1. HABERLER

  2. YORUM ANALİZ

  3. Pratiklerin İçinde Adil Şahitliğin Dili
Pratiklerin İçinde Adil Şahitliğin Dili

Pratiklerin İçinde Adil Şahitliğin Dili

Adil şahitliği bütüncül kavrayamamış ve zulme karşı direnen kişiler için kusur avcılığı yapanları ve zulme karşı pasifliği seçenlerin altına imza attıkları analizlerin kıymeti harbiyesi ne kadar?

A+A-

Pratiklerin İçinde Adil Şahitliğin Dili

Murat Aydoğdu

Sokağın dili, kahvehane dili, konken masasının dili, akademik dil ve siyasi polemik dili arasında kalmışlık; adil siyasi ilkeler, duruşlar ve pratikler.

Bu duruş klasik meşruiyet tartışmalarından çok daha kapsamlı bir meşruiyet çerçevesi oluşturmayı gerektiriyor. Zira adil davranmak kimsenin tekelinde değil. Bütüncül olmayan dünya görüşleri bağlantıları kopartmış olsa da lokal konularda adil davranabiliyorlar ve zulme dönüşmeyen noktalarında bu kişiler iyilik yapmamız ve belirlenmiş alanlarda mutlak olmayan destek vermemiz doğal.

Bu incelikleri anlayamıyorsak kapkara bir dünyada tek bir beyaz nokta gibi davranma idealizmine takılabiliriz, bunun doğuracağı entegrizm ve münzevilik bizi bekleyen başka ve daha ağır sorun.

Sapla samanın karıştırıldığı dönemde herkes kendi siyasal pozisyonuna göre bir konum belirliyor. Herkes kendi argümanlarını destekleyen örneklemeler ve olaylar üzerinden konuşuyor.

Oysa bir sorun ortaya çıktığında üç genel çerçeve içerisinde değerlendirilir.

1-Yönetim Politikaları

2-Yönetim performansı

3-Uygulama alanında, sahada çalışanların davranışları.

Bu kategorizasyona giren alanlarda çalışmalar yapılır ve bunlar arasındaki etkileşimler, alakalar ve bağlantılar kurularak eleştiri ve öneriler getirilir. 

Bu hiyerarşi piramidinde, Yönetim Politikaları temelden yanlış olanlar çok iyi bir teşkilatlanma, işbölümü yani performans sergileyebilir, uygulama alanlarında adanmışlıkla hareket edebilirler, bu adanmışlık çoğunlukla da boşa kürek çekmekten başka anlamı ihtiva etmez.

Ya da çok iyi bir ilkesel duruş içeren temeller üzerinde olmamıza rağmen iyi bir performans sergileyemeyebilir uygulama alanlarında ciddi hatalar ve yetersizlikler sergileyebiliriz. Fırsatçı ve fesatçı bir rakip bunlar üzerinden temellerinize saldıracaktır.

Ve maalesef popülist argümanların çoğunda münferit olaylardan yola çıkıp, performans ve politikalar eleştiriliyor.  Bazen de münferit kusurlu kişiler sorumluluğu yönetim performans ve politikalarına atarak kendi kusurlarını gizlemeye çalışıyorlar. Elbette ki bunlar arasında ilişkiler vardır ama tek başına etkin değildir ve etki ağırlıkları analitik düşünce ile çözülmelidir.

Yine sorun çözülürken risk analizleri ve imkân/durum değerlendirmeleri altında iki ana faktöre göz atılır.

Özellikle hiç iş yapmayan kişilerin riski yoktur ve az iş yapanların riski azdır. Sorumluluk yüklenmemiş ve iş hacmi az kişilerin az hatalarına bakılarak matematik hesaplar yapılmayacağı gibi iş hacmi fazla kişilerin kusur/hata sayıları ile değerlendirme de yapılmaz.

Yazının Devamı…