1. HABERLER

  2. İSLAM DÜNYASI

  3. SUUDİ ARABİSTAN

  4. Suud Kralı Abdullah'a Ültimatom
Suud Kralı Abdullaha Ültimatom

Suud Kralı Abdullah'a Ültimatom

Suudi Arabistanlı bir grup âlim, akademisyen ve aktivist Kral Abdullah’a gönderdikleri mektupta, ülkede acil değişiklikleri yapması için çağrıda bulundu.

07 Mart 2011 Pazartesi 11:20A+A-

Suudi Arabistanlı bir grup âlim, akademisyen ve aktivist ülkede acil reform çağrısında bulundu. Başta Şeyh Selman el-Avde ve düşünür Muhammed el-Ahmeri olmak üzere Suudi Arabistanlı bir grup alim, akademisyen ve aktivist Suudi Arabistan Kralı Abdullah bin Abdulaziz'e gönderdikleri mektupta, ülkenin birliğini ve kazanımlarını güçlendirecek köklü bir reform için sekiz temel talepte bulundu.

Söz konusu talepler arasında, Şura Meclisinin seçimle oluşturulması, başbakanlık makamının kraldan ayrılması, yargıda reform ve iyileştirmenin yapılarak yargıya bağımsızlığın kazandırılması, yolsuzlukla mücadele, gençlerin sorunlarına çözüm bulunması, siyasi tutukluların serbest bırakılması, ifade özgürlüğünün sağlanması ve sivil toplum örgütlerinin kurulmasının teşvik edilmesi yer alıyor.

Mektubu imzalayanlar, destek ve katkı sunmak isteyenler için bu talepleri içeren özel bir internet sitesi de kurdular.

İşte Kral Abdullah'a gönderilen mektup:

"Hukuk ve kurumlar devletine doğru... Hadimül Haremeyn eş-Şerifeyn (İki şerefli harem hizmetkârı) Allah onu korusun...

Allah'ın selam, rahmet ve bereketi üzerinize olsun,

Allah'ın size vermiş olduğu şifadan dolayı sizi tebrik eder,  size daha fazla sağlık ve afiyet bahşetmesini niyaz eder, vadetmiş olduğunuz reform, adalet, haksızlığın giderilmesi ve yolsuzlukla mücadele konusunda size yardımcı olmasını temenni ederiz.

Sayın Hadimü'l Haremeyn eş-Şerifeyn,

Gençlerin başlattığı ve tüm kesimleriyle beraber halkın da destek verdiği Tunus, Mısır, Libya ve diğer ülkelerdeki devrimler bize şunu gösterdi ki gençlerin sesine, beklentilerine ve umutlarına cevap vermemek, halkın reform, kalkınma, özgürlük, onurlu yaşam, haksızlığın giderilmesi ve yolsuzlukla mücadele taleplerine kulak asılmamasının çok vahim sonuçlar doğurduğu, bunun neticesinde kanların döküldüğü, mahremiyetlerin ihlal edildiği ve güvensizliğin egemen olduğu bir ortamın doğmasına neden olan bir kaosu doğurduğu muhakkaktır.

Ülkemiz, vatanın birliğini güçlendirecek, kazanımlarını koruyacak, güvenlik ve istikrarını temin edecek hızlı, ciddi ve köklü bir reforma şiddetle ihtiyaç duyduğu muhakkaktır. Bize göre bu reform aşağıdaki faktörler üzerinde temerküz etmelidir:

1- Şura Meclisi, tüm üyeleriyle birlikte seçilmişlerden oluşmalı,  tüzüklerin hazırlanmasında, kamu mallarının denetimi dâhil tüm yürütme organları üzerinde mutlak bir denetim yetkisi olmalı, başbakanı ve bakanlardan hesap sorma hakkı olmalıdır.

2- Başbakanlık kraldan ayrılmalı, ancak başbakan ve kabinesi kralın tezkiyesine ve Şura Meclisi'nin güvenine sahip olmalıdır.

3- Yargıda reform ve iyileştirmenin yapılarak yargıya bağımsızlık kazandırılmalı, nufüs artışına bağlı olarak artan davalar için yargıç sayısının artırılmalıdır.

4- Mali ve idari yolsuzluklarla tam bir kararlılıkla mücadele edilmeli, kaynağı ne olursa olsun görevi kötüye kullanmanın önüne geçilmeli, yasadışı zenginleşmeyle mücadele edilmeli,  yolsuzluğu ortaya çıkarmak, yolsuzluk yapanlardan hesap sormak ve yargıya havale etmek gibi görevleri yerine getirebilmesi için yolsuzlukla mücadele kurumu aktif hale getirilmelidir.

5- Gençlerin sorunlarına acil çözümler bulunmalı, işsizliği yok etmek için köklü çözümler geliştirilmeli,  onurlu bir hayat için konut ihtiyaçlarının giderilmelidir.

6- Sivil toplum örgütleriyle sendikaların kurulması teşvik edilmeli, örgütlenmenin önündeki engeller ortadan kaldırılmalıdır.

7- Sorumlu ifade özgürlüğü sağlanmalı, halkın yönetime katılması ve kendi görüşünü ifade etmesi önündeki engeller kaldırılmalı, basın ve yayın kanununda değişiklik yapılmalıdır.

8- Tüm fikir tutuklularıyla mahkûmiyeti bitmiş ve hakkında bir mahkeme kararı çıkmamış tutuklular derhal bırakılmalı, cezai işlemler sistemi, arama, soruşturma, tutuklama ve yargılama konusunda güvenlik güçleriyle istihbarat biriminin yükümlülükleri, tutukluların avukat seçme hakkı, tutuklularla iletişim imkânının sağlanması, halka açık oturumlarda yargılanmaları gibi konularında yer aldığı adli yönetmelikler aktif hale getirilmelidir.

Son olarak ülkenin birlik ve beraberliğine, ülkenin güvenlik ve selametine olan hırsımızı belirtir,  her türlü şiddet ve güvenliği ihlal konularını kabul etmediğimizi, barışçıl ifade özgürlüğünden yana olduğumuzu teyit etmek isteriz.

Allah'tan size başarı, hatalarınızı affetmesini ve hayır yolunda size yardımlarını bağışlamasını niyaz ederiz.

İmzalayanlar:

Dr. Halid bin Abdurrahman el-Uceymi
Prof. Dr. Halid bin İbrahim el-Duveyş
Dr. Muhammed Bin Hamid el-Ahmeri 
Dr. Said bin Nasır el-Gamidi
Dr. Abdullah bin Nasır el-Subayh
Dr. Abdullah Bin Abdulaziz e-Zaydi
Dr. Muhammed bin Musa el-Şerif
Dr. Ali bin Ömer Badahduh
Dr. Nora Binti Halid el-Saad
Dr. Süleyman bin Salih el-Reşudi
Prof. Cemil bin Muhammed Ali Farisi, İşadamı ve aktivist,
Dr. Suad Binti Muhammed Hasan Cabir, akademisyen ve el-Kelime Cemiyeti üyesi
Prof. Abdullah bin Muhammed el-Maliki
Prof. Kemal Ali Abulkadir, Gazeteci
Prof. Ömer Yahya Muhammed, Akademisyen
Dr. Halid bin Nasır el-Gamdi
Dr. Abdullah bin Abdurrahman el-Barguş
Dr. Nasır bin Yahya el-Honayni, Müslüman âlimler birliği üst kurul üyesi
Prof. Abdulmuhsin Hilal, Şair
Şeyh Abdullah bin Ferac el-Şerif, İslami konularda yazar ve araştırmacı
Dr. Mahmud Muhammed Beterci, Yazar
Dr. Abdulaziz bin Hüseyin el-Suvayg, Akademisyen ve araştırmacı
Prof. Abdulmuhsin Halit Müslim, Şair
Dr. Suud Bin Abdullah el-Fanisan
Dr. Abdullah bin Vukeyyel el-Şeyh
Dr. Selman bin Fahd el-Avde. 

(Mehmet S. Direk / Timeturk)

HABERE YORUM KAT