Asım Yenihaber

Asım Yenihaber

Yazarın Tüm Yazıları >

Yar-General

A+A-

TSK kuruluşunu binlerce yıl öncesine götürmeyi mühimsiyor. Köklü bir kurum olmak elbette önemli. Köklü kurumlar köklerini inkâr ederse ne olur?

“Bu da ne demek” demeyin!

Ordumuz çok köklü. Ama bazı rütbeleri yetmiş küsur yıllık!

Onbaşı eski, yüzbaşı eski, binbaşı eski, çavuş eski...

“Er” hem eski hem yeni. “Er” erkek kişi anlamına eski bir kelime. Fakat en düşük rütbeli asker yerine yeni. Osmanlı “nefer” derdi. 1934’e kadar öyle demeye devam ettik.

Biz “general” diye bir rütbeyi bilmezdik. Bilirsek de düşman askerlerine ait bir rütbe olarak bilirdik. Avrupanın generallerine hiç bir zaman “paşa” demedik. Onları paşalarımıza denk görmedik!

Ne zamana kadar?

1934 yılına kadar!

Ordu iki bin küsur yıllık, onun tepesindeki rütbe yetmiş küsur yıllık!

Halkımız 76 yılda bu rütbenin ne olduğunu öğrenemedi. Köklerine sahip çıkan bir ordu, kendi köklerinden tevarüs ettiği, bütün dünyanın da bildiği rütbeleri neden korumaz?

“Paşa” ilk sürekli orduyu kuran Osmanlıların bir yüksek rütbesi. Halkımızın zihninde çok sayıda hürmetle yâd ettiği paşa var, Rumeli fethini başlatan Süleyman Paşa’dan bu yana.

Ya general?

Millet hafızası hangi generali unutmuyor?

Hangi general hangi zaferi kazandı? Hangi büyük başarıya imza attı?

Halkın zihnindeki general isimleri adı darbeye bulaşmış kişiler.

General Çetin, general Şener, general Çevik vesaire vesaire...

Bir de generallerin hiyerarşisi var. Tuğ-generalden başlıyor, or-generale kadar. “Tuğ” general “tugay komutanı” anlamına. Tugay ne? Osmanlılar sancak veya liva derdi. Sancak beyi tuğgeneral oldu! Osmanlılar sancak beyine “mirliva” derdi. İlk paşalık rütbesi buydu. Mustafa Kemal Paşa Milli Mücadeleye başlarken rütbesi bu idi. Sonra tüm general, kor general ve nihayet or general. “Kor” kolordunun kısaltması imiş! “Tüm” tümenin, “or” ordunun!

General kelimesi ve bu şekilde tasnifleri, tesmiyeleri bütünüyle köksüzlük ifadesi, başka şey değil.

Türk ordusu bu rütbeleri sürdürdükçe, tarihini geriye götürmek için hiç yorulmasın.

Bu ordu, rütbeleri 1934’de Perapalas otelinde, sabaha kadar eğlenilen, içilen bir balonun son saatlerinde tesbit edilen ordudur!

Ordu köklerine dönerse, askerlikte “emir”e ve emre itaatsizliğin ne demek olduğunu da bilir.

Sivil otoritenin, başkumandanın uygun bulmadığı bir rütbelinin orduda işinin olmayacağını bilir.

Bunun mahkemesi filan olmaz. Her şeyi hiyerarşiye göre tanzim etmiş olan askeriyede mahkeme veya muhakeme olmaz. Yargı olabilir! Neyin yarılması isteniyorsa o yarılır.

Üç general de kayıtlara “yar-general” olarak geçer!

YENİ AKİT

YAZIYA YORUM KAT