1. YAZARLAR

  2. Hüseyin Öztürk

  3. Siz mi Dine Hasım Değilsiniz -2
Hüseyin Öztürk

Hüseyin Öztürk

Yazarın Tüm Yazıları >

Siz mi Dine Hasım Değilsiniz -2

A+A-

Halk Partisi’nin din, cami, tekke ve türbelere karşı olan husumetleri bitmez. Bitmesi de mümkün değildir. Tarih böyle söylüyor. Yine Eşref Edip Fergan’dan devam ediyoruz.

 “Bahçekapı’da Hidayet Camiini Türk Ticaret Bankası’nın kokmuş deri deposu yapan; Mercan’da Sultanhamam’ın Samani Sani Camii’ni Ermeni ve Yahudilere veren, mihrabında bir Yahudi kızı oturtan, minaresini fabrika bacası haline getiren, Unkapanı’ndaki camii, Yahudi lastik tamirhanesi yaptıran kimdi?

Cerrahpaşa’daki Şemseddin Molla Camii’nin tabanlarını söktüren, odun deposu yaptıran, Tahtakale’de Sultan Fatih’in kumandanlarından Saması Evvel Camii’ni paçavra deposu haline sokturan, Şehzadebaşı’ndaki Burmalı Mescit denilen ve minaresi dünyada emsali olmayan bir camii marangozhane yaptıran kimdi?

Dolmabahçe Camii’ni müze haline getiren, Şehremini’nde Halkevi’nin karşısında Sultan Fatih’in ilk Cuma namazını kıldığı camii karşısındaki Cumhuriyet Halk Partisi’ni ziyareti sırasında, ‘Halk Partisi’nin şerefini ihlal ediyor, kaldırın!’ diye parti başkanı Ahmet Bican’a emir veren kimdi?

Göksu kasrı karşısında Sultan Abdülaziz Camii’nin bir akşam keyfi sırasında kaldırılmasını emreden, mihrabını dans salonu haline getiren, Heybeli Camii’ndeki ezan sesinden rahatsız olarak yıkılmasını emreden, Balat’ta Muhiddin Hamami Camii’nin mihrabını demirci ocağı yaptıran, Çarşıkapı’daki Piri Camii’ni kalıpçı İstafan’a veren kimdi?

Beytullah’ın, Kabe-i Muazzama’nın resimlerini camilerden ve kitapçılardan toplatan, camilerde mihrapların etrafındaki mumların üstünde yazılı Maşallah kelimelerini kazıtan kimdi?

Komünistlik teşekküllerini vücuda getiren, mekteplere komünistlik sokan, muallimlere dini tahkir ettiren, köy enstitülerini komünist muallimlerle dolduran, milliyetçi gençleri en ağır işkence altında inleten kimdi?

Süt ana ve süt kardeşle evlenmeyi men eden hükümleri, ‘Ben süt ana yoğurt ana tanımam’ diye istihfaf eden, yüzlerce milyon Müslümanın mukaddes Peygamberini ‘Arap Mehmet’ diye alay mevzuu yapan kimdi, kimlerdi?

Evet, bütün bunları yapanlar kimdi, kimlerdi? Söyleyiniz bakayım Ey Halk Partililer? Bunlar dine karşı hürmet hisleriyle mi, yoksa hakaret kastıyla mı yapıldı? Bunların laiklikle ne münasebeti vardır? Bunlar laikliğe, anayasaya, vicdan hürriyetine hatta insanlığa tamamıyla aykırı şeyler değil miydi?

Eğer Halk Partisi bir otuz sene daha milletin başında kalsaydı, Türkiye’de İslâm dininin yerinde yeller esecekti. Allah’a binlerce şükürler olsun ki, bir çeyrek asır milletin dinini, imanını yıkmaya çalışan, Müslümanlığın kökünü kurutmak isteyenlerin tasallutundan milleti kurtardı. Artık bir daha millet o acı, o vicdanlar yakıcı günleri görmeyecektir.

Ondört Mayıs zaferinin ehemmiyeti çok büyüktür. Bunun kıymetini bilmeli, gece gündüz Allah’a şükretmeli, kazanılan bu zaferi elden kaçırmamaya çok itina etmelidir.”

Merhum Eşref Edip Fergan’dan şimdilik yaptığım alıntı bu kadar. Daha neler var ama yeri geldiğince nları da hatırlatacağız. Eşref Edip, Merhum Menderes’in zaferinin kıymetini bilmemizi istiyor. Bugün bizler de mevcut iktidarın kıymetini bilmek mecburiyetindeyiz.

28 Şubat’tan 2002 yılına kadar olanları şöyle bir sıraya dizdiğimizde, CHP zihniyetlilerin zulümlerinin her biri, milleti ve devleti yüzyıllar geriye götürebilir; baskı, şiddet, açlık, yokluk, dünyadan tamamen soyutlanmış bir Türkiye’de yaşıyor olabilirdik. Allah’ın büyük yardımı ve milletimizin ferasetiyle, Hamdolsun her türlü tehlikeyi kısmen de olsa bertaraf ederek, aziz milletimiz ülkesine ve geleceğine sahip çıkmıştır.

Bu seçimler her ne kadar yerel seçimler olarak değerlendirilse de, iktidar partisi güçlü çıkmalıdır. Aksi takdirde başta CHP’liler ile aynı zihniyettekilerin önüne geçilmez. Ülkeyi yeniden karanlık günlere döndürmek için ellerinden geleni yaparlar. Siyasi kısır çekişmeleri bir tarafa bırakarak, ülkemizin ve çocuklarımızın geleceği için oylarımızı heba etmemeliyiz.

VAKİT

YAZIYA YORUM KAT