1. HABERLER

  2. ETKİNLİK

  3. Ş. Sevim, İslam’da Çocuk ve Aile Eğitimini Anlattı
Ş. Sevim, İslam’da Çocuk ve Aile Eğitimini Anlattı

Ş. Sevim, İslam’da Çocuk ve Aile Eğitimini Anlattı

Şefik Sevim; Isparta'da “İslam’da Çocuk ve Aile Eğitimi” başlıklı bir konferans verdi.

A+A-

Isparta İlkeli Çocuk ve Gençlik Derneği tarafından aylık olarak düzenlenen seminerlerin bu ayki konuğu “İslam’da Çocuk ve Aile Eğitimi” başlıklı sunumuyla Şefik Sevim idi.

Gündüz saatlerinde de bayanlara özel olarak gerçekleştirilen programa Şefik Sevim Tahrim Suresi 6. Ayetini  hatırlatarak başladı:

Siz ey imana ermiş olanlar! Yakıtı insanlar ve taşlar olan (öteki dünyanın) ateş(in)den kendinizi ve size yakın olanları koruyun! Onun başında (gözetici olarak) bulunanlar, emrettiği hiçbir şeyde Allah'a karşı gelmeyen, ama (daima) kendilerinden isteneni yapan kararlı (ve) azimli meleklerdir.

Müslümanlar olarak ailenin önemsenmesi gerektiğini vurgulayan Şefik Sevim, konuşmasına özetle şöyle devam etti:

Ailenin Tanımı ve Eğitici Fonksiyonu

Aile, bireyin bilinçlendiği, duygusal derslerin alındığı, karakterin belirlendiği ilişkilerin olgunlaştırıldığı rahmani bir okuldur.

Çocuğun manevi bakımdan kendisini emniyette hissettiği yegane kaledir. Sevgi, şefkat, nezaket, acıma, cesaret, metanet ve irade gücünün temelleri tamamen ailede başlar, şekillenir.

Aile hangi ideolojik yapıya göre oluşmuş olursa olsun fert bazında insan için en büyük güç kaynağıdır. Hayata, sorunlara, kötülüğe, sıkıntılara ve zor günlere karşı sığınaktır. Tıpkı ana rahmi gibi sevginin, merhametin, şefkatin ve güvenin yuvasıdır.

Erdemli ve mükemmel bir toplum yapısı gerçekleştirmenin en önemli şartı olan hak ve sorumluluk bilinci, toplumun çekirdek birimi olan aile için vazgeçilmez bir önem taşır.Hz. Peygamber aile ile bireylerinin haklarını ihmale neden olacak nafile namaz kılmak,oruç tutmak vb. nafile ibadetler yapmaya bile izin vermemiştir.

Çocuğun kişilik prosesinin oluşumda sosyo-ekonomik faktör kadar ailenin mutluluğu da önemlidir. Yusuf Has HAcip bu tespiti tamamlar mahiyette isabetli evliliği tavsiye eder.

Cezmi Tahir Berk’in ailede olması gereken iç dinamiklerin ve evrensel doğruların söz konusu olmadığı ailelerde nasıl marazlı bir yapı oluştuğu ve bunun neticesi olarak da nasıl marazlı bir yapı oluştuğu ve bunu neticesi olarak da bu vakii durumun tarihte insanlığa nelere mal olduğunu çarpıcı örnekleriyle Neron. Deli İbrahim Paşa ve Hitler üzerinden zikretmektedir.

Şeytanın ilk vukuatı eşlerin arasına girmek olmuştur. İkinci vukuatı yine aileye yöneliktir iki kardeşin arasına nifak sokup ilk kanın dökülmesine sebep olmuştur.

Peygamberimiz ilk vahyi aldığında sokağa değil ev’e döndü. Çünkü ev nereden başlamalı sorusunun cevabıydı.

Yüce Allah Mısırda tevhit mücadelesini yürüten ve nerden başlayacağını bilmeyen Hz.Musa ve kardeşine evden başlamalarını emreder. Biz de Musa ile kardeşine: “Şehirde halkınız için bazı evleri karargah edinin” diye vahyettik, “ve [onlara deyin ki] ‘Evlerinizi ibadet yerine dönüştürün; ve namazda devamlı ve kararlı olun!’ Ve [sen ey Musa!] inananları [Allah'ın yardımıyla] müjdele!”

Toplumsal Yozlaşma ve Aile

Modernizim evsizdir. Yoğun enformasyon ve iletişim ile insan yoğun bir yalnızlığa itiliyor. Düşünceler flulaşıyor, yaşamlar karışıyor ve benzeşiyor. Kıblesi olmayan, hedefi bulunmayan, ruhunu, özünü, kaybetmiş, kendisine yabancılaşmış, tüketim kölesi, hazcı, maddeyi tanrılaştırmış bir modern insan ve bu şekilde yetişen milyonlarca çocuk…

Çocuğun düşüncelerinin, davranışlarının 6-18 yaş arası şekillendiğinden, bu yaşın da ulus devletlerdeki zorunlu eğitim yaşı olarak kabul edilmesi Müslüman ailelerim alternatif eğitim oluşturması sorumluluğu açısından iyi okunması gereken toplumsal bir gerçekliğimizdir.

“Müslüman’ca yetiştirilmiş bir çocuk sürekli sadakadır” anlayışımızdan hareketle inançlı dinamik bir nesil inşa edilmesi gerekir.

İslam Alimlerinin Ailede Çocuk Eğitimi İle İlgili Görüşleri

GAZALİ eğitimi, yabani ısırgan otları ayıklayan bir bahçıvanın faaliyeti olarak tanımlar. Çocuğun lüks ve konfora alışmış, günün modasına göre giyinmiş çocuklarla mesafeli tutulması gerektiğini önemser. Temel ihtiyaçlarıyla ilgili sabretmesini öğrenmesi gerektiğini savunur.

YUSUF HAS HACİP, çocukların eğitimine küçük yaşlarda başlanmasını önemser. Bunun gerekçesi olarak da o dönemde öğrenilen bilgilerin ölünceye kadar unutulmamasını gösterir.

ÖMER BİN ABDULAZİZ, çocuğunun öğretmenine gönderdiği mektupta çocukların kalplerini öldüren eğlence ortamlarından uzak tutulmalarını, onlara her gün güzel Kuranı Kerim okumayı ve öğrendiklerini yaşamlarına geçirmelerini, çile ve sıkıntıya katlanmayı bilmelerini ve bu çerçevede bir eğitim anlayışı geliştirmelerini bildirir.

KINALIZADE, ise insandaki iyi ahlak, erdem ve iyi huyların açığa çıkarılıp geliştirilmesine yarayan bir eğitim anlayışının uygulanması gerektiğini önemser.

KEYKAVUS, çocuk eğitiminde öğretmen faktörü ve yaptırımın altını çizer.

Çağdaş İslam eğitimcisi SEYİD  ALİ EŞREF ise anne baba ve öğretmenlerin çocuğa bazı değerlere karşı duyarlı kılmalarını önemser.

Müslüman Ailede Olması Gereken Disiplinlerle İlgili Somut Öneriler

1-Anne baba eğitim (bilinçli ebeveyn)

Eski alimlerin biyografilerine baktığımızda hemen hepsinin ilk hocalarının babaları olduğunu görürüz.

2-Sosyal Çevre

İsrail oğulları, Roma, Eyke, Ad, Semud; Sodom Gomore ve daha nice halkların sosyal çevre faktörünün etkileşimi neticesinde yozlaşama sürecini yaşadıkları bilinen bir gerçektir.

Prof.Dr Hüseyin Peker’in suçlularla ilgili yaptığı bir araştırmada deneklerden özellikle arkadaş çevresinin etkisinde kalarak suç işleyenlerin oranı uyuşturucu kullananlarda %100, ırza geçme suçu işleyenlerde %66,6, hırsızlık suçu işleyenlerde % 44,8..

3-Din Eğitiminin Hayat İçinde Verilmesi

Din eğitiminin çocuğun bütün yaşamını kapsayacak,hayatı bütün olarak değerlendirecek bir eğitim olası gerekir.Öğrencilerine dua etmeyi öğretiyor musun diye soran bir rahibe Alexis adında bir eğitimcinin ;”ben onlara bütün hayatlarına bir dua haline getirmelerini öğretiyorum” demiştir.

4-Cemaat-aile dayanışması

5-Ailede model tiplerin önemi

6-Ailenin okula müdahil olabilme hakkı ve iradesini kendinde görebilmesi

7-Hikmetli istişare mekanizması

8-Günlük yaşamdaki incelikler

Aile fertleri eğer anne babanın mütevaziliğini anlayabilecek/algılayabilecek bilinçteyseler ailede olağanüstü olumlu bir atmosfer oluşturur.

9-Aile fertlerinin-özellikle ebeveynler çocuklarını-tanıma çabası içinde olmaları

10-Ailenin tabiliği

Metropollerin mekanikleşen dünyasından müslümanca sorumluluklarımızı ihmal etmeden kevni alemdeki sünnetullahın genel işleyişiyle bütünleşmek hem ruh sağlığımız hem de ailedeki tabii bütünlük açısından önemsenmelidir.

11-Ailede düzen fikrinin gelenekleştirilmesi

Müslüman aile hayatı programlandırmayı, ailedeki birçok güzelliğin geleneğe dönüşmesini sağlayıcı bir imkan olarak görmelidir.

Unutmamalıdır ki biz eşyadan yana zengin zamandan yana fakir yoksullarız. Sevdiğinize zaman ayırmazsanız mutlu olamazsınız.

12-Sosyal yaşamdaki sorunların aileye yansıtılmaması

13-İletişimde adalet

Bir çok Müslüman açısından önemli bir paradoks olan aile dışında son derece kibar ve nezaketin hakim olması tam tersine aile içi iletişimde bunu sergileme hassasiyeti eksikliği bir sorun olarak mevcuttur.

14-Teknolojik aygıtların kontrolü ve aile bireylerini hayatın içinde yetiştirmek

Tv, bilgisayar, cep telefonu gibi aygıtların ailenin doğal yaşam tarzını belirleyen dertleşme, sılai Rahim, misafirperverlik gibi dinamikleri aşındırdığı bir gerçek.

Kemal Sayar’a göre ,”Televizyonların Türkiye toplumunun ruh sağlığını tehdit eden en büyük unsurdur. Anti-sosyalitede Türkiye’de büyük bir patlama var. Burada genç nesillere değerlerin aktarılmamasının ve televizyon kültürünün üzerinde duruluyor”

Yine Kemal Sayar’ın

TELEVİZYONU KAPA HAYATI AÇ!! Tesbiti çocuklarımızı hayatın içinde gezdirmemiz gerektiğini vurgulamakta.

“Donatılmış, tasarlanmış hayatları merhametle tanıştırmak elzem. Çocuklarda merhamet duygusunun gelişebilmesi için mezarlık, akıl hastanesi, huzurevi ziyaretleri ve lösemili çocuklar koğuşuna götürmek çok öğreticidir.”

15-Değer merkezli aile yapısı

En günahkar hayat olma haliyle modern hayatın değerleri buharlaştırdığı günümüzde ailede merkezde tutulması gereken değerler olmalı, bu değerler yeri geldiğinde ortak teselli, ortak mürebbi ortak hakem olmalıdır.

16-Şahsiyet ve kişilik gelişim için sorumluluk aşılama

17-Ebeveyn hukukun kutsallığı

[YALNIZCA] Allah'a kulluk edin ve O'ndan başka hiçbir şeye asla ilahlık yakıştırmayın. Anne-babanıza ve yakın akrabanıza, yetimlere ve muhtaçlara, kendi çevrenizden olan komşulara ve yabancı komşulara,  yanınızdaki-yakınınızdaki arkadaşa, yolcuya ve meşru yollarla malik olduklarınıza iyilik yapın.  Doğrusu Allah böbürlenerek küstahça davrananları sevmez;

18-Ebeveyn, Özellikle babanın mütevazi olması

19-Birbirimizi değerli görmek ve kabullenmek

20-Mahremiyet ve takva elbisesi

Mahremiyetimizi ve bedenlerimizi ifşa etmeye çalışan hayat tarzlarına karşı iffet zırhıyla müminlerin birbirini kuşatması, sırdaş olması, birbirlerini korumasıdır.

Tüm modern hastalıklara, zaaflara karşı, fıtrata aykırılıklara karşı yüksek sesle değişim talebi ve eylemidir

Takva elbisesi sahip oluna ciddiyetin, vakarın elbisede tecessüm etmesidir, ete-kemiğe bedene bürünmesidir.

21-Ailede eğiti unsurlar ve görsel zenginlik

-Misafir trafiği

-Aileye düzenli kitap ve yayın akışının sağlanması

-Gündem ve gelişmelerin kendi doğal sürecinde ailece gündemleştirilmesi

-Akrabalarla sıla-i rahim ilişkilerimizde İslami endişelerimizi merkezde tutma

-Kolektif basireti canlı tutma

22-Mekan

Türkiye’de İslami uyanış sürecinde mütevazi mekanlardaki sohbet geleneği en büyük motivasyon kaynağı olmuştur.

Mekanın uhreviliği önemsenmelidir. Modern tüketim anlayışıyla dizayn edilen evlerimizin takvamızdaki vakarı öldürdüğü kesindir.

Kendi Değerlerimizle Barışık Bir Mekan-Ev Modelini Benimsemek

Mütevazilik, sadelik adına evi temel ihtiyaçlardan ve saygın bir yaşamın temel malzemelerinden mahrum bırakmak özellikle ergenlik çağındaki evle bütünleşmelerinde bir sorun yaratacağı gerçeği görülmeli.

Dostoyevski:”Dar mekanlar ve alçak tavanlar insanların ruhlarını ve zekalarını öldürür”

Öneriler

-Günümüzde kullandığımız çocuk dili  içerdiği öğeler ve argümanlar itibarıyla tamamen batı merkezlidir.

Hedefi yeni bir Kuran nesli oluşturmak olan Müslümanların Kur ani bir çocuk dili oluşturmaları gerekmektedir.

-Gerek hayatı iyi okuma tecrübesiyle realitenin idrakinde olan gerekse de perspektifte basiretli ve metodolojik donanıma sahip Müslümanların ortak istişareleri ile programlar geliştirilebilmeli bir fıkıh oluşturulmalı

-Anadolu da çocuklara yönelik ev sohbetlerine ağırlık verilmeli ve ebeveynler bu bu soruna karşı samimiyet ve özveri çerçevesinde duyarlı davranmalılar.

-İslami heyecan ve ideallerimizi canlı tutabilecek dinamik bir ortamın oluşturulmasına yönelik çabalar artırılmalıdır.

Kendimize yakın bulduğumuz dernek, vakıf vs. alanlara ve etkinliklere çocuklarımızı da katarak onları programımızın bir parçası haline dönüştürebilmeli onlarda ortak kimlik ve aidiyet duygusu geliştirebilmeliyiz.

Haber: ELİF KARABACAK

Fotoğraf: HAYATİ AKGÜN 

sefik_sevim-20120415-02.jpg

HABERE YORUM KAT

3 Yorum