1. HABERLER

  2. İLAN

  3. TANITIM

  4. Özgür-Der 2014-2015 Aylık Panelleri Başlıyor
Özgür-Der 2014-2015 Aylık Panelleri Başlıyor

Özgür-Der 2014-2015 Aylık Panelleri Başlıyor

Özgür-Der, “Değişim, Tekâmül ve Kırılmalar Karşısında İslamcılık” üst başlıklı aylık panelleri 15 Ekim’de başlıyor.

A+A-

 

 

HAKSÖZ-HABER

Özgür-Der, bu yılki aylık panellerini üzerine yoğun tartışmaların yaşandığı İslamcılık konusuna ayırdı. Had safhada bilgi kirliliğinin ve dezenformasyonun üretildiği bu konu üzerine

>Müslümanlar ve Siyasi Talepleri: Muhalif Tutumdan, Devleti Sahiplenmeye mi?

>Siyaset ve Mücadele Anlayışı: Cemaatten STK’ya, Devrimden Entegrasyona mı?

>Kapitalist İşleyiş Karşısında Tutum: Alternatif Üretmek mi, Çarkın Dişlisi Olmak mı?

>Muhafazakar-Devletçi Tortular ve Arınma Sürecinde Zikzaklar

>Sol-Liberal Sapma ve Tezahürleri

>Kürt ve Türk Milliyetçiliğinden Etkilenmeler

>Kadının Değişen Konumu: Muhafazakarlık-Modernizm Sarkacı

>Emperyalizm Algısında Tutarsızlıklar

başlıklarıyla tartışmaların yapılacağı aylık panellerin ilki 15 Ekim'de düzenlenecek. Paneller aşağıda yer alan takvimdeki sıra ile her ay Ali Emiri Kültür Merkezi'n Nikah Salonu nölümünde gerçekleştirilecek.

Program Detayları:

aylik_panel2.jpg

Değişim, Tekâmül ve Kırılmalar Karşısında İslamcılık

İslami bir bilinç ve kimlikle dünyayı algılama ve dönüştürme çabasına verilen bir isim olarak İslamcılık, gerek dünyada gerek yaşadığımız ülkede çeşitli süreçlerden geçmekte. Müslümanlar uzunca bir süredir geleneksel algılar ve ritüellerden uzaklaşıp, Kuran temelinde sahih bir İslam anlayışına sahip olma kaygısını merkeze alarak fikri gelişim ve birikimlerini inşa etme gayreti içinde oldular. Yine buna paralel biçimde siyasi gelişmeleri yorumlama, sisteme karşı tavır, Ümmet perspektifini geliştirme çabaları yoğun uğraşların, süreklilik içeren tartışma ve ayrışmaların konusu oldu.

Şüphesiz İslami birikim ve netlik çabaları belli bir süreç izlerken, aynı şekilde muhatap olunan sistem de dönemler içinde farklı süreçlerden geçti. Aynı şekilde küresel sistem bünyesinde çarpıcı değişimler yaşandı. Gelinen noktada, İslamcılık kavramıyla ifade edilen fikri birikim ve örgütsel çabaların toplamının kimlik ve hedefler noktasında belli bir seyir izlemesine karşın, en genelde İslamcılık bünyesi içinde tanımlanan kimi unsurların değişim ve gelişme adı altında çeşitli etkilenmelere maruz kaldığı, hatta sapmalara, savrulmalara uğradığı görülmekte.

Özgür-Der olarak yıllardır sürdürdüğümüz Aylık Paneller dizisinin 2014-2015 döneminde, sahih bir kimlik ve mücadele perspektifi noktasında ortaya çıkan bu olumsuzluğun nerelerden kaynaklandığını ve ne tür tezahürlerle karşımıza çıktığını tartışmayı arzu ediyoruz.

1- Müslümanlar ve Siyasi Talepleri: Muhalif Tutumdan, Devleti Sahiplenmeye mi?

Muhalif bir kimlik olarak ortaya çıkmış İslamcılığın bugün itibariyle sistem karşıtı söylemini terk ederek devleti sahiplenici noktaya geldiği kimi çevrelerce iddia edilmekte? Bu iddia ne tür verilere ve göstergelere dayandırılıyor? İslamcılık sistemle ilişkilerde gelişmeleri, değişen süreçleri ve farklılaşan politikaları dikkate almaksızın muhalefet etmek, kategorik manada bir karşıtlık mı demektir? İslamcılığı ya kategorik muhalefet ya da aşamalı entegrasyon tercihlerine mahkum eden yaklaşım ne ölçüde haklı bir tutum içermektedir?

Yönetici: Mehmet Ali Kaçmaz- Bahadır Kurbanoğlu - Bahattin Urlu- 15.10.2014

2- Siyaset ve Mücadele Anlayışı: Cemaatten STK’ya, Devrimden Entegrasyona mı?

İslamcılığın bugün geldiği noktada siyasal ve toplumsal değişim-dönüşüm iddiasını gerçekleştirecek örgütlenme yapısındaki temel değişimler nasıl yorumlanmalıdır? Sistemi topyekûn değiştirme iddiasındaki devrimci yöntemden vazgeçilmiş midir? STK modeli örgütlenme ve siyasetdışı söylem ne tür açmazlar barındırmaktadır? İslamcı söylem merkezli birlikteliklerin yerini sistem içi hedeflerle sınırlı, çıkar merkezli örgütlülük ve kadrolaşma mı almaktadır?

Yönetici: Sıddık Beyazyüz- Şefik Sevim – Nurcan Büyük –12.11.2014

3- Kapitalist İşleyiş Karşısında Tutum: Alternatif Üretmek mi, Çarkın Dişlisi Olmak mı?

Üretim-tüketim ilişkileri noktasında Müslümanca tutum nasıl olmalıdır? Bu konuda yaşanan temel zaaflar nasıl bertaraf edilebilir? Kapitalist sistemin işleyiş ve mantığına karşı özgün İslami bir karşı çıkış nasıl mümkün olabilir? Sistemin ekonomi politikaları karşısında mağdur olanların durumu ile İslamcı pratik arasındaki irtibat nasıl olmalıdır?

Yönetici: Şuayb Koytak-  Hülya Şekerci – İsmail Ceyran - 10.12.2014

4- Muhafazakar-Devletçi Tortular ve Arınma Sürecinde Zikzaklar

İslamcıların tarih, toplum ve devlet tasavvurunda zaman zaman ortaya çıkan milliyetçi-muhafazakar tortular hangi kaynaklardan beslenmektedir? Dünden bugüne ideolojik kırılma anlamında bir geriye dönüş söz konusu mudur? İslamcıların neo-Osmanlıcı bakış açısına geri döndüğü iddiası ne derece haklılık payı taşımaktadır?

Yönetici: Erdoğan Torun – Kenan Levent – Oktay Altın -14.1.2014

5- Sol-Liberal Sapma ve Tezahürleri

İslamcı kesimlerde görülen öykünmeci yaklaşımların nedenleri ve tezahürleri nelerdir? İktidar ve sistemle ilişkiler, küresel siyaset, ekonomi-politik alanlarında rastlanılan sol ve liberal sapmanın kapsama alanı nereler uzanmaktadır? Siyasetin yanı sıra medyada ve kültür-sanat alanında sol hegemonya İslamcıları nasıl etkilemektedir?

Yönetici: Zehra Ergül Gülşen Özer – Kenan Alpay– 11.2.2014

6- Kürt ve Türk Milliyetçiliğinden Etkilenmeler

İslamcılığın kadim imtihanı milliyetçilik meselesinde gelinen nokta ne ifade ediyor? İslamcılığın yeni bir imtihan alanı olarak Kürt milliyetçiliğine yaklaşım nasıl olmalıdır? Geç dönem milliyetçiliği olan Kürt milliyetçiliğinin tezleri kimleri, nasıl etkilemektedir? Milliyetçi yönelim, hedef ve idealler noktasında İslamcılık üzerinde ne tür etkiler göstermektedir?

Yönetici: Mehmet Alagöz-  Yılmaz Çakır – Serdar Bülent Yılmaz– 11.3.2014

7- Kadının Değişen Konumu: Muhafazakarlık-Modernizm Sarkacı

Müslüman kadın muhafazakarlıktan ayrışırken modernizme mi savruluyor? Geleneksel yapının hızlı çözülüşü ve kültürel yapının değişiminin etkileri nelerdir? Feminist söylem ve yaklaşımın İslamcı kadın söylemi üzerinde etkisi hangi boyuttadır?

Yönetici: Zehra Türkmen-  Gülsüm Alpay – Ali Değirmenci – 8.4.2014

8- Emperyalizm Algısında Tutarsızlıklar

Ülkelerin ve halkların tahakküm temelinde hegamonik bir perspektif ve mantıkla yönetimini ifade eden emperyalizm teorisine İslamcı bakış nasıl olmalıdır? Bölgesel ve küresel gelişmeler karşısında emperyalizm algısında yaşanan zaaflar, yetersizlikler ve tutarsızlıklar ne tür tezahürlere yol açmaktadır? Soğuk Savaş sürecinin ortaya çıkardığı kamplaşma olgusu ile mevcut küresel sistemi okumanın zaafları nelerdir?

Yönetici: Osman Bozkurt-  Abdulhakim Özlük – Musa Üzer – 6.5.2014

aylik_panel1.jpg

HABERE YORUM KAT

3 Yorum