1. YAZARLAR

  2. Ömer Serdaroğlu

  3. Tebük hutbesini bilir misiniz?
Ömer Serdaroğlu

Ömer Serdaroğlu

Yazarın Tüm Yazıları >

Tebük hutbesini bilir misiniz?

A+A-

Allah Rasûlü’nün “Veda Hutbesi”ni bilmeyenimiz yoktur. Evrensel bir insan hakları beyannamesi olan Veda Hutbesi kadar olmasa da, en az onun kadar veciz ve günümüze seslenen bu hutbeyi bendeniz ilk defa, İbni Kayyim El Cevziyye’nin Zadu’ul Mead’inde okudum.

Üstad Cevziyye, İbni Teymiyye’nin talebesi olup, görüşleri isabetli, eserleri sıhhatli bir kalem erbabıdır. Şahsen bendeniz, Teymiyye ve Cevziyye’den çok istifade ediyorum. Sağlıklı bir siyer bilgisi edinmek isteyenler, Cevziyye’nin Zadu’l Mead’ini okumalıdırlar.

Sözü daha fazla uzatmadan Tebük’te neler söylenmiş bir dinleyelim:

“Sözlerin en doğrusu, Allah’ın kitabıdır. Yapışılacak en sağlam kulp takvadır. Dinlerin en hayırlısı İbrahim’in dini İslâmiyet’tir. Sünnetlerin en hayırlısı Muhammed’in sünnetidir. Kıssaların en güzeli şu Kur’an’dır. İşlerin en hayırlısı Allah’ın farz kıldıkları, en şerlileri de sonradan ortaya çıkan, bid’at olanlarıdır. En güzel yol peygamberlerin yolu, en şerefli ölüm şehitlerin ölümü, en koyu körülük hidayete erdikten sonra delalete düşmektir. Çalışmaların en hayırlısı faydalı olanı, doğru yolun hayırlısı uyulanı, körlüğün en şerlisi kalp gözünün kör olmasıdır. Veren el, alan elden üstündür. Yeterli miktardaki az mal, oyalayıcı ve aldatıcı çok maldan hayırlıdır. Mazeret ileri sürmelerin en şerlisi, ölüm geldiğinde yapılandır. En kötü pişmanlık, kıyamet günündekidir. Bazı insanlar cumaya en son geliyorlar ve Allah’ı çirkin bir şekilde zikrediyorlar. Hataların en büyüğü, dilin çok yalan söylemesidir. Zenginliğin en hayırlısı kalp zenginliği, hikmetin başı Allah korkusudur. Kalpte bulunan en hayırlı şey, yakin derecesindeki imandır. Şüphe küfür alametidir. Ölü için bağırarak ağlamak, cahiliye adetlerindendir. Sarhoşluk, cehennem ateşidir. İçki bütün kötülükleri bir araya toplar. En kötü yiyecek, yetim malıdır. Mutlu kişi başkasının halinden ibret alandır. Her birinizin gidişi kabre doğrudur, işi ahirete kalır. Yapılan işlerde esas olan sonuçlardır. Her gelecek yakındır. Mü’min'e sövmek fasıklık, onu öldürmek küfürdür. Mü’min'in etini yemek (dedikodusunu-gıybetini yapmak) Allah’ın emirlerine karşı gelmektir. Müslüman'ın malı da kanı gibi haramdır. Yalan yere Allah’a yemin eden kişiyi, Allah, yalancı çıkarır. Kim bağışlayıcı, affedici olursa, Allah da onu bağışlar ve affeder.”

Müslim’in Cuma 463 İbn Mace, Mukaddime-7 İbn Hibban’da, es sahih olarak ifade edilen bir hadis metni şöyledir:

“Sözlerin en doğrusu, Allah’ın kitabı ve yolların en hayırlısı Muhammed’in yoludur. İşlerin en şerlisi de sonradan uydurulanlardır.”

İnsanlığı doğru yola ulaştıracak ve kendilerinden emin kılacak en emin yol, Allah Tebareke ve Teâlâ’nın yoludur. Bu yol haritasının sınırları Kur’an’da çizilmiş, Rasûlullah’ın sünnetinde pratize edilmiştir. Demek ki uyulacak tek yol Allah’ın kitabına tabi olmaktır. Kur’an’ı anlamak ve yaşamak için de peygamberimizin sahih sünnetine sarılmaktan başka çare yoktur. Nebevi geleneğin en mükemmel öğretileri, Rasûlullah'tadır. Sözün ve yolların mantar gibi çoğaldığı modern dünyada hiçbir sistem, huzur ve saadet getiremiyor. Siyonist Yahudilerin Filistin’de gerçekleştirdikleri katliam karşısında ne yapabilmekteyiz? Yahudi'nin görevi, kendi ırkından olmayanları yok etmektir. Onlar için, ölenin çocuk olması, yaşlı olması hiç de önemli değildir. Siyonist emellerini gerçekleştirmek için katliam dahil her türlü teröre başvurabilirler.

İsrail devleti, bir din devletidir. Mesih beklentisi onlarda da vardır. Süleyman Mabedi onlar için önemlidir. Mescid-i Aksa’ya olan düşmanlıkları bu yüzdendir. Filistin toprakları Arz-ı Mevudun sınırları içerisindedir. Nil’den Fırat’a uzanan vadi de öyle...

Tebük hutbesinden bahsederken, Yahudi zulmüne geldik. Müslüman, dünyada olup bitenlerden bigâne kalamaz. Hiçbir zulme seyirci kalamaz. Şarktaki Mü’min'in derdine ortak olmayan Müslüman'ın akıbetinden korkulur.

Yol haritası çok önemlidir. Tebük hutbesinde nasıl yaşanılması gerektiğine dair işaretler mevcuttur. Filistin’e bakmadan önce kendi halime bakıyorum, asıl ağlanacak olanın kendi halim olduğunu görüyorum. Ben bu halimle değil Filistin’e, kendime bile fayda sağlayamam. Miting yapmak, tel’in etmek, slogan atmak güzel de, oraya gidecek veya malınızın bir kısmını gönderecek yüreğiniz

VAKİT

YAZIYA YORUM KAT

1 Yorum