1. HABERLER

  2. İSLAM DÜNYASI

  3. SURİYE

  4. Şam Sahasında İşlenen Cinayetlerden İslam'ı Beri Tutmak
Şam Sahasında İşlenen Cinayetlerden İslam'ı Beri Tutmak

Şam Sahasında İşlenen Cinayetlerden İslam'ı Beri Tutmak

Dr: İyad el Kuneybi, Suriye'de IŞİD tarafından işlenen ve şeriata uymayan uygulamalara sert bir eleştiri ile karşılık verdi. Dr. Kuneybi, IŞİD'in ismini zikretmeden İslam'ın yapılanlardan beri ve masum olduğunu bildirdi.

A+A-

Bismillah was'Salatu ves'Selamu ala Rasulillah...

1. Öncelikle benim için en önemli olan şey, çirkin davranışlardan ve islam'ın beri olduğu halde kendisine nisbet ederek yapılan ve arkasından Allahu Akbar çığlıkları atılan cürümlerden şeriat'ı tenzih etmektir (o davranışların şeriatta bir yeri yoktur.).

2. Şam halkı ve tüm dünya duysun: biz şamda gerçekleştiğini gördüğümüz rastgele, şer’e uygun olmayan tüm öldürmelerden beri'iz, ve şeriatta bunun yeri yoktur. O yüzden yarın bir gün biz şeriat ve hilafete davet ettiğimizde karşımızı çıkıpta "daha önce de görmüştük, denemiştik" demeyin. Bizim kendisine davet ettiğimiz şeriat, hilafet, islam devlet bu şekilde değildir.

3. Islam, müslüman esirlerin sadece bir gruba biat ettikleri için öldürülmesinden beri'dir. Ve esir bir müslümanı belirli bir gruptan olduğu için veya biat ettiği için öldürmek, öldüren kim olursa olsun ve hangi grup olursa olsun apaçık bir cinayettir. Eğer ki müslüman esir kendinin öldürülmesini gerektiren bir suç yaparsa o zaman durum zarar gören kişilerinlerin ailesine sorulur ona göre hüküm uygulanır ama sadece bir gruba bağlı olduğu için onun kanını akıtmak helal olmaz ve o bağlı olduğu grubun içindekiler ne yaparsa yapsın bu ona geçerli olmaz.

4. Ve yine islam, bir cemaati delil ve gerekçe olmadan murtedlikle töhmet etmekten beridir. O grup veya aşiret diğer bir grubun askerlerine ihanet etse de veya şeri olduğunu varayarak bir devletin askerlerine bunu yapsa bile bu olmaz, bu davranış o grubtaki herkesin mürted olduğu anlamına gelmez, çünkü ihanet etmek veya arkadan vurmak bir masiyettir(günah), az yukarıda zikrettiğimiz gibi zarar görenlerin ailesine bırakılır ya kısas uygulanır yada affedilir.

5. Ve bir grubu tekfir etmenin cezası eğer ki o tekfir edilen kişi gerçekten kafir değilse tekfir eden kişiye döner ve o sorumlu tutulur. Ve kim ki müslümanlara onlarda bulunmaduığı halde mürted olarak hükmederse o zaman onların bugün gördüğümüz gibi kafaları kesilerek veya asılarak veya topluça öldürülmelerinden sorumlu tutulur.

6. Ve hangi grup olursa olsun, bir topluluk hakkında delil ve gerekçe olmadan mürted olduklarına dair bir beyanat yayarsa o grup Allah'ın indirdiğiyle hükmetmiyor demektir.

7. Islam, bugün görmekte olduğumuz şekilde cahil bir şekilde kısas'ın uygulanmasında beri'dir. Öyle ki bir grup diğerine karşılık veremek üzüre (sert bir karşılık veya kendini korumaya yetecek şekilde) sergilediği öldürmede haddi aşıyor ve suçlu olanın yanında suçsuzu da sıyırıp götürüyor. Ve burada öldürülen kişinin ailesine hiç sorulmuyor eğer ki öldürmek mi istiyorlar yoksa affetmek mi diye. İşte bu cahiliyede yapılırdı ve bunun şeriatta bir yeri yoktur. Tam tersi islamda “Allah'ın haram kıldığı canı öldürmeyin. Ancak hak ile olursa müstesna. Kim, zulmedilerek öldürülürse; gerçekten Biz, onun velisine bir yetki kılmışızdır. Artık o da öldürmekte aşırı gitmesin. Muhakkak ki o, yardım görenlerden olmuştur.” var.

8. Islam, sahavat ve hariciler sıfatlarını gruplara ayrıt etmeden tüm kişilerine nisbet etmekten ve hepsine öldürmekle hükmetmekten de beridir.

9. Islam, kafirlere inmesine rağmen bazı nasları müslümanlara karşı uyugulamadan da beridir. Aynı Allah tealanın bu ayeti gibi; “Bunun için eğer savaşta ele geçirirsen; onları dağıt ki arkalarında olanlar ibret alsınlar.”

10. Kim ki üzerinde islam yakinen sabit olursa(kesin müslümansa), ondan islam(müslümanlık) ismi sadece sabir delil ile düşebilir. Ve ne cehalletendir ki bazı gruplara taassup besleyen kişilerin müslümanları tekfir etmesi, halbuki o taassup ettikleri grup kendilerine delil ve gerekçe getirmedi bile. Daha önce en güvenilir mücahidlere murted hükmü verdiler aynı "Ebu Saad El'hadrami"ye yaptıkları gibi, Allah ona rahmet etsin, üstelik ortada hiç bir delil olmadan.

Ve Allah tealanın “Bu iftirayı işittiğinizde erkek ve kadın müminlerin, kendi vicdanları ile hüsnüzanda bulunup da: «Bu, apaçık bir iftiradır» demeleri gerekmez miydi?” dediğini biliyoruz, Işte bu bizim için bir yol gestericidir ki bir mumine delilsiz iftira atanı yalanlamak gerekiyor.

11. Müslüman kişi öldürmekten mutluluk duymaz ve bir kafiri dahi öldürmekte yeri olmayan hareketler kullanmaz. Nebi sallAllahu aleyhi ve sellem dedi ki; “öldürürken (ölümü hak etmiş kimseleri) ihsan tutkusu ile (uygun şekilde) öldürün!”. Kureyza oğullarını öldürdüğü zaman onları grup grup ayırıp birilerini diğerlerinin gözü göremeyecek uzak bir yere götürürdü ve onlar arkadaşlarını göremezlerdi. Ve hiç bir rivayette müslümanların onlarla eğlendikleri veya kafalarıyla oynadıkları geçemez. Ki onlar hain yahudilerdi. Ve alimler “bir müslümanın cesedine temsil yapan kafire aynı yapığıyla karşılık verilir mi verilmez mi?” konusunda ihtilaf etmiştirler. Ve her kim öldürmekten ve kafa kesmekten ve onların görüntülerini kaydetmekten zevk duyuyorsa bilsin ki onun fıtratında bir bozulma vardır ve nefsi kararmıştır. Bu böyleyke bunu bir de müslumana yaparsa ne halde olur.

12. Bazı cemaatlere karşı yumuşak konuşmam sadece bünyelerinde hak ve rüş'de meyleden gençlerin bulunmasından dolayıdır ve onların bazı Allahın rahmetiyle etkilenip o gruplardan ayrıldıklarını biliyorum, ve benim bazı cemaat mensuplarına karşı yumuşaklığım yaptıkları cürümlerden ve komutanlarının sapmalarından veya fesatlarından habersiz olduğumdan dolayı değildir, bunu eski bir makalemde açıkladım, kimse müslümanları kesenlere ve tekfirde aşırıya gidenlere karşı güzel duygu beslediğimi sanmasın. Tam tersi bunlar canidirler ben onların cihada yaptıklarından ve cinayetlerinden beriyim.

13. Şam sahasında pislik çoğaldı, aşırılık karşında orada açık ajanlarla toplantı yapanlanlar da çıktı "idare meclisi" adı altında, şuan orada tek sorun aşırılık değildir, tam tersi arap ve uluslar arası rejimlerin şam sahasını karıştıması ve buna bazı grupların yardımcı olması ve düşmana karşı savaşmayı bırakıp durumu sadece aşırılığa karşı sıkıştırmak ve bazı tağutları razı etmek için sadece aşırılığa karşı savaşmak, tüm bunlar şam cihadını kaybolmakla tehdid ediyor oldu. Ve bir müslümanın sadece bunu göz önunde bulundurması gerekmiyor ve aynı zamanda bu şam sahasında tertemiz sancakların olmadığı anlamına gelmiyor.

14. Burada belli olmalarına ragmen grupların ismini söylemedik, bizim dostluk veya düşmanlığımızı isimlere göre değil, yapılan davranışlara göre şekillendirdiğimizin bilinmesi için.

15. Şam halkı ve diğer müslümanlar ve tüm dünya duysun ki, kişilere delil olmadan mürted demek veya ona bağlı olarak onları öldürmek ve kafalarını kesmek birer cürümdür, hiç küçümsenmemelidir, hatta islam o davranışlardan beri'dir. Ve bunu yapan kişiler menhec kardeşi değildirler. Tam tersi onlar kaybolanlardır, onlardan beri'iz. Ama herşeye ragmen o gruplarda salih ve kötü kişiler de var, ve onların hem hayırlı hem şerli amelleri vardır, bizim bu yerimizden sadece onların batıl amellerinden beri olmak elimizden geliyor. Ve şeriatı onların yaptıklarından beri tutmamız gerekiyor. Ve onların bünyesinde bulunanları sakındırıp uyarmamız gerekiyor onları savunmasınlar diye.

16. Allah'tan Müslümanların durumunu düzeltmesini diliyoruz.

(Kaynak: Ümmet el-İslam)

HABERE YORUM KAT

3 Yorum