1. HABERLER

  2. HABER

  3. Sığınmacı Araçlarına Belge ve Plaka
Sığınmacı Araçlarına Belge ve Plaka

Sığınmacı Araçlarına Belge ve Plaka

Karayolları Trafik Yönetmeliği'nde yapılan değişikliğe göre, Türkiye’ye sığınanların araçlarına geçici trafik belgesi ve tescil plakası verilecek.

A+A-

Karayolları Trafik Yönetmeliği'nde yapılan değişikliğe göre, savaş, iç karışıklık, doğal afet ve benzeri olağanüstü nedenlerle Türkiye sınırlarına gelen veya sınırları geçen yabancıların beraberlerinde getirdikleri tescilli araçlara, Türkiye'de kaldıkları sürede kullanılmak üzere geçici trafik belgesi ve tescil plakası verilecek.

Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren kanunla daha önce Türkiye'ye girmiş araçlar, en geç 30 gün içinde geçici trafik belgesi ve tescil plakası alacak. Bu araçlar, geçici belge ve plakalar üzerinden başkasına satılamayacak, devredilemeyecek, kiralanamayacak, ödünç verilemeyecek.

Bu kapsamdaki araçlara Türkiye'ye girişleri sırasında ilgili gümrük idaresince, herhangi bir trafik tescil kuruluşunda geçici trafik belgesi ve tescil plakası düzenleninceye kadar kullanılmak üzere Türkiye'de geçerli zorunlu mali sorumluluk sigortası yaptırılmış olması şartı ile 15 gün süreyle geçerli "Geçici Giriş Yol Belgesi" verilecek.

Araçlara geçici trafik belgesi ve tescil plakası verilmesi işlemleri, araç sahiplerinin veya kanuni temsilcilerinin dilekçeyle müracaatı üzerine herhangi bir trafik tescil kuruluşunca yapılacak.

Müracaatta tescil belgesi, ülkemizde geçerli zorunlu mali sorumluluk sigorta poliçesi ve düzenlenmiş ise Geçici Giriş Yol Belgesinin ibrazı ve aracın geçerli muayenesinin bulunması zorunlu olacak. Bu araçlardan geçerli muayenesi bulunmayanların, Emniyet Genel Müdürlüğü bilgi sistemine kaydedilip muayenelerini yaptırmaları üzere 7 güne kadar izin verilecek. Muayenesi yaptırılan araçlara geçici trafik belgesi ve tescil plakası düzenlenecek.

Araçlar başkasına satılamayacak ve kiralanamayacak

Gümrük idaresince bu madde kapsamında Geçici Giriş Yol Belgesi verilen araçlara geçici trafik belgesi ve geçici tescil plakası düzenlenmeden bu araçların yurt dışına çıkışlarına izin verilmeyecek.

Bu araçlarla yurt dışına çıkıldığında, geçici trafik belgesi ve tescil plakası, bu belge ve plakaları düzenleyen tescil kuruluşuna iade edilip yurt dışına çıkışın yapılacağı gümrük idaresine kadar kullanılmak üzere 7 gün süreyle geçerli "Geçici Çıkış Yol Belgesi" alınması zorunlu olacak.

Bu süre sonunda yurt dışına çıkış yapmadığı tespit edilen araç trafikten men edilecek ve men eden trafik kuruluşunca bu araca yeniden üç gün süreyle geçerli "Geçici Çıkış Yol Belgesi" düzenlenecek. Bu süre sonunda yine yurt dışına çıkış yapmadığı tespit edilen araç, en son geçici trafik belgesi ve tescil plakasını veren trafik tescil kuruluşundan yeniden geçici trafik belgesi ve tescil plakası alınıncaya kadar trafikten men edilecek.

Geçici trafik belgesi ve tescil plakası verilen araçlar, geçici belge ve plakalar üzerinden başkasına satılamayacak, devredilemeyecek, kiralanamayacak, ödünç verilemeyecek, bu araçlar geçici trafik belgesinde adı kayıtlı kişi, eşi veya belgede adı kayıtlı kişinin usul ya da füruu olanlar dışında başkaları tarafından kullanılamayacak ve "Geçici Çıkış Yol Belgesi" alınmadıkça bu araçların yurt dışına çıkışlarına izin verilmeyecek. Bu hususlarda araçların geçici trafik belge ve bilgisayar kayıtlarına şerh konulacak.

Araçlara ilişkin bilgilerin paylaşılması

Geçici olarak tescil edilmek üzere geçici giriş yol belgesi veya geçici trafik belgesi ve tescil plakası verilen yabancı plakalı araçlara ilişkin bilgiler, kanunlardaki istisnalar hariç olmak üzere ilgili kurum ve kuruluşlarla sınırlı olarak paylaşılabilecek. Bu fıkra kapsamında yapılacak veri paylaşımı protokolle belirlenecek.

Geçici trafik belgesi ve tescil plakasının şekli, içeriği, geçerlilik süresi, geçici trafik belgesi ve tescil plakası verilmesi, iadesi ile araca ait mevcut belge ve plakaların muhafazası, iadesi ile bu işlemlere ait diğer usul ve esaslara Emniyet Genel Müdürlüğü karar verecek.

Geçici olarak tescil edilen araçların muayene, sigorta, vergi ve harçları ile bu maddenin uygulanmasına dair diğer işlemlere ilişkin usul ve esaslar ilgili bakanlık, kurum veya kuruluşlarca düzenlenecek.

Hangi ülkelerde olağanüstü hallerin yaşandığı ve olağanüstü hallerin süresi İçişleri ve Dışişleri Bakanlıkları, Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca müştereken hazırlanacak usul ve esaslarla tespit edilecek.

Yönetmeliğe eklenen geçici maddeye göre, Yönetmeliğin 51/A maddesinin uygulanmaya başlandığı tarihten önce Türkiye'ye giren araçlara, en geç 30 gün içinde geçici trafik belgesi ve tescil plakası alınması zorunlu olacak. Bu işlemlerin yapılmasında, Geçici Giriş Yol Belgesi ibraz zorunluluğu aranmayacak.

HABERE YORUM KAT