1. HABERLER

  2. ETKİNLİK

  3. Siyasal Eylemliliğin Mantığı ve Hedefleri
Siyasal Eylemliliğin Mantığı ve Hedefleri

Siyasal Eylemliliğin Mantığı ve Hedefleri

İslami Mücadelede Güncel Fıkıh ve Kimlik İnşası Seminerler dizisinde bu hafta Siyasal Eylemliliğin Mantığı ve Hedefleri konuşuldu. Semineri Diyarbakır Özgür-Der şube başkanı Dr. Murat Koç sundu.

A+A-

“Siyaset” kavramının tanımını yaparak başlayan Murat Koç, siyaseti en geniş manada, sosyal ilişkilerin bütün alanlarında ve insanın olduğu her yerde var olan bir faaliyet olarak tanımladı.

Siyasal eylem ve siyasal eylemlilik arasındaki fark: “Siyasal eylem doğrudan iktidarı hedef alırken siyasal eylemlilik, süreklilik içinde ortaya koyduğumuz eylemleri kapsar.” Diyen KOÇ, siyasi eylemliliğin şahitlikle olan ilişkisine değinerek, “Müminlerin yaşadıkları ortamı ıslah etme ve ifsada karşı çıkma görevinin getirmiş olduğu sorumluluklar çerçevesinde, Müslümanların yeryüzünde olup bitenlere ilgisiz olmamalı ve ölçüsüz olan her şeye tavır almalıdır dedi.

Devamla: “ Çabamız, eylemimiz sürmekte olan zulmü, adaletsizliği, haksızlığı sona erdirmeyebilir ama kimliğimizle, yapımızla, çizgimizle süregelen olumsuzluktan beri olduğumuzu, her şeyimizle bu münkere tavır aldığımızı ilan etmek, zulümden ve şirkten beri olduğumuzu başta kendi nefsimiz olmak üzere tüm dünyaya duyurmak öncelikli hedefimiz olmalıdır diyen KOÇ, Bu yaklaşımı “zaferden sorumlu değil seferden sorumlu olma” deyişi net biçimde izah etmektedir.” Dedi.

Müslümanların her şeyden önce konuya ibadi bir perspektiften bakması gerektiği ve her eylemin Rabbimiz katında somut bir karşılığının bulunduğuna iman etmesi gerektiğini vurgulayan KOÇ,  siyasal eylemlilik kavramıyla dillendirdiğimiz çabanın, faaliyetin ve etkinliklerin tümünde öncelikli hedefimizin ibadi sorumluluğumuzu sahih bir kimlik ve meşru araçlarla yerine getirmek olduğunu ifade etti.

Siyasal eylemlilik siyasal bir program temelinde şekillenmelidir diyen KOÇ, Muhalif bir kimlik ve programa sahip olanlar açısından temel strateji, siyasal eylemlilik aracıyla ilk planda egemen düzenin ve iktidar güçlerinin teşhiri, bilahare halk tabanında yıpratılarak zayıflatılması ve nihayet devrilmesidir. Şüphesiz bunun uzun vadeli bir hedef olduğunubilmeli, tutarlı bir hareket inşası bu uzun hatta çok uzun vadede gerçekleşebilecek bu hedefleri gözeten bir mücadele perspektifi geliştirmeyi zorunlu kılmaktadır dedi

Ardından siyasi eylemliliğin bir takım somut, pratik hedefler içermesi gerektiğini vurgulayan Koç, bu pratikliğin birkaç aşamasının; zulüm düzenin teşhiri ve karşıtlığın tavra dönüştürülmesi, özgüven duygusunun yaygınlaştırılması, düzenin çok güçlü ve korkutucu olmadığının kitlelere gösterilmesi, kardeşlik ve dayanışma bilinci ve duyarlılığın yaygınlaştırılması şeklinde sıraladı.

Siyasal eylemliliğe ilkesel düzeyde ve yöntem bazında getirilen birçok eleştiri ile beraber pratik düzlemde yöneltilen eleştirilerin de mevcut olduğunu söyleyen KOÇ, her çabada, işte, eylemde olduğu gibi siyasal eylemlerin de bir kısmı başarılı bir kısmı ise başarısızdır, bahsi geçen bazı eleştiriler genel olarak eylem sürecinde gözetilmesi gereken hususlar gözden kaçırıldığında, dikkatli, özenli davranılmadığında ortaya çıkabilecek olumsuzluklardan da kaynaklanıyor dedi.

Söz ve eylem bütünlüğünün pratik kaygı sahibi olmayı gerektirdiğini ve pratik kaygı sahibi olmanın yolunu ise tutarlı olmaktan geçtiğini söyleyen KOÇ, son olarak zulme karşı çıkmanın ve mazlumdan yana tavır almanın akidevi bir zorunluluk olduğunu, tağutu reddetme, zulme karşı çıkma ve mazlumdan yana tavır alma sadece zihinsel bir çaba, soyut bir tutum değil, bilince dönüştürülmek ve pratiğe yansıtılmak zorundadır dedi.

Bu bilincin dışa yansıtılması şahitliktir diyen KOÇ, siyasal eylemliliği şahitlik sorumluluğunun yansıması olarak algılamalıyız diyerek sözlerini noktaladı.

Ardından program soru cevap faslından sonra sona erdi.

bingol-20150418-02.jpg

HABERE YORUM KAT