1. YAZARLAR

  2. Muhammed Amare

  3. Tarih ve inançta Kudüs -2
Muhammed Amare

Muhammed Amare

Yazarın Tüm Yazıları >

Tarih ve inançta Kudüs -2

A+A-

Mekke'deki harem-i şerif ile Kudüs'teki harem-i şerif'i birleştiren en kuvvetli ve en büyük  imani rabıtalardan biri, İslam dininin inançlarından birisi şu ayettedir: “Bir gece, kendisine âyetlerimizden bir kısmını gösterelim diye (Muhammed) kulunu Mescid-i Harâm'dan, çevresini mübarek kıldığımız Mescid-i Aksâ'ya götüren Allah noksan sıfatlardan münezzehtir; O, gerçekten işitendir, görendir.”

Kuranı Kerim Peygamber Efendimizin mucizesi ve doğruluğunu delilidir.  Kur'an'da Peygamber Efendimizin hissi mucizelerinden sadece İsra ve Miraç mucizesi zikredilmiştir.

İslam inancında Kudüs'ün sahip olduğu bu makam,  Kudüs'ün Müslümanlar tarafından fethedilmesiyle  birlikte daha ilk andan itibaren ön plana çıkmıştır. Romalılar,  5 asır boyunca  işgal ettikleri Kudüs’te  Yahudi varlığını şehirden silmiştir.  Müslümanlar Kudüs'ün fethedince  şehri olması gereken durumuna geri çevirmişlerdir. Kudüs o zamandan sonra bütün din tabilerinin rahatça ibadet ettikleri bir yer haline gelmiştir.

Müslümanlar bütün peygamberlere iman ederler. Onların bu inancı Kudüs'ün  kutsal olmasında somut hale gelmiştir.

Bu şehri Kudüs (kutsal) adını veren Müslümanlardır.  Bu isim,  Kudüs'ün Müslümanlar yanında kutsallığına bir unvan olmuştur.

Müslümanlar Kudüs'e Mekke gibi muamele etmişler orada öldürmeyi ve kan dökmeyi yasaklamışlardır.  Fetihten önce Müslümanlara eziyet etmelerine ve kan dökmeleri ne rağmen Müslümanlar onlara müsamahakâr davranmışlardır.  Kudüs, Müslümanlar tarafından fethedildiğinde Patrik Sophronius,  şehrin anahtarlarını bizzat Hazreti Ömer'e teslim etmek istemişti. Hazreti Ömer de Medine'den kalkıp şehrin anahtarlarını teslim almak için Kudüs'e gelmiştir.

Müslümanlar bütün peygamberlere iman ettikleri için diğer dinlerin mukaddesatına da saygı göstermişlerdir.  Bu yüzdendir ki Kıyamet Kilisesi’nde ibadet etmesi kendisine teklif edildiğinde Hazreti Ömer kendisinden sonra buranın Cami yapılmasından korktuğu için burada namaz kılmamıştır.

Müslümanlar  Kudüs'e verdikleri önemden dolayı  burayı temizlemek ve temiz tutmak için bağlamışlardır.  Fetihten önce Romalılar, başka dinlerin ibadethanelerini çöp yerleri haline getirmişlerdi.  Hz.  Ömer ve yanındaki sahabeler buraları temizlemek için bizzat çalışmışlardır.

Müslümanlar, daha önceleri Kudüs'ten kovulan Yahudilerin -Hıristiyanlar onların dönmelerini istememişler ise de- şehre dönmelerini de izin vermişlerdir.  

Müslümanlar diğer dinlerin  mukaddesatına saygı duydukları içindir ki Kudüs'teki birbirine rakip Hıristiyan gruplar Müslümanları tarafsız bir hakem olarak görmüşlerdir ve bazı kiliselerin anahtarlarının muhafazası görevini Müslüman ailelere vermişlerdir.  Kudüs'ün bu makamı bir inanç olduğundan dolayı  bu adet günümüze kadar devam etmiştir. Deyr Sultan bunun önde  gelen örneklerinden birisidir.

YAZIYA YORUM KAT