1. HABERLER

  2. İSLAM DÜNYASI

  3. AFGANİSTAN

  4. Taliban'dan Afganistan'daki IŞİD Hakkında Açıklama
Taliban'dan Afganistan'daki IŞİD Hakkında Açıklama

Taliban'dan Afganistan'daki IŞİD Hakkında Açıklama

Afganistan İslam Emirliği Liderliği tarafından yayınlanan bir bildiri ile IŞİD’e Afganistan’da baş göstermesi muhtemel savaş hakkında uyarılarda bulunuldu.

A+A-

Mektupta kullanılan kibar ve diplomatik dil, dikkat çekti.

2003 yılında ABD’nin Irak’ı işgalinin ardından safhalar halinde kurulan IŞİD”in Irak Ensar El İslam ve Suriye’deki direniş gruplarıyla sorun yaşadığı biliniyor.

Geçtiğimiz yıl halifelik ilan ederek dünyanın her yerindeki cihat örgütlerini lağvettiğini söyleyen IŞİD’in AfPak (Afganistan Pakistan) bölgesindeki yeni yapılanması ile Taliban arasında başlaması muhtemel savaşın önceden engellenmeye çalışıldığı gözleniyor.

Afganistan’da 40 yılı bulan savaş serüveninin kendilerinde engin tecrübeler bıraktığını belirten Taliban Liderliği, IŞİD’e ülkede ‘iki başlılığa’ müsaade etmeyeceğini bildirdi.

Taliban tarafından yapılan açıklama, IŞİD’in Horasan Vilayeti tarafından yayınlanan son videonun ardından geldi. Videoda bir IŞİD üyesi, isim vermeden Taliban lideri Molla Ömer’i ölümle tehdit etmişti.

Taliban Liderliği tarafından yayınlanan bildirinin tam metin tercümesini ilginize sunarız:

“Bismillehirrahmanirrahim

Tevhidi ve ehlini aziz eden, şirki ve takipçilerini zelil eden Allah’a hamd olsun. Şehadet ederim ki Allah’tan başka ilah yoktur, rububiyetinde, uluhiyetinde ve isimlerinde ve sıfatlarında birdir, ortağı da yoktur. Ve şehadet ederim ki Peygamberimiz Muhammed, O’nun kulu ve elçisidir. Allah’ım ona selat ve selam et, onu, ailesini ve ashabını bereketli kıl.

Bunun ardından,

Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh.

Allah’tan, bize Allah’ın dinine yardım etme gücü vermesini niyaz eder, ve O’ndan, Şeriat Hükümleri ile hükmetmeleri için  bütün Mücahitlere zafer vermesini dileriz.

Affınıza sığınarak belirtmek isteriz ki Afganistan, İslam’ın yayıldığı ilk yüz yıldan itibaren ta şimdiye kadar İslam’ın kuvvetli ve müstahkem bir kalesi olmuştur ve Arap Yarımadasının ardından İslam’ın Asya Kıtasında yayılması için ikinci en önemli rolü üstlenmiştir.

Son dönemin uluslararası cihat kahramanlarından Mücahitlerin İmamı Şehit Abdullah Azzam, Mücahitlerin Komutanı Şeyh Usame Bin Ladin, Haçlıları Kahreden Ebu Musab Zerkavi ve Mülhidleri Kahreden Hattab (Allah hepsine rahmet etsin) Afganistan Cihat Medreselerinden mezun olmuştur.

Mücahitlerin İngiliz İmparatorluğuna, Rus işgaline ve Amerikalılara karşı mevcut cihadına başlarken canla ve kararlılıkla yola çıkmasından bu yana sınırsız fedakarlıklar gösterilmiş, Afganistan’ın Müslüman Halkı ve İslam Emirliği halen de bu yolda unutulamaz fedakarlıklar göstermeye devam etmektedir. Ve inşallah zalim haçlılara karşı yürüttüğümüz bir cihat daha zaferin eşiğine gelmiş durumda. Amerikalılar ve ortakları, savaş meydanını terk ettiler. Mücahitler hakim oldukları toprakları gün be gün genişletiyor ve Allah’tan 1436 yılında yeni zaferler umuyoruz ki böylece düşmandan geriye kalanından da kurtulalım.

Muhteremler! ABD öncülüğündeki işgalin nedenlerinden biri Afganistan’da Şeriatla hükmeden hükümetti. Şeriatla hükmeden bu hükümet, Kuran, Sünnet ve Ehl-i Sünnet Vel Cemaatin kesin ve net fıkhıyla hükmediyordu ve hükümetin her kanadında hükümler bu Şeriat fıkhına göre yürütülüyordu. Bu, şirkin, bidatın, hurafenin ve komünist anlayışın bütün şekillerini yok etmeye neden oldu.

Aynı zamanda İslam Emirliğinin İslam sistemi, Amerikan öncülüğündeki Uluslararası Küffarı ve farklı propagandalarla gerçekleştirdiği saldırılarını görmezden gelemezdi.

Müslüman Afgan Halkı, Molla Muhammed Ömer Mücahit liderliğinde işgalcilere karşı cesurca saf bağladılar ve özgür Afganistan ve İslam Hükümeti için 13 yıldır beklenmedik fedakarlıklarda bulundu.

Dikkatinizi çekmek istediğimiz bir nokta da İslam Emirliği’nin haçlılara ve uluslararası küffara karşı yürüttüğü cihat siyaseti, safların birleştirilmesi ve cihat hatlarının bir araya getirilmesidir.

Cihat saflarının bölünmesinin ve farklılıkların kötü tecrübesini ve bunun kötü sonuçlarını daha önce Sovyet işgali sürecinde 14 yıllık cihadın heba olması, bir buçuk milyon Müslümanın şehadeti ile yaşadık.

Burada Hazreti Muhammed’in bir hadisi şerifini getirmek istiyoruz: ‘Mümin aynı delikten iki defa ısırılmaz.’

İslam Emirliği, merkez konumundaki cihat safların bir olmasının üzerinde önemli durur ve bu konuda Allah, Kuranı Kerimde şöyle buyurur: ‘Allah, kendi yolunda bir bina gibi saf bağlayarak savaşanları sever.’

Ve diğer bir ayet net bir şekilde Müslümanlara bölünmeyi, ayrışmayı ve iç çekişmeyi yasaklar: ‘Allah’a ve Resulüne itaat edin ve birbirinizle çekişmeyin. Sonra gevşersiniz ve gücünüz, devletiniz elden gider. Sabırlı olun. Çünkü Allah sabredenlerle beraberdir.’

Yukarıda zikredilen ayetlere tutunan ve takipçisi olan İslam Emirliği, önceki cihat tecrübelerinden ve halkının doğasını anlamış olmaktan hareketle birden fazla cihat safı bulunmasını ne cihadın ne de Müslümanların yararına olmayacağı görüşünde. Çünkü Afganistan halkının doğasında iç çatışma ve çekişmeler daima olmuştur ve eğer liderlik bir elde toplanırsa bu, çekişme ve çatışmaları yok edecektir.

İslam Emirliği şimdiye kadar çekişme, çatışma ve bölünmeden kaynaklı tüm fitneleri safları birleştirmek suretiyle başarılı bir şekilde yok etmiştir. Ve eğer şimdi İslam Emirliğine rağmen yeni bir cihat safı yada liderlik için savaş veriliyorsa bu bile bile çekişme ve bölünme doğasına yardım sunmak anlamına gelir. Bu nedenle İslam Emirliği, cihat operasyonlarının Emirliğin liderliğinde yapılması şartını koşarak şu noktalar üzerinde durduğunu belirtir:

1.Safların birleştirilmesi bir gereklilik, ihtiyaç ve vazifedir; özellikle de Amerikalı kafirlerle savaş halineyken. Bu yüzden işgalci Amerikalı kafirlere karşı Afganistan cihadı bir tek bayrak ve bir tek liderlik altında olmalıdır.

Afganistan İslam Emirliği, Ehli Hal vel Akd Şurasında bulunan ülkedeki 1500 alimin Şer’i fetvası doğrultusunda ve görevlendirmesiyle ve de onların da İslam Emirliğine bağlanmasıyla kurulmuştur. Dünyaca ünlü Fıkıh Alimi Şeyh Hamud Bin Ukla El Şuaybi ve cihat lideri Usame Bin Ladin gibi kişiler Emirliği tanıyarak kabul etmiş ve Afganistan İslam Emirliği halen istikrarlı bir şekilde duruşunu sürdürmekte ve de Ehli Sünnet Ve Cemaati takip eden hiç kimse de bir itiraz ve tartışacak bir nokta bulamamıştır. Bu nedenle ne Şeriat ne de akıl açısından paralel yapılanmalar oluşturmanın hiçbir nedeni yoktur.

2.Şeriat ve makul düşünceye göre Müslümanların güvenliklerini ve varlıklarını garanti altına alan İslam toplumunu, Şeriatı ve günlük hayata dair işlerini koruyabilmek için menhec ve yöntemler edinmesi vaciptir. İslam Emirliği, Şeriatı ve günden güne iyileşen hayatı birliktelikte görürken, safların ve bayrakların başka adlarla bölünmesini Cihada ve Müslümanlara zarar olarak kabul eder.

Afganistan İslam Emirliği, siz bizim dinde kardeşlerimiz olduğunuz günden beri sizin iyiliğinizi ister ve işlerinize karışmaktan geri durur. Bu tavrın aynısını sizden de bekler ve sizde sadece İslam kardeşliğimizden dolayı iyilik bulunmasını ister. Afganistan’daki mevcut cihat şartlarından dolayı, iyilik safların birleştirilmesinde ve bunun bir tek saf ve birlik olarak sürdürülmesindedir.

Afganistan İslam Emirliği, Amerikalılara ve ortaklarına karşı cihadı boyunca onlara unutulmaz hezimetler tattırdı ve şehir merkezleri hariç işgal edilmiş tüm bölgeleri küffar işgalinden, şirkten ve İslam Şeriatına muhalif diğer tüm hareketlerden arındırmıştır. İslam Emirliğinin bir araya gelmiş safları, Amerika ve diğer İslam düşmanlarına karşı en uygun olanıdır.

Amerikalılar ve diğer İslam düşmanları, Afganistan işgalini yaymak yolunda Afganistan’daki mücahitlerin saflarını bölmek için birçok girişimde bulundular fakat İslam Emirliği, onları askeri alanda hezimete uğrattı; bu şekilde onları hezimete uğratmak için ve ileride uygulayacakları yıkıcı planlarını etkisiz hale getirmek için saflarını birleştirerek güçlendirmiştir.

Bu yüzden, bunun halihazırda küffardan nice komplolarla karşı karşıya kaldığımız şu hassas dönemde olmamasını Allah’tan niyaz ederiz. Destekleriniz Mücahitlerin yönetiminde kopmaya neden olan çekişmeye sebep olmamalı ve düşmanımız İslam Emirliğinin birleşmiş saflarını bölmeyi hedefliyor.

3.Afganistanla beraber diğer İslam ülkelerinin de çoğu Amerikanın zalim komplolarının kurbanları ve bir şekilde işgali altında. Müslümanların bu zulme karşı başarısız olmasının büyük nedeni, Müslümanlar arasındaki ayrılık ve bir tek liderliğin eksikliği. Bu yüzden İslam Emirliği, Afganistan’da ayrılık fitnesinden sakınılmasını ve bütün cihat operasyonlarının İslam Emirliğinin birleşik saflarında yapılmasını Ümmet ve Cihadın hayrına görür. Ve yeni hizipler oluşturmayı, harekete karşı bir slogan olarak, İslami normların karşısında ve Mücahitlerin karşısında kabul eder.

4.İslam Emirliği, küffara, şirke ve bidata karşı cihadını Kuran ve Nebevi Sünnet hükümlerine uygun bir şekilde icra eder; merkezi konuma sahip Şer’i ve İslami meselelerin hayata dahil edilebilmesi için dünyanın her yerindeki Müslümanların maddi ve manevi desteğine ihtiyaç vardır. Bu nedenle işledikleri suçlar nedeniyle mübarek cihat saflarından çıkarıldığı için İslam Emirliğinden hoşnutsuzluk duyanlardan bilgi/haber almayacağınızı umarız. Bunun yerine direkt İslam Emirliği liderliği ve medya temsilciliği ile irtibata geçmelisiniz ve konu hakkında yeterince bilgi edinmelisiniz. Bu, aramızdaki güven ve itimadı artıracaktır.

5.Afganistan İslam Emirliği, ABD ve NATO’nun yenilgisini tüm dünyadaki Haçlıların yenilgisi olarak görüyor. Allah bu zaferi, samimiyetleri, Allah’a tevekkülleri, sabırları ve birlikleri nedeniyle Afganistan Mücahitlerine bahşetti. İslam Emirliği, Allah’tan aynı yolda yürümeyi nasip etmesi için dua eder ve diğer tüm cihadi hareketlerin de cihadımızın zaferle sonuçlanması için bizi her yolla desteklemesini umar. Onlardan cihat saflarını bölmelerini ve Mücahitlerin başarısız olmalarına ve küffarın hezimeti dolayısıyla mutlu olmaktan mahrum olmalarına neden olmalarını beklemeyiz.

6.Haçlı işgaline karşı yürütülen Afgan cihadı ve elde edilen başarılar, Allah’ın yardımı ve ardından binlerce şehidin, yaralının, mahkumun, yetimin ve dulun karşı karşıya kaldığı zorlukların sonucudur.

Tüm bu fedakarlıklar bir tek liderliğin ve şiarın yahut bayrağın altında verildi. Mücahitlerin saflarında bölünme ve çekişmelerin olmaması için Allah’a dua ederiz. Bölünme nedeniyle tüm bu başarılar heba olacak ve fırsatlar kaçırılacaktır.

Öte yandan şu da net bir gerçektir ki İslam Emirliğinin şeffaf geçmişi, İslam yolundaki fedakarlıkları ve İslami siyasetindeki vasatlığı nedeniyle sadece Afganistan halkı tarafından değil tüm dünya Müslümanları tarafından sevilmiştir. Eğer şimdi, onlarla bağlantılı kişiler İslam Emirliğinde problem çıkarırlarsa dünyanın her yerindeki Müslümanlar bu hareketten dolayı mutsuz olacaktır.

7.Şu anda dünyanın her tarafındaki İslami hareketler ve bireyler sınırsız bir özveri içerisinde ve onlardan her biri irili ufaklı kazanımlar elde etmiş durumda. Takipçileri, destekçileri ve toplum içinde bir yerleri var. Ve elde edilen tüm bu kazanımlar, zor şartlarda ve büyük fedakarlıklarla elde edildi. Bu yüzden size nasihatimiz, hiçbir şekilde böyle bir atmosfer oluşturmamanızdır ki bu, bu hareketlerin hizmetlerinin etkilenmesine ve iç çekişmeye neden olacaktır. Ve düşünce ayrılığının sonu kan dökmeye neden olur ki bizi böylesi bir durumdan koruması için Allah’a dua ederiz. Sizi temin ederiz ki böylesi bir hareket, popülaritenize ve istikbaldeki faaliyetlerinize çok kötü zararlar verecektir. Bu, Müslümanların ve salih insanların şehadetine neden olur. Şehitlerin aileleri umutlarını yitirir ve düşmana komplolarını uygulamak için farklı fırsatlar sunabilirler.

8.Siz de çok iyi biliyorsunuz ki kırk yılı yahut kırk yıldan az bir süreyi bulan bir zamandır Afganistan’da kavmi, bölgesel ve grup çekişmeleri nedenli düzensizlikler, küfür güçlerinin ileri düzeyde müdahaleleri ve diğer bir takım sorunlar baş gösterdi. Ve şimdi bile halen halk bazı eski düşmanlıklarının peşinde. Buna binaen burada, Afganistan’da mücahit gibi görünerek cihadın ve mücahitlerin imajına zarar veren bu tip şeyler defalarca vuku buldu fakat karşısında  Allah’ın Mücahitlere yadımı ve Emirlik liderlerinin topluma ve halka aşinalığı ve engin cihat tecrübesi oldu. Böylece İslam Emirliği, böylesi insanları teşhis edebilme ve durumun dışına itebilme yetisine sahip olmuştur. Allah  bizi bu tip sorunlardan çok güzel bir şekilde korumuştur.

Allah’tan bunun olmasını istemiyoruz.  Hayret ettiğimiz şey, uzakta bulunmanız nedeniyle bu bencil ve kötü amaçlı insanların adınızı böyle kötü amaçları için suiistimal etmesidir. Bu nedenle bu tehlikeye dikkat göstermenizi ve böylece İslam Emirliğine muhalif bir saf oluşturmaktan sakınmanızı tekrar vurguluyoruz.

İslamın temel amacı ve bütün Müslümanların ve özellikle de Mücahitlerin görevi, Allah’ın kelimesinin yükseltilmesidir. İslam Devleti, İslam Emirliğine birliğini ve gücünü korumak için yardım etmeli, destek sunmalıdır. Uzaktan kararlar alarak buradaki Mücahit liderlerin, alimlerin ve binlerce salih mücahidin mutsuzluğuna neden olunmamalıdır. Bu onların İslam Devletinden nefret etmelerine ve uzaklaşmalarına neden olacaktır. İslam Emirliği, iki milyon şehidin kanının korunması ve kazanımlarının muhafazası için tepki verecektir. Allah’tan bizi böylesi bir durumdan korumasını isteriz.”

Afganistan İslam Emirliği

Emir Yardımcısı ve Meclisi Şura Lideri

El Hac Molla Ahtar Muhammed Mansur

16 Haziran 2015

infocenter.media

HABERE YORUM KAT