1. YAZARLAR

  2. Ümit Kıvanç

  3. ‘Tarihçiler’ gelsin de bunları bulsun
Ümit Kıvanç

Ümit Kıvanç

Yazarın Tüm Yazıları >

‘Tarihçiler’ gelsin de bunları bulsun

A+A-

Kalust Melik-Krikoryan, ahbabı, Erzurum sâkini... Mamigon Osyan’ı arıyor...


Diyarbakır yerlisi, İstanbul’da olduğu sanılan Dikran Khalbıyan aranıyor. Üsküdar Sürgünler Kampı’ndan Mardiros Taşçıyan’ın bilgilendirilmesi...


Zileli Sertrag Kirişçiyan, Urfa taraflarına sürgün edilen babası Garabed’i, annesi Maryam’ı, büyük kardeşi saatçi Arisdages’i ve eşi Siranuş’u, çocukları Virtanes, Lesapayl, Zabel Kirişçiyan’ları, diğer kardeşi kuyumcu Harutyun ve eşi Gülü, çocukları Nazeli, Sarkis Kirişçiyan’ları, kuyumcu Krikor’u, eşi Dikranuhi’yi, çocukları Yeğiya Kirişçiyan’ı arıyor. Yetimhaneler İdaresi’nden, İstanbul... Zileli S. Kirişçiyan’ın bilgilendirilmesi...


Bursa Kharsakh köyünden Garabedyan Arif Barsam, eşi Nevrig’i (Dülger Avat’ın kızı), oğlu Garabed’i (14 yaşında), büyük annesi Zarhur’u, kız kardeşinin çocukları Garabed, Boğos ve Mariyam’ı arıyor...


Tokatlı Filoritza Simonyan, kardeşini ve kız kardeşinin çocukları Elmon, Mariam, Krikor, Murad, Simon, Avedis Mirekyan ve Pırar, Khaçig, Misag, Sertrag Buynuzyan’ı arıyor. Ortaköy Sürgünler Kampı’nı bilgilendirmeleri...


Divriği Sincan köyünden Mihran Mığdesyan... annesi Nazlı, kardeşleri Bedros, Hovhannes, Krikor, Yeğsa ve Mariam Mağdesyan’ları ve aynı zamanda Amerika’da bulunan amcaoğlu Nişan Mağdesyan’ı arıyor. Baronyan Eczanesi’ne mâlûmat verilmesi. Bandırma.


İlk sürgünlerden olup 5 Ağustos 1915 tarihinde İstanbul Ortaköy’den tekrar sürülen doktor Isdepan Mistçiyan’ın ölü veya sağ oluşu hakkında bilgisi olanların...


Sivas İşkhan köyünden Sukiyas Kelbabyan, İstanbul’da olduğu sanılan Hovsep Kelbabyan’ı arıyor...


Bayan Markarid Bostancıyan eşi Samson Bostancıyan’ı arıyor...


Muş Havadorig köyünden Garabed Bedrosyan, annesi Rehan, kardeşi, kız kardeşleri Khane ve Markarid ve hemşerilerinden herhangi birini arıyor. İstanbul Yedikule Ermeni Hastanesi’nin bilgilendirilmesi...


Savaş sırasında Halep’e sürgün edilen Serovpe Çakıcı ve Boğos Mendikyan’dan haberi olanların, diş doktoru Bay Herses Papazyan’ın Galata’daki muayenehanesine haber vermeleri...


Trabzon vilayetinden Gümüşhaneli Aşuğ Yeğiya Jamgoçyan’ın eşi ve kızı hakkında mâlûmatı olanların... Adı geçen aile 1915’te Sivas’a ve oradan da Mezopotamya’ya sürülmüştü. Kızları Barkev, Batum’da bir Ermeni ailenin yanında bulunuyor...


Bay Sarkis Ayvazyan, Diyarbakır yakınlarında öldüğü sanılan eşi Makruhi, büyük kardeşi Manug ve eşi Armenuhi ve çocukları Kurken, Şınorhig ve Hrayr’ı, aynı şekilde Diyarbakır’da öldükleri sanılan diğer kardeşi Garabed ve eşi Elmas ve çocukları Pariz ve Vramşabuh’u arıyor. Haberi olanların...


Erzurumlu Araksi Çapyan, Malatya veya Urfa bölgesinde olan amcasının oğlu Kevork Çapyan’ı ve amcasının kızları Siranuş ve Hayganuş Çapyan’ı arıyor...


Sürgün sırasında idam sehpasına çıkarılan Muratçaylı Der Kasbar Kahana ve sürgünde ölen eşinden geriye, Dörtyol Yetimhanesi’nde barınan iki çocukları kaldı. Savaştan önce bir bankada görevli olan ve Pera Ağa Hamam’da yaşayan Muratçaylı Sinan Pekmezyan’ı arıyorlar...


Bursa Yenice köyünden Kevonets Harutyun’un gelini Mannig, iki çocuğuyla Nahromar’da bulunuyor. Tüm akrabaları ve sağ kalan Yeniceli soydaşları gibi Bandırma’ya götürülen eşi Garabed’i arıyor. Basra Nahromar Sürgünler Kampı’na bilgi verilmesi...


Bursalı Bakkal Haci Ağa Madteosyan’ın kızı Ağavni Maryamig (Konya), Krikor Madteosyan’ı arıyor. Kardeşi Hagop ölmüştür. Ağvani maddi darlık içindedir...


Sivaslı Vahan Karagözyan, dünya savaşı sırasında Türk ordusunun 4. Tümeninde Şevket Bey adıyla doktor olarak hizmet veren amcası Yesayi Karagözyan’ı arıyor.


Erzurumlu, gümrüğün arka tarafından Halbant Gazar’ın torunları, 1915’te Erzurum’dan sürgün edilen Ardaşes ve Dikranuhi Gazaryan’ı, mütarekeden sonra Diyarbakır taraflarında görenler olmuş. Anneleri Persape Gazaryan şu anda İzmir’de bulunuyor. Haberi olanların...


Yalova Ortaköy’den Baslıyan Garabed’in 16 yaşındaki kızı...


Muş’un Tsor semtinden D. Sahag Postayan...


Maraş’tan Arsen Çiftçiyan, Birinci Dünya Savaşı sırasında Suriye’de Türk ordusunda asker ve şu an kayıp olan kardeşi Levon Şükrü’yü arıyor...


Erzurumlu Bay Mıgırdic Pabucyan, son defa olarak, babası Harutyun, annesi Eliza, kardeşi Karekin ve iki kız kardeşi Siranuş ve Heranuş’u arıyor... Adı geçen şahıslardan hayatta olanlar varsa...


Kütahyalı amcam Nazaret Kaukçuyan ve halam Annug Kaukçuyan’ı arıyorum...

***

Okuduklarınız, tarihin tarihçilere ve hele siyasetçilere asla bırakılamayacak kısmıdır. Ben de, “bu kayıp ilânlarının üstüne hayat kurulmaz” diyecek haysiyetli insanlar arıyorum.

TARAF

YAZIYA YORUM KAT