1. HABERLER

  2. HABER

  3. 15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ

  4. Yüksek Askerî Şura'da Değişiklik
Yüksek Askerî Şura'da Değişiklik

Yüksek Askerî Şura'da Değişiklik

Olağanüstü hâl kapsamında yayımlanan yeni kanun hükmünde kararnameye göre, Başbakan yardımcıları, Adalet Bakanı, Dışişleri Bakanı ve İçişleri Bakanı da Yüksek Askerî Şura üyesi oldu.

A+A-

Resmî Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan “Olağanüstü Hâl Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması ve Milli Savunma Üniversitesi Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname” kapsamında, kuvvet komutanlıkları Milli Savunma Bakanı'na bağlandı.

Bu kanuna aykırı olmayan ve diğer kanunlarla Genelkurmay Başkanlığı’na verilen görev ve yetkilere ilişkin hükümler saklı bırakıldı.

Ayrıca Cumhurbaşkanı ve Başbakan’ın, gerekli gördüklerinde kuvvet komutanları ile bağlılarından doğrudan bilgi alabileceği ve bunlara doğrudan emir verebileceği, verilen emrin herhangi bir makamdan onay alınmaksızın derhâl yerine getirileceği de karara bağlandı.

YAŞ’ın Üyeleri

Kararname'de, “Yüksek Askerî Şura'nın üyeleri: Başbakan, Genelkurmay Başkanı, Başbakan yardımcıları, Adalet Bakanı, Dışişleri Bakanı, İçişleri Bakanı ve kuvvet komutanlarıdır.” ifadeleri yer aldı.

Mevcut kanun kapsamında şuranın üyeleri Başbakan, Genelkurmay Başkanı, Milli Savunma Bakanı, kuvvet komutanları, ordu komutanları, Jandarma Genel Komutanı, Donanma Komutanı ile silahlı kuvvetlerdeki orgeneral ve oramiraller olarak belirlenmişti.

Değişiklikle şura üyeleri Başbakan, Genelkurmay Başkanı, Başbakan yardımcıları, Adalet Bakanı, Dışişleri Bakanı, İçişleri Bakanı ve Milli Savunma Bakanı ile kuvvet komutanları oldu.

Şuranın görevlerinin belirlendiği ilgili maddenin, “Başbakan, Genelkurmay Başkanı veya Milli Savunma Bakanı'nın lüzum gördükleri hâllerde silahlı kuvvetlerle ilgili diğer konular hâlinde görüş bildirmek.” fıkrası ise “Başbakan'ın, lüzum gördüğü hâllerde silahlı kuvvetlerle diğer konular hâlinde görüş bildirmek.” olarak değiştirildi.

Şura'nın Sekretaryası

Mevcut kanun kapsamında Genelkurmay 2. Başkanı şuranın genel sekreteri olarak görevlendiriliyordu. Değişiklikle şuranın sekretarya hizmetleri Milli Savunma Bakanlığı’nca yürütülecek. Şuranın çalışma usûlleri, genel sekreterliğin her türlü iş ve işlemleri Yüksek Askerî Şura ile kabûl edilecek bir iç tüzükle düzenleniyordu. Değişiklikle, söz konusu işlemler Başbakanlık tarafından çıkarılacak yönetmelikle belirlenecek.

Milli Savunma Üniversitesi Kuruldu

Milli Savunma Bakanlığı bünyesinde Milli Savunma Üniversitesi adıyla yeni bir üniversite kuruldu. Milli Savunma Üniversitesi, rektörlüğe bağlı olarak, kurmay subay yetiştirmek ve lisansüstü eğitim vermek amacıyla yeni kurulan enstitülerden kara, deniz ve hava harp okullarından, astsubay meslek yüksekokullarından oluşacak.

Kanun Hükmünde Kararname kapsamında harp akademileri, askerî liseler ve astsubay hazırlama okulları kapatılırken bu okullarda okuyan öğrencilerin durumu hakkında da çeşitli düzenlemeler yapıldı.

Buna göre, harp okulları, fakülte ve yüksekokullar ile jandarma dâhil astsubay meslek yüksekokullarında öğrenimine devam eden öğrenciler, Yükseköğretim Kurulu'nca üniversite sınavının yapıldığı tarihte aldıkları yerleştirme puanları dikkate alınarak durumlarına uygun fakülte ve yüksekokullara naklen kaydedilecekler.

Askerî liseler ile astsubay hazırlama okullarında öğrenimine devam eden öğrenciler ise Milli Eğitim Bakanlığı’nca giriş sınavlarının yapıldığı tarihte aldıkları ortaöğretim yerleştirme puanları dikkate alınarak durumlarına uygun okullara kaydedilecek.

Rütbe Alamayacaklar

Yapılan düzenleme ile 30 Ağustos itibariyle mezun olacak askerî öğrencilerin subay ve astsubaylığa nasbı da (yerleştirme) yapılmayacak.

Bu durumdaki öğrencilere üniversite sınavının yapıldığı tarihte aldıkları yerleştirme puanları dikkate alınarak Yükseköğretim Kurulu’nca belirlenecek durumlarına uygun fakülte ve yüksekokullarca diploma verilecek, ayrıca bu madde kapsamında hakkında işlem tesis edilenlerden herhangi bir tazminat alınmayacak.

Maddenin uygulanması ile ilgili olarak usûl ve esasları belirlemeye, uygulamayı yönlendirmeye, her türlü tedbiri almaya ve ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermeye Yükseköğretim Kurulu görev ve yetkili kılındı.

Bu KHK'nın yürürlüğe girdiği tarihe kadar (31 Temmuz 2016) herhangi bir sebeple TSK'ya bağlı askerî okullardan ayrılan veya çıkarılan askerî öğrencilere ilgili mevzuat uyarınca borç çıkarılmayacak, çıkarılmış borçlar tahsil edilmeyecek ve başlatılmış işlemler durdurulacak ancak bu amaçla yapılmış olan tahsilatlar iade edilmeyecek.

Milli Savunma Bakanlığı'nın görev ve teşkilatı hakkındaki 1325 sayılı kanuna eklenen bir madde ile ihtiyaç duyulması hâlinde lise ve dengi okulları bitirerek fakülte ve yüksekokullara devam hakkını kazanmış olanlar ile fakülte veya yüksekokullarda okudukları sınıfı başarıyla geçen öğrencilere, seçildikleri takdirde yurtiçi ve yurtdışındaki yüksekokullarda askerî öğrenci olarak öğrenim yapma imkânı getirildi.

Jandarma Genel Komutanlığı ile Sahil Güvenlik Komutanlığı personeli ve işgal ettikleri kadrolar hakkında, ilgisine göre 2803 sayılı Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanunu'nun geçici 4. maddesi ile 2692 sayılı Sahil Güvenlik Komutanlığı Kanunu'nun geçici 7. maddesi hükümleri uygulanacak.

Diğer personel, Türk Silahlı Kuvvetleri  (TSK) kadro ve kuruluşundaki uygun kadrolara atanacak.

1389 İhraç

Resmî Gazete'de yayımlanan kanun hükmünde kararname kapsamında, “milli güvenliğe tehdit oluşturduğu tespit edilen Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) aidiyeti, iltisakı veya irtibatı bulunan bin 389 askerî personel” TSK’dan ihraç edildi.

İhraç edilen personelden 1196'sı Jandarma Komutanlığı'ndan.

Başyaver İhraç Edildi

15 Temmuz'daki darbe kalkışmasında ismi geçen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başyaveri Ali Yazıcı da TSK’dan ihraç edildi.

Resmî Gazete'deki kanun hükmündeki kararname kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri’nden ihraç edilenlerin arasında, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar'ın emir subayı Yarbay Levent Türkkan ile Milli Savunma Bakanı Işık'ın özel kalem müdürü Albay Tevfik Gök de yer aldı.

HABERE YORUM KAT