1. HABERLER

  2. KİTAP KRİTİK

  3. Yalçın İçyer'in 2 Kitabı Yayınlandı
Yalçın İçyerin 2 Kitabı Yayınlandı

Yalçın İçyer'in 2 Kitabı Yayınlandı

Yalçın İçyer; "Kur’an’daki Dualar ve Hayatımızdaki Yeri" ve "Bir Hayırda Yarışmanın İlkeleri" isimli iki kitabı çıktı.

A+A-

Yalçın İçyer’in yayınlanan iki kitabını M. Garip Tanyıldızı okuyucularımız için tanıttı.

Kur’an’daki Dualar ve Hayatımızdaki Yeri / Yalçın İçyer

“…duanız olmasa, Rabbim size ne diye değer versin?”(Furkan-77)

yalcin_icyer-20130610-01.jpgDua eden insanın kendine pek yer bulamadığı bir zaman diliminde yaşıyoruz. Var olan her şeyin “beş duyu” ile algılanması gerektiği düşüncesinin hâkim olduğu hava, insanların nazarında duanın anlamsızlaşmasına sebep oluyor. Günümüzde “dua öldürülmüş” diyen Yalçın İçyer, Müslümanlar arasında Kuran’a dayanan, sahih bir dua bilincinin yeniden oluşması gerektiğine dikkat çekiyor.

Yalçın İçyer’in “Kur’an’daki Dualar ve Hayatımızdaki Yeri” kitabı “İki Kaynak Yayınları” tarafından yayına hazırlanmış. Resullerin hayatlarında ve Kuran-ı Kerim’de duanın çok önemli bir yer tuttuğunu söyleyen İçyer, kitaba yazdığı önsözde dua ile ilgili hassasiyetinin oluşmasında Hasan el-Benna’dan İbn Kayyim’e, İmam Nevevi’den İmam Gazali’ye birçok âlimin bu konudaki kitaplarının etkili olduğunu belirtiyor.

Duanın hayatımızdaki önemini hatırlatarak söze başlayan yazar, meseleyi Kuran ve Sünnet/Hadis açısından değerlendiriyor. Kitapta, tezkiye ve duanın sadece tasavvufta var olduğu anlayışı eleştirilirken, Kuran’daki duanın hayatın içinde ve canlı olduğu söyleniyor. Tevhid anlayışında duanın merkezi bir konuma sahip olduğunu sıkça vurgulayan yazar, duayı terk ettiren umutsuz anlayış ile pasifize olmaya götüren tevekkül anlayışının İslam’da yerinin olmadığını dile getiriyor.

Kuran’da duanın iyi anlaşılması hayatımızı doğrudan etkiler. Yalçın İçyer, duaların anlaşılması ve kolay ezberlenmesi için dua ile ilgili kavramlara ve dualarda geçen kavramlara ağırlık veriyor. Bu kavramların yanı sıra, duaların bihakkın kavranması için siyak-sibaklarının incelenmesi ve tefsirlerinin okunması gerekiyor. Bilhassa, duaların indikleri ortamın ve duayı dile getirenlerin iyi tahlil edilmesi gerektiğini söyleyen yazar, kitabın büyük kısmını Kuran’da içinde dua olan sureleri bu doğrultuda incelemeye ayırıyor. İçinde dua bulunmayan surelerin incelendiği küçük bir bölümle kitap sona eriyor.

____________________

Kur’an’daki Dualar ve Hayatımızdaki Yeri kitabı için:

2K İki Kaynak Yayıncılık
Hacıbayram Kitapçılar Çarşısı No: 39 Ulus/ Ankara
____________________

Bir Hayırda Yarışmanın İlkeleri / Yalçın İçyer

“Her birinizin seçtiği yön ve yöntem var; siz iyilikte yarışın. Nerede olursanız olun Allah sizi bir araya getirir. Allah elbette her şeye gücü yetendir.” (2/148)

yalcin_icyer-20130610-02.jpgBugün, içinde yaşadığımız dünya Müslümanların hâkim olmadığı veya yeterli güce sahip olmadığı bir durumda. Üstelik son asırlarda güçsüzleşmeleri ve uğradıkları emperyalist müdahaleler sonucunda, Müslümanlar parçalanmış ve birbirlerinden uzaklaştırılmışlardır. Dolayısıyla birçok farklı beldede ve ülkede yaşayan Müslümanların içinde yaşadıkları ortam, şartlar ve imkânlar da farklılaşmıştır.

Tüm bunlara rağmen yeryüzünde adaleti ikame etmek, bu uğurda toplumsal dönüşümü sağlamak Müslümanların görevi ve sorumluluğudur. Yalçın İçyer, bu temelden yola çıkarak yazdığı “Bir Hayırda Yarışmanın İlkeleri” adlı kitabında gerçekleştirilmesi gereken toplumsal değişimin ve onu gerçekleştirecek Müslümanların izleyecekleri yol, yön ve yöntemleri ele alıyor. Bu çalışmanın temelleri Yalçın İçyer ve arkadaşları tarafından 1970’lerde Ankara’da atılmış. Öğrenci evlerinde bir araya gelip İslami çalışmalar yaparken, bu çalışmaların bir ray üzerine oturması için “şiarlar” belirleme kararı almalarına rağmen eser yıllar sonra Yalçın İçyer tarafından kaleme alınmış.  

Yeryüzünde adaleti ikame ederken Müslümanın “amelde ilmi, ruhta derin ve düşüncede aktüel” olması gerektiğini söyleyen yazar yöntem ve ilkeler belirlemenin önemine dikkat çekiyor. Belirlenmesi gereken itikadi, siyasi ve ahlaki ilkeler vahyin taşıyıcısı ve uygulayıcısı olan Hz. Muhammed’in sünnetine dayandırılmak zorundadır. Dinin esasına dair ilkelerin birer sabite olarak değişmezliğini vurgulayan İçyer, bunun dışındaki mesela fıkhi, içtihadi ilkelerin ve teknik yöntemlerin değişkenlik gösterebileceğini dile getiriyor.

 Allah rızasını kazanmak ve Allah’a kulluk etmenin en önemli ilke olarak olduğunu söyleyen yazar devamla şu ilkeleri açıklıyor;

-Dinin net ve anlaşılır olması, gelenek ve modernizmden kaynaklanan bidat ve hurafelerin arındırılması.

-Dinin sahih bir şekilde anlaşılması ve tebliğ edilmesinin önündeki engellerin kaldırılması. -İman ettiğimiz ve yaşadığımız sahih İslam’ın topluma tebliğ edilmesi.

-İfsada ve şirke karşı ıslah edici bir misyon üstlenmek: Emri bil maruf nehyi anil münker yapmak.

-Yeryüzünde tevhidin ve adaletin ikamesi için mücadele etmek

İlkeler, Bakış Açısı ve Durum Tespiti olarak üç bölümden oluşan kitapta yazar bu bölümlerde itikadi ve içtihadi mevzulara nasıl bakılması gerektiğinin yanı sıra toplumu ve egemen sistemleri tanımlama meselelerini de ele alıyor.  Müslümanın toplumsal dönüşüm gerçekleştirilirken tavizkar olamayacağını ve tavizlere kanmaması gerektiğini hatırlatan Yalçın İçyer, farklı mücadele yöntemleri ve vasıtaları belirlenebileceğini söylüyor.

 

HABERE YORUM KAT

1 Yorum