1. YAZARLAR

  2. Hüseyin Öztürk

  3. Siz mi dine hasım değilsiniz? (1)
Hüseyin Öztürk

Hüseyin Öztürk

Yazarın Tüm Yazıları >

Siz mi dine hasım değilsiniz? (1)

A+A-

Halk Partililer din meselesini seçimden seçime hatırlarlar ve neredeyse din konusunda bütün dindarları geride bırakırlar. Seçimler münasebetiyle din adına ne rezaletler işlediklerini hep birlikte gördük.

Bu adamlar partilerinin tarihi boyunca hep aynı yolu izlemişlerdir.

Şimdi sizleri Kurtuluş Savaşımızın basın kahramanlarından Eşref Edip Fergan’ın yazdıklarıyla baş başa bırakacağım. Eşref Edip, hayatı boyunca bu zihniyettekilerle mücadele etmiş büyük bir mütefekkirimizdir.

Beyan Yayınları’ndan çıkan ve Fahrettin Gün’ün tarihi belgelere dayanarak hazırladığı “CHP ve Din” adlı eserde, Eşref Edip; CHP’li yöneticilere karşı Sebilürreşad Dergisi’nde şu soruları soruyor:

“Halk Partisi’nin müfrit liderlerinin bir çeyrek asır zarfında dine, din ehline ve din müesseselerine karşı yaptığı zulüm ve baskılara bütün millet şahittir. Milletin en derin, en samimi hislerine pervasızca tecavüz etmeyi şiar edinmiş, her fırsattan bilistifade milletin kalbine hançer sokmaktan geri durmamıştır.

Laikliği maske yaparak, laikliğe aykırı olarak yapmadık fenalık, yapmadık hakaret bırakmamıştır. Şimdi sorarız; mekteplerden din derslerini kim kaldırdı? Müslüman çocuklarını dinsiz, imansız yetiştirmek isteyen kimdi? Mekteplerde din ile, Allah ile, Peygamber ile istihza eden, çocuklara komünist fikirleri aşılayan kimdi?

İçlerinde Kur’an ayetleri yazılı diye din kitaplarını memleketin her tarafından toplatıp imha eden, Kur’an cüzü satanları tehdit eden, Kur’an cüzlerini parçalatıp yaktıran kimdi? Bütün İslâm din müesseselerinin kapılarına zincir vuran, içki sofralarında ‘Bugün kırk bin softanın ocağını yıktık’ diye övünenler kimlerdi?

Ezan-ı Muhammediyi Kur’an lisanı ile okuyanları, camilerde Allahü Ekber diye kamet getirenleri zindanlarda çürüten, tekbir sadalarını ‘hortlamak’la vasıflandıran kimdi? Din namına cemiyet teşkil eden, öte taraftan Hıristiyanları, Yahudi ve Masonları istediği gibi cemiyet teşkil etmekte serbest bırakan, ahkam-ı diniyeden bahsedenleri dehşete düşürmek için katillere, canilere verilen cezayı onlara reva gören kimdi?

Camilerde Kur’an okuyan ve okutanları cürm-i meşhut mahkemelerine sevk eden, çocukları, Kur’an okuyan hafızları karşıdan bile dinlemekten men eden kimdi? Millet kürsüsünden ‘Din zehirdir’ diye bağıran, ‘Bu milletin kafasından din fikrini sökmek için bize daha otuz sene lazım, benim dinsizliğim taassup derecesindedir’ diye dine karşı daha büyük suikastlar hazırlayan kimdi?

Halkevlerine dini eserlerin girmesini yasak eden, Meclis’te bir milletvekilinin millet kürsüsünden söylediği vechile milletvekillerine ‘Allah’ bile dedirtmeyen kimdi? Din uleması, din adamlarını tahkir ve tezlil eden, sefalet içinde süründüren, dilenecek hale getiren kimdi?

Ayet yazılı abideleri, kitabeleri parçalatan, Ayasofya’da Allah, Muhammed ve hulefa-i Raşidin isimleri yazılı levhaları asırlardan beri durduğu yerlerden indiren, cami dışına çıkarıp, görünmez bir yerde parçalatmak isteyen, fakat kapıdan çıkmadığı için caminin bir köşesine atan kimdi?

Bulgaristan’da dünyanın her tarafından gelen muhtelif Hıristiyan murahhaslardan mürekkep toplantıya buradan hususi murahhas gönderen, oradaki kararlar mucibince Ayasofya’yı camilikten çıkarıp müze haline getiren, Amerika’dan mimarlar celbedip Allah, Peygamber ve hulefa-i Raşidin levhalarının arkasındaki Bizans putlarını bin itina ile meydana çıkaran kimdi?

Zikrullah ile meşgul olan yerleri kapatan, din ve millet ulularının türbelerini set eden, din ve millet düşmanı farmason localarına açan kimdi? Park Otel’de müzik çalarken ve dans ederken, Mimar Sinan asarından Ayaz Paşa Camii’nde ezan okunmaya başlandığı sırada, öteden beri adet olduğu vechile müzik susunca; ‘Ne oldu?’ diye soran, ‘Efendim, ezan okunuyor da adet vechile hürmeten müzik sükut etti’ cevabına karşı; ‘Haydi, devam!’ diye müzik ve dansı devam ettiren, ferdası belediye amelesine minareyi yıktıran ve bir daha orada ezan okutmayan, camii de Park Otel artistlerine elbise gardrobu yaptıran kimdi?”

Merhum Eşref Edip Fergan’ın soruları daha bitmedi. Geri kalan sorular da yarına.

VAKİT

YAZIYA YORUM KAT