptal etti.

Yasanın iptal edilen hükümlerinden biri de doktorlar, diş doktorları ve uzman doktorların kamu özel kurum ve kuruluşlardan sadece birinde çalışmasını düzenliyor. Buna göre bir kamu kurumunda çalışan doktor hem vakıf üniversitesinde hem de özel bir hastanede aynı anda çalışamayacaktı. Mahkeme karrana göre, devlet hastanesinde görevli bir doktor, bir vakıf üniversitesinde ders verebilecek, hastanede de çalışabilecek. Yüksek Mahkeme, bu durumda çalışmakta olan doktor ve diş doktorları ile uzman doktorların hak mağduriyeti oluşmaması için bu konuda yürürlüğün durdurulmasına da karar verdi.

Mahkeme GATA'ya bağlı eğitim hastaneleri ile Askeri Tıp Fakültelerinde ihtiyaç duyulması durumunda Sağlık Bakanlığı'nın personel görevlendirilmesi imkânı sağlayan düzenlemenin iptal istemini reddetti. Mahkeme doktor ve öğretim üyelerinin, hatalı muayene gibi durumlar karşısında ödenecek tazminatlar için zorunlu olan sigorta primlerinin yarısını ödemesini düzenleyen fıkranın iptal istemini de reddetti.

Akdağ: Mesaiden sonra giderler

AYM kararı kamuda çalışan doktorlara mesai bitiminin ardından muayenehane açma imkânı tanındığı şeklinde yorumlanırken, Sağlık Bakanlığı'ndan farklı bir açıklama geldi. Bakanlık yazılı açıklamasında özel muayenehane açma yetkisinin sadece öğretim üyelerinin devletteki mesailerinin ardından mümkün olabileceği duyurulurdu. Sağlık Bakanı Recep Akdağ, "Hukukçularla yaptığımız değerlendirme sonucunda, üniversitede çalışan öğretim üyeleri dışında artık kamuda çalışan doktorların 30 Temmuz'dan itibaren muayenehane çalıştırma imkanı özellikle sektörde çalıştırma imkanı ortadan kalkmış oldu" dedi.

TTB: Tüm hekimleri kapsar

TTB Merkez Konseyi Başkanı Eriş Bilaloğlu ise Anayasa Mahkemesi heyetinin, hekimlerin birden fazla yerde çalışmalarına yönelik sınırlamaları ortadan kaldırdığını belirtti. Bilaloğlu, "Bu da bizce kamuda çalışan hekimler başta olmak üzere hepsini kapsayan bir bütünlükte değerlendirilmelidir. Sağlık Bakanlığı, bu kararı lütfen bir inat meselesi olarak değerlendiren, dar yorumlar yapan bir yaklaşım içinde bulunmasın" dedi.

HABERE YORUM KAT