1. HABERLER

  2. YORUM ANALİZ

  3. "Reel Siyaset, Fikrî Liderlik ve İstişare"
"Reel Siyaset, Fikrî Liderlik ve İstişare"

"Reel Siyaset, Fikrî Liderlik ve İstişare"

Hamza Türkmen, Diriliş Postası'ndaki yazısında reel siyaset ve sistem içi araçlar gibi kavramları açıklıyor ve bu kavramların fıtrî ve vahyî olana alan açmak adına belli ahlâki prensipler doğrultusunda kullanılabileceğini söylüyor.

A+A-

Hamza Türkmen - Reel Siyaset, Fikrî Liderlik ve İstişare / Diriliş Postası

1970’li yıllarda ‘siyaset’ kavramını ‘politika’ kavramından ayrıştıracak inceliği Malik bin Nebi’nin işaretleri sayesinde yakalamıştım.

Politika, biz Müslimlerin gözünde Batılı bir kavram. Politikada hedefe ulaşmak için her türlü yol ya da sapkınlık meşru görülebilir. Bu nedenle de ‘politik etik’ arayışları gündemleşmiştir.

Müslümanlar için siyaset ise, fıtrî ve vahyî olanı yaşatabilmek için insanın kendi nefsini ve insan ilişkilerini sevk ve idare edebilmek sanatıdır. Kendi adabımız için de; tebliğimiz, direnişimiz, dirilişimiz ve yeniden inşa çabalarımız için de siyasî ahlak elzemdir.

Siyasî ahlak ilkelerimizin uygulamalı en önemli verileri Resullerimizin Siretleri’nde belirginleşir. Aslında önderlik, fiilî lider dahil herkesi bağlayan üst ilkeleri yaşatmaktır.

‘Politik alan’da veya ‘reel siyaset’te hak ve adaletten yana alan açmanın da siyasî ve ahlakî ilkeleri olmalıdır.

1970’lerden bu yana vahyî ve fıtrî özgürlüklerimizin kısıtlandığı cahiliye rejimlerinde yaşadığımız vakıasını okuyanlardanım.

(...)

Yazının Devamı >>>