1. YAZARLAR

  2. İbrahim Sediyani

  3. Arap Devletlerinde Bayrağa Saygı da mı Yok ?
İbrahim Sediyani

İbrahim Sediyani

Yazarın Tüm Yazıları >

Arap Devletlerinde Bayrağa Saygı da mı Yok ?

29 Ağustos 2006 Salı 09:27A+A-

     Bugün dünyanın neresinde olursa olsun, hangi dîne, ırka veya düşünceye sahip olursa olsun, insanlara "emperyalizmin gönüllü hizmetçileri olan en gerici devletler hangileridir?" diye sorsanız, "aklın yolu birdir" sözünü doğrulatırcasına "Arap devletleri" cevabını alırsınız.

 

     Neden? Gerçekten de öyledir de ondan.

 

     Hakikaten Arap devletlerinin emperyalizm güdümündeki siyasî yapıları ve gerici duruşları, ister "müslüman" gözlüklerinizle bakın, ister "Ortadoğulu" veya "devrimci", hangi gözlüklerle bakarsanız bakın, utanç vericidir.

 

     Özellikle son Lübnan olaylarında Arap devletlerinin ortaya koyduğu "İsrâil dostluğu" ve "Hizbullâh düşmanlığı", bu ülkelerde yaşayan ve gerici devletlerine bağlı olan Arap vatandaşlarının dahi tepkisini çekmiştir. Öyle ki dünya medyasında, Lübnan savaşının daha da uzaması halinde, bir – iki Arap devletindeki rejimin yıkılabileceğine dair yorum ve analizler bile yapıldı.

 

     Oysa bu Arap ülkelerinde dalgalanan bayraklar, devletlerin yapısı ve politikasıyla taban tabana zıt bir mâhiyet arzediyor. Nasıl ki hristiyanlıktan eser bile kalmayan, sosyal – siyasal her türlü alanda dînlerini tamamen devre dışı bırakan Avrupa ülkelerinin ( özellikle, hristiyanlığın isminin bile artık anılmadığı İskandinavya ülkelerinin ) bayraklarında hep "haç" işareti varsa, bırakın İslâm'ı yaşayıp O'nun emîrleriyle hükmetmeyi, İslâm'a bizzat savaş açmış olan Arap devletlerinin bayraklarında da genelde İslâmî öğelerin göze çarptığını görüyoruz.

 

     Oysa bayrak, o topraklardaki üç unsurun, halk, ülke ve devlet unsurlarının sembolize edilmiş ve kutsal olan, saygı duyulan, hatta uğrunda ölmenin bile göze alındığı "ortak değeri" olmalı değil midir ?

 

     Bu yazımızda, bir "sıçrama noktası" olarak aldığımız Mısır'dan başlayarak ( eh, artık oralı olduk ya ) tüm Arap ülkelerinin bayraklarını inceleyeceğiz. Bakalım, Arap devletlerinin gerici ve tiksinti veren rejimlerine karşılık, Arap ülkelerinin bayrakları aslında neleri anlatıyor…

 

     MISIR BAYRAĞI

 

    Bugünkü Mısır bayrağı, Pan – Arabizm renkleri olan siyâh, beyaz ve kırmızı renklerinden oluşur. Bu renkler alt alta dizilmişlerdir.

 

     Arap ülkelerinin ezici bir çoğunluğunun bayraklarının bu renkleri taşıması, bütün Arap dünyasını bir çatı altında toplayıp birleştirmeyi hedefleyen Pan – Arap millîyetçiliğinin renkleri olmasından kaynaklanmaktadır.

 

     İslâm tarihindeki Arap – İslâm imparatorluklarını incelediğimizde, her bir devletin, savaşlarda kendilerine sancaklar yapıp cenk ettiklerini ve bu devletlerin sancaklarının da ayrı ayrı renklerde olduklarını görürüz.

 

     Allâh Rasulü ( saw )'nün de bir ferdi olduğu Haşimîler kırmızı, Emewîler beyaz, Abbasîler ise siyâh sancak taşımışlardır. Pan - Arabizm'in her bir rengi, bu Arap – İslâm topluluklarından birini sembolize eder.

 

     Mısır bayrağını da oluşturan bu renklerden işte kırmızı Haşimîler'i, beyaz Emewîler'i, siyâh ise Abbasîler'i simgelemektedir.

 

     Mısır bayrağının tam ortasında ise bir kartal resmi vardır. Bu kartal, Eyyubîler'in imparatoru Selâhaddîn Eyyubî'nin kartalıdır. Selâhaddîn Eyyubî'nin taşıdığı sultanlık armasında hep bu kartalın resmi vardı. Ancak Mısırlılar, bu kartalın üzerinde küçük bir ekleme yapmışlardır; kartalın göğsüne bir üçgen şeklinde yine siyâh - beyaz – kırmızı renkleri yapıştırmışlardır.

 

     Bugünkü Mısır bayrağındaki kartal resmi, Avrupa'da Mısır ile ilgili yazılmış bulunan tüm kitaplarda "Saladin -  Adler" ( Selâhaddîn Kartalı ) ismiyle geçer.

 

     Ancak Pan – Arap millîyetçiliğinin siyâh, beyaz ve kırmızının yanında dördüncü bir rengi daha vardır. Bu renk yeşildir ve yeşil, Fâtımîler'i simgelemektedir. Asıl hayret verici olan durum, Sudan, Birleşil Arap Emirlikleri, Ürdün, Filistin ve Kuweyt gibi ülkeler bayraklarında Fâtımîler'i simgeleyen yeşil renge yer verdikleri halde, Fâtımîler'in asıl egemenlik gösterdiği ve tarih sahnesinde yer aldığı coğrafya olan Mısır'da, Mısır bayrağında Fâtımîler'e yer verilmemesidir.

 

     LİBYA BAYRAĞI


     Libya bayrağı, dünyadaki yegâne "tek renkli" bayraktır ve bu renk, yeşildir. Albay Muammer Qaddafî'nin 1969'daki Yeşil Devrimi'ni simgelemektedir. Ayrıca Qaddafî'nin yazdığı ve bugün ülkede "anayasa" olan kitabının adı da "Yeşil Kitap"'tır. Qaddafî'nin Libya'da egemen kıldığı ideoloji ise "İslâmî Sosyalizm" olarak literatüre geçmiştir.

 

     Libya bayrağının yeşil olması, sanıldığı gibi İslâm'ı simgelememektedir.

 

     TUNUS BAYRAĞI

 

     Bugünkü Tunus bayrağı, Osmanlı İmparatorluğu'nun sancaklarından biriydi ve Osmanlılar tarafından çizilmiştir. Tunus bayrağı ile Türkiye bayrağı arasındaki şaşırtıcı benzerlik, tesâdüf değildir. Çünkü aynı kaynaktan doğmuşlardır.

 

     CEZAYİR BAYRAĞI


     Cezayir coğrafyasındaki halkların geleneksel renkleri, 1925 yılından beri yeşil – beyaz olup, 1954 – 1962 yılları arasında Fransız emperyalizmine karşı verdikleri Kurtuluş Savaşı'nda yeşil – beyaz bayrakla savaşmışlardır.

 

     Kurtuluş Savaşı'nı kazanıp bağımsızlıklarını kazanınca ( 1962 ), İslâm'ı temsilen bayrağın ortasına ay – yıldız koydular. Bu ay – yıldızın rengini ise, Kurtuluş Savaşı'ndaki şehîdlerin kanlarına hürmeten kırmızı renkte yaptılar.

 

     Bayraktaki hilâlin iki ucunun neredeyse biribirine değip kapanacak ve daire oluşturacak derecede uzun olmasının sebebi, Mağrîb ( Kuzey Afrika ) bölgesindeki insanlarda, "uzun boynuzların şans ve bereket getireceğine" olan yerleşik inançtır. Dikkat edilirse, aynı durum Tunus bayrağındaki hilâlde de vardır.

 

     FAS BAYRAĞI


     Bugün ülkeyi yöneten Alewî kökenli krallık âîlesi, 300 yıldan fazla bir zamandır geleneksel olarak kırmızı rengi taşıyor.

 

     Ortadaki yıldız ise "pentagram" şeklindedir ve Fas bayrağına 1915 yılında işlenmiştir. Bu pentagram, rivâyetlere göre Hz. Süleyman ( as ) Peygamber'in mührüdür.

 

     SUDAN BAYRAĞI

    

     Pan - Arabizm'in dört rengini de taşımaktadır. Kırmızı Haşimîler'i, beyaz Emewîler'i, siyâh Abbasîler'i, yeşil ise Fâtımîler'i simgelemektedir.

 

     YEMEN BAYRAĞI

 

     Pan - Arabizm'in üç rengini de taşımaktadır. Kırmızı Haşimîler'i, beyaz Emewîler'i, siyâh ise Abbasîler'i simgelemektedir.

 

     UMMAN BAYRAĞI

 

     Kırmızı renkli sancak, sadece Haşimîler'in değil, aynı zamanda Haricîler'in de sancağıydı. Umman bayrağındaki kırmızı, Haşimîler'i değil, Haricîler'i simgelemektedir.

 

     Kırmızı bayrağın sağ üstünde beyaz, sağ altında ise yeşil zemin vardır. Beyaz, ülkenin dînî lideri olan İmâm'ı sembolize eder. Yeşil ise tarımsal ve bitkisel olarak ülkenin en verimli bölgesi olan ve ismi de zaten "Cebel'el- Axdar" ( Yeşil Dağ ) olan dağı simgelemektedir.

 

     Bayrağın sol üst köşesinde sultanlığın amblemi yer alır.

 

     BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ BAYRAĞI


     Birleşik Arap Emirlikleri, 7 ayrı emirlikten ( Ebu Dabi, Dubai, Şerca we'l- Kalba, Ras'el- Xeyma, Fuceyre, Umm'ul- Keywan, Ecman ) oluşur ve bu emirliklerin bayrakları genelde kırmızı – beyazdır. Aslında sadece buradaki değil, Fars Körfezi'ndeki tüm şeyh ve emirliklerin bayrakları genelde bu iki rengi taşır.

 

     Bu yüzden ülke bayrağı da kırmızı – beyaz yapılmış, ancak Pan – Arap renklerini oluşturması için bayrağa yeşil ve siyâh eklenmiştir.

 

     QATAR BAYRAĞI

 

     Dediğimiz gibi, sadece Birleşik Arap Emirlikleri değil, Fars Körfezi ( Basra Körfezi, İran Körfezi, Arap Körfezi )'ndeki tüm şeyh ve emirliklerin geleneksel renkleri kırmızı – beyazdır.

 

     Ancak Qatar bayrağının kırmızı yerine kahverengi olmasının iki sebebi vardır : Birincisi, aşırı güneşten dolayı, Arap Yarımadası'nda kırmızı renkli kumaşlar çok çabuk koyulaştığı için, Qatar bayrağında bunu temsilen kırmızı değil, kahverengi yer alır. İkincisi ise, eskiden Bahreyn'e ait olan ve sonra ayrılarak ayrı bir ülke olan Qatar'ın bayrağını Bahreyn bayrağından ayırtedebilmek için böyle yapılmıştır.

 

     Bayraktaki dişlerin ( ucların ) sayısı eskiden 5 idi. Fakat bugün bu sayı 9'a çıkarılmıştır.

 

     BAHREYN BAYRAĞI

 

     Kırmızı – beyaz, Fars Körfezi'ndeki şeyh ve emirliklerin geleneksel renkleridir. Renklerin biribirine geçerken oluşturduğu dişlerin ( ucların ) sayısı 5'tir ve İslâm'ın beş şartını temsil eder.

 

  

     SUUDÎ ARABİSTAN BAYRAĞI


     Yeşil zemin üzerinde beyaz renkte Kelime-i Tewhîd yer alır : Lâ İlâhe İllallâh – Mûhâmmedun Resûlullâh.

 

     Alttaki kılıç, Suudî hanedanının geleneksel kılıcıdır ve Wahhabî gücünü simgelemektedir. Zannedildiği gibi Hz. Mûhâmmed ( saw )'in kılıcı değildir.

 

     ÜRDÜN BAYRAĞI

 

     Pan - Arabizm'in dört rengini de taşımaktadır. Kırmızı Haşimîler'i, beyaz Emewîler'i, siyâh Abbasîler'i, yeşil ise Fâtımîler'i simgelemektedir.

 

     Haşimîler Hz. Mûhâmmed ( saw )'in âîlesi olduğu ve kronolojik olarak ilk sırada geldiği için, bayrağın baş kısmında ve özel bir formatla üçgen şeklinde yer alır ve üzerinde 7 köşeli beyaz bir yıldız bulunur. 7 köşeli yıldız, Qûr'ân-ı Kerîm'in ilk suresi olan Fâtiha'nın 7 âyet-i kerimesini simgeler.

 

     FİLİSTİN BAYRAĞI


     Pan - Arabizm'in dört rengini de taşımaktadır. Kırmızı Haşimîler'i, beyaz Emewîler'i, siyâh Abbasîler'i, yeşil ise Fâtımîler'i simgelemektedir.

 

     LÜBNAN BAYRAĞI

 

     Değil sadece Arap ve İslâm dünyasının, tüm dünyadaki en ilginç bayraklardan biri Lübnan bayrağıdır. Tamamen dînî motifler içerir ve üç semawî dînden ( İslâm, Hristiyanlık, Musewîlik ) öğeler barındırır.

 

     Lübnan bayrağının altı ve üstü kırmızı renktedir. Bunlar, I. Dünya Savaşı ( 1914 – 1918 )'ndaki Kurtuluş Savaşı'nda ülkenin kurtuluşu ve bağımsızlığı için canlarını fedâ eden halkın kanlarını temsil eder. Biri müslümanların, biri de hristiyanların kanlarıdır. Bu ikisinin arasındaki genişçe beyazlık ise, müslümanların ve hristiyanların ülkede birlik ve beraberlik halinde, barış içinde yaşadıklarını anlatmaktadır.

 

     Bayrağın ortasındaki sedir ağacı ise Tewrat'tan alınmadır. Tewrat'ın "Mezmurlar" bölümünde Lübnan'dan bahsedilirken, bu ülkede çokça yetişen bu sedir ağacından söz edilir:

 

     "Sâlih adam hurma ağacı gibi bitecektir ve Lübnan'daki sedir ağacı gibi büyüyecektir. Rabbin evinde dikilmişlerdir; Allâh'ın avlularında çiçeklenecekler ve ihtiyarlıkta meyve vereceklerdir. Yaş ve taze olacaklardır." ( Tewrat, Mezmurlar, 92'nci mezmur, 12. – 14. âyetler )

 

     SURİYE BAYRAĞI

  

      Pan - Arabizm'in üç rengini taşımaktadır. Kırmızı Haşimîler'i, beyaz Emewîler'i, siyâh ise Abbasîler'i simgelemektedir.

 

     Suriye ile Mısır, 31 Ocak 1958'de birleşip "Birleşik Arap Cumhuriyeti" adıyla tek devlet olmuşlardı. Ancak bu birlik sadece üç buçuk yıl sürmüş, 28 Eylül 1961'de dağılmıştır.

 

     Suriye bayrağındaki yeşil renkte iki yıldız, işte bu birliği simgelemektedir. Yıldızlardan biri Suriye, biri de Mısır'dır.

 

 

     IRAQ BAYRAĞI

 

     Pan - Arabizm'in üç rengini taşımaktadır. Kırmızı Haşimîler'i, beyaz Emewîler'i, siyâh ise Abbasîler'i simgelemektedir.

 

     1963 yılında Iraq, Suriye ve Mısır arasında, birleşip "tek devlet" olma yönünde görüşmeler yapılmış, ancak anlaşma sağlanamadığından başarılı olunamamıştı.

 

     Iraq bayrağındaki yeşil renkte üç yıldız, bu özlemi dile getirmektedir. Yıldızlardan biri Iraq, biri Suriye, biri de Mısır'dır.

 

     1991'deki Körfez Savaşı'nda Saddam Hûseyn, ABD'ye karşı İslâm dünyasını yanına çekebilmek için bayrağa "Allâh-u Ekber" lâfzını ekledi.

 

     KUWEYT BAYRAĞI

 

     Pan - Arabizm'in dört rengini de taşımaktadır. Kırmızı Haşimîler'i, beyaz Emewîler'i, siyâh Abbasîler'i, yeşil ise Fâtımîler'i simgelemektedir.

 

     Renklerin bayrak üzerindeki şekilsel görünümü, Safî ed- Dîn el- Hilî efsanesine dayanmaktadır.

 

     SONUÇ

 

     Mithat Cemal Kuntay, yazdığı şiirlerinden birinde, "bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır" diyordu.

 

     Ancak bugünkü Arap devletlerine baktığımız zaman görüyoruz ki, bayrağın üstünde kan olması tek başına bir anlam ifade etmiyor.

 

     Önemli olan, insanın kendisinde de kan olmasıdır. İnsanlarda kan olmadıktan sonra, bayraklarında değil Kurtuluş Savaşı şehîdlerinin, isterse Uhud ve Kerbela şehîdlerinin kanları olsun.

 

     Qudüs'ün ve Filistin'in kurtuluşu deyince ilk aklımıza gelen isim olan Selâhaddîn Eyyubî'nin kartalına bayrağında yer veren Mısır'ın bugün İsrâil'in bölgedeki en yakın Arap müttefiki olması, İsrâil isimli yasadışı terör örgütüyle Camp Dawid Antlaşması'nı imzalaması tezat değil de nedir?

 

     Osmanlı sancağını kendilerine ülke bayrağı olarak seçen Tunus'un bugün müslümanlar için bir açıkhava hapishanesine dönüşmesi, değil üniversitede veya devlet kurumlarında, sokakta bile başörtüsünün yasaklanması tezat değil de nedir?

 

     Fransız emperyalizmine karşı verdikleri Kurtuluş Savaşı'ndaki şehîdlerin kanlarını temsilen bayrağına kırmızı renkte ay – yıldız işleyen Cezayir'in Fransa'dan aldığı emirle 1992'de müslümanlara karşı askerî darbe yapması tezat değil de nedir?

 

     Bayrağının üzerinde kocaman harflerle "Lâ İlâhe İllallâh – Mûhâmmedun Resûlullâh" yazan Suudî Arabistan'ın, petrol ve benzeri tüm zenginlikleri ABD emperyalizmine peşkeş çekmesi, 1987'de Hacc'da, Allâh'ın evinde "müşriklerden beraat" yürüyüşü yapan İranlı hacıları katletmesi, son Lübnan olaylarında "Hizbullâh'ın başarısı için dûâ etmek haramdır" diye fetvâlar yayınlaması tezat değil de nedir?

 

     Bayrağının üzerinde, içinde "yalnız Sana kulluk eder ve yalnız Senden yardım dileriz" âyet-i kerîmesinin de bulunduğu Fâtiha sûresini temsilen yedi köşeli yıldız bulunan Ürdün'ün, bugün İsrâil'e kulluk etmesi ve ayakta kalabilmek için sadece ABD'nin yardımına muhtaç olması tezat değil de nedir?

 

     Demek ki bayrakların üzerinde kann olması tek başına bir anlam ifade etmiyor. Önemli olan insanların kendisinde de kan olması.

 

     Tıpkı Lübnan'daki Hizbullâh gibi.

 

     Olaylara, insanlara, dünyaya ve hayata millîyetçi ( ulusalcı ) gözlüklerle baktığınız zaman, gerçeği kavramakta zorlanırsınız.

 

     Hizbullâh da Arap'tır, Suudî Krallığı da, Mısır rejimi de.

 

     Ama kesinlikle aynı kanı taşımıyorlar.

YAZIYA YORUM KAT