1. HABERLER

  2. HABER

  3. Yargıç Rektörlere Kısıtlama
Yargıç Rektörlere Kısıtlama

Yargıç Rektörlere Kısıtlama

YÖK’ün yeni yönetmeliği, yargı kararını beklemeden öğrencileri okuldan atan rektörlere sınırlamalar getirdi. Artık mahkeme kararı kesinleşmeden ceza yok.

A+A-

Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) tarafından hazırlanan ve Resmî Gazete ’de yayımlanarak yürürlüğe giren yeni öğrenci disiplin yönetmeliğine göre, kesinleşmiş mahkeme kararı olmadan hiçbir öğrenci örgüt suçu dolayısıyla okuldan atılamayacak. Yönetmeliğin “okuldan çıkarılma”yla ilgili maddesinde örgüt kurmak, yönetmek ve örgüte üye olmakla suçlanan öğrencinin ancak konu hakkında kesinleşmiş mahkeme kararı bulunduğu taktirde okulla ilişiğinin kesileceği hükme bağlandı. YÖK Başkanı Gökhan Çetinsaya, daha önce yargı kararı olmadan öğrencileri okuldan atan rektörleri eleştirmişti.

Yükseköğretim kurumu öğrencilerine verilecek disiplin cezaları ile soruşturma usul ve esaslarını düzenleyen, “Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği”, sadece kampus içinde işlenen disiplin suçlarını kapsayacak. Yüksek öğretim kurumlarındaki tüm öğrencileri kapsayan yönetmelik, daha önce başlanmış ancak tamamlanmamış disiplin soruşturmalarında da uygulanacak. Ceza alan öğrenciler üniversite yönetim kuruluna ya da yargıya başvurabilecek.

Yönetmeliğe göre öğrencilere şu hallerde uyarı cezası verilecek: “Yükseköğretim kurumu yetkililerinin sorularını haklı bir sebep olmadan zamanında cevaplandırmamak, tesbit edilen yerler dışında ilan asmak.”

Afiş asana kınama

“Yükseköğretim kurumu yetkililerinin istediği bilgileri yanlış ya da eksik vermek, dersler ile okuldaki diğer etkinliklerin düzenini bozmak, izinsiz afiş asmak, kurumun astığı duyuruları yırtmak ya da değiştirmek” ise kınama cezasını gerektirecek. Bir aya kadar uzaklaştırmayla cezalandırılacak suçlar şöyle sıralandı: “Öğrenme ve öğretme hürriyeti ile disiplin soruşturmalarının sağlıklı bir şekilde yürütülmesini engellemek, okuldan aldığı bir belgeyi başkasına vermek veya başkasına ait belgeyi kullanmak, kişilerin şeref ve haysiyetini zedeleyici eylemlerde bulunmak, okulda alkollü içki içmek, okulda izinsiz toplantılar düzenlemek.’’

Yönetmeliğe göre, okuldan bir yarıyıl uzaklaştırma cezasını gerektiren eylemler şunlar: Personele ve öğrencilere tehdit ya da saldırıda bulunmak, işgâl ya da benzeri fiillerle hizmetleri engelleyici eylemlerde bulunmak, hırsızlık yapmak, binayı, bilişim sistemlerini ya da eşyaları tahrip etmek, kopya çekmek ve çektirmek, seminer ya da tez yazarken intihal yapmak.”

Uyuşturucuya iki yıl

Şu suçları işleyen öğrenciler okuldan iki yarıyıl uzaklaştırılacak: “Yükseköğretim kurumu görevlilerine karşı cebir ve şiddet kullanarak görevlerini yapmasına engel olmak, öğrencilere karşı cebir ve şiddet kullanarak yükseköğretim hizmetlerinden yararlanmalarını engellemek, bir kimse ya da grubu eyleme katılmaya mecbur bırakmak, okulda uyuşturucu madde taşımak, tehditle kopya çekmek, kendisinin yerine başkasını sınava sokmak, başkasının yerine sınava girmek, kurum içinde cinsel tacizde bulunmak, ‘Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun’a aykırı olarak ateşli silahlarla mermilerini ve bıçaklarla saldırı ve savunmada kullanılmak üzere özel olarak yapılmış bulunan diğer aletleri, patlayıcı maddeleri taşımak ve bulundurmak, okulun bilişim sistemine girerek kendisine veya başkasının yararına haksız bir çıkar sağlamak.’’

Yargı kararı olmadan asla

Okuldan çıkarılma cezası ise şu hallerde uygulanacak: “Mahkeme kararıyla kesinleşmiş olmak kaydıyla suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, böyle bir örgütü yönetmek veya bu amaçla kurulan örgüte üye olmak, üye olmamakla birlikte örgüt adına faaliyette bulunmak veya yardım etmek, okulda uyuşturucu veya uyarıcı maddeler satmak, satın almak, başkalarına vermek ve ticaretini yapmak, ‘Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun’a aykırı olarak ateşli silahlarla, mermilerini ve bıçaklarla saldırı ve savunmada kullanılmak üzere özel olarak yapılmış bulunan diğer aletleri, patlayıcı maddeleri kullanmak, kişilerin vücudu üzerinde cinsel davranışlarda bulunmak suretiyle cinsel dokunulmazlıklarını ihlal etmek.’’

İtiraz hakkı var

Öğrenciler, disiplin cezalarına karşı 15 gün içinde üniversite yönetim kuruluna itiraz edilebilecek. İtirazlar, 15 gün içinde kesin olarak karara bağlayacak. İsteyenler direkt yargıya da başvurabilecek. Yönetmeliğe göre, verilen cezalara karşı, itiraz hakkı kullanılmadan da idari yargı yoluna başvurulabilecek.

Soruşturma en geç 15 günde bitecek

Disiplin cezası verilmesine sebep olan suçun tekrarlanması halinde ceza bir derece ağırlaştırılacak, ancak öğrenci okuldan atılmayacak. Disiplin soruşturmasına, olayın öğrenilmesini müteakip derhal başlanacak ve soruşturma, onay tarihinden itibaren 15 gün içinde sonuçlandırılacak.

Disiplin soruşturması açmaya, fakülte öğrencilerine karşı dekan, enstitü öğrencilerine karşı enstitü müdürü, yüksekokul ve meslek yüksekokulu öğrencilerine karşı müdür, konservatuvar öğrencilerine karşı konservatuvar müdürü ve müşterek alan veya mekânlarda toplu öğrenci eylemlerine karşı da üniversite rektörleri yetkili olacak.

Uyarma, kınama, yükseköğretim kurumundan bir haftadan bir aya kadar uzaklaştırma cezalarında 1 ay içinde, kurumdan bir veya iki yarıyıl için uzaklaştırma ile yükseköğretim kurumundan çıkarma cezalarında 3 ay içinde disiplin soruşturmasına başlanmadığı takdirde, disiplin cezası verme yetkisi zamanaşımına uğrayacak.

Disiplin cezasını gerektiren eylemlerin işlendiği tarihten itibaren, en geç 2 yıl içinde disiplin cezası verilmediği takdirde, disiplin cezası verme yetkisi zamanaşımına uğrayacak. Ancak disiplin âmir veya kurulunun, bir adli yargı hükmüne ihtiyaç duyduğu hallerde zamanaşımı süresi adli yargı hükmünün kesinleştiği günden itibaren başlayacak.

Okuldan çıkarma cezası alan öğrencilerin isimleri YÖK’e, ÖSYM’ye, burs aldığı kurumlara, emniyet makamlarına ve askerlik şubelerine de bildirilecek.

TARAF 

HABERE YORUM KAT