1. HABERLER

  2. HABER

  3. "47 Bin Öğretmen Kadrosu" Yasalaştı
"47 Bin Öğretmen Kadrosu" Yasalaştı

"47 Bin Öğretmen Kadrosu" Yasalaştı

Çocuk yardımı, çeyiz hesaplarına devlet katkısı, 47 bin öğretmen kadrosu düzenlemelerini de içeren "Torba Kanun Teklifi", TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı.

27 Mart 2015 Cuma 13:15A+A-

Kanunla, Milli Eğitim Bakanlığına 47 bin öğretmen kadrosu ihdas ediliyor. Öğretmen unvanlı kadrolardan 35 bin adedi ile Bakanlığa ait diğer hizmet sınıfları kadrolarından 2 bin 320 adedine, Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve 2015 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu kapsamında yapılan atamaların dışında 31 Aralık 2015'e kadar atama yapılacak.

Çeyiz hesaplarına devlet katkısı

"Torba Kanun" olarak adlandırılan Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Yasa ile bankalarda TL cinsinden çeyiz hesabı açanlara, asgari 3 yıl boyunca sistemde kalmaları, 27 yaşını doldurmadan ilk evliliklerini yapmaları ve evlilikleri müteakip ilgili bankaya başvurmaları halinde devlet katkısı ödenecek. Devlet katkısı ödemesi hesapta biriken toplam tutarın yüzde 20'sini ve azami 5 bin lirayı geçemeyecek. Azami tutar her yıl yeniden değerleme oranı kadar artırılacak. Azami tutarı üç katına kadar artırmaya Bakanlar Kurulu yetkili olacak.

Konut katkısı

Bankada Türk lirası cinsinden konut hesabı açanlara, asgari 3 yıl boyunca sistemde kalmaları halinde ilk ve tek konut satın alımlarında devlet katkısı ödenecek.

Devlet katkısı ödemesi, hesapta biriken toplam tutarın yüzde 20'sini ve azami 15 bin lirayı geçemeyecek. 

Çocuk yardımı

Türkiye vatandaşlarına, canlı doğan birinci çocuğu için 300, ikinci çocuğu için 400, üçüncü ve sonraki çocukları için 600 lira doğum yardımı yapılacak. Bu yardım Türkiye vatandaşı olan anne veya babaya, her ikisi de Türkiye vatandaşı ise anneye yapılacak. Doğum yardımı, Bakanlıkça belirlenen zorunlu hallerde babaya ödenebilecek. Doğum yardımı ödenmesinde Kimlik Paylaşımı Sistemi'nde yer alan nüfus kayıtları esas alınacak. Tutarları artırmaya Bakanlık ile Maliye Bakanlığı müştereken yetkili olacak.

Katkı payı ve öğrenim ücreti

Yükseköğretim Kanunu'nda yapılan değişiklikle diploma programlarının hazırlık sınıfı eğitimi hariç olmak üzere iki yıllık ön lisans ve dört, beş ve altı yıllık lisans programlarından bu süreler sonunda mezun olamayan öğrencilerden, ilgili dönem için öngörülen katkı payı ve öğrenim ücreti alınacak. Çift ana dal programında kayıtlı olan öğrencilerden ise diploma programının öğrenim süresi ve ilave bir yıl sonunda katkı payı alınacak. Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen öğrenim sürelerinde lisansüstü programlardan mezun olamayan öğrencilerden de katkı payı alınacak.

Cumhurbaşkanlığı bütçesine örtülü ödenek

Torba Kanun Teklifi'nin görüşmelerinde Cumhurbaşkanlığı bütçesine de örtülü ödenek konulmasını öngören önerge kabul edildi.

İnternet ve sağlıkla ilgili düzenlemeler yasalaştı

İnternet ve sağlıkla ilgili düzenlemeleri de içeren "Torba Kanun Teklifi" kabul edilerek yasalaştı.

Kişilerin can ve mal güvenliğinin korunması, milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi nedenleriyle, TİB tarafından internette içeriğin çıkarılması veya erişimin engellenmesi kararı verebilecek.

Karar 24 saat içinde sulh ceza hakiminin onayına sunulacak, hakim kararını 48 saat içinde açıklayacak, aksi halde karar kendiliğinden kalkacak.

Sultanbeyli ilçesinde yenileme ve dönüşüm projeleri kapsamında kamulaştırılan taşınmazların Hazine'ye devir ve teslimi, 31 Aralık 2018 tarihine kadar KDV'den ve tapu harcından müstesna olacak.

Sağlık çalışanlarının nöbet ücretleri yüzde 50 artıyor

Sağlık çalışanlarının nöbet ücretleri yüzde 50 artırılıyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Spor Genel Müdürlüğü ve Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü'ndeki üst düzey bürokratların görevleri sona erecek.

Başbakanlık, bakanlıklar, bağlı ve ilgili kuruluşlar ile düzenleyici ve denetleyici kurumlar, TMSF'de üst düzey yönetici kadro ve pozisyonunda bulunanların görev süreleri sona erdiğinde veya görevden alındıklarında atanacakları kadro ve pozisyonlar standart hale getiriliyor.

Elektronik haberleşmenin ve ilgili trafik verisinin gizliliği esas olacak. Mevzuatın ve yargı kararlarının öngördüğü durumlar haricinde, haberleşmeye taraf olanların tamamının rızası olmaksızın haberleşmenin dinlenmesi, kaydedilmesi, saklanması, kesilmesi ve takip edilmesi yasak olacak.

Şeffaflığın sağlanması ve kamu yararının sağlanması amacıyla, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından işletmelere getirilen yükümlülüklerin yerine getirebilmesi için kişisel veriler işlenebilecek.

Otoyollarda geçiş ücretlerini ödemeyen araç sahiplerine, o güzergahın en uzun mesafesi yerine giriş-çıkış yaptığı mesafeye ait geçiş ücretinin on katı tutarında idari para cezası verilecek.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı; savaş, iç savaş, terör ve kargaşaya sahip ülkelerde taşıma yaparken hayatını kaybeden şoför ve beraberindeki Türkiye vatandaşlarının varislerine 40 bin liraya kadar ödeme yaptırmaya yetkili olacak.

HABERE YORUM KAT